All Publications

Link to this page

Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"

Albahari, Biljana; Rezinović, Ornela

TY - GEN
AU - Albahari, Biljana
AU - Rezinović, Ornela
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1912
UR - http://www.instifdt.bg.ac.rs/secanje-na-holokaust/
AB - Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je u Novom Sadu od 18. do 21. aprila 2017. godine seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, koja je sadržavala konferenciju „Holokaust i filozofija“, tribinu istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust“, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost“ i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi“. Čitavo događanje otvoreno je koncertom hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira“ i izložbom u novosadskoj Sinagogi pod nazivom „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu“ autorke, Bilјane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović. Izložbu je pratio katalog koji ima odlike samostalne knjige. 
Cilј izložbe bio je da se jednim savremenim, a temi odgovarajućim dizajnerskim rešenjem, na upečatlјiv način predstavi izbor preko stotinu knjiga koje su o Holokaustu štampane u Srbiji i da se na taj način ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji. Autorke se nadaju da su na taj način uspele da usklade zahteve profesionalnog izraza i neophodnog pijeteta primerenog težini teme. Izložbeni plakati tematski i hronološki prate odigravanje Holokausta: počinju od spalјivanja knjiga i Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj, preko nastajanja sabirnih centara, stratišta i internacijskih i koncentracionih logora, do tragičnih učinaka nastojanja da se masovno uništi jevrejski narod. Kroz individualne sudbine, lične i porodične priče, istoriografske dokumente i arhivsku građu svedoči se o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Deo izložbe koji se odnosi na posleratni period govori o hvatanju počinitelјa ratnih zločina, pravednicima koji su pomagali jevrejskim porodicama da prežive racije i progone, tumačenju Holokausta, kao i o pedagoškom radu na izučavanje Holokausta.
Izložbenu postavku obišli su učenici tokom školskog dana „Lekcije za budućnost“, koji se odvijao u sklopu ove manifestacije. Tom prilikom se potvrdilo da se predstavlјeni plakati (u štampanoj i digitalnoj formi), koje je Institut poklonio Narodnoj biblioteci Srbije, zajedno sa knjigom-katalogom mogu koristiti kao pokretna izložba ili kao dopunski, edukativni i prateći materijal za različite seminare, interaktivne časove i radionice posvećene ovoj temi.
AB - 16 plakata u koloru veličine 70 x 100 cm
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.
T1 - Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"
ER - 
@misc{
author = "Albahari, Biljana and Rezinović, Ornela",
abstract = "Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je u Novom Sadu od 18. do 21. aprila 2017. godine seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, koja je sadržavala konferenciju „Holokaust i filozofija“, tribinu istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust“, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost“ i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi“. Čitavo događanje otvoreno je koncertom hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira“ i izložbom u novosadskoj Sinagogi pod nazivom „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu“ autorke, Bilјane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović. Izložbu je pratio katalog koji ima odlike samostalne knjige. 
Cilј izložbe bio je da se jednim savremenim, a temi odgovarajućim dizajnerskim rešenjem, na upečatlјiv način predstavi izbor preko stotinu knjiga koje su o Holokaustu štampane u Srbiji i da se na taj način ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji. Autorke se nadaju da su na taj način uspele da usklade zahteve profesionalnog izraza i neophodnog pijeteta primerenog težini teme. Izložbeni plakati tematski i hronološki prate odigravanje Holokausta: počinju od spalјivanja knjiga i Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj, preko nastajanja sabirnih centara, stratišta i internacijskih i koncentracionih logora, do tragičnih učinaka nastojanja da se masovno uništi jevrejski narod. Kroz individualne sudbine, lične i porodične priče, istoriografske dokumente i arhivsku građu svedoči se o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Deo izložbe koji se odnosi na posleratni period govori o hvatanju počinitelјa ratnih zločina, pravednicima koji su pomagali jevrejskim porodicama da prežive racije i progone, tumačenju Holokausta, kao i o pedagoškom radu na izučavanje Holokausta.
Izložbenu postavku obišli su učenici tokom školskog dana „Lekcije za budućnost“, koji se odvijao u sklopu ove manifestacije. Tom prilikom se potvrdilo da se predstavlјeni plakati (u štampanoj i digitalnoj formi), koje je Institut poklonio Narodnoj biblioteci Srbije, zajedno sa knjigom-katalogom mogu koristiti kao pokretna izložba ili kao dopunski, edukativni i prateći materijal za različite seminare, interaktivne časove i radionice posvećene ovoj temi., 16 plakata u koloru veličine 70 x 100 cm",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.",
title = "Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu""
}
Albahari, B.,& Rezinović, O..Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu". in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Albahari B, Rezinović O. Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu". in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017....
Albahari, Biljana, Rezinović, Ornela, "Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"" in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017..

Edgar Vind, Paganske misterije u Renesansi, Fedon, Beograd, 2019.

Ostojić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Ostojić, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2285
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Edgar Vind, Paganske misterije u Renesansi, Fedon, Beograd, 2019.
IS - 3
VL - 32
ER - 
@article{
author = "Ostojić, Aleksandar",
year = "2021",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Edgar Vind, Paganske misterije u Renesansi, Fedon, Beograd, 2019.",
number = "3",
volume = "32"
}
Ostojić, A.. (2021). Edgar Vind, Paganske misterije u Renesansi, Fedon, Beograd, 2019.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3).
Ostojić A. Edgar Vind, Paganske misterije u Renesansi, Fedon, Beograd, 2019.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3)..
Ostojić, Aleksandar, "Edgar Vind, Paganske misterije u Renesansi, Fedon, Beograd, 2019." in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021).

Etničke identifikacije: konstruisanje značenja kroz kolektivni rad sećanja

Đorđević, Ana M.

(Beograd: Filozofski fakultet, 2021)

TY - THES
AU - Đorđević, Ana M.
PY - 2021
UR - https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/4300
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2284
AB - Predmet ovog rada su etničke identifikacije mladih građana Srbije. Cilj rada je empirijsko istraživanje načina na koje se one konstruišu u socijalnom kontekstu kroz interakciju između osobe i drugih aktera u sklopu specifičnih socio-kulturnih praksi. Usvojeni su kulturna psihologija kao teorijski okvir i kvalitativni metodološki pristup. Korišćena je metodologija kolektivnog rada sećanja, u svrhu podsticanja mladih na reflektovanje o sopstvenoj etničkoj pripadnosti. Primarni oblik učešća u istraživanju zasnivao se na zajedničkom generisanju i dekonstrukciji tekstova ličnih sećanja. U cilju validacije i proširenja uvida, sprovedeno je dodatno empirijsko istraživanje, sa istim tipom podataka, ali sa individualnim pristupom analizi. Primenjena je strategija svrhovitog uzorkovanja, a kriterijumi uključivanja bili su posedovanje srpskog državljanstva i pripadnost generaciji rođenoj 1990-ih godina. U glavnom istraživanju učestvovalo je devetoro učesnika-istraživača, uključujući i autorku rada, dok je u drugom istraživanju učestvovalo ukupno 42 ljudi, a uzorak je bio balansiran po rodu.
Prikaz rezultata organizovan je u tri odeljka sa različitim pristupima kritičkoj diskurzivnoj analizi. Najpre su prikazani rezultati kolektivne analize svakog pojedinačnog sećanja. Naredni deo posvećen je komparativnoj analizi sećanja u kojoj su detaljno analizirani, sa jedne strane socio-kulturni okvir (konteksti, prakse i medijatori), a sa druge strane procesi etničkih identifikacija. Treći deo poglavlja predstavlja proširenje prethodne analize, kroz analizu sećanja prikupljenih u drugom istraživanju, koja je iznedrila šest aspekata konstrukcije etničkih identifikacija: biti na svom, sa svojima; detinjstvo usred krize; susreti (i rastanci) sa Drugima; biti bolji od Drugih; otklon od nacionalnog; borba za… Nalazi upućuju na različite dinamike etničkog identifikovanja u okviru socijalnog konteksta i širih društveno-političkih dešavanja. Diskutovan je značaj sećanja za (re)konstrukciju ličnog iskustva i značenja, problem agensnosti i problem pripadnosti.
AB - The subject of this study are ethnic identifications of young citizens of Serbia. The aim is to empirically investigate how ethnic identifications are construed in the social context through the interaction between the person and other actors within specific socio-cultural practices. Cultural psychological theoretical framework and qualitative research approach were adopted. The collective memory-work methodology was used in order to provoke young people to reflect upon their ethnic affiliation. Research participation was primarily based on the collective generation and deconstruction of written personal memories. An additional study was conducted for the purpose of validation and extension of the insights, with the same type of data, but with an individual approach to analysis. Purposive sampling strategy was applied, by using Serbian citizenship and belonging to the generation born in the 1990s as the inclusion criteria. Nine participant-researchers, including the author herself, collaborated in the main research, while a total of 42 people participated in the second research, and the sample was balanced by gender.
The results have been presented in three segments, across different approaches to critical discourse analysis. First, the results of the collective analysis of individual memories are presented. The second part is dedicated to comparative analysis of memories, where two main aspects have been analyzed in detail: the socio-cultural framework (contexts, practices, and mediators), on one side, and the processes of ethnic identifications, on the other. The third part of the chapter represents the extension of the previous analysis, through the analysis of memories collected in the second research, which identified six aspects of ethnic identification construction: being on one’s own, with one’s own people; childhood in the midst of crisis; encounters with (and separations from) the Others; being better than the Others; distancing from the national; fighting for… The findings indicate various dynamics of ethnic identification within the social context and broader social-political events. The significance of memories for the (re)construction of personal experience and meanings has been discussed, as well as the problems of agency and belonging.
PB - Beograd: Filozofski fakultet
T2 - Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
T1 - Etničke identifikacije: konstruisanje značenja kroz kolektivni rad sećanja
T1 - Ethnic identifications: constructing meaning through collective memory-work
SP - 1
EP - 234
ER - 
@phdthesis{
author = "Đorđević, Ana M.",
year = "2021",
abstract = "Predmet ovog rada su etničke identifikacije mladih građana Srbije. Cilj rada je empirijsko istraživanje načina na koje se one konstruišu u socijalnom kontekstu kroz interakciju između osobe i drugih aktera u sklopu specifičnih socio-kulturnih praksi. Usvojeni su kulturna psihologija kao teorijski okvir i kvalitativni metodološki pristup. Korišćena je metodologija kolektivnog rada sećanja, u svrhu podsticanja mladih na reflektovanje o sopstvenoj etničkoj pripadnosti. Primarni oblik učešća u istraživanju zasnivao se na zajedničkom generisanju i dekonstrukciji tekstova ličnih sećanja. U cilju validacije i proširenja uvida, sprovedeno je dodatno empirijsko istraživanje, sa istim tipom podataka, ali sa individualnim pristupom analizi. Primenjena je strategija svrhovitog uzorkovanja, a kriterijumi uključivanja bili su posedovanje srpskog državljanstva i pripadnost generaciji rođenoj 1990-ih godina. U glavnom istraživanju učestvovalo je devetoro učesnika-istraživača, uključujući i autorku rada, dok je u drugom istraživanju učestvovalo ukupno 42 ljudi, a uzorak je bio balansiran po rodu.
Prikaz rezultata organizovan je u tri odeljka sa različitim pristupima kritičkoj diskurzivnoj analizi. Najpre su prikazani rezultati kolektivne analize svakog pojedinačnog sećanja. Naredni deo posvećen je komparativnoj analizi sećanja u kojoj su detaljno analizirani, sa jedne strane socio-kulturni okvir (konteksti, prakse i medijatori), a sa druge strane procesi etničkih identifikacija. Treći deo poglavlja predstavlja proširenje prethodne analize, kroz analizu sećanja prikupljenih u drugom istraživanju, koja je iznedrila šest aspekata konstrukcije etničkih identifikacija: biti na svom, sa svojima; detinjstvo usred krize; susreti (i rastanci) sa Drugima; biti bolji od Drugih; otklon od nacionalnog; borba za… Nalazi upućuju na različite dinamike etničkog identifikovanja u okviru socijalnog konteksta i širih društveno-političkih dešavanja. Diskutovan je značaj sećanja za (re)konstrukciju ličnog iskustva i značenja, problem agensnosti i problem pripadnosti., The subject of this study are ethnic identifications of young citizens of Serbia. The aim is to empirically investigate how ethnic identifications are construed in the social context through the interaction between the person and other actors within specific socio-cultural practices. Cultural psychological theoretical framework and qualitative research approach were adopted. The collective memory-work methodology was used in order to provoke young people to reflect upon their ethnic affiliation. Research participation was primarily based on the collective generation and deconstruction of written personal memories. An additional study was conducted for the purpose of validation and extension of the insights, with the same type of data, but with an individual approach to analysis. Purposive sampling strategy was applied, by using Serbian citizenship and belonging to the generation born in the 1990s as the inclusion criteria. Nine participant-researchers, including the author herself, collaborated in the main research, while a total of 42 people participated in the second research, and the sample was balanced by gender.
The results have been presented in three segments, across different approaches to critical discourse analysis. First, the results of the collective analysis of individual memories are presented. The second part is dedicated to comparative analysis of memories, where two main aspects have been analyzed in detail: the socio-cultural framework (contexts, practices, and mediators), on one side, and the processes of ethnic identifications, on the other. The third part of the chapter represents the extension of the previous analysis, through the analysis of memories collected in the second research, which identified six aspects of ethnic identification construction: being on one’s own, with one’s own people; childhood in the midst of crisis; encounters with (and separations from) the Others; being better than the Others; distancing from the national; fighting for… The findings indicate various dynamics of ethnic identification within the social context and broader social-political events. The significance of memories for the (re)construction of personal experience and meanings has been discussed, as well as the problems of agency and belonging.",
publisher = "Beograd: Filozofski fakultet",
journal = "Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu",
title = "Etničke identifikacije: konstruisanje značenja kroz kolektivni rad sećanja, Ethnic identifications: constructing meaning through collective memory-work",
pages = "1-234"
}
Đorđević, A. M.. (2021). Etničke identifikacije: konstruisanje značenja kroz kolektivni rad sećanja. in Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Beograd: Filozofski fakultet., 1-234.
Đorđević AM. Etničke identifikacije: konstruisanje značenja kroz kolektivni rad sećanja. in Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 2021;:1-234..
Đorđević, Ana M., "Etničke identifikacije: konstruisanje značenja kroz kolektivni rad sećanja" in Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2021):1-234.

