All Publications

Link to this page

Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"

Albahari, Biljana; Rezinović, Ornela

TY - GEN
AU - Albahari, Biljana
AU - Rezinović, Ornela
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1912
UR - http://www.instifdt.bg.ac.rs/secanje-na-holokaust/
AB - Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je u Novom Sadu od 18. do 21. aprila 2017. godine seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, koja je sadržavala konferenciju „Holokaust i filozofija“, tribinu istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust“, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost“ i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi“. Čitavo događanje otvoreno je koncertom hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira“ i izložbom u novosadskoj Sinagogi pod nazivom „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu“ autorke, Bilјane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović. Izložbu je pratio katalog koji ima odlike samostalne knjige. 
Cilј izložbe bio je da se jednim savremenim, a temi odgovarajućim dizajnerskim rešenjem, na upečatlјiv način predstavi izbor preko stotinu knjiga koje su o Holokaustu štampane u Srbiji i da se na taj način ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji. Autorke se nadaju da su na taj način uspele da usklade zahteve profesionalnog izraza i neophodnog pijeteta primerenog težini teme. Izložbeni plakati tematski i hronološki prate odigravanje Holokausta: počinju od spalјivanja knjiga i Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj, preko nastajanja sabirnih centara, stratišta i internacijskih i koncentracionih logora, do tragičnih učinaka nastojanja da se masovno uništi jevrejski narod. Kroz individualne sudbine, lične i porodične priče, istoriografske dokumente i arhivsku građu svedoči se o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Deo izložbe koji se odnosi na posleratni period govori o hvatanju počinitelјa ratnih zločina, pravednicima koji su pomagali jevrejskim porodicama da prežive racije i progone, tumačenju Holokausta, kao i o pedagoškom radu na izučavanje Holokausta.
Izložbenu postavku obišli su učenici tokom školskog dana „Lekcije za budućnost“, koji se odvijao u sklopu ove manifestacije. Tom prilikom se potvrdilo da se predstavlјeni plakati (u štampanoj i digitalnoj formi), koje je Institut poklonio Narodnoj biblioteci Srbije, zajedno sa knjigom-katalogom mogu koristiti kao pokretna izložba ili kao dopunski, edukativni i prateći materijal za različite seminare, interaktivne časove i radionice posvećene ovoj temi.
AB - 16 plakata u koloru veličine 70 x 100 cm
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.
T1 - Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"
ER - 
@misc{
author = "Albahari, Biljana and Rezinović, Ornela",
abstract = "Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je u Novom Sadu od 18. do 21. aprila 2017. godine seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, koja je sadržavala konferenciju „Holokaust i filozofija“, tribinu istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust“, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost“ i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi“. Čitavo događanje otvoreno je koncertom hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira“ i izložbom u novosadskoj Sinagogi pod nazivom „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu“ autorke, Bilјane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović. Izložbu je pratio katalog koji ima odlike samostalne knjige. 
Cilј izložbe bio je da se jednim savremenim, a temi odgovarajućim dizajnerskim rešenjem, na upečatlјiv način predstavi izbor preko stotinu knjiga koje su o Holokaustu štampane u Srbiji i da se na taj način ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji. Autorke se nadaju da su na taj način uspele da usklade zahteve profesionalnog izraza i neophodnog pijeteta primerenog težini teme. Izložbeni plakati tematski i hronološki prate odigravanje Holokausta: počinju od spalјivanja knjiga i Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj, preko nastajanja sabirnih centara, stratišta i internacijskih i koncentracionih logora, do tragičnih učinaka nastojanja da se masovno uništi jevrejski narod. Kroz individualne sudbine, lične i porodične priče, istoriografske dokumente i arhivsku građu svedoči se o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Deo izložbe koji se odnosi na posleratni period govori o hvatanju počinitelјa ratnih zločina, pravednicima koji su pomagali jevrejskim porodicama da prežive racije i progone, tumačenju Holokausta, kao i o pedagoškom radu na izučavanje Holokausta.
Izložbenu postavku obišli su učenici tokom školskog dana „Lekcije za budućnost“, koji se odvijao u sklopu ove manifestacije. Tom prilikom se potvrdilo da se predstavlјeni plakati (u štampanoj i digitalnoj formi), koje je Institut poklonio Narodnoj biblioteci Srbije, zajedno sa knjigom-katalogom mogu koristiti kao pokretna izložba ili kao dopunski, edukativni i prateći materijal za različite seminare, interaktivne časove i radionice posvećene ovoj temi., 16 plakata u koloru veličine 70 x 100 cm",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.",
title = "Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu""
}
Albahari, B.,& Rezinović, O..Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu". in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Albahari B, Rezinović O. Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu". in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017....
Albahari, Biljana, Rezinović, Ornela, "Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"" in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017..

Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора

Цветкович, Владимир

(София: Фондация „Комунитас”, 221)

TY - JOUR
AU - Цветкович, Владимир
PY - 221
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2423
AB - Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.
PB - София: Фондация „Комунитас”
T2 - Християнство и култура XX/3
T1 - Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора
SP - 22
EP - 27
ER - 
@article{
author = "Цветкович, Владимир",
year = "221",
abstract = "Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.",
publisher = "София: Фондация „Комунитас”",
journal = "Християнство и култура XX/3",
title = "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора",
pages = "22-27"
}
Цветкович, В.. (221). Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3
София: Фондация „Комунитас”., 22-27.
Цветкович В. Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3. 221;:22-27..
Цветкович, Владимир, "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора" in Християнство и култура XX/3 (221):22-27.

Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije

Vasiljević, Jelena

(Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2021-11-16)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2021-11-16
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2458
AB - Kulturni pristup studijama sećanja posebno naglašava važnost tekstualizacije i vizualizacije (kulturne medijacije) društveno deljenih sećanja na prošlost. Međutim, dok se akcenat prevashodno stavlja na pitanja zašto neke predstave o prošlosti postaju dominantne u odnosu na druge, zašto se preferirane slike prošlosti menjaju tokom vremena, kao i kako se, pod kojim okolnostima i uz pomoć kojih aktera ove izmene u odabiru i predstavljanju „poželjne“ prošlosti odigravaju, manje se pažnje poklanja pitanju smene dominantnih medija kojima se slike prošlosti prenose. Istraživačko pitanje ovog rada jeste zašto u određenim društvenopolitičkim okolnostima i istorijskim periodima neke umetničke forme postaju naročito relevantne za kolektivne predstave o deljenoj prošlosti. Mogu li nam same umetničke forme, kao mediji prenošenja poruka iz prošlosti, reći nešto o društveno-istorijskoj funkciji kolektivnog sećanja, kao i o samom društvu koje se na ovaj način „obraća“ svojoj prošlosti? U pokušaju da ponudi potvrdni odgovor na ovo pitanje, rad će se osvrnuti na favorizovane umetničke izraze sećanja na Drugi svetski rat u tri vremenska trenutka, u socijalističkoj Jugoslaviji i nakon nje: radi se o okvirnim vremenskim periodima kada se sećanje na Drugi svetski rat: 1) ozvaničava i institucionalizuje kao narativ o partizanskoj borbi i pobedi; 2) osporava, te preoblikuje u „disidentski“ narativ; 3) preuzima od nekadašnjeg oficijelnog sećanja i pretvara u oblik društveno-kulturne kritike.
AB - In memory studies, the importance of textualization and visualization (cultural mediation) of the socially shared memories of the past is particularly emphasized. However, while the accent is on the issues of the reasons for some
representations to become dominant in relation to others, why the preferred images of the past change over time, as well as of the circumstances and actors
that facilitate these changes in the choice and representation of the “desirable”
past, less attention is paid to the change in the dominant media through which
these images are transferred. This paper examines the reasons behind certain
socio-political circumstances and historical periods that render particularly relevant some artistic forms in collective representations of the shared past. Can
the artistic forms themselves, as the media of transfer of the messages from the
past, testify of the socio-historical function of collective memory, as well as of
the society that “addresses” its past in this manner? Aiming for the affirmative
answer to this question, the text discusses the favoured artistic expressions of the memory of the World War II in three chronological segments in the socialist
Yugoslavia and after its collapse, when the memory is 1) marked and institutionalized as the narrative of the partisans’ struggle and victory; 2) disputed and
reshaped as the “dissident” narrative; and 3) taken over from the former official
memory and transformed into a form of social-cultural critique.
PB - Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije
T1 - Memorialization of the Past through Artistic Forms: Rememberance of the Partisan Movement during and after Yugoslavia
IS - 3
VL - 16
SP - 899
EP - 915
DO - 10.21301/eap.v16i3.11
ER - 
@article{
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2021-11-16",
abstract = "Kulturni pristup studijama sećanja posebno naglašava važnost tekstualizacije i vizualizacije (kulturne medijacije) društveno deljenih sećanja na prošlost. Međutim, dok se akcenat prevashodno stavlja na pitanja zašto neke predstave o prošlosti postaju dominantne u odnosu na druge, zašto se preferirane slike prošlosti menjaju tokom vremena, kao i kako se, pod kojim okolnostima i uz pomoć kojih aktera ove izmene u odabiru i predstavljanju „poželjne“ prošlosti odigravaju, manje se pažnje poklanja pitanju smene dominantnih medija kojima se slike prošlosti prenose. Istraživačko pitanje ovog rada jeste zašto u određenim društvenopolitičkim okolnostima i istorijskim periodima neke umetničke forme postaju naročito relevantne za kolektivne predstave o deljenoj prošlosti. Mogu li nam same umetničke forme, kao mediji prenošenja poruka iz prošlosti, reći nešto o društveno-istorijskoj funkciji kolektivnog sećanja, kao i o samom društvu koje se na ovaj način „obraća“ svojoj prošlosti? U pokušaju da ponudi potvrdni odgovor na ovo pitanje, rad će se osvrnuti na favorizovane umetničke izraze sećanja na Drugi svetski rat u tri vremenska trenutka, u socijalističkoj Jugoslaviji i nakon nje: radi se o okvirnim vremenskim periodima kada se sećanje na Drugi svetski rat: 1) ozvaničava i institucionalizuje kao narativ o partizanskoj borbi i pobedi; 2) osporava, te preoblikuje u „disidentski“ narativ; 3) preuzima od nekadašnjeg oficijelnog sećanja i pretvara u oblik društveno-kulturne kritike., In memory studies, the importance of textualization and visualization (cultural mediation) of the socially shared memories of the past is particularly emphasized. However, while the accent is on the issues of the reasons for some
representations to become dominant in relation to others, why the preferred images of the past change over time, as well as of the circumstances and actors
that facilitate these changes in the choice and representation of the “desirable”
past, less attention is paid to the change in the dominant media through which
these images are transferred. This paper examines the reasons behind certain
socio-political circumstances and historical periods that render particularly relevant some artistic forms in collective representations of the shared past. Can
the artistic forms themselves, as the media of transfer of the messages from the
past, testify of the socio-historical function of collective memory, as well as of
the society that “addresses” its past in this manner? Aiming for the affirmative
answer to this question, the text discusses the favoured artistic expressions of the memory of the World War II in three chronological segments in the socialist
Yugoslavia and after its collapse, when the memory is 1) marked and institutionalized as the narrative of the partisans’ struggle and victory; 2) disputed and
reshaped as the “dissident” narrative; and 3) taken over from the former official
memory and transformed into a form of social-cultural critique.",
publisher = "Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije, Memorialization of the Past through Artistic Forms: Rememberance of the Partisan Movement during and after Yugoslavia",
number = "3",
volume = "16",
pages = "899-915",
doi = "10.21301/eap.v16i3.11"
}
Vasiljević, J.. (2021-11-16). Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije. in Etnoantropološki problemi
Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu., 16(3), 899-915.
https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.11
Vasiljević J. Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije. in Etnoantropološki problemi. 2021;16(3):899-915.
doi:10.21301/eap.v16i3.11 .
Vasiljević, Jelena, "Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije" in Etnoantropološki problemi, 16, no. 3 (2021-11-16):899-915,
https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.11 . .

Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021-11)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2021-11
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2452
AB - U tekstu je reč o fundamentalnom razumevanju duševnog zdravlja kao nekoj vrsti društvene idealizacije: konceptualizacija idealno zdrave ličnosti u praksi je slična idealizaciji onih osobina ličnosti koje se u odgovarajućem društvu smatraju idealno poželjnim. Stepenovanje duševnog zdravlja zatim se vrši na osnovu aproksimacije tom idealu.
Ova vrsta shvatanja duševnog zdravlja podrazumeva i razumevanje dobro integrisane ličnosti kao manje ili više sinoniman pojam dobro socijalizovanoj ličnosti. U lakanovskoj psihoanalizi osnovni činilac socijalizacije, istovremeno nosical simbolizacije iskustva, pre svega moralno normativne simbolizacije, upravo je glavni signifikator "Ime Oca", koji upućuje na funkciju očinske figure u socijalizaciji deteta koju mogu vršiti različiti akteri u životu pojedinca.
Na osnovu razumevanja signifikatora Ime Oca, Lacan i lacanovci izvode jasno razgraničene koncepcije neuroze i psihoze, i, na osnovu toga, sasvim različite, metodološki radikalno raznorodne, pristupe u lečenju jednog i drugog.
U tekstu se razmatra različita funkcija moralne normativnosti u konstituciji subjektiviteta u slučaju neuroze i psihoze i nudi se jedna donekle originalna perspektiva u duhu lakanovskih interpretacija do sada, prema kojoj svest o značaju i instrumentalnoj korisnosti moralnog normativiteta definiše duševno zdravlje, a funkcioniše dinamički i strukturno različito u slučaju neuroze i slučaju psihoze.
AB - The paper focuses on an understanding of mental health as a sort of social idealisation: the conceptualisation of an ideally healthy personality, in practice, usually overlaps with the idealisation of those personality traits which, in the respective society, are considered particularly desirable. The quantification of mental health is then conducted based on the approximation of an individual's situation with the mentioned ideal.
The described view of mental health presupposes a corresponding understanding of a well integrated personality as more or less synonimous with a well socialised personality. In Lacanian psychoanalysis, the main factor of socialisation, and at the same time the carrier of symbolisation of experience (primarily of its morally normative symbolisation) is the main signified "Name of the Father", which suggests the morally formative role of the father figure in the socialisation of a child (a function which, admittedly, can be performed by others, as well as by the actual father).
Based on an interpretation of the signifier Name of the Father, Lacan and the Lacanians derive clearly delineated conceptualisations of neurosis and psychosis and, consequently, methodologically radically different approaches to treating the former and the latter.
The paper discusses the roles of moral normativity in the constitution of subjectivity in the case of neurosis and of psychosis, and offers a perspective which is to some extent novel, however still in line with the main Lacanian interpretations offerred so far: the interpretation whereby it is the awareness of the significance of one's choices and the instrumental usefulness of the moral normativity one adopts that define mental health. This awareness of moral normativity functions dynamically and structurally differently in neurosis and in psychosis.
PB - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
T1 - Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije
T1 - Moral normativity and mental health: Lacanian view of neurosis and psychosis in the light of integrative psychotherapy
SP - 203
EP - 218
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar and Bulatović, Aleksandra",
year = "2021-11",
abstract = "U tekstu je reč o fundamentalnom razumevanju duševnog zdravlja kao nekoj vrsti društvene idealizacije: konceptualizacija idealno zdrave ličnosti u praksi je slična idealizaciji onih osobina ličnosti koje se u odgovarajućem društvu smatraju idealno poželjnim. Stepenovanje duševnog zdravlja zatim se vrši na osnovu aproksimacije tom idealu.
Ova vrsta shvatanja duševnog zdravlja podrazumeva i razumevanje dobro integrisane ličnosti kao manje ili više sinoniman pojam dobro socijalizovanoj ličnosti. U lakanovskoj psihoanalizi osnovni činilac socijalizacije, istovremeno nosical simbolizacije iskustva, pre svega moralno normativne simbolizacije, upravo je glavni signifikator "Ime Oca", koji upućuje na funkciju očinske figure u socijalizaciji deteta koju mogu vršiti različiti akteri u životu pojedinca.
Na osnovu razumevanja signifikatora Ime Oca, Lacan i lacanovci izvode jasno razgraničene koncepcije neuroze i psihoze, i, na osnovu toga, sasvim različite, metodološki radikalno raznorodne, pristupe u lečenju jednog i drugog.
U tekstu se razmatra različita funkcija moralne normativnosti u konstituciji subjektiviteta u slučaju neuroze i psihoze i nudi se jedna donekle originalna perspektiva u duhu lakanovskih interpretacija do sada, prema kojoj svest o značaju i instrumentalnoj korisnosti moralnog normativiteta definiše duševno zdravlje, a funkcioniše dinamički i strukturno različito u slučaju neuroze i slučaju psihoze., The paper focuses on an understanding of mental health as a sort of social idealisation: the conceptualisation of an ideally healthy personality, in practice, usually overlaps with the idealisation of those personality traits which, in the respective society, are considered particularly desirable. The quantification of mental health is then conducted based on the approximation of an individual's situation with the mentioned ideal.
The described view of mental health presupposes a corresponding understanding of a well integrated personality as more or less synonimous with a well socialised personality. In Lacanian psychoanalysis, the main factor of socialisation, and at the same time the carrier of symbolisation of experience (primarily of its morally normative symbolisation) is the main signified "Name of the Father", which suggests the morally formative role of the father figure in the socialisation of a child (a function which, admittedly, can be performed by others, as well as by the actual father).
Based on an interpretation of the signifier Name of the Father, Lacan and the Lacanians derive clearly delineated conceptualisations of neurosis and psychosis and, consequently, methodologically radically different approaches to treating the former and the latter.
The paper discusses the roles of moral normativity in the constitution of subjectivity in the case of neurosis and of psychosis, and offers a perspective which is to some extent novel, however still in line with the main Lacanian interpretations offerred so far: the interpretation whereby it is the awareness of the significance of one's choices and the instrumental usefulness of the moral normativity one adopts that define mental health. This awareness of moral normativity functions dynamically and structurally differently in neurosis and in psychosis.",
publisher = "Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu",
booktitle = "Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije, Moral normativity and mental health: Lacanian view of neurosis and psychosis in the light of integrative psychotherapy",
pages = "203-218"
}
Fatić, A.,& Bulatović, A.. (2021-11). Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu., 203-218.
Fatić A, Bulatović A. Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije. 2021;:203-218..
Fatić, Aleksandar, Bulatović, Aleksandra, "Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije" (2021-11):203-218.

