DAIS - Author's Bibliography

7612e8d1-3fc5-4a83-91a0-b7c84adc3a66
  • Radovanović, Dobrivoje (10)

Službena neposlušnost

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Institucionalna lojalnost i problem odavanja poslovnih tajni

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Vraćanje lopte ('Kickbacks')

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Etička odgovornost u pravnom zastupanju

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Strukturna osnova korupcije

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Osnovni principi etike i javna služba

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Korupcija i javna moć

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Međunarodna dimenzija korupcije

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandar; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Korupcija i kriminalna devijacija

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)

Duvanje u pištaljku ('Whistleblowing')

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra; Radovanović, Dobrivoje (2005)