Kolektivni rad sećanja

Đorđević, Ana M.; Stanković, Biljana

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CONF
AU - Đorđević, Ana M.
AU - Stanković, Biljana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/418
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2283
AB - Teorijske osnove i poreklo pristupa. Kolektivni rad sećanja je kritičko-diskurzivna metodologija koja se zasniva na kolektivnoj analizi ličnih zapisanih sećanja (Onyx & Small, 2001). Nju je osamdesetih godina prošlog veka razvila grupa autorki iz Nemačke, predvođena sociološkinjom Firgom Haug, koje su formirale Frauenformen i pisale za marksistički časopis Das Argument. Tema njihovog projekta bila je istraživanje seksualne socijalizacije žena, na osnovu analize svakodnevnih životnih praksi i življenog iskustva kroz koje telo žena postaje seksualizovano (Haug et al., 1987). Krajnji ideal takvog istraživanja bio bi emancipacija i oslobođenje žena u odnosu na opresivne obrasce patrijarhalnog društva, kroz prikazivanje toga kako se individualno iskustvo i identitet konstituišu u diskursima koji su u isto vreme konstitutivni za postojeći socijalni poredak. Projekat je nastao kao odgovor na nezadovoljstvo tog kolektiva žena dominantnim teorijama socijalizacije u sociologiji i psihologiji, kroz kritiku strukturalističkih i determinističkih objašnjenja ljudske subjektivnosti s jedne, i individualističkih objašnjenja s druge strane. Marksizam je takođe podvrgnut kritici, zbog neprepoznavanja ženskog iskustva i rada u domaćinstvu (eng. domestic work) kao posebnog oblika društvene proizvodnje, na kojoj se temelji reprodukcija društva. Pomenuti pravci najviše su kritikovani zbog objektifikacije žena u ovim disciplinama, kao i zanemarivanja učešća žena u socijalizacijskim praksama. Drugim rečima, prema ovim teoretičarkama, žene takođe reprodukuju društvo koje ih potlačuje (patrijarhalno, heteronormativno), time što nereflektovano prisvajaju norme i učestvuju u praksama kojima su potlačene. Friga Haug ovaj proces naziva subjektifikacijom i definiše ga kao „proces kojim pojedinci ugrađuju sebe u društvene strukture koje oni svesno ne određuju, ali kojima se podređuju“ (Haug et al., 1999: 59). Drugim rečima, mi aktivno prisvajamo socijalne strukture i odnose, „nosimo ih, osmišljavamo ih, zaplićemo se u njih, i kroz to postajemo ko smo“ (Stephenson, 2005: 35). Procesi socijalizacije i subjektifikacije su uzajamni.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju
C3 - Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
T1 - Kolektivni rad sećanja
SP - 22
EP - 25
ER - 
@conference{
author = "Đorđević, Ana M. and Stanković, Biljana",
year = "2021",
abstract = "Teorijske osnove i poreklo pristupa. Kolektivni rad sećanja je kritičko-diskurzivna metodologija koja se zasniva na kolektivnoj analizi ličnih zapisanih sećanja (Onyx & Small, 2001). Nju je osamdesetih godina prošlog veka razvila grupa autorki iz Nemačke, predvođena sociološkinjom Firgom Haug, koje su formirale Frauenformen i pisale za marksistički časopis Das Argument. Tema njihovog projekta bila je istraživanje seksualne socijalizacije žena, na osnovu analize svakodnevnih životnih praksi i življenog iskustva kroz koje telo žena postaje seksualizovano (Haug et al., 1987). Krajnji ideal takvog istraživanja bio bi emancipacija i oslobođenje žena u odnosu na opresivne obrasce patrijarhalnog društva, kroz prikazivanje toga kako se individualno iskustvo i identitet konstituišu u diskursima koji su u isto vreme konstitutivni za postojeći socijalni poredak. Projekat je nastao kao odgovor na nezadovoljstvo tog kolektiva žena dominantnim teorijama socijalizacije u sociologiji i psihologiji, kroz kritiku strukturalističkih i determinističkih objašnjenja ljudske subjektivnosti s jedne, i individualističkih objašnjenja s druge strane. Marksizam je takođe podvrgnut kritici, zbog neprepoznavanja ženskog iskustva i rada u domaćinstvu (eng. domestic work) kao posebnog oblika društvene proizvodnje, na kojoj se temelji reprodukcija društva. Pomenuti pravci najviše su kritikovani zbog objektifikacije žena u ovim disciplinama, kao i zanemarivanja učešća žena u socijalizacijskim praksama. Drugim rečima, prema ovim teoretičarkama, žene takođe reprodukuju društvo koje ih potlačuje (patrijarhalno, heteronormativno), time što nereflektovano prisvajaju norme i učestvuju u praksama kojima su potlačene. Friga Haug ovaj proces naziva subjektifikacijom i definiše ga kao „proces kojim pojedinci ugrađuju sebe u društvene strukture koje oni svesno ne određuju, ali kojima se podređuju“ (Haug et al., 1999: 59). Drugim rečima, mi aktivno prisvajamo socijalne strukture i odnose, „nosimo ih, osmišljavamo ih, zaplićemo se u njih, i kroz to postajemo ko smo“ (Stephenson, 2005: 35). Procesi socijalizacije i subjektifikacije su uzajamni.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju",
journal = "Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika",
title = "Kolektivni rad sećanja",
pages = "22-25"
}
Đorđević, A. M.,& Stanković, B.. (2021). Kolektivni rad sećanja. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 22-25.
Đorđević AM, Stanković B. Kolektivni rad sećanja. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika. 2021;:22-25..
Đorđević, Ana M., Stanković, Biljana, "Kolektivni rad sećanja" in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika (2021):22-25.

Becoming an Ethnic Subject. Cultural-Psychological Theory of Ethnic Identification

Đorđević, Ana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Đorđević, Ana
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2281
AB - This paper offers an alternative theoretical consideration of ethnic identification in psychology. Mainstream social psychological theories are largely positivist and individualistic. New possibilities of theoretical understanding open up as the relational and symbolic nature of ethnicity enters psychological inquiry. This paper takes culture and self as two conceptual domains of social identification, following a meta-theoretical position of cultural psychology. The central focus is the cultural development of the person in social context of a given culture, specifically their ethnic identification, to which end, it looks at several processual aspects. First, ethnic culture is approached as a guiding principle and practice in everyday understanding and experience of one’s own ethnicity. Second, ethnic identification is considered a social and personal act of meaning making, which happens in a given social context, through practical activity and the discursive positioning of a person. Third, since rather than considered a conscious aspect of belonging, ethnicity is assumed and taken for granted, ruptures are considered as destabilizing events that create an opportunity for ethnic meaning reinterpretation and developmental transition. In the meaning making process, symbolic resources are conceived of as primary self-configuring tools, which are also culture[1]configuring. Ethnic meaning making is theorized as a central social[1]psychological process through which ethnic culture and a person as an ethnic subject emerge in historical perspective. Finally, the uniqueness of a singular person in the shared ethnic culture is conceptualized based on symbolic distancing from the immediate social context, through the model of knitting personal and socio-historical semiotic threads.
AB - Ovaj rad nudi alternativno teorijsko razmatranje etničke identifikacije u psihologiji. Glavne 
socijalno-psihološke teorije već su razmatrane kao pozitivističke i individualističke. Nove 
mogućnosti teorijskog razumevanja otvaraju se kada se u psihološko izučavanje uvedu relaciona i simbolička priroda etniciteta. Ovaj rad uzima kulturu i sopstvo kao dva konceptualna 
domena socijalne identifikacije, koji slede iz meta-teorijske pozicije kulturne psihologije. 
Glavni fokus rada je kulturni razvoj osobe u socijalnom kontekstu date kulture, specifično 
njene etničke identifikacije, u cilju čega posmatra nekoliko procesualnih aspekata. Prvo, etničkoj kulturi se pristupa kao vodećem principu i praksi u svakodnevnom razumevanju i iskustvu sopstvenog etniciteta. Drugo, etnička identifikacije se smatra socijalnim i ličnim aktom 
kreiranja značenja, koji se dešava u datom socijalnom kontekstu, kroz praktičnu aktivnost i 
diskurzivno pozicioniranje osobe. Treće, s obzirom da se etnicitet ne razmatra kao svesni aspekt pripadnosti, već se podrazumeva i uzima zdravo za gotovo, rupture se razmatraju kao 
destabilizujući događaji koji stvaraju prilike za reinterpretaciju etničkih značenja i razvojne 
promene. U procesu kreiranja značenja, simbolički resursi se smatraju primarnim samo-konstruišućim oruđima, koji su istovremeno konstruišući za kulturu. Kreiranje etničkih značenja 
se teoretizuje kao centralni socijalno-psihološki proces kroz koji etnička kultura i osoba kao 
etnički subjekat nastaju u istorijskoj perspektivi. Na kraju, jedinstvenost singularne osobe u 
zajedničkoj etničkoj kulturi konceptualizuje se na osnovu simboličkog distanciranja od neposrednog socijalnog konteksta kroz model pletenja ličnih i socio-istorijskih semiotičkih niti.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Becoming an Ethnic Subject. Cultural-Psychological Theory of Ethnic Identification
T1 - Postajanje etničkim subjektom. Kulturno-psihološka teorija etničke identifikacije
IS - 3
VL - 32
SP - 460
EP - 478
DO - 10.2298/FID2103460D
ER - 
@article{
author = "Đorđević, Ana",
year = "2021",
abstract = "This paper offers an alternative theoretical consideration of ethnic identification in psychology. Mainstream social psychological theories are largely positivist and individualistic. New possibilities of theoretical understanding open up as the relational and symbolic nature of ethnicity enters psychological inquiry. This paper takes culture and self as two conceptual domains of social identification, following a meta-theoretical position of cultural psychology. The central focus is the cultural development of the person in social context of a given culture, specifically their ethnic identification, to which end, it looks at several processual aspects. First, ethnic culture is approached as a guiding principle and practice in everyday understanding and experience of one’s own ethnicity. Second, ethnic identification is considered a social and personal act of meaning making, which happens in a given social context, through practical activity and the discursive positioning of a person. Third, since rather than considered a conscious aspect of belonging, ethnicity is assumed and taken for granted, ruptures are considered as destabilizing events that create an opportunity for ethnic meaning reinterpretation and developmental transition. In the meaning making process, symbolic resources are conceived of as primary self-configuring tools, which are also culture[1]configuring. Ethnic meaning making is theorized as a central social[1]psychological process through which ethnic culture and a person as an ethnic subject emerge in historical perspective. Finally, the uniqueness of a singular person in the shared ethnic culture is conceptualized based on symbolic distancing from the immediate social context, through the model of knitting personal and socio-historical semiotic threads., Ovaj rad nudi alternativno teorijsko razmatranje etničke identifikacije u psihologiji. Glavne 
socijalno-psihološke teorije već su razmatrane kao pozitivističke i individualističke. Nove 
mogućnosti teorijskog razumevanja otvaraju se kada se u psihološko izučavanje uvedu relaciona i simbolička priroda etniciteta. Ovaj rad uzima kulturu i sopstvo kao dva konceptualna 
domena socijalne identifikacije, koji slede iz meta-teorijske pozicije kulturne psihologije. 
Glavni fokus rada je kulturni razvoj osobe u socijalnom kontekstu date kulture, specifično 
njene etničke identifikacije, u cilju čega posmatra nekoliko procesualnih aspekata. Prvo, etničkoj kulturi se pristupa kao vodećem principu i praksi u svakodnevnom razumevanju i iskustvu sopstvenog etniciteta. Drugo, etnička identifikacije se smatra socijalnim i ličnim aktom 
kreiranja značenja, koji se dešava u datom socijalnom kontekstu, kroz praktičnu aktivnost i 
diskurzivno pozicioniranje osobe. Treće, s obzirom da se etnicitet ne razmatra kao svesni aspekt pripadnosti, već se podrazumeva i uzima zdravo za gotovo, rupture se razmatraju kao 
destabilizujući događaji koji stvaraju prilike za reinterpretaciju etničkih značenja i razvojne 
promene. U procesu kreiranja značenja, simbolički resursi se smatraju primarnim samo-konstruišućim oruđima, koji su istovremeno konstruišući za kulturu. Kreiranje etničkih značenja 
se teoretizuje kao centralni socijalno-psihološki proces kroz koji etnička kultura i osoba kao 
etnički subjekat nastaju u istorijskoj perspektivi. Na kraju, jedinstvenost singularne osobe u 
zajedničkoj etničkoj kulturi konceptualizuje se na osnovu simboličkog distanciranja od neposrednog socijalnog konteksta kroz model pletenja ličnih i socio-istorijskih semiotičkih niti.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Becoming an Ethnic Subject. Cultural-Psychological Theory of Ethnic Identification, Postajanje etničkim subjektom. Kulturno-psihološka teorija etničke identifikacije",
number = "3",
volume = "32",
pages = "460-478",
doi = "10.2298/FID2103460D"
}
Đorđević, A.. (2021). Becoming an Ethnic Subject. Cultural-Psychological Theory of Ethnic Identification. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 460-478.
https://doi.org/10.2298/FID2103460D
Đorđević A. Becoming an Ethnic Subject. Cultural-Psychological Theory of Ethnic Identification. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):460-478.
doi:10.2298/FID2103460D .
Đorđević, Ana, "Becoming an Ethnic Subject. Cultural-Psychological Theory of Ethnic Identification" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):460-478,
https://doi.org/10.2298/FID2103460D . .

