RIFDT - Author's Bibliography

8afe2e01-1cf6-494b-941e-ec0016e31e51
  • Đurić, Živojin (3)

Pravda i moć - pouke Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju

Justice and power – lessons of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Radojičić, Mirjana; Đurić, Živojin (2018-05-14)

Srbija i Evropska unija - etika jednog međunarodno-političkog odnosa

Serbia and European Union – The Ethics of One International Political Relation
Radojičić, Mirjana; Đurić, Živojin (2011)