RIFDT - Author's Bibliography

6003a068-46a9-45ea-8589-53f293b01eb5
  • Lukić, Bogdan (1)

Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi

Fiket, Irena; Curkovic, Vesela; Mijacic, Dragisa; Lukić, Bogdan; Radosavljević, Zoran; Đorđević, Aleksandar; Marić, Miroslav (2014)