RIFDT - Author's Bibliography

464a90a0-a7f1-4485-895f-38b68dd165b4
  • Radosavljević, Zoran (1)

Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi

Fiket, Irena; Curkovic, Vesela; Mijacic, Dragisa; Lukić, Bogdan; Radosavljević, Zoran; Đorđević, Aleksandar; Marić, Miroslav (2014)