RIFDT - Author's Bibliography

be88feb5-0604-4739-8b44-e9b06b59fadc
  • Stojanović, Svetozar (3)

Na srpskom delu Titonika

Stojanović, Svetozar (2000)

Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije

Stojanović, Svetozar (1995)

Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem

Stojanović, Svetozar; Mićunović, Dragoljub (1988)