DAIS - Author's Bibliography

d2e3a31b-2a86-4600-8d1d-88d6365fc6ff
  • Bulatović, Aleksandra (16)

Etika kriminalističko-obaveštajnog rada

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra (2013)

Etika kriminalističko-obaveštajnog rada

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra (2013)

Empathy in Diplomacy

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra (2011)

Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra (2011)

Centralisation of Intelligence Agencies and the Role of Private Intelligence

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Raffone, Paolo (2007)

Etička odgovornost u pravnom zastupanju

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Vraćanje lopte ('Kickbacks')

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Korupcija i kriminalna devijacija

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Duvanje u pištaljku ('Whistleblowing')

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Strukturna osnova korupcije

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Osnovni principi etike i javna služba

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Korupcija i javna moć

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Institucionalna lojalnost i problem odavanja poslovnih tajni

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Službena neposlušnost

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)