The Diversity of Value Construal: A Constructivist Approach to the Schwartz Theory of Basic Values

Belic, Jelisaveta; Djordjevic, Ana; Nikitović, Tijana; Khaptsova, Alyona

(Routledge: Taylor & Francis Group, 2021)

TY - JOUR
AU - Belic, Jelisaveta
AU - Djordjevic, Ana
AU - Nikitović, Tijana
AU - Khaptsova, Alyona
PY - 2021
UR - https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10720537.2021.1965510
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2282
AB - The Schwartz theory of basic values is the leading model in psychological research. However, few studies qualitatively approach how people make sense of value types. We propose a way to investigate this by focusing on emerging adulthood, a developmental period of exploration. Furthermore, participants are situated in the context of Balkan societies that are characterized by transitions. Relying on personal construct theory, we explored potential interpretations of values, their subordinate constructs, diversity, valence, and similarity to the definitions proposed in the theory. We used pyramiding in order to prompt constructs subordinate to each of the ten values. We applied thematic analysis to identify subordinate constructs in the 5866 responses obtained from 281 participants. The results show that participants understand abstract values through constructs that refer to specific actions, feelings, and personality traits. The values varied in the number of subordinate constructs and the degree of their deviation from the conceptual definition. There are also differences in the connotations of values or their desirability. Results show that all values, except Universalism, have a subordinate construct that expresses the negative side of the value. This study offers a more contextualized and content-oriented approach to values and has implications for future studies.
PB - Routledge: Taylor & Francis Group
T2 - Journal of Constructivist Psychology, 2021, Open Access Article, 1-25
T1 - The Diversity of Value Construal: A Constructivist Approach to the Schwartz Theory of Basic Values
SP - 1
EP - 25
DO - 10.1080/10720537.2021.1965510
ER - 
@article{
author = "Belic, Jelisaveta and Djordjevic, Ana and Nikitović, Tijana and Khaptsova, Alyona",
year = "2021",
abstract = "The Schwartz theory of basic values is the leading model in psychological research. However, few studies qualitatively approach how people make sense of value types. We propose a way to investigate this by focusing on emerging adulthood, a developmental period of exploration. Furthermore, participants are situated in the context of Balkan societies that are characterized by transitions. Relying on personal construct theory, we explored potential interpretations of values, their subordinate constructs, diversity, valence, and similarity to the definitions proposed in the theory. We used pyramiding in order to prompt constructs subordinate to each of the ten values. We applied thematic analysis to identify subordinate constructs in the 5866 responses obtained from 281 participants. The results show that participants understand abstract values through constructs that refer to specific actions, feelings, and personality traits. The values varied in the number of subordinate constructs and the degree of their deviation from the conceptual definition. There are also differences in the connotations of values or their desirability. Results show that all values, except Universalism, have a subordinate construct that expresses the negative side of the value. This study offers a more contextualized and content-oriented approach to values and has implications for future studies.",
publisher = "Routledge: Taylor & Francis Group",
journal = "Journal of Constructivist Psychology, 2021, Open Access Article, 1-25",
title = "The Diversity of Value Construal: A Constructivist Approach to the Schwartz Theory of Basic Values",
pages = "1-25",
doi = "10.1080/10720537.2021.1965510"
}
Belic, J., Djordjevic, A., Nikitović, T.,& Khaptsova, A.. (2021). The Diversity of Value Construal: A Constructivist Approach to the Schwartz Theory of Basic Values. in Journal of Constructivist Psychology, 2021, Open Access Article, 1-25
Routledge: Taylor & Francis Group., 1-25.
https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1965510
Belic J, Djordjevic A, Nikitović T, Khaptsova A. The Diversity of Value Construal: A Constructivist Approach to the Schwartz Theory of Basic Values. in Journal of Constructivist Psychology, 2021, Open Access Article, 1-25. 2021;:1-25.
doi:10.1080/10720537.2021.1965510 .
Belic, Jelisaveta, Djordjevic, Ana, Nikitović, Tijana, Khaptsova, Alyona, "The Diversity of Value Construal: A Constructivist Approach to the Schwartz Theory of Basic Values" in Journal of Constructivist Psychology, 2021, Open Access Article, 1-25 (2021):1-25,
https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1965510 . .

‘Environmentalism Without Ideology’ and the Dreams of Wiping out Humanity

Beran, Ondřej

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Beran, Ondřej
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2280
AB - My aim is to discuss the rhetoric of expertise as objective, and ideology[1]and value-free, on the example of environmental policy. The first section introduces examples of the common rhetorical figure of expert, ideology[1]free environmental protection, revealing their presuppositions. The second introduces objects of comparison – the cartoonish proposals of wiping out humanity – with the aim of showing that the two groups of proposals assume an analogous rhetoric. The third section discusses some prominent features of various proposals of ‘population control’, along with the links to the current surge of so-called eco-fascism. The aim is to show that all these phenomena represent a scale of the idea of ideology-free environmentalism. The concluding section discusses the distorted understanding of expertise, ideology, and politics, central to examples given in the previous sections, as leading to deplorable ignorance or callous cynicism, and therefore, in effect, a moral failure.
AB - Moj cilj je da na primeru ekološke politike preispitam retoriku stručnosti kao objektivne, neutralne i lišene ideologije. Prvi odeljak uvodi primere uobičajenih retoričkih figura stručnjaka, 
i ne-ideološke zaštite životne sredine, ističući pretpostavke koje one podrazumevanju. Drugi 
odeljak uvodi objekte poređenja – karikaturalne predloge o istrebljivanju čovečanstva – sa 
ciljem da se pokaže da obe grupe predloga pretpostavljaju zajedničku retoriku. U trećem 
delu razmatraju se neke istaknute odlike raznih predloga ‘kontrole populacije’, dovodeći ih u 
vezu sa trenutnim porastom takozvanog eko-fašizma. Cilj je pokazati da svi ovi fenomeni 
predstavljaju skalu ideja ekološkog aktivizma lišenog ideologije. Završni odeljak raspravlja o 
iskrivljenom shvatanju stručnosti, ideologije i politike, koji su od ključnog značaja za primere 
o kojima se prethodno raspravljo, a koji vode ka žalosnom neznanju ili neprikrivenom ciniz mu, i stoga rezultiraju moralnim neuspehom.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - ‘Environmentalism Without Ideology’ and the Dreams of Wiping out Humanity
T1 - ‘Ekološki aktivizam lišen ideologije’ i snovi o istrebljivanju čovečanstva
IS - 3
VL - 32
SP - 439
EP - 459
DO - 10.2298/FID2103439B
ER - 
@article{
author = "Beran, Ondřej",
year = "2021",
abstract = "My aim is to discuss the rhetoric of expertise as objective, and ideology[1]and value-free, on the example of environmental policy. The first section introduces examples of the common rhetorical figure of expert, ideology[1]free environmental protection, revealing their presuppositions. The second introduces objects of comparison – the cartoonish proposals of wiping out humanity – with the aim of showing that the two groups of proposals assume an analogous rhetoric. The third section discusses some prominent features of various proposals of ‘population control’, along with the links to the current surge of so-called eco-fascism. The aim is to show that all these phenomena represent a scale of the idea of ideology-free environmentalism. The concluding section discusses the distorted understanding of expertise, ideology, and politics, central to examples given in the previous sections, as leading to deplorable ignorance or callous cynicism, and therefore, in effect, a moral failure., Moj cilj je da na primeru ekološke politike preispitam retoriku stručnosti kao objektivne, neutralne i lišene ideologije. Prvi odeljak uvodi primere uobičajenih retoričkih figura stručnjaka, 
i ne-ideološke zaštite životne sredine, ističući pretpostavke koje one podrazumevanju. Drugi 
odeljak uvodi objekte poređenja – karikaturalne predloge o istrebljivanju čovečanstva – sa 
ciljem da se pokaže da obe grupe predloga pretpostavljaju zajedničku retoriku. U trećem 
delu razmatraju se neke istaknute odlike raznih predloga ‘kontrole populacije’, dovodeći ih u 
vezu sa trenutnim porastom takozvanog eko-fašizma. Cilj je pokazati da svi ovi fenomeni 
predstavljaju skalu ideja ekološkog aktivizma lišenog ideologije. Završni odeljak raspravlja o 
iskrivljenom shvatanju stručnosti, ideologije i politike, koji su od ključnog značaja za primere 
o kojima se prethodno raspravljo, a koji vode ka žalosnom neznanju ili neprikrivenom ciniz mu, i stoga rezultiraju moralnim neuspehom.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "‘Environmentalism Without Ideology’ and the Dreams of Wiping out Humanity, ‘Ekološki aktivizam lišen ideologije’ i snovi o istrebljivanju čovečanstva",
number = "3",
volume = "32",
pages = "439-459",
doi = "10.2298/FID2103439B"
}
Beran, O.. (2021). ‘Environmentalism Without Ideology’ and the Dreams of Wiping out Humanity. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 439-459.
https://doi.org/10.2298/FID2103439B
Beran O. ‘Environmentalism Without Ideology’ and the Dreams of Wiping out Humanity. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):439-459.
doi:10.2298/FID2103439B .
Beran, Ondřej, "‘Environmentalism Without Ideology’ and the Dreams of Wiping out Humanity" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):439-459,
https://doi.org/10.2298/FID2103439B . .

