RIFDT - Author's Bibliography

e10bb4b0-2c6e-4d41-88b7-1d5ac725a54f
  • Westphal, Kenneth R. (2)

Hegel’s Justification of the Human Right to Non-Domination

Hegelovo opravdanje ljudskog prava na ne-dominaciju
Westphal, Kenneth R. (2017)

Scepticism & transcendental arguments: Some methodological reconsiderations

Skepticizam i transcendentalni argumenti: metodološko razmatranje
Westphal, Kenneth R. (2017)