A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition

Pavlović, Aleksandar

(Etnografski institut SANU, 2021)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2455
AB - The 1840 murder of a notable 19th century Bosnian dignitary Smail-aga Čengić immediately inspired strong artistic production in the South Slav literature and oral tradition. These narratives, comprising newspaper articles, oral epic songs, and particularly Ivan Mažuranić’s literary epics written in the manner of oral folk epic, presented and codified Smail-aga as a bloodthirsty tyrant whose ultimate aim was to terrorize and extinct his Christian subjects. In distinction, some marginalized local narratives and oral folk tradition, which will be examined in this article, remembered Smail-aga as a righteous and merciful lord, protector of his flock and a brave warrior. Thus, when we scrutinize several versions of oral songs about the death of Smail-aga recorded between 1845 and 1860, as well as later collected anecdotes from his native Herzegovina, it appears that his hostile portrayal in written literature was rather the contribution of the Serbian and Croatian Romantic nationalists around the mid19th-century than an actual popular perception of him among local people in the region that he lived with. In conclusion, the article advocates for a wider consideration of the overall
polyphonic narrative tradition and the revitalization of traditional narratives that glorify values which transcend strict religious, ethnic and national divisions as a way of reimagining and revaluating relationship of the South Slavs towards the Ottoman heritage.
PB - Etnografski institut SANU
T2 - Glasnik Etnografskog instituta SANU
T1 - A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition
IS - 1
VL - LIX
SP - 109
EP - 124
DO - https://doi.org/10.2298/GEI2101109P
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "The 1840 murder of a notable 19th century Bosnian dignitary Smail-aga Čengić immediately inspired strong artistic production in the South Slav literature and oral tradition. These narratives, comprising newspaper articles, oral epic songs, and particularly Ivan Mažuranić’s literary epics written in the manner of oral folk epic, presented and codified Smail-aga as a bloodthirsty tyrant whose ultimate aim was to terrorize and extinct his Christian subjects. In distinction, some marginalized local narratives and oral folk tradition, which will be examined in this article, remembered Smail-aga as a righteous and merciful lord, protector of his flock and a brave warrior. Thus, when we scrutinize several versions of oral songs about the death of Smail-aga recorded between 1845 and 1860, as well as later collected anecdotes from his native Herzegovina, it appears that his hostile portrayal in written literature was rather the contribution of the Serbian and Croatian Romantic nationalists around the mid19th-century than an actual popular perception of him among local people in the region that he lived with. In conclusion, the article advocates for a wider consideration of the overall
polyphonic narrative tradition and the revitalization of traditional narratives that glorify values which transcend strict religious, ethnic and national divisions as a way of reimagining and revaluating relationship of the South Slavs towards the Ottoman heritage.",
publisher = "Etnografski institut SANU",
journal = "Glasnik Etnografskog instituta SANU",
title = "A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition",
number = "1",
volume = "LIX",
pages = "109-124",
doi = "https://doi.org/10.2298/GEI2101109P"
}
Pavlović, A.. (2021). A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition. in Glasnik Etnografskog instituta SANU
Etnografski institut SANU., LIX(1), 109-124.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/GEI2101109P
Pavlović A. A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition. in Glasnik Etnografskog instituta SANU. 2021;LIX(1):109-124.
doi:https://doi.org/10.2298/GEI2101109P .
Pavlović, Aleksandar, "A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition" in Glasnik Etnografskog instituta SANU, LIX, no. 1 (2021):109-124,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/GEI2101109P . .

Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period

Pavlović, Aleksandar

(Budapest: Centre for Social Sciences, 2021)

TY - CHAP
AU - Pavlović, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2454
AB - The article offers a comparative analysis of minority politics and arrangements for the autonomy of Hungarians in Vojvodina and Albanians in Kosovo, which were Serbian territories and provinces during much of the 20th century. It discusses the reasons why minority struggles led to violence and independence in the Albanian case, while being peacefully accommodated within society, and even providing internal cohesion and good neighbourly relations, in the Hungarian case. The analysis follows both minorities from their post-1918 and post-1945 status in the two respective Yugoslavias, as well as in modern-day post-1990 Serbia. After providing a comparison of the political status of the two national communities, this comparative research argues against simplistic notions that view ethnic relations and conflicts in the Balkans as the result of centuries-old hatred and historically deeply rooted hostilities, and instead advocates a more nuanced perspective that is sensitive to subtleties, internal interrelations and mutual dynamics in tackling majority/minority issues.
PB - Budapest: Centre for Social Sciences
PB - Skopje: University American College
T2 - Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities
T1 - Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period
SP - 139
EP - 157
ER - 
@inbook{
author = "Pavlović, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "The article offers a comparative analysis of minority politics and arrangements for the autonomy of Hungarians in Vojvodina and Albanians in Kosovo, which were Serbian territories and provinces during much of the 20th century. It discusses the reasons why minority struggles led to violence and independence in the Albanian case, while being peacefully accommodated within society, and even providing internal cohesion and good neighbourly relations, in the Hungarian case. The analysis follows both minorities from their post-1918 and post-1945 status in the two respective Yugoslavias, as well as in modern-day post-1990 Serbia. After providing a comparison of the political status of the two national communities, this comparative research argues against simplistic notions that view ethnic relations and conflicts in the Balkans as the result of centuries-old hatred and historically deeply rooted hostilities, and instead advocates a more nuanced perspective that is sensitive to subtleties, internal interrelations and mutual dynamics in tackling majority/minority issues.",
publisher = "Budapest: Centre for Social Sciences, Skopje: University American College",
journal = "Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities",
booktitle = "Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period",
pages = "139-157"
}
Pavlović, A.. (2021). Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period. in Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities
Budapest: Centre for Social Sciences., 139-157.
Pavlović A. Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period. in Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. 2021;:139-157..
Pavlović, Aleksandar, "Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period" in Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities (2021):139-157.

Kako sam postao “kulturolog”

Pavlović, Aleksandar

(Beograd: Biblioteka XX vek, 2021)

TY - CHAP
AU - Pavlović, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2453
AB - Biblioteka XX vek nudi šarolik izbor knjiga iz niza oblasti. Slobodna deca Samerhila pokazala su mi potpuno drugačiji oblik vaspitanja i školovanja; Religije preistorije predstavile su mi složenost, bogatstvo pećinskog slikarstva – bilo mi je neverovatno da tumačenje pećinskih slika može obuhvatiti celu knjigu! U Antropologiji žene nalazio sam neke izuzetno podsticajne analize patrijarhata i društvenih oblika muške dominacije koje sam prepoznavao u sredini u kojoj sam živeo. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko i Vidovdan i časni krst pokazali su mi da se o kulturi Srba može pisati drugačije od klasičnih srpskih etnologa, ne samo deskriptivno i afirmativno nego i kritički; Morfologija bajke bila je savršena, neodoljiva demonstracija dometa strukturalističke analize itd. Dakle, uz moje fakultetsko obrazovanje, koje je sadržalo i mnoštvo usko disciplinarnih, dosadnih, uniformnih sadržaja, ova edicija je pružala jedno dodatno, bogato, ne-disciplinarno, pa i nedisciplinovano znanje, zanimljive naslove koji su mi otvarali oči za teme i fenomene u širokom polju kulture, posebno iz oblasti etnologije i antropologije, za koje nisam ni znao da mogu biti predmet ozbiljne, naučne analize, i pri tom ilustrovali kako se o tim kulturnim pojavama može pisati na jedan manje akademski dogmatičan način.
PB - Beograd: Biblioteka XX vek
T2 - Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek
T1 - Kako sam postao “kulturolog”
SP - 128
EP - 133
DO - 978-86-7562-162-1
ER - 
@inbook{
author = "Pavlović, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "Biblioteka XX vek nudi šarolik izbor knjiga iz niza oblasti. Slobodna deca Samerhila pokazala su mi potpuno drugačiji oblik vaspitanja i školovanja; Religije preistorije predstavile su mi složenost, bogatstvo pećinskog slikarstva – bilo mi je neverovatno da tumačenje pećinskih slika može obuhvatiti celu knjigu! U Antropologiji žene nalazio sam neke izuzetno podsticajne analize patrijarhata i društvenih oblika muške dominacije koje sam prepoznavao u sredini u kojoj sam živeo. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko i Vidovdan i časni krst pokazali su mi da se o kulturi Srba može pisati drugačije od klasičnih srpskih etnologa, ne samo deskriptivno i afirmativno nego i kritički; Morfologija bajke bila je savršena, neodoljiva demonstracija dometa strukturalističke analize itd. Dakle, uz moje fakultetsko obrazovanje, koje je sadržalo i mnoštvo usko disciplinarnih, dosadnih, uniformnih sadržaja, ova edicija je pružala jedno dodatno, bogato, ne-disciplinarno, pa i nedisciplinovano znanje, zanimljive naslove koji su mi otvarali oči za teme i fenomene u širokom polju kulture, posebno iz oblasti etnologije i antropologije, za koje nisam ni znao da mogu biti predmet ozbiljne, naučne analize, i pri tom ilustrovali kako se o tim kulturnim pojavama može pisati na jedan manje akademski dogmatičan način.",
publisher = "Beograd: Biblioteka XX vek",
journal = "Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek",
booktitle = "Kako sam postao “kulturolog”",
pages = "128-133",
doi = "978-86-7562-162-1"
}
Pavlović, A.. (2021). Kako sam postao “kulturolog”. in Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek
Beograd: Biblioteka XX vek., 128-133.
https://doi.org/978-86-7562-162-1
Pavlović A. Kako sam postao “kulturolog”. in Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek. 2021;:128-133.
doi:978-86-7562-162-1 .
Pavlović, Aleksandar, "Kako sam postao “kulturolog”" in Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek (2021):128-133,
https://doi.org/978-86-7562-162-1 . .

Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti

Bulatović, Aleksandra

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2449
AB - Otpornost se opisuje kao sposobnost da se na izazove odgovori putem adaptacije, jer prilagođavanje omogućava oporavak i razvoj. Koncept otpornost je blisko povezan sa konceptom dobrobiti koji se razume kroz unapređivanje ljudske egzistencije u različitih sferama. Kvalitet života predstavlja temeljni element dobrobiti, a dinamično sagledavanje rizika i intenzivnih promena u društvu usmeravaju modernu perspektivu na bezbednost koja fenomenološki stoji u osnovama ljudskih potreba.
Povezanost daje ogromnu prednost u kriznim situacijama, jer kohezija u zajednici kreira potencijal za prevazilađenje krize. Uključivanje žena kao akterki u sferi bezbednosti usmereno je na postizanje takve kohezije, jer podrazumeva korigovanje asimetrije moći učesnika, subjekta bezbednosti i subjekta opasnosti. U radu se sagledava društvena regulacija uloge žena u bezbednosnoj sferi kako bi se utvrdili elementi povezanosti u odnosu na one koji dovode do izolovanosti. Cilj ovog rada je da ukaže na to da funkcionalan pristup obezbeđivanju bezbednosti, kao vrednosti koja omogućava održivost i razvoj zajednice, podrazumeva integrativan pristup otpornosti, odn. potrebu uključivanja žena kao akterki u sistem bezbednosti, jer društvena praksa koja nema integrativan pristup bezbednosnoj strategiji lišava to društvo njegovih ukupnih atributa i time negativno utiče na njegovu otpornost umanjujući je.
AB - Resilience is described as the ability to respond to challenges through adaptation, because adaptation enables recovery and development. The concept of resilience is closely related to the concept of well-being, which is understood through the improvement of human existence in various spheres. Quality of life is a fundamental element of well-being, and the dynamics of perception of risks and intense changes in society shape the modern perspective on security, which is phenomenologically at the core of human needs.

Social connections gives huge advantage in crisis situations, because cohesion in the community creates the potential to overcome the crisis. The inclusion of women as actors in the security sphere is aimed at achieving such cohesion, because it implies correcting the asymmetry of power of the participants (i.g. the subject of security and the subject of danger). The paper examines the social regulation of the role of women in the security sphere in order to determine and relate what enables building of social networks and what leads to isolation. The aim of this paper is to highlight a functional approach to security determined as a value that enables sustainability and community development, Such social function of security implies an integrative approach to resilience that features women as actors within the security system, because a social practice that does not have an integrative approach to security strategy deprives that society of its overall attributes and thus negatively affects its resilience by diminishing it.
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
T2 - Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji
T1 - Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti
T1 - Women and Security: An Integrative Approach to Resilience
SP - 431
EP - 442
ER - 
@inbook{
author = "Bulatović, Aleksandra",
year = "2021",
abstract = "Otpornost se opisuje kao sposobnost da se na izazove odgovori putem adaptacije, jer prilagođavanje omogućava oporavak i razvoj. Koncept otpornost je blisko povezan sa konceptom dobrobiti koji se razume kroz unapređivanje ljudske egzistencije u različitih sferama. Kvalitet života predstavlja temeljni element dobrobiti, a dinamično sagledavanje rizika i intenzivnih promena u društvu usmeravaju modernu perspektivu na bezbednost koja fenomenološki stoji u osnovama ljudskih potreba.
Povezanost daje ogromnu prednost u kriznim situacijama, jer kohezija u zajednici kreira potencijal za prevazilađenje krize. Uključivanje žena kao akterki u sferi bezbednosti usmereno je na postizanje takve kohezije, jer podrazumeva korigovanje asimetrije moći učesnika, subjekta bezbednosti i subjekta opasnosti. U radu se sagledava društvena regulacija uloge žena u bezbednosnoj sferi kako bi se utvrdili elementi povezanosti u odnosu na one koji dovode do izolovanosti. Cilj ovog rada je da ukaže na to da funkcionalan pristup obezbeđivanju bezbednosti, kao vrednosti koja omogućava održivost i razvoj zajednice, podrazumeva integrativan pristup otpornosti, odn. potrebu uključivanja žena kao akterki u sistem bezbednosti, jer društvena praksa koja nema integrativan pristup bezbednosnoj strategiji lišava to društvo njegovih ukupnih atributa i time negativno utiče na njegovu otpornost umanjujući je., Resilience is described as the ability to respond to challenges through adaptation, because adaptation enables recovery and development. The concept of resilience is closely related to the concept of well-being, which is understood through the improvement of human existence in various spheres. Quality of life is a fundamental element of well-being, and the dynamics of perception of risks and intense changes in society shape the modern perspective on security, which is phenomenologically at the core of human needs.