An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2278
AB - A resurgence of scholarly work on proof of God’s existence is noticeable over the past decade, with considerable emphasis on attempts to provide ‘analytic proof’ based on the meanings and logic of various identity statements which constitute premises of the syllogisms of the ‘proof’. Most recently perhaps, Emmanuel Rutten’s ‘modal-epistemic proof’ has drawn serious academic attention. Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, the first version of which, I believe, has been offered, indirectly, by Nikolai Lossky, utilizes the form and structure of the analytic proof, but fundamentally rests on the perception of moral values we associate with God and Godliness. The nature of the proof shifts the focus of the very attempt to ‘prove’ God’s existence from what I believe is an unreasonable standard, unattainable even in ‘proving’ the existence of the more mundane world, towards a more functional, practical and attainable standard. The proof proposed initially by Lossky, and in a more systematic form here, I believe, shows the indubitable existence of God in the sense of his moral presence in the lives of the faithful, at least with the same degree of certainty as the presence or ‘existence’ of anything else that can be epistemically proven in principle.
AB - Tokom poslednje decenije uočljiva je intenziviran rad na izvođenju dokaza o postojanju Boga, sa posebnim naglaskom na takozvane “analitičke dokaze”, koji su zasnovani na značenjima i logici različitih iskaza o identitetu, koji predstavljaju premise samog silogizma “dokaza”. Možda akademski najuticajniji skorašnji analitički dokaz o postojanju Boga izložio je Emanuel Ruten u formi svog “modalno-epistemičkog dokaza”.
Kao i za ostale analitčke i strogo logičke dokaze postojanja Boga, i za Rutenov je utvrđeno da je neispravan. Kroz kritiku Rutenovog dokaza, koju koristim kao uvod, ja u ovom tekstu rahzmatram mogućnost dokaza o postojanju Boga koji bi bio zasnovan na etičkim argumentima. Takav dokaz, Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, čiju je prvu verziju, po mom mišljenju, već izneo Nikolaj Loski, koristi formu i strukturu analitičkih dokaza, ali se fundamentalno oslanja na doživljaj moralnih vrednosti koje povezujemo sa Bogom ili božanstvenošću. “Etički” dokaz pomera naglasak samog rada na izvođenju dokaza o postojanju Boga sa jednog standarda za koji smatram da je nerazuman i koji se ne može dostići ni kada se “dokazuje” postojanje mnogo manje kontroverznih ontoloških kategorija, kao što su različite kategorije svakodnevnog, “običnog” sveta. Istovremeno, etički dokaz pomera naglasak dokazivanja ka jednom funkcionalnom, praktičnom i dostižnom standardu dokazivanja. Ovaj dokaz, i u formi u kojoj ga je izveo Loski, a i u sistematičnijoj formi u kojoj ga ovde izlažem, pokazuje nesumnjivo postojanje Boga u smislu moralnog prisustva Boga u životima verujućih ljudi. “Izvesnost” takvog dokaza nije ništa manja od izvesnosti bilo čega drugog što se uopšte može epistemički dokazivati.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy
T1 - Etički zasnovan ‘dokaz identiteta’ Božje egzistencije. Ontologija za filoterapiju
IS - 3
VL - 32
SP - 428
EP - 438
DO - 10.2298/FID2103428F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "A resurgence of scholarly work on proof of God’s existence is noticeable over the past decade, with considerable emphasis on attempts to provide ‘analytic proof’ based on the meanings and logic of various identity statements which constitute premises of the syllogisms of the ‘proof’. Most recently perhaps, Emmanuel Rutten’s ‘modal-epistemic proof’ has drawn serious academic attention. Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, the first version of which, I believe, has been offered, indirectly, by Nikolai Lossky, utilizes the form and structure of the analytic proof, but fundamentally rests on the perception of moral values we associate with God and Godliness. The nature of the proof shifts the focus of the very attempt to ‘prove’ God’s existence from what I believe is an unreasonable standard, unattainable even in ‘proving’ the existence of the more mundane world, towards a more functional, practical and attainable standard. The proof proposed initially by Lossky, and in a more systematic form here, I believe, shows the indubitable existence of God in the sense of his moral presence in the lives of the faithful, at least with the same degree of certainty as the presence or ‘existence’ of anything else that can be epistemically proven in principle., Tokom poslednje decenije uočljiva je intenziviran rad na izvođenju dokaza o postojanju Boga, sa posebnim naglaskom na takozvane “analitičke dokaze”, koji su zasnovani na značenjima i logici različitih iskaza o identitetu, koji predstavljaju premise samog silogizma “dokaza”. Možda akademski najuticajniji skorašnji analitički dokaz o postojanju Boga izložio je Emanuel Ruten u formi svog “modalno-epistemičkog dokaza”.
Kao i za ostale analitčke i strogo logičke dokaze postojanja Boga, i za Rutenov je utvrđeno da je neispravan. Kroz kritiku Rutenovog dokaza, koju koristim kao uvod, ja u ovom tekstu rahzmatram mogućnost dokaza o postojanju Boga koji bi bio zasnovan na etičkim argumentima. Takav dokaz, Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, čiju je prvu verziju, po mom mišljenju, već izneo Nikolaj Loski, koristi formu i strukturu analitičkih dokaza, ali se fundamentalno oslanja na doživljaj moralnih vrednosti koje povezujemo sa Bogom ili božanstvenošću. “Etički” dokaz pomera naglasak samog rada na izvođenju dokaza o postojanju Boga sa jednog standarda za koji smatram da je nerazuman i koji se ne može dostići ni kada se “dokazuje” postojanje mnogo manje kontroverznih ontoloških kategorija, kao što su različite kategorije svakodnevnog, “običnog” sveta. Istovremeno, etički dokaz pomera naglasak dokazivanja ka jednom funkcionalnom, praktičnom i dostižnom standardu dokazivanja. Ovaj dokaz, i u formi u kojoj ga je izveo Loski, a i u sistematičnijoj formi u kojoj ga ovde izlažem, pokazuje nesumnjivo postojanje Boga u smislu moralnog prisustva Boga u životima verujućih ljudi. “Izvesnost” takvog dokaza nije ništa manja od izvesnosti bilo čega drugog što se uopšte može epistemički dokazivati.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy, Etički zasnovan ‘dokaz identiteta’ Božje egzistencije. Ontologija za filoterapiju",
number = "3",
volume = "32",
pages = "428-438",
doi = "10.2298/FID2103428F"
}
Fatić, A.. (2021). An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 428-438.
https://doi.org/10.2298/FID2103428F
Fatić A. An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2021;32(3):428-438.
doi:10.2298/FID2103428F .
Fatić, Aleksandar, "An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):428-438,
https://doi.org/10.2298/FID2103428F . .

Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions

Grubor, Nebojša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Grubor, Nebojša
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2277
AB - The first part of the text poses the question whether for Heidegger’s aesthetically relevant thought it is better to use older terms, such as “Heidegger’s Doctrine of Art” or “Heidegger’s Philosophy of Art”, or a more recent term “Heidegger aesthetics”? Does the term “Heidegger’s aesthetics” represent an “oxymoron” contrary to the intentions of Heidegger’s own philosophy, or does it signify a relevant aesthetic conception that has its own place in contemporary philosophical aesthetics? In order to answer these questions, the text considers Heidegger’s understanding of aesthetics as a philosophical discipline and also the problems arising in connection with this designation. It argues that Heidegger’s concept of “overcoming aesthetics” represents the (self) interpretation of his own philosophy of art developed in the essay The Origin of the Work of Art. The second part of the text follows the thesis that the Heidegger’s aesthetics contains the definitions of art and work of art, based on Heidegger’s analyses of freedom, basic moods, and emotions. This part of text follows a broader thesis, in which Heidegger’s philosophy as a whole can be understood as the phenomenology of freedom. Also, it discusses a special thesis that the concept of strife (Streit) of Earth and world in The Origin of the Work of Art should be understood only on the background of the primordial struggle between concealment and unconcealment in the truth as the unconcealedness of beings. Further, the concept of strife is linked on a deeper level with the determination of finite human freedom and basic human moods. In light of that, Heidegger’s aesthetics is not only the heteronomous aesthetics of the work of art, but also the (relatively) autonomous aesthetics of aesthetic experience articulated with respect to finite human freedom. The conclusion is that Heidegger’s aesthetics of truth understood as the philosophy of freedom, basic moods, and emotions, according to their inner intentions, is closer to the tradition of the aesthetics of sublime than the aesthetics of the beautiful.
AB - U prvom delu teksta postavlja se pitanje: da li je za Hajdegerovu estetički relevantnu misao bolje upotrebljavati starije termine kao to su “Hajdegerovo učenje o umetnosti” i “Hajdegerova filozofija umetnosti” ili savremeniji termin “Hajdegerova estetika”? Da li termin “Hajdegerova estetika” predstavlja ‘oksimoron’ suprotstavljen intencijama Hajdegerove sopstvene filozofije ili označava relevantnu estetičku koncepciju koja ima svoje sopstveno mesto unutar savremene filozofske estetike? Da bismo odgovorili na ova pitanja razmatraćemo Hajdegerovo razumevanje estetike kao filozofske discipline kao i probleme koji su povezani sa tim odredjenjem. Stojimo na stanovištu da Hajdegerova koncepcija “prevazilaženja estetike” predstavlja (samo)interpretaciju njegove sopstvene filozofije u raspravi Izvor umetničkog dela. Drugi deo teksta sledi tezu da Hajdegerova estetika sadrži definiciju umetnosti i umetničkog dela, koja je bazirana na Hajdegerovim analizama slobode, osnovnih raspoloženja i emocija. U ovom delu teksta sledimo širu tezu da Hajdegerova filozofija u celini može da bude shvaćena kao fenomenologija slobode. Diskutujemo posebnu tezu da bi pojam spora (Streit) zemlje i sveta u Izvoru umetničkog dela trebalo da bude shvaćen na pozadini izvorne borbe izmedju skrivanja i raskrivanja unutar istine kao neskrivenosti bivstvujućeg. Nadalje, smatramo da je pojam spora na dubljem nivou povezan sa odredjenjem konačne ljudske slobode i osnovnih ljudskih raspoloženja. Posmatrano iz ove perspektive Hajdegerova estetika nije samo heteronomna estetika umetničkog dela, nego i (relativno) autonomna estetika estetskog iskustva artikulisanog s obzirom na konačnu ljudsku slobodu. Rezultat istraživanja predstavlja uvid da je Hajdegerova estetika istine razumljena kao filozofija konačne ljudske slobode, osnovnih raspoloženja i emocija, prema svojim unutrašnjim intencijama, bliža estetici uzvišenog, nego estetici lepog.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions
T1 - Hajdegerova estetika. Filozofija konačne ljudske slobode i osnovnih raspoloženja i emocija
IS - 3
VL - 32
SP - 418
EP - 427
DO - 10.2298/FID2103418G
ER - 
@article{
author = "Grubor, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "The first part of the text poses the question whether for Heidegger’s aesthetically relevant thought it is better to use older terms, such as “Heidegger’s Doctrine of Art” or “Heidegger’s Philosophy of Art”, or a more recent term “Heidegger aesthetics”? Does the term “Heidegger’s aesthetics” represent an “oxymoron” contrary to the intentions of Heidegger’s own philosophy, or does it signify a relevant aesthetic conception that has its own place in contemporary philosophical aesthetics? In order to answer these questions, the text considers Heidegger’s understanding of aesthetics as a philosophical discipline and also the problems arising in connection with this designation. It argues that Heidegger’s concept of “overcoming aesthetics” represents the (self) interpretation of his own philosophy of art developed in the essay The Origin of the Work of Art. The second part of the text follows the thesis that the Heidegger’s aesthetics contains the definitions of art and work of art, based on Heidegger’s analyses of freedom, basic moods, and emotions. This part of text follows a broader thesis, in which Heidegger’s philosophy as a whole can be understood as the phenomenology of freedom. Also, it discusses a special thesis that the concept of strife (Streit) of Earth and world in The Origin of the Work of Art should be understood only on the background of the primordial struggle between concealment and unconcealment in the truth as the unconcealedness of beings. Further, the concept of strife is linked on a deeper level with the determination of finite human freedom and basic human moods. In light of that, Heidegger’s aesthetics is not only the heteronomous aesthetics of the work of art, but also the (relatively) autonomous aesthetics of aesthetic experience articulated with respect to finite human freedom. The conclusion is that Heidegger’s aesthetics of truth understood as the philosophy of freedom, basic moods, and emotions, according to their inner intentions, is closer to the tradition of the aesthetics of sublime than the aesthetics of the beautiful., U prvom delu teksta postavlja se pitanje: da li je za Hajdegerovu estetički relevantnu misao bolje upotrebljavati starije termine kao to su “Hajdegerovo učenje o umetnosti” i “Hajdegerova filozofija umetnosti” ili savremeniji termin “Hajdegerova estetika”? Da li termin “Hajdegerova estetika” predstavlja ‘oksimoron’ suprotstavljen intencijama Hajdegerove sopstvene filozofije ili označava relevantnu estetičku koncepciju koja ima svoje sopstveno mesto unutar savremene filozofske estetike? Da bismo odgovorili na ova pitanja razmatraćemo Hajdegerovo razumevanje estetike kao filozofske discipline kao i probleme koji su povezani sa tim odredjenjem. Stojimo na stanovištu da Hajdegerova koncepcija “prevazilaženja estetike” predstavlja (samo)interpretaciju njegove sopstvene filozofije u raspravi Izvor umetničkog dela. Drugi deo teksta sledi tezu da Hajdegerova estetika sadrži definiciju umetnosti i umetničkog dela, koja je bazirana na Hajdegerovim analizama slobode, osnovnih raspoloženja i emocija. U ovom delu teksta sledimo širu tezu da Hajdegerova filozofija u celini može da bude shvaćena kao fenomenologija slobode. Diskutujemo posebnu tezu da bi pojam spora (Streit) zemlje i sveta u Izvoru umetničkog dela trebalo da bude shvaćen na pozadini izvorne borbe izmedju skrivanja i raskrivanja unutar istine kao neskrivenosti bivstvujućeg. Nadalje, smatramo da je pojam spora na dubljem nivou povezan sa odredjenjem konačne ljudske slobode i osnovnih ljudskih raspoloženja. Posmatrano iz ove perspektive Hajdegerova estetika nije samo heteronomna estetika umetničkog dela, nego i (relativno) autonomna estetika estetskog iskustva artikulisanog s obzirom na konačnu ljudsku slobodu. Rezultat istraživanja predstavlja uvid da je Hajdegerova estetika istine razumljena kao filozofija konačne ljudske slobode, osnovnih raspoloženja i emocija, prema svojim unutrašnjim intencijama, bliža estetici uzvišenog, nego estetici lepog.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions, Hajdegerova estetika. Filozofija konačne ljudske slobode i osnovnih raspoloženja i emocija",
number = "3",
volume = "32",
pages = "418-427",
doi = "10.2298/FID2103418G"
}
Grubor, N.. (2021). Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 418-427.
https://doi.org/10.2298/FID2103418G
Grubor N. Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2021;32(3):418-427.
doi:10.2298/FID2103418G .
Grubor, Nebojša, "Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):418-427,
https://doi.org/10.2298/FID2103418G . .

