RIFDT - Author's Bibliography

fad29e0c-e3c4-4630-b4bf-5c63bc9c326f
  • Vranić, Bojan (3)

Suštinski sporni pojmovi

Sládeček, Michal; Vranić, Bojan (2017)

Politički pojmovi, spornost i konflikt

Sládeček, Michal; Vranić, Bojan (2017)

Democratic values, emotions and emotivism

Demokratske vrednosti, emocije i emotivizam
Vranić, Bojan (2016)