RIFDT - Author's Bibliography

7f15aafa-a3b3-4786-aeb5-03ecb82c0ab0
  • Korolija, Maja (2)

Relacija nauke i političke ideologije na primerima iz oblasti nauke i obrazovanja u odnosima SSSR i FNRJ

Relation of Science and Political Ideology with Examples from Science and Education Field in Relations between USSR and FPRY
Korolija, Maja (2017)

Analiza rodnih nejednakosti - moguća osnova socijalnih programa

Ćeriman, Jelena; Korolija, Maja; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena (2016)