Women’s Activism in India: Negotiating Secularism and Religion

Bakić-Hayden, Milica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Bakić-Hayden, Milica
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2276
AB - In post-independence India secularism was almost taken for granted as a defining feature of the women’s movement with its rejection of the public expression of religious and caste identities. However, already by the 1980s, the assumption that gender could be used as a unifying factor was challenged, revealing that women from different social (class/caste) and religious backgrounds understand and sometime use their identities in ways that are not driven necessarily by some ideology (such as feminism or human rights), but by more immediate concerns and even opportunism. This realization opened up a debate about new strategies to tackle women’s activism, especially in light of aggressive political activism of some women associated with right-wing parties in India, which has clearly shattered the perception, held by some, of women as inherently peace-loving, whose gender identity would override their caste and religious belonging.
AB - Posle sticanja nezavisnosti, sekularizam je u Indiji prihvaćen skoro kao nešto što se podrazumeva, a odbacivanje javnog ispoljavanja religijskog i kastinskog identiteta smatralo se glavnom odlikom ženskog pokreta. Međutim, već 1980-ih godina pretpostavka da se rodna pripadnost može uzeti kao ujedinjujući faktor ženskog pokreta dovedena je u pitanje pokazavši 
da žene iz različitih socijalnih (klasnih/kastinskih) i religijskih miljea razumeju, a ponekad i 
koriste, svoje identitete na načine koji se nužno ne rukovode nekom ideologijom (kao femi nizam ili ljudska prava), nego mnogo neposrednijim interesima, pa čak i oportunizmom. Ovaj 
uvid je pokrenuo raspravu o novim strategijama u okviru ženskog aktivizma, naročito u kontekstu agresivnog političkog delovanja nekih ženskih grupa pri desno orijentisanim političkim 
partijama. Njihovo delovanje je poljuljalo sliku koju su neki imali o ženama kao suštinski miroljubivim, kao i uverenje da rodni identitet može da prevaziđe kastinsku i religijsku pripadnost žena u Indiji.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Women’s Activism in India: Negotiating Secularism and Religion
T1 - Ženski aktivizam u Indiji: pregovaranje o sekularizmu i religiji
IS - 3
VL - 32
SP - 407
EP - 417
DO - 10.2298/FID2103407B
ER - 
@article{
author = "Bakić-Hayden, Milica",
year = "2021",
abstract = "In post-independence India secularism was almost taken for granted as a defining feature of the women’s movement with its rejection of the public expression of religious and caste identities. However, already by the 1980s, the assumption that gender could be used as a unifying factor was challenged, revealing that women from different social (class/caste) and religious backgrounds understand and sometime use their identities in ways that are not driven necessarily by some ideology (such as feminism or human rights), but by more immediate concerns and even opportunism. This realization opened up a debate about new strategies to tackle women’s activism, especially in light of aggressive political activism of some women associated with right-wing parties in India, which has clearly shattered the perception, held by some, of women as inherently peace-loving, whose gender identity would override their caste and religious belonging., Posle sticanja nezavisnosti, sekularizam je u Indiji prihvaćen skoro kao nešto što se podrazumeva, a odbacivanje javnog ispoljavanja religijskog i kastinskog identiteta smatralo se glavnom odlikom ženskog pokreta. Međutim, već 1980-ih godina pretpostavka da se rodna pripadnost može uzeti kao ujedinjujući faktor ženskog pokreta dovedena je u pitanje pokazavši 
da žene iz različitih socijalnih (klasnih/kastinskih) i religijskih miljea razumeju, a ponekad i 
koriste, svoje identitete na načine koji se nužno ne rukovode nekom ideologijom (kao femi nizam ili ljudska prava), nego mnogo neposrednijim interesima, pa čak i oportunizmom. Ovaj 
uvid je pokrenuo raspravu o novim strategijama u okviru ženskog aktivizma, naročito u kontekstu agresivnog političkog delovanja nekih ženskih grupa pri desno orijentisanim političkim 
partijama. Njihovo delovanje je poljuljalo sliku koju su neki imali o ženama kao suštinski miroljubivim, kao i uverenje da rodni identitet može da prevaziđe kastinsku i religijsku pripadnost žena u Indiji.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Women’s Activism in India: Negotiating Secularism and Religion, Ženski aktivizam u Indiji: pregovaranje o sekularizmu i religiji",
number = "3",
volume = "32",
pages = "407-417",
doi = "10.2298/FID2103407B"
}
Bakić-Hayden, M.. (2021). Women’s Activism in India: Negotiating Secularism and Religion. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 407-417.
https://doi.org/10.2298/FID2103407B
Bakić-Hayden M. Women’s Activism in India: Negotiating Secularism and Religion. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):407-417.
doi:10.2298/FID2103407B .
Bakić-Hayden, Milica, "Women’s Activism in India: Negotiating Secularism and Religion" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):407-417,
https://doi.org/10.2298/FID2103407B . .

Warfare and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond

Malešević, Siniša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Malešević, Siniša
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2275
AB - Ibn Khaldun and Ernest Gellner have both developed comprehensive yet very different theories of social cohesion. Whereas Ibn Khaldun traces the development of intense group solidarity to the ascetic lifestyles of nomadic warriors, for Gellner social cohesion is a product of different material conditions. In contrast to Ibn Khaldun’s theory, where all social ties are generated through similar social processes, in Gellner’s model the patterns of collective solidarity change through time, that is, different societies produce different forms of social cohesion. While Ibn Khaldun argues that asbiyyah is the backbone of group unity in all social orders, Gellner insists that modern societies are underpinned by very different type of collective solidarity than their premodern counterparts. In this paper I offer a critique of Ibn Khaldun’s and Gellner’s theories of social cohesion and develop an alternative explanation, which situates the social dynamics of group solidarity in the organisational and ideological legacies of warfare.
AB - Ibn Haldun i Ernest Gelner razvili su sveobuhvatne, ali vrlo različite teorije socijalne kohezije. 
Dok je Ibn Haldun razvoj intenzivne grupne solidarnosti pronašao u asketskom načinu života 
nomadskih ratnika, za Gelnera socijalna kohezija predstavlja proizvod različitih materijalnih 
uslova. Za razliku od teorije Ibn Halduna gde se sve društvene veze generišu kroz slične društvene procese, u Gelnerovom modelu obrasci kolektivne solidarnosti menjaju se tokom vremena pri čemu različita društva stvaraju različite oblike socijalne kohezije. Dok Ibn Haldun 
tvrdi da je asbija kičma jedinstva grupa u svim društvenim poretcima, Gelner insistira na tome 
da su moderna društva oblikovana sasvim drugačijom vrstom kolektivne solidarnosti u odnosu na tradicionalne poretke. U ovom radu nudim kritiku Ibn Haldunove i Gelnerove teorije 
socijalne kohezije i razvijam alternativno objašnjenje koje postavlja socijalnu dinamiku grupne solidarnosti u organizaciono i ideološko nasleđe ratovanja.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Warfare and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond
T1 - Rat i grupna solidarnost: od Ibn Halduna do Ernesta Gelnera i dalje
IS - 3
VL - 32
SP - 389
EP - 406
DO - 10.2298/FID2103389M
ER - 
@article{
author = "Malešević, Siniša",
year = "2021",
abstract = "Ibn Khaldun and Ernest Gellner have both developed comprehensive yet very different theories of social cohesion. Whereas Ibn Khaldun traces the development of intense group solidarity to the ascetic lifestyles of nomadic warriors, for Gellner social cohesion is a product of different material conditions. In contrast to Ibn Khaldun’s theory, where all social ties are generated through similar social processes, in Gellner’s model the patterns of collective solidarity change through time, that is, different societies produce different forms of social cohesion. While Ibn Khaldun argues that asbiyyah is the backbone of group unity in all social orders, Gellner insists that modern societies are underpinned by very different type of collective solidarity than their premodern counterparts. In this paper I offer a critique of Ibn Khaldun’s and Gellner’s theories of social cohesion and develop an alternative explanation, which situates the social dynamics of group solidarity in the organisational and ideological legacies of warfare., Ibn Haldun i Ernest Gelner razvili su sveobuhvatne, ali vrlo različite teorije socijalne kohezije. 
Dok je Ibn Haldun razvoj intenzivne grupne solidarnosti pronašao u asketskom načinu života 
nomadskih ratnika, za Gelnera socijalna kohezija predstavlja proizvod različitih materijalnih 
uslova. Za razliku od teorije Ibn Halduna gde se sve društvene veze generišu kroz slične društvene procese, u Gelnerovom modelu obrasci kolektivne solidarnosti menjaju se tokom vremena pri čemu različita društva stvaraju različite oblike socijalne kohezije. Dok Ibn Haldun 
tvrdi da je asbija kičma jedinstva grupa u svim društvenim poretcima, Gelner insistira na tome 
da su moderna društva oblikovana sasvim drugačijom vrstom kolektivne solidarnosti u odnosu na tradicionalne poretke. U ovom radu nudim kritiku Ibn Haldunove i Gelnerove teorije 
socijalne kohezije i razvijam alternativno objašnjenje koje postavlja socijalnu dinamiku grupne solidarnosti u organizaciono i ideološko nasleđe ratovanja.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Warfare and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond, Rat i grupna solidarnost: od Ibn Halduna do Ernesta Gelnera i dalje",
number = "3",
volume = "32",
pages = "389-406",
doi = "10.2298/FID2103389M"
}
Malešević, S.. (2021). Warfare and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 389-406.
https://doi.org/10.2298/FID2103389M
Malešević S. Warfare and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):389-406.
doi:10.2298/FID2103389M .
Malešević, Siniša, "Warfare and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):389-406,
https://doi.org/10.2298/FID2103389M . .