Social connections gives huge advantage in crisis situations, because cohesion in the community creates the potential to overcome the crisis. The inclusion of women as actors in the security sphere is aimed at achieving such cohesion, because it implies correcting the asymmetry of power of the participants (i.g. the subject of security and the subject of danger). The paper examines the social regulation of the role of women in the security sphere in order to determine and relate what enables building of social networks and what leads to isolation. The aim of this paper is to highlight a functional approach to security determined as a value that enables sustainability and community development, Such social function of security implies an integrative approach to resilience that features women as actors within the security system, because a social practice that does not have an integrative approach to security strategy deprives that society of its overall attributes and thus negatively affects its resilience by diminishing it.",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja",
journal = "Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji",
booktitle = "Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti, Women and Security: An Integrative Approach to Resilience",
pages = "431-442"
}
Bulatović, A.. (2021). Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti. in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja., 431-442.
Bulatović A. Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti. in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji. 2021;:431-442..
Bulatović, Aleksandra, "Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti" in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji (2021):431-442.

Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt

Bojanić, Petar

(Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2021)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2447
AB - Parafraseada no título deste texto está uma nota feita por Hannah Arendt em agosto de 1952.
Depois de ler Nomos da Terra de Carl Schmitt, Arendt tenta confrontar a ideia de Schmitt de uma
guerra justa. No texto, busco reconstruir as leituras de Arendt de diferentes textos de filosofia política
dentro do contexto de seu pensamento sobre a relação entre violência e poder, força e lei. A recusa
de Arendt em aceitar a existência de uma violência que pode “conquistar” a liberdade e “criar” o direito
e a democracia, contradiz a grande tradição dos seguidores de Marx, aos quais Arendt sem dúvida
pertence: A violência revolucionária é algo possível? Se sim, como? Por fim, violência como resistência
à injustiça traz justiça?
AB - Paraphrased within the title of this text is a note Hannah Arendt made in August 1952. After
reading Carl Schmitt’s Nomos der Erde, Arendt tries to confront Schmitt’s idea of a just war. In the text
I attempt to reconstruct Arendt’s readings of differing political philosophy texts within the context of
her thinking concerning the relationship between violence and power, force and law. Arendt’s refusal
to accept the existence of violence which can “conquer” freedom and “create” right and democracy,
brings contradiction to the great tradition of the followers of Marx, to whom Arendt undoubtedly
belongs: how is and is revolutionary violence even possible and does violence as resistance to injustice
bring justice?
PB - Goiânia: Universidade Federal de Goiás
T2 - História Revista
T1 - Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt
T1 - The Last War or The War to Make the World Safe for Democracy: Violence and Rights in Hannah Arendt
IS - 2
VL - 26
SP - 184
EP - 197
DO - 10.5216/hr.v26i2.68282
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2021",
abstract = "Parafraseada no título deste texto está uma nota feita por Hannah Arendt em agosto de 1952.
Depois de ler Nomos da Terra de Carl Schmitt, Arendt tenta confrontar a ideia de Schmitt de uma
guerra justa. No texto, busco reconstruir as leituras de Arendt de diferentes textos de filosofia política
dentro do contexto de seu pensamento sobre a relação entre violência e poder, força e lei. A recusa
de Arendt em aceitar a existência de uma violência que pode “conquistar” a liberdade e “criar” o direito
e a democracia, contradiz a grande tradição dos seguidores de Marx, aos quais Arendt sem dúvida
pertence: A violência revolucionária é algo possível? Se sim, como? Por fim, violência como resistência
à injustiça traz justiça?, Paraphrased within the title of this text is a note Hannah Arendt made in August 1952. After
reading Carl Schmitt’s Nomos der Erde, Arendt tries to confront Schmitt’s idea of a just war. In the text
I attempt to reconstruct Arendt’s readings of differing political philosophy texts within the context of
her thinking concerning the relationship between violence and power, force and law. Arendt’s refusal
to accept the existence of violence which can “conquer” freedom and “create” right and democracy,
brings contradiction to the great tradition of the followers of Marx, to whom Arendt undoubtedly
belongs: how is and is revolutionary violence even possible and does violence as resistance to injustice
bring justice?",
publisher = "Goiânia: Universidade Federal de Goiás",
journal = "História Revista",
title = "Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt, The Last War or The War to Make the World Safe for Democracy: Violence and Rights in Hannah Arendt",
number = "2",
volume = "26",
pages = "184-197",
doi = "10.5216/hr.v26i2.68282"
}
Bojanić, P.. (2021). Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt. in História Revista
Goiânia: Universidade Federal de Goiás., 26(2), 184-197.
https://doi.org/10.5216/hr.v26i2.68282
Bojanić P. Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt. in História Revista. 2021;26(2):184-197.
doi:10.5216/hr.v26i2.68282 .
Bojanić, Petar, "Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt" in História Revista, 26, no. 2 (2021):184-197,
https://doi.org/10.5216/hr.v26i2.68282 . .

Umetnička dela kao osobe

Tamen, Migel; Feraris, Mauricio

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - BOOK
AU - Tamen, Migel
AU - Feraris, Mauricio
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2444
AB - Od retorike do filozofije prava, različite discipline bavile su se praksom kojom se neživim 
objektima pridaju ljudske osobine i sposobnosti. 
Umetnička dela nisu prepoznavana kao fiktivne 
osobe samo na nivou estetskog doživljaja već i izvan 
njega: zabeleženi su slučajevi u kojima su bila podvrgnuta krivičnoj odgovornosti. Budući da umetnička dela spadaju u onu vrstu tvorevina kojima 
nedostaju čula i svest, ipak su postavljene granice 
toj personifikujućoj metafori.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Akademska knjiga
T1 - Umetnička dela kao osobe
ER - 
@book{
author = "Tamen, Migel and Feraris, Mauricio",
year = "2021",
abstract = "Od retorike do filozofije prava, različite discipline bavile su se praksom kojom se neživim 
objektima pridaju ljudske osobine i sposobnosti. 
Umetnička dela nisu prepoznavana kao fiktivne 
osobe samo na nivou estetskog doživljaja već i izvan 
njega: zabeleženi su slučajevi u kojima su bila podvrgnuta krivičnoj odgovornosti. Budući da umetnička dela spadaju u onu vrstu tvorevina kojima 
nedostaju čula i svest, ipak su postavljene granice 
toj personifikujućoj metafori.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Akademska knjiga",
title = "Umetnička dela kao osobe"
}
Tamen, M.,& Feraris, M.. (2021). Umetnička dela kao osobe. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Tamen M, Feraris M. Umetnička dela kao osobe. 2021;..
Tamen, Migel, Feraris, Mauricio, "Umetnička dela kao osobe" (2021).

Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima

Sen, Amartja; Nusbaum, Marta K.

