DAIS - Author's Bibliography

76d68178-05f2-4f5e-98fa-dd17dd0d7306
  • Đorđević, Aleksandar (1)

Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi

Fiket, Irena; Curkovic, Vesela; Mijacic, Dragisa; Lukić, Bogdan; Radosavljević, Zoran; Đorđević, Aleksandar; Marić, Miroslav (2014)