Some Remarks on Unfocused Hatred: Identity of the Hated One and Criteria of Adequacy

Cvejić, Igor

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Cvejić, Igor
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2274
AB - Thomas Szanto has recently argued that hatred could not be a fitting emotion because of its blurred focus. It thus cannot trace the properties of its intentional object. Although I agree with the core of Szanto’s account, I would like to discuss two connected issues that might be of importance. First, I want to address whether the unfittingness of hatred has anything to do with the possibility that the hated person does not identify with what they are hated for. I conclude that if the focus of hatred is blurred, hatred does not trace the identification of the hated person or group. Next, I propose a possibility that (certain) criteria of adequacy of hatred (why someone is treated by members of society as hateworthy) are embedded in the cultural and social framework in such a way that they are not necessarily intelligibly justified by their relation to the focus and import it has. Under such circumstances, with hatred still being unfitting, these criteria create quasi-correctness of hatred (actually, they trace properties of someone being hateworthy). If this is correct, it will enable us to keep the thesis that hatred cannot be fitting. At the same time, we could use political vocabulary to tackle hatred that is common in cases when a group will not give up their commitment to hatred and argue that some people or group of people is not to be hated under the hating group’s own criteria.
AB - Tomas Santo je nedavno uveo tezu da mržnja ne može biti podesna emocija zbog toga što 
je njen fokus zamagljen, te prema tome ona ne može pratiti svojstva svog intencionalnog 
objekta. Mada se slažem sa osnovom Santovog argumenta želeo bih nešto više pažnje da 
posvetim dva povezana problema koja mogu biti važna. Prvo ću se baviti pitanjem da li nepodesnost mržnje ima ikakve povezanosti sa mogućnošću da omražena osoba ne identifikuje 
sebe sa onim zbog čega je omražena. Zaključiću da, ukoliko je fokus mržnje zamagljen, mr žnja neće pratiti identifikaciju omražene osobe ili grupe. Zatim ću pokušati da ukažem na 
mogućnost da (izvesni) kriterijumi adekvatnosti mržnje (zbog čega se neko tretira kao vredan 
mržnje od strane članova društva) budu ukorenjeni u kulturalnom i socijalnom okviru na ta kav način da nisu neophodno opravdani svojom vezom za fokusom emocije i značajem koji 
on ima. Pod takvim okolnostima, mržnja bi i dalje bila nepodesna, ali bi ovi kriterijumi kreirali 
kvazi-korektnost mržnje (zapravo bi pratili svojstva koja određuju da li je nešto ili neko vredan mržnje). Ukoliko je to tačno, mogli bismo da zadržimo tezu o nepodesnosti mržnje, a da 
u isto vreme možemo da koristimo uobičajeni vokabular koji koristimo u slučajevima kada 
grupa ne odustaje od svoje mržnje i kada je potrebno da argumentujemo da neke pojedince 
ili grupe ljudi ne treba mrzeti čak ni prema kriterijumima same grupe koja je nosilac mržnje.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Some Remarks on Unfocused Hatred: Identity of the Hated One and Criteria of Adequacy
T1 - Razmatranja o nefokusiranoj mržnji: identitet omraženog i kriterijumi adekvatnost
IS - 3
VL - 32
SP - 377
EP - 386
DO - 10.2298/FID2103377C
ER - 
@article{
author = "Cvejić, Igor",
year = "2021",
abstract = "Thomas Szanto has recently argued that hatred could not be a fitting emotion because of its blurred focus. It thus cannot trace the properties of its intentional object. Although I agree with the core of Szanto’s account, I would like to discuss two connected issues that might be of importance. First, I want to address whether the unfittingness of hatred has anything to do with the possibility that the hated person does not identify with what they are hated for. I conclude that if the focus of hatred is blurred, hatred does not trace the identification of the hated person or group. Next, I propose a possibility that (certain) criteria of adequacy of hatred (why someone is treated by members of society as hateworthy) are embedded in the cultural and social framework in such a way that they are not necessarily intelligibly justified by their relation to the focus and import it has. Under such circumstances, with hatred still being unfitting, these criteria create quasi-correctness of hatred (actually, they trace properties of someone being hateworthy). If this is correct, it will enable us to keep the thesis that hatred cannot be fitting. At the same time, we could use political vocabulary to tackle hatred that is common in cases when a group will not give up their commitment to hatred and argue that some people or group of people is not to be hated under the hating group’s own criteria., Tomas Santo je nedavno uveo tezu da mržnja ne može biti podesna emocija zbog toga što 
je njen fokus zamagljen, te prema tome ona ne može pratiti svojstva svog intencionalnog 
objekta. Mada se slažem sa osnovom Santovog argumenta želeo bih nešto više pažnje da 
posvetim dva povezana problema koja mogu biti važna. Prvo ću se baviti pitanjem da li nepodesnost mržnje ima ikakve povezanosti sa mogućnošću da omražena osoba ne identifikuje 
sebe sa onim zbog čega je omražena. Zaključiću da, ukoliko je fokus mržnje zamagljen, mr žnja neće pratiti identifikaciju omražene osobe ili grupe. Zatim ću pokušati da ukažem na 
mogućnost da (izvesni) kriterijumi adekvatnosti mržnje (zbog čega se neko tretira kao vredan 
mržnje od strane članova društva) budu ukorenjeni u kulturalnom i socijalnom okviru na ta kav način da nisu neophodno opravdani svojom vezom za fokusom emocije i značajem koji 
on ima. Pod takvim okolnostima, mržnja bi i dalje bila nepodesna, ali bi ovi kriterijumi kreirali 
kvazi-korektnost mržnje (zapravo bi pratili svojstva koja određuju da li je nešto ili neko vredan mržnje). Ukoliko je to tačno, mogli bismo da zadržimo tezu o nepodesnosti mržnje, a da 
u isto vreme možemo da koristimo uobičajeni vokabular koji koristimo u slučajevima kada 
grupa ne odustaje od svoje mržnje i kada je potrebno da argumentujemo da neke pojedince 
ili grupe ljudi ne treba mrzeti čak ni prema kriterijumima same grupe koja je nosilac mržnje.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Some Remarks on Unfocused Hatred: Identity of the Hated One and Criteria of Adequacy, Razmatranja o nefokusiranoj mržnji: identitet omraženog i kriterijumi adekvatnost",
number = "3",
volume = "32",
pages = "377-386",
doi = "10.2298/FID2103377C"
}
Cvejić, I.. (2021). Some Remarks on Unfocused Hatred: Identity of the Hated One and Criteria of Adequacy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 377-386.
https://doi.org/10.2298/FID2103377C
Cvejić I. Some Remarks on Unfocused Hatred: Identity of the Hated One and Criteria of Adequacy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):377-386.
doi:10.2298/FID2103377C .
Cvejić, Igor, "Some Remarks on Unfocused Hatred: Identity of the Hated One and Criteria of Adequacy" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):377-386,
https://doi.org/10.2298/FID2103377C . .

A Critical Account of the Concept of De-Objectified Hatred

Losoncz, Mark

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Losoncz, Mark
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2273
AB - This paper looks at Thomas Szanto’s theory of hatred that suggests that hatred has an indeterminate affective focus and that it derives its intensity from the commitment to the attitude itself. Contrary to Szanto’s theses, this paper claims that the hated properties are not necessarily fuzzy. On the contrary, in many cases we can clearly reconstruct the quasi-rational genesis of hatred, by relying on the deep structures behind the social dynamics (as demonstrated by the example of anti-Semitism). Furthermore, the paper states that even though in certain cases hatred is a truly empty of content, these cases are marginal in comparison to other, more important forms of hatred.
AB - Članak se fokusira na teoriju mržnje kod Tomasa Santa koja sugeriuše da mržnja nema jasan 
afektivni fokus, te da njen intentizet proističe iz zalaganja za sam intencionalni stav mržnje. 
Za razliku od Santove teze, članak trvrdi da omražena svojstva nisu nužno nejasna. Naprotiv, 
u mnogim slučajevim se precizno može rekonstruisati kvazi-racionalna geneza mržnje, oslanjajući se na duboke strukture iza društvene dinamike (kao što pokazuje primer antisemitizma). Nadalje, članak konstatuje da iako je istina da je u izvesnim slučjavima mržnja bez sadržaja, ovi slučajevi su marginalni u odnosu na druge, značajnije forme mržnje
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - A Critical Account of the Concept of De-Objectified Hatred
T1 - Kritički osvrt na koncept deobjektifikovane mržnje
IS - 3
VL - 32
SP - 369
EP - 376
DO - 10.2298/FID2103369L
ER - 
@article{
author = "Losoncz, Mark",
year = "2021",
abstract = "This paper looks at Thomas Szanto’s theory of hatred that suggests that hatred has an indeterminate affective focus and that it derives its intensity from the commitment to the attitude itself. Contrary to Szanto’s theses, this paper claims that the hated properties are not necessarily fuzzy. On the contrary, in many cases we can clearly reconstruct the quasi-rational genesis of hatred, by relying on the deep structures behind the social dynamics (as demonstrated by the example of anti-Semitism). Furthermore, the paper states that even though in certain cases hatred is a truly empty of content, these cases are marginal in comparison to other, more important forms of hatred., Članak se fokusira na teoriju mržnje kod Tomasa Santa koja sugeriuše da mržnja nema jasan 
afektivni fokus, te da njen intentizet proističe iz zalaganja za sam intencionalni stav mržnje. 
Za razliku od Santove teze, članak trvrdi da omražena svojstva nisu nužno nejasna. Naprotiv, 
u mnogim slučajevim se precizno može rekonstruisati kvazi-racionalna geneza mržnje, oslanjajući se na duboke strukture iza društvene dinamike (kao što pokazuje primer antisemitizma). Nadalje, članak konstatuje da iako je istina da je u izvesnim slučjavima mržnja bez sadržaja, ovi slučajevi su marginalni u odnosu na druge, značajnije forme mržnje",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "A Critical Account of the Concept of De-Objectified Hatred, Kritički osvrt na koncept deobjektifikovane mržnje",
number = "3",
volume = "32",
pages = "369-376",
doi = "10.2298/FID2103369L"
}
Losoncz, M.. (2021). A Critical Account of the Concept of De-Objectified Hatred. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 369-376.
https://doi.org/10.2298/FID2103369L
Losoncz M. A Critical Account of the Concept of De-Objectified Hatred. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):369-376.
doi:10.2298/FID2103369L .
Losoncz, Mark, "A Critical Account of the Concept of De-Objectified Hatred" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):369-376,
https://doi.org/10.2298/FID2103369L . .

Can it Be or Feel Right to Hate? On the Appropriateness and Fittingness of Hatred