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - BOOK
AU - Sen, Amartja
AU - Nusbaum, Marta K.
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2443
AB - Kao odgovor na nedostatke dominantnih paradigmi društveno-ekonomskog razvoja i teorija 
pravde, osamdesetih godina prošlog veka nastao 
je pristup zasnovan na sposobnostima [capability / 
capabilities approach], koji je najpre formulisao eko nomista Amartja Sen (Amartya Sen), a potom filozofski razradila Marta Nusbaum (Martha Nussbaum).
Osnovna tvrdnja pristupa zasnovanog na sposobnostima jeste sledeća: kada postavljamo normativna pitanja o razvoju ili društvenoj pravdi, treba da 
se pitamo ne koliko su pojedinačne osobe srećne 
ili sa koliko materijalnih resursa raspolažu, već šta one zapravo „mogu da čine i da budu“ (Nussbaum 
2000: 5, 21, 62 i drugde; 2003: 34, 39; 2006: 70, 73, 
168 i drugde). Drugim rečima, pravo merilo razvoja 
i društvene pravednosti jesu, kako i sam naziv pri stupa kaže, ljudske sposobnosti. 
Ovo izdanje donosi tri teksta rodonačelnika 
pristupa zasnovanog na sposobnostima. Cilj je jednostavan: predstaviti čitaocima osnovne teorijske 
postavke pristupa zasnovanog na sposobnostima, te 
istaći neka od ključnih neslaganja između njegovih 
idejnih tvoraca.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Akademska knjiga
T1 - Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima
ER - 
@book{
author = "Sen, Amartja and Nusbaum, Marta K.",
year = "2021",
abstract = "Kao odgovor na nedostatke dominantnih paradigmi društveno-ekonomskog razvoja i teorija 
pravde, osamdesetih godina prošlog veka nastao 
je pristup zasnovan na sposobnostima [capability / 
capabilities approach], koji je najpre formulisao eko nomista Amartja Sen (Amartya Sen), a potom filozofski razradila Marta Nusbaum (Martha Nussbaum).
Osnovna tvrdnja pristupa zasnovanog na sposobnostima jeste sledeća: kada postavljamo normativna pitanja o razvoju ili društvenoj pravdi, treba da 
se pitamo ne koliko su pojedinačne osobe srećne 
ili sa koliko materijalnih resursa raspolažu, već šta one zapravo „mogu da čine i da budu“ (Nussbaum 
2000: 5, 21, 62 i drugde; 2003: 34, 39; 2006: 70, 73, 
168 i drugde). Drugim rečima, pravo merilo razvoja 
i društvene pravednosti jesu, kako i sam naziv pri stupa kaže, ljudske sposobnosti. 
Ovo izdanje donosi tri teksta rodonačelnika 
pristupa zasnovanog na sposobnostima. Cilj je jednostavan: predstaviti čitaocima osnovne teorijske 
postavke pristupa zasnovanog na sposobnostima, te 
istaći neka od ključnih neslaganja između njegovih 
idejnih tvoraca.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Akademska knjiga",
title = "Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima"
}
Sen, A.,& Nusbaum, M. K.. (2021). Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Sen A, Nusbaum MK. Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. 2021;..
Sen, Amartja, Nusbaum, Marta K., "Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Nove kulturne politike

Mihaljinac, Nina

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Mihaljinac, Nina
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2439
AB - Progresivne kulturne politike ne mogu se zamisliti niti 
ostvariti bez shvatanja pojma kultura u najširem mogućem 
smislu, promene društveno-ekonomskih odnosa na 
globalnom planu, elemenata direktne demokratije, te progresivnih ekonomskih i drugih javnih politika čiji bi 
integralni zadatak bio stvaranje uslova za razvoj slobodnih 
i solidarnih ljudi i zajednica. Da bi se ostvarila vizija društva 
jednakosti i slobode, neophodno je obezbediti uslove za 
ukidanje svih vidova političke dominacije, kao i zaštitu 
društvenih delatnosti od zahteva za ostvarivanjem viška 
vrednosti. Jer, radi se o procesima koji su doveli do 
katastrofalne ekonomske i društvene nejednakosti sveta 
i ekološkog uništenja planete, o čemu ubedljivo govore 
mnogi kritičari kapitalizma1
. Nasuprot takvoj viziji, u 
današnjim društvima sfera kulture ili zavisi od arbitrarnih 
odluka vlasti, ili pak od tržišnih kriterijuma, što ipak ne 
znači da se ne bi mogli naći pojedini primeri progresivnih 
kulturnih politika i odgovarajuće smernice o razvoju kulture 
i umetnosti
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Nove kulturne politike
ER - 
@misc{
author = "Mihaljinac, Nina",
year = "2021",
abstract = "Progresivne kulturne politike ne mogu se zamisliti niti 
ostvariti bez shvatanja pojma kultura u najširem mogućem 
smislu, promene društveno-ekonomskih odnosa na 
globalnom planu, elemenata direktne demokratije, te progresivnih ekonomskih i drugih javnih politika čiji bi 
integralni zadatak bio stvaranje uslova za razvoj slobodnih 
i solidarnih ljudi i zajednica. Da bi se ostvarila vizija društva 
jednakosti i slobode, neophodno je obezbediti uslove za 
ukidanje svih vidova političke dominacije, kao i zaštitu 
društvenih delatnosti od zahteva za ostvarivanjem viška 
vrednosti. Jer, radi se o procesima koji su doveli do 
katastrofalne ekonomske i društvene nejednakosti sveta 
i ekološkog uništenja planete, o čemu ubedljivo govore 
mnogi kritičari kapitalizma1
. Nasuprot takvoj viziji, u 
današnjim društvima sfera kulture ili zavisi od arbitrarnih 
odluka vlasti, ili pak od tržišnih kriterijuma, što ipak ne 
znači da se ne bi mogli naći pojedini primeri progresivnih 
kulturnih politika i odgovarajuće smernice o razvoju kulture 
i umetnosti",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Nove kulturne politike"
}
Mihaljinac, N.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Nove kulturne politike. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Mihaljinac N. Na šta mislimo kada kažemo... Nove kulturne politike. 2021;..
Mihaljinac, Nina, "Na šta mislimo kada kažemo... Nove kulturne politike" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Sekularna država

