DAIS - Author's Bibliography

9eeb39a3-7054-489b-9efb-07c6c0ce4919
  • Stojanović, Svetozar (8)

Pax Americana - poredak vrednosti ili haos interesa

Pax Americana - The Order od Values or the Chaos of Interests
Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (2003)

"Individualni i kolektivni identitet" - pet godina posle

Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (2000)

Mediji, etika, politika – hod ka globalnom selu ili u susret apokalipsi

Media, Ethics and Politics
Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (1998)

Raskršća vrednosti

Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (1997)