Szanto, Thomas

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Szanto, Thomas
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2272
AB - What exactly is wrong with hating others? However deep-seated the intuition, when it comes to spelling out the reasons for why hatred is inappropriate, the literature is rather meager and confusing. In this paper, I attempt to be more precise by distinguishing two senses in which hatred is inappropriate, a moral and a non-moral one. First, I critically discuss the central current proposals defending the possibility of morally appropriate hatred in the face of serious wrongs or evil perpetrators and show that they are all based on a problematic assumption, which I call the ‘reality of evil agents assumption’. I then turn to the issue of non-moral emotional appropriateness and sketch a novel, focus-based account of fittingness. Next, I outline the distinctive affective intentionality of hatred, suggesting that hatred, unlike most other antagonistic emotions, has an overgeneralizing and indeterminate affective focus. Against this background, I argue that hatred cannot be fitting. Due to the indeterminacy of its focus, hatred fails to pick out those evaluative features of the intentional object that would really matter to the emoters. I close with some tentative remarks on the possibility of appropriate hatred towards corporate or group agents.
AB - Šta je zapravo pogrešno u mržnji prema drugima? Bez obzira na dubinu intuicije, literatura 
je ipak oskudna i konfuzna kada treba da se navedu razlozi za neprikladnost mržnje. U ovom 
članku pokušaću da budem precizniji razlikujući dva smisla prema kojima je mržnja neprikladna, moralni i vanmoralni. Prvo ću kritički razmatrati glavne savremene pozicije koje zagovaraju mogućnost moralne prikladnosti mržnje u slučaju ozbiljno rđavih ili zlih počinilaca. 
Pokušaću da pokažem da su svi oni zasnovani na problematičnoj pretpostavci koju nazivam 
„pretpostavka o realnosti zlih aktera“. Nakon toga ću se pozabaviti problemom vanmoralne 
emocionalne prikladnosti i ocrtaću novo, na fokusu zasnovano objašnjenje podesnosti. Zatim ću predstaviti karakterističnu afektivnu intencionalnost mržnje, pri čemu sugerišem da 
mržnja, za razliku od drugih antagonističkih emocija, ima prekomerno uopštavajući i neodre đen afektivni fokus. Imajući to u vidu argumentovaću da mržnja ne može da bude podesna. 
S obzirom na neodređenost svog fokusa mržnja ne može da prati evaluativna svojstva inten cionalnog objekta koja bi zaista imala značaja za osobu koja doživljava emociju. Tekst zaključujem s provizornom napomenom o mogućnosti prikladne mržnje prema korporacijskim i 
grupnim akterima.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Can it Be or Feel Right to Hate? On the Appropriateness and Fittingness of Hatred
T1 - Može li biti ispravno ili se osećati ispravno da se mrzi. O prikladnosti i podesnosti mržnje
IS - 3
VL - 32
SP - 341
EP - 368
DO - 10.2298/FID2103341S
ER - 
@article{
author = "Szanto, Thomas",
year = "2021",
abstract = "What exactly is wrong with hating others? However deep-seated the intuition, when it comes to spelling out the reasons for why hatred is inappropriate, the literature is rather meager and confusing. In this paper, I attempt to be more precise by distinguishing two senses in which hatred is inappropriate, a moral and a non-moral one. First, I critically discuss the central current proposals defending the possibility of morally appropriate hatred in the face of serious wrongs or evil perpetrators and show that they are all based on a problematic assumption, which I call the ‘reality of evil agents assumption’. I then turn to the issue of non-moral emotional appropriateness and sketch a novel, focus-based account of fittingness. Next, I outline the distinctive affective intentionality of hatred, suggesting that hatred, unlike most other antagonistic emotions, has an overgeneralizing and indeterminate affective focus. Against this background, I argue that hatred cannot be fitting. Due to the indeterminacy of its focus, hatred fails to pick out those evaluative features of the intentional object that would really matter to the emoters. I close with some tentative remarks on the possibility of appropriate hatred towards corporate or group agents., Šta je zapravo pogrešno u mržnji prema drugima? Bez obzira na dubinu intuicije, literatura 
je ipak oskudna i konfuzna kada treba da se navedu razlozi za neprikladnost mržnje. U ovom 
članku pokušaću da budem precizniji razlikujući dva smisla prema kojima je mržnja neprikladna, moralni i vanmoralni. Prvo ću kritički razmatrati glavne savremene pozicije koje zagovaraju mogućnost moralne prikladnosti mržnje u slučaju ozbiljno rđavih ili zlih počinilaca. 
Pokušaću da pokažem da su svi oni zasnovani na problematičnoj pretpostavci koju nazivam 
„pretpostavka o realnosti zlih aktera“. Nakon toga ću se pozabaviti problemom vanmoralne 
emocionalne prikladnosti i ocrtaću novo, na fokusu zasnovano objašnjenje podesnosti. Zatim ću predstaviti karakterističnu afektivnu intencionalnost mržnje, pri čemu sugerišem da 
mržnja, za razliku od drugih antagonističkih emocija, ima prekomerno uopštavajući i neodre đen afektivni fokus. Imajući to u vidu argumentovaću da mržnja ne može da bude podesna. 
S obzirom na neodređenost svog fokusa mržnja ne može da prati evaluativna svojstva inten cionalnog objekta koja bi zaista imala značaja za osobu koja doživljava emociju. Tekst zaključujem s provizornom napomenom o mogućnosti prikladne mržnje prema korporacijskim i 
grupnim akterima.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Can it Be or Feel Right to Hate? On the Appropriateness and Fittingness of Hatred, Može li biti ispravno ili se osećati ispravno da se mrzi. O prikladnosti i podesnosti mržnje",
number = "3",
volume = "32",
pages = "341-368",
doi = "10.2298/FID2103341S"
}
Szanto, T.. (2021). Can it Be or Feel Right to Hate? On the Appropriateness and Fittingness of Hatred. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 341-368.
https://doi.org/10.2298/FID2103341S
Szanto T. Can it Be or Feel Right to Hate? On the Appropriateness and Fittingness of Hatred. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(3):341-368.
doi:10.2298/FID2103341S .
Szanto, Thomas, "Can it Be or Feel Right to Hate? On the Appropriateness and Fittingness of Hatred" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):341-368,
https://doi.org/10.2298/FID2103341S . .
1

Serbia and COVID-19: The State of Emergency as a State of Uncertainty

Glušac, Luka

(Center for Risk Analysis and Crisis Management, Belgrade (CARUK), 2021)

TY - CONF
AU - Glušac, Luka
PY - 2021
UR - 616.98:578.834]:321.7(497.11)
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2271
AB - In this paper, I aim to demonstrate that the outbreak of the COVID-19 crisis has only intensified the deterioration of Serbian constitutional order and has weakened its democratic institutions. The central argument is that the state of emergency declared in mid-March 2020, as well as the other measures imposed on the citizens affecting their human rights, has been problematic from both procedural and substantial aspects. The paper discusses the consequences of those measures for the quality of democracy and the rule of law in Serbia.
PB - Center for Risk Analysis and Crisis Management, Belgrade (CARUK)
PB - Croatian Association for International Studies, Zagreb (HUMS)
PB - Institute for Development and International Relations, Zagreb (IRMO)
PB - Libertas International University, Zagreb
C3 - Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: COVID-19 - Health and Safety aspects, Proceedings of the International Scientific Conference held online on October 13 and 14, 2020, Volume 2
T1 - Serbia and COVID-19: The State of Emergency as a State of Uncertainty
SP - 150
EP - 163
ER - 
@conference{
author = "Glušac, Luka",
year = "2021",
abstract = "In this paper, I aim to demonstrate that the outbreak of the COVID-19 crisis has only intensified the deterioration of Serbian constitutional order and has weakened its democratic institutions. The central argument is that the state of emergency declared in mid-March 2020, as well as the other measures imposed on the citizens affecting their human rights, has been problematic from both procedural and substantial aspects. The paper discusses the consequences of those measures for the quality of democracy and the rule of law in Serbia.",
publisher = "Center for Risk Analysis and Crisis Management, Belgrade (CARUK), Croatian Association for International Studies, Zagreb (HUMS), Institute for Development and International Relations, Zagreb (IRMO), Libertas International University, Zagreb",
journal = "Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: COVID-19 - Health and Safety aspects, Proceedings of the International Scientific Conference held online on October 13 and 14, 2020, Volume 2",
title = "Serbia and COVID-19: The State of Emergency as a State of Uncertainty",
pages = "150-163"
}
Glušac, L.. (2021). Serbia and COVID-19: The State of Emergency as a State of Uncertainty. in Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: COVID-19 - Health and Safety aspects, Proceedings of the International Scientific Conference held online on October 13 and 14, 2020, Volume 2
Center for Risk Analysis and Crisis Management, Belgrade (CARUK)., 150-163.
Glušac L. Serbia and COVID-19: The State of Emergency as a State of Uncertainty. in Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: COVID-19 - Health and Safety aspects, Proceedings of the International Scientific Conference held online on October 13 and 14, 2020, Volume 2. 2021;:150-163..
Glušac, Luka, "Serbia and COVID-19: The State of Emergency as a State of Uncertainty" in Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: COVID-19 - Health and Safety aspects, Proceedings of the International Scientific Conference held online on October 13 and 14, 2020, Volume 2 (2021):150-163.

Koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa

Glušac, Luka

(Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2021)

TY - CHAP
AU - Glušac, Luka
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2267
AB - U fokusu ovog rada je koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa (TRBK), kao originalnog doprinosa Buzana i Vejvera studijama bezbednosti. Uvođenje koncepta insulatora bilo je neophodno kako bi se prevazišla teškoća u određivanju granica između regiona, odnosno kompleksa, odnosno kako bi se objasnilo različito delovanje jedinica (pre svega država) u odnosu na regionalni bezbednosni kompleks kojem ne pripadaju. Cilj ovog rada je propitivanje i dalja nadgradnja koncepta insulatora u TRBK, uvođenjem razlikovanja pasivnog i aktivnog insulatora. Pasivni insulator u ovakvoj podeli predstavlja tradicionalnog, odnosno uobičajenog insulatora koji razdvaja bezbednosne dinamike okolnih kompleksa, apsorbujući njihove energije. Za razliku od njega, aktivni insulator je onaj koji više emituje energiju, koji je važan činilac u bezbednosnim dinamikama susednih kompleksa, ali ne u dovoljnoj meri da ih ujedini u jedan jedinstveni. Pored doprinosa daljem razvijanju i preciziranju pojmovno-kategorijalnog aparata TRBK, uvođenje ovakve dihotomije ima i analitičko-prediktivnu funkciju jer postojanje aktivnog inuslatora sugeriše moguću transformaciju kompleksa, odnosno ukazuje na potencijal za integraciju ili dezintegraciju određenih (pod)regiona. Koncept insulatora se u radu težišno propituje razmatranjem statusa Turske u TRBK, dok se predložena klasifikacija insulatora inicijalno testira i kroz skiciranje primene 
 na druge države koje su Buzan i Vejver klasifikovali kao insulatore.
PB - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu
T2 - Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika
T1 - Koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa
DO - https://doi.org/10.18485/iipe_regbezb.2021.ch2
ER - 
@inbook{
author = "Glušac, Luka",
year = "2021",
abstract = "U fokusu ovog rada je koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa (TRBK), kao originalnog doprinosa Buzana i Vejvera studijama bezbednosti. Uvođenje koncepta insulatora bilo je neophodno kako bi se prevazišla teškoća u određivanju granica između regiona, odnosno kompleksa, odnosno kako bi se objasnilo različito delovanje jedinica (pre svega država) u odnosu na regionalni bezbednosni kompleks kojem ne pripadaju. Cilj ovog rada je propitivanje i dalja nadgradnja koncepta insulatora u TRBK, uvođenjem razlikovanja pasivnog i aktivnog insulatora. Pasivni insulator u ovakvoj podeli predstavlja tradicionalnog, odnosno uobičajenog insulatora koji razdvaja bezbednosne dinamike okolnih kompleksa, apsorbujući njihove energije. Za razliku od njega, aktivni insulator je onaj koji više emituje energiju, koji je važan činilac u bezbednosnim dinamikama susednih kompleksa, ali ne u dovoljnoj meri da ih ujedini u jedan jedinstveni. Pored doprinosa daljem razvijanju i preciziranju pojmovno-kategorijalnog aparata TRBK, uvođenje ovakve dihotomije ima i analitičko-prediktivnu funkciju jer postojanje aktivnog inuslatora sugeriše moguću transformaciju kompleksa, odnosno ukazuje na potencijal za integraciju ili dezintegraciju određenih (pod)regiona. Koncept insulatora se u radu težišno propituje razmatranjem statusa Turske u TRBK, dok se predložena klasifikacija insulatora inicijalno testira i kroz skiciranje primene 
 na druge države koje su Buzan i Vejver klasifikovali kao insulatore.",
publisher = "Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu",
journal = "Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika",
booktitle = "Koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa",
doi = "https://doi.org/10.18485/iipe_regbezb.2021.ch2"
}
Glušac, L.. (2021). Koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa. in Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika
Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu..
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/iipe_regbezb.2021.ch2
Glušac L. Koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa. in Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika. 2021;.
doi:https://doi.org/10.18485/iipe_regbezb.2021.ch2 .
Glušac, Luka, "Koncept insulatora u teoriji regionalnog bezbednosnog kompleksa" in Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/iipe_regbezb.2021.ch2 . .

It’s complicated: Parliament’s relationship with anti-corruption agencies in Indonesia, Pakistan, and the Maldives

Glušac, Luka; De Vrieze, Franklin

(London : Westminster Foundation for Democracy, 2021)

TY - RPRT
AU - Glušac, Luka
AU - De Vrieze, Franklin
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2268
PB - London : Westminster Foundation for Democracy
T1 - It’s complicated: Parliament’s relationship with anti-corruption agencies in Indonesia, Pakistan, and the Maldives
ER - 
@techreport{
author = "Glušac, Luka and De Vrieze, Franklin",
year = "2021",
publisher = "London : Westminster Foundation for Democracy",
title = "It’s complicated: Parliament’s relationship with anti-corruption agencies in Indonesia, Pakistan, and the Maldives"
}
Glušac, L.,& De Vrieze, F.. (2021). It’s complicated: Parliament’s relationship with anti-corruption agencies in Indonesia, Pakistan, and the Maldives. 
London : Westminster Foundation for Democracy..
Glušac L, De Vrieze F. It’s complicated: Parliament’s relationship with anti-corruption agencies in Indonesia, Pakistan, and the Maldives. 2021;..
Glušac, Luka, De Vrieze, Franklin, "It’s complicated: Parliament’s relationship with anti-corruption agencies in Indonesia, Pakistan, and the Maldives" (2021).

