RIFDT - Author's Bibliography

9edb6538-5378-4e92-b017-bd60f6da4d7e
  • Mijacic, Dragisa (1)

Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi

Fiket, Irena; Curkovic, Vesela; Mijacic, Dragisa; Lukić, Bogdan; Radosavljević, Zoran; Đorđević, Aleksandar; Marić, Miroslav (2014)