RIFDT - Author's Bibliography

80a2816e-f587-4dfb-b452-0d4a9b374174
  • Mladenović, Ivan (14)

Razlozi i normativnost

Dobrijević, Aleksandar; Mladenović, Ivan (2013)

Racionalni izbor i demokratija

Mladenović, Ivan (2012)

Tomas Hobs - Utemeljenje moderne filozofije politike

Milisavljević, Vladimir; Mladenović, Ivan (2012)

Bioetika

Rakić, Vojin; Mladenović, Ivan; Drezgić, Rada (2012)

Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije

On meaning and import of deliberation in democratic theory
Mladenović, Ivan; Milidrag, Predrag (2012)

New perspectives on bioethics

Mladenović, Ivan; Rakić, Vojin (2012)

Deliberativno rešenje za problem društvenog izbora

Mladenović, Ivan; Milidrag, Predrag (2011)

Social Ontology : From Intentionality to Documentality

Bojanić, Petar D.; Ferraris, Maurizio; Mladenović, Ivan (2011)

Institucionalna realnost i pravda

Mladenović, Ivan (2010)

Elementi teorije institucija

Bojanić, Petar D.; Mladenović, Ivan (2009)

Serlovo shvatanje institucionalne realnosti

Searle’s Conception of Institutional Reality
Mladenović, Ivan (2009)

Ekonomska teorija demokratije i racionalni glasač

Economic Theory of Democracy and Rational Voter
Mladenović, Ivan (2009)

Racionalnost, mentalna kauzalnost i društvene nauke

Rationality, Mental Causation and Social Sciences
Mladenović, Ivan (2009)

Savremene teorije demokratije

Contemporary theories of democracy
Mladenović, Ivan (2008)