Part Three, Book One: The Fire or The Eternal Life

Bojanić, Petar

(London: Ubiquity Press Ltd, 2021)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2266
PB - London: Ubiquity Press Ltd
T2 - The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig
T1 - Part Three, Book One: The Fire or The Eternal Life
DO - https://doi.org/10.5334/bco
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2021",
publisher = "London: Ubiquity Press Ltd",
journal = "The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig",
booktitle = "Part Three, Book One: The Fire or The Eternal Life",
doi = "https://doi.org/10.5334/bco"
}
Bojanić, P.. (2021). Part Three, Book One: The Fire or The Eternal Life. in The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig
London: Ubiquity Press Ltd..
https://doi.org/https://doi.org/10.5334/bco
Bojanić P. Part Three, Book One: The Fire or The Eternal Life. in The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig. 2021;.
doi:https://doi.org/10.5334/bco .
Bojanić, Petar, "Part Three, Book One: The Fire or The Eternal Life" in The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.5334/bco . .

Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2265
AB - Pred čitaocima se nalazi istraživanje koje je 2012. godine sproveo 
Centar za obrazovne politike u okviru projekta „Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost“ koji je finansirala Fondacija 
za otvoreno društvo. Sa preko stotinu intervjua i više od šest stotina 
anketiniranih, istraživanje je trebalo da pruži sveobuhvatni uvid u 
pitanje kako univerzitetska zajednica Srbije vidi svoju ulogu u društvu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost
ER - 
@misc{
year = "2021",
abstract = "Pred čitaocima se nalazi istraživanje koje je 2012. godine sproveo 
Centar za obrazovne politike u okviru projekta „Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost“ koji je finansirala Fondacija 
za otvoreno društvo. Sa preko stotinu intervjua i više od šest stotina 
anketiniranih, istraživanje je trebalo da pruži sveobuhvatni uvid u 
pitanje kako univerzitetska zajednica Srbije vidi svoju ulogu u društvu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost"
}
(2021). Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost. 2021;..
"Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Antifašizam kao savremeno opredeljenje

Bešlin, Milivoj; Milošević, Srđan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Bešlin, Milivoj
AU - Milošević, Srđan
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2264
AB - Razlozi kojima su se rukovodili oni koji su 
stupali u antifašističku borbu bili su snažno vrednosno 
obojeni. Ako sadašnjost želi da ukaže omaž toj borbi i 
ako, štaviše, želi da spreči uslove pod kojima je ponovo 
moguć uspon fašizma ili njime inspirisanih ideologija, 
onda je toj u sadašnjosti neophodno istrajati ne samo na 
konkretnom sadržaju nekadašnjeg antifašizma, već voditi 
računa o zakonomernom razvitku tih vrednosti kroz vreme.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Antifašizam kao savremeno opredeljenje
ER - 
@misc{
author = "Bešlin, Milivoj and Milošević, Srđan",
year = "2021",
abstract = "Razlozi kojima su se rukovodili oni koji su 
stupali u antifašističku borbu bili su snažno vrednosno 
obojeni. Ako sadašnjost želi da ukaže omaž toj borbi i 
ako, štaviše, želi da spreči uslove pod kojima je ponovo 
moguć uspon fašizma ili njime inspirisanih ideologija, 
onda je toj u sadašnjosti neophodno istrajati ne samo na 
konkretnom sadržaju nekadašnjeg antifašizma, već voditi 
računa o zakonomernom razvitku tih vrednosti kroz vreme.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Antifašizam kao savremeno opredeljenje"
}
Bešlin, M.,& Milošević, S.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Antifašizam kao savremeno opredeljenje. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Bešlin M, Milošević S. Na šta mislimo kada kažemo... Antifašizam kao savremeno opredeljenje. 2021;..
Bešlin, Milivoj, Milošević, Srđan, "Na šta mislimo kada kažemo... Antifašizam kao savremeno opredeljenje" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Novi društveni ugovor

Mladenović, Ivica; Marković, Goran

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Mladenović, Ivica
AU - Marković, Goran
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2263
AB - Građansko društvo nije prirodna datost, već istorijski 
fenomen, odnosno proizvod društvenog dogovora kojim 
se ljudi manje ili više dobrovoljno udružuju u političku 
zajednicu – predajući suverenost sami sebi – kako bi – 
potčinjavajući se opštoj volji kao izrazu volje za redom, 
jednakošću i jedinstvom čitavog političkog korpusa – 
napustili stanje nesigurnosti i nesputanog nasilja.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Novi društveni ugovor
ER - 
@misc{
author = "Mladenović, Ivica and Marković, Goran",
year = "2021",
abstract = "Građansko društvo nije prirodna datost, već istorijski 
fenomen, odnosno proizvod društvenog dogovora kojim 
se ljudi manje ili više dobrovoljno udružuju u političku 
zajednicu – predajući suverenost sami sebi – kako bi – 
potčinjavajući se opštoj volji kao izrazu volje za redom, 
jednakošću i jedinstvom čitavog političkog korpusa – 
napustili stanje nesigurnosti i nesputanog nasilja.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Novi društveni ugovor"
}
Mladenović, I.,& Marković, G.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Novi društveni ugovor. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Mladenović I, Marković G. Na šta mislimo kada kažemo... Novi društveni ugovor. 2021;..
Mladenović, Ivica, Marković, Goran, "Na šta mislimo kada kažemo... Novi društveni ugovor" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Poboljšanje položaja žena

Zaharijević, Adriana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Zaharijević, Adriana
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2262
AB - Osnovna pretpostavka ovog nacrta je da jednako i slobodno 
društvo proizvodi pojedince koji vrednuju jednakost i u 
stanju su da sopstvene kapacitete artikulišu i ostvaruju 
slobodno. U društvu koje počiva na relativnim slobodama 
– takvim da zavise od neslobode nekih njegovih članova – 
niko, ni žena ni muškarac, nije uistinu slobodan. U društvu 
koje gaji nejednakost, njegovi članovi postaju akomodirani 
na ideju da je nejednakost poželjna.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Poboljšanje položaja žena
ER - 
@misc{
author = "Zaharijević, Adriana",
year = "2021",
abstract = "Osnovna pretpostavka ovog nacrta je da jednako i slobodno 
društvo proizvodi pojedince koji vrednuju jednakost i u 
stanju su da sopstvene kapacitete artikulišu i ostvaruju 
slobodno. U društvu koje počiva na relativnim slobodama 
– takvim da zavise od neslobode nekih njegovih članova – 
niko, ni žena ni muškarac, nije uistinu slobodan. U društvu 
koje gaji nejednakost, njegovi članovi postaju akomodirani 
na ideju da je nejednakost poželjna.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Poboljšanje položaja žena"
}
Zaharijević, A.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Poboljšanje položaja žena. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Zaharijević A. Na šta mislimo kada kažemo... Poboljšanje položaja žena. 2021;..
Zaharijević, Adriana, "Na šta mislimo kada kažemo... Poboljšanje položaja žena" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Novi obrazovni sistem

Nikolić, Olga; Sekulović, Milica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Nikolić, Olga
AU - Sekulović, Milica
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2261
AB - U današnjem društveno-političkom i ekonomskom kontekstu svedočimo krizi kredibiliteta socijalističke/ komunističke alternative globalnom neoliberalnom ekonomskom poretku. Ideja marksističke teorije obrazovanja, u radovima Robina Smola (Robin Small) određena kao obrazovni praxis, ne pronalazi svoju artikulaciju u akademskoj sferi i kroz konkretne obrazovne programe. Njena pojava svedena je na nivo incidenta. Temeljno promišljanje sfere obrazovanja sa marksističkih i pozicija demokratskog socijalizma ustupilo je mesto tehnicističkim i na ishode orijentisanim evaluacionim politikama.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Novi obrazovni sistem
ER - 
@misc{
author = "Nikolić, Olga and Sekulović, Milica",
year = "2021",
abstract = "U današnjem društveno-političkom i ekonomskom kontekstu svedočimo krizi kredibiliteta socijalističke/ komunističke alternative globalnom neoliberalnom ekonomskom poretku. Ideja marksističke teorije obrazovanja, u radovima Robina Smola (Robin Small) određena kao obrazovni praxis, ne pronalazi svoju artikulaciju u akademskoj sferi i kroz konkretne obrazovne programe. Njena pojava svedena je na nivo incidenta. Temeljno promišljanje sfere obrazovanja sa marksističkih i pozicija demokratskog socijalizma ustupilo je mesto tehnicističkim i na ishode orijentisanim evaluacionim politikama.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Novi obrazovni sistem"
}
Nikolić, O.,& Sekulović, M.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Novi obrazovni sistem. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Nikolić O, Sekulović M. Na šta mislimo kada kažemo... Novi obrazovni sistem. 2021;..
Nikolić, Olga, Sekulović, Milica, "Na šta mislimo kada kažemo... Novi obrazovni sistem" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Nove politike brige

Ćeriman, Jelena; Zarić, Zona

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Zarić, Zona
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2260
AB - Fokus ovog rada je na aktuelnoj neoliberalnoj krizi, tj. na 
neoliberalnom modelu koji – negirajući inherentnu ljudsku 
ranjivost i međuzavisnost – proizvodi neodržive i razarajuće 
posledice, kako na individualnom, tako i na društvenom 
planu. Razmatramo, takođe, koje su to okolnosti dovele 
do poražavajućeg odsustva elementarne brige i potpune 
razgradnje politika brige, kao i potencijalne elemente izlaza 
iz takvog stanja
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Nove politike brige
ER - 
@misc{
author = "Ćeriman, Jelena and Zarić, Zona",
year = "2021",
abstract = "Fokus ovog rada je na aktuelnoj neoliberalnoj krizi, tj. na 
neoliberalnom modelu koji – negirajući inherentnu ljudsku 
ranjivost i međuzavisnost – proizvodi neodržive i razarajuće 
posledice, kako na individualnom, tako i na društvenom 
planu. Razmatramo, takođe, koje su to okolnosti dovele 
do poražavajućeg odsustva elementarne brige i potpune 
razgradnje politika brige, kao i potencijalne elemente izlaza 
iz takvog stanja",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Nove politike brige"
}
Ćeriman, J.,& Zarić, Z.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Nove politike brige. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Ćeriman J, Zarić Z. Na šta mislimo kada kažemo... Nove politike brige. 2021;..
Ćeriman, Jelena, Zarić, Zona, "Na šta mislimo kada kažemo... Nove politike brige" (2021).

O zdravom razumu

Djui, Džon; Gerc, Kliford

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Djui, Džon
AU - Gerc, Kliford
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2259
AB - Zdrav razum je totalizujući kao i bilo koji 
drugi okvir i oblik mišljenja: nijedna religija 
nije više dogmatična, nijedna nauka nije 
više ambiciozna, nijedna filozofija nije 
opštija. Njegovi tonaliteti su drugačiji, kao 
i argumenti na koje se poziva, ali poput 
umetnosti ili ideologije, zdrav razum se 
prikazuje kao oblik mišljenja koji je u 
stanju da prevaziđe iluziju i dođe do istine, 
do, kako se kaže, samog stanja stvari
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad : Akademska knjiga
T1 - O zdravom razumu
ER - 
@misc{
author = "Djui, Džon and Gerc, Kliford",
year = "2021",
abstract = "Zdrav razum je totalizujući kao i bilo koji 
drugi okvir i oblik mišljenja: nijedna religija 
nije više dogmatična, nijedna nauka nije 
više ambiciozna, nijedna filozofija nije 
opštija. Njegovi tonaliteti su drugačiji, kao 
i argumenti na koje se poziva, ali poput 
umetnosti ili ideologije, zdrav razum se 
prikazuje kao oblik mišljenja koji je u 
stanju da prevaziđe iluziju i dođe do istine, 
do, kako se kaže, samog stanja stvari",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad : Akademska knjiga",
title = "O zdravom razumu"
}
Djui, D.,& Gerc, K.. (2021). O zdravom razumu. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Djui D, Gerc K. O zdravom razumu. 2021;..
Djui, Džon, Gerc, Kliford, "O zdravom razumu" (2021).