RIFDT - Author's Bibliography

e2726a88-5a6c-44be-8ed6-22d6cdb6e56e
  • Pavlović, Aleksandar (19)

Politics of Enmity

Pudar Draško, Gazela; Meka, Eltion; Pavlović, Aleksandar (2018)

Progutati M/mamac: čitanje Albaharijevog predstavljanja Holokausta u kontekstu postjugoslovenskih ratova

Swallowing the Bate: Reading David Albahari’s Representation of the Holocaust against the Background of the 1990s Yugoslav Wars
Pavlović, Aleksandar; Lošonc, Mark; Krstić, Predrag (2018)

Smrtna (ne)ozbiljnost intelektualnog rada

Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Vasiljević, Jelena (2017)

‘Fierce Warriors’ or ‘Bloodthirsty Savages’: Albanians in Serbian Textbooks (1882–1941)

Pavlović, Aleksandar; Ilić Rajković, Aleksandra; Lichnofsky, Claudia; Pandelejmoni, Enriketa; Stojanov, Darko (2017)

Enmity in the Intellectual World: Global Perspectives and Visions

neprijateljstvo u intelektualnom svetu: globalne perspektive i vizije
Pudar Draško, Gazela; Pavlović, Aleksandar (2017)

Njegoš and the Politics of Reading

Pavlović, Aleksandar (2016)

Figura e armikut: ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe

Halili, Rigels; Hysa, Armanda; Pudar Draško, Gazela; Pavlović, Aleksandar (2016)

Sisterhood in dispossession: the case of Serbia and Kosovo

Zaharijević, Adriana; Petrović-Trifunović, Tamara; Pudar Draško, Gazela; Pavlović, Aleksandar (2016)

South Slavic Oral Tradition and its Textualization

Pavlović, Aleksandar; Koski, Kaarina; Frogg; Savolainen, Ulla (2016)

Od junaka do divljaka: Albanci u srpskom herojskom i nacionalnom diskursu od sredine XVIII do početka XX veka

Pavlović, Aleksandar; Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Halili, Rigels; Pudar Draško, Gazela (2015)

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Pudar Draško, Gazela; Halili, Rigels (2015)

Politika srpske epike

Pavlović, Aleksandar (2011)