Božić, Marko

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Božić, Marko
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2442
AB - Krajem prošlog i početkom našeg veka, neoliberalizam se 
susreo sa postmodernom1
. Krah socijalizma poklopio se 
sa relativizacijom racionalne spoznaje. Neprikosnoveni 
autoritet nauke zamenilo je slobodno tržište ideja na kojem 
su popularna verovanja oduvek stajala bolje od naučnih 
formula. Trenutni ishod ovog procesa jeste fenomen 
koji se danas pogrešno naziva populizmom, ili iliberalna 
demokratija. Uzrok, a ne tek jedan od simptoma ove krize 
jeste urušavanje sekularne države. Kako je i zašto do toga 
došlo?
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Sekularna država
ER - 
@misc{
author = "Božić, Marko",
year = "2021",
abstract = "Krajem prošlog i početkom našeg veka, neoliberalizam se 
susreo sa postmodernom1
. Krah socijalizma poklopio se 
sa relativizacijom racionalne spoznaje. Neprikosnoveni 
autoritet nauke zamenilo je slobodno tržište ideja na kojem 
su popularna verovanja oduvek stajala bolje od naučnih 
formula. Trenutni ishod ovog procesa jeste fenomen 
koji se danas pogrešno naziva populizmom, ili iliberalna 
demokratija. Uzrok, a ne tek jedan od simptoma ove krize 
jeste urušavanje sekularne države. Kako je i zašto do toga 
došlo?",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Sekularna država"
}
Božić, M.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Sekularna država. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Božić M. Na šta mislimo kada kažemo... Sekularna država. 2021;..
Božić, Marko, "Na šta mislimo kada kažemo... Sekularna država" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Održivost i zaštita životne sredine

Marković, Iva

(2021)

TY - GEN
AU - Marković, Iva
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2441
AB - Ekologija i zaštita životne sredine do sada su bile 
oblasti kojom se bave uže stručne ili aktivističke 
zajednice, fokusirane na rešavanje vrlo konkretnih 
posledica zagađenja. Nakon decenija marginalizacije i 
tehnokratizacije dešavaju se promene. Prva promena 
je drastično povećanje broja aktera koji sa manje ili 
više uspeha preuzimaju zadatak zaštite životne sredine 
i očuvanja prirode. Druga, kvalitativna i možda još 
značajnija jer je usmerena na sistemske uzroke, je 
politizacija ekologije. U ovakvom momentu i nezadrživom 
momentumu važno je artikulisati okvir politike za 
koju se zalažemo, i kada govorimo konzervacijski – o 
zaštiti i očuvanju, kao i kada razmatramo razvojne 
pravce Srbije.
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Održivost i zaštita životne sredine
ER - 
@misc{
author = "Marković, Iva",
year = "2021",
abstract = "Ekologija i zaštita životne sredine do sada su bile 
oblasti kojom se bave uže stručne ili aktivističke 
zajednice, fokusirane na rešavanje vrlo konkretnih 
posledica zagađenja. Nakon decenija marginalizacije i 
tehnokratizacije dešavaju se promene. Prva promena 
je drastično povećanje broja aktera koji sa manje ili 
više uspeha preuzimaju zadatak zaštite životne sredine 
i očuvanja prirode. Druga, kvalitativna i možda još 
značajnija jer je usmerena na sistemske uzroke, je 
politizacija ekologije. U ovakvom momentu i nezadrživom 
momentumu važno je artikulisati okvir politike za 
koju se zalažemo, i kada govorimo konzervacijski – o 
zaštiti i očuvanju, kao i kada razmatramo razvojne 
pravce Srbije.",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Održivost i zaštita životne sredine"
}
Marković, I.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Održivost i zaštita životne sredine. .
Marković I. Na šta mislimo kada kažemo... Održivost i zaštita životne sredine. 2021;..
Marković, Iva, "Na šta mislimo kada kažemo... Održivost i zaštita životne sredine" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Novi zdravstveni sistem

Đurić, Predrag

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Đurić, Predrag
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2440
AB - Zdravstveni sistem predstavlja složen koncept koji 
podrazumeva sve aspekte društvene brige o zdravlju, 
od pravnog okvira, vizije i strategije, preko finansiranja, 
izgradnje infrastrukture, do osoblja, odnosno zdravstvenih 
profesionalaca i njihovog obrazovanja, zdravstvene 
zaštite koju oni pružaju, itd. Zdravstvena zaštita, ono što 
građanin vidi kao proizvod zdravstvenog sistema, dakle, 
zavisi od brojnih drugih, ako ne i svih drugih, društvenih 
aspekata. Recimo, nedostatak zakonske regulative, ili 
ustavna i zakonska ograničenja koja nisu direktno vezana 
za zdravstvo, kao što su npr. rodna pitanja, diskriminacija 
na osnovu polnog, seksualnog ili nekog drugog identiteta, 
direktno utiču na zdravstvenu zaštitu, kao što je to slučaj 
i sa finansijskom moći, odnosno političkom sferom jednog 
društva.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Novi zdravstveni sistem
ER - 
@misc{
author = "Đurić, Predrag",
year = "2021",
abstract = "Zdravstveni sistem predstavlja složen koncept koji 
podrazumeva sve aspekte društvene brige o zdravlju, 
od pravnog okvira, vizije i strategije, preko finansiranja, 
izgradnje infrastrukture, do osoblja, odnosno zdravstvenih 
profesionalaca i njihovog obrazovanja, zdravstvene 
zaštite koju oni pružaju, itd. Zdravstvena zaštita, ono što 
građanin vidi kao proizvod zdravstvenog sistema, dakle, 
zavisi od brojnih drugih, ako ne i svih drugih, društvenih 
aspekata. Recimo, nedostatak zakonske regulative, ili 
ustavna i zakonska ograničenja koja nisu direktno vezana 
za zdravstvo, kao što su npr. rodna pitanja, diskriminacija 
na osnovu polnog, seksualnog ili nekog drugog identiteta, 
direktno utiču na zdravstvenu zaštitu, kao što je to slučaj 
i sa finansijskom moći, odnosno političkom sferom jednog 
društva.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Novi zdravstveni sistem"
}
Đurić, P.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Novi zdravstveni sistem. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Đurić P. Na šta mislimo kada kažemo... Novi zdravstveni sistem. 2021;..
Đurić, Predrag, "Na šta mislimo kada kažemo... Novi zdravstveni sistem" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Nova poljoprivredna politika

Srećković, Milenko; Vasić, Vladimir

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Srećković, Milenko
AU - Vasić, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2438
AB - Preko zadružnih i seoskih kooperativa treba 
postići sinergiju ekonomskih mera, naučnih istraživanja i 
koordinisanog usmeravanja proizvodnje da bi se postigao 
optimum iz ograničenih uslova u kojima se trenutno nalazi 
poljoprivreda u Srbiji. Potpuni promašaj restauracije 
kapitalizma na ovim prostorima ogleda se u ekonomskom 
pustošenju sela i neprestanoj depopulaciji uprkos 
izuzetnom potencijalu za razvoj agrara.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Nova poljoprivredna politika
ER - 
@misc{
author = "Srećković, Milenko and Vasić, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "Preko zadružnih i seoskih kooperativa treba 
postići sinergiju ekonomskih mera, naučnih istraživanja i 
koordinisanog usmeravanja proizvodnje da bi se postigao 
optimum iz ograničenih uslova u kojima se trenutno nalazi 
poljoprivreda u Srbiji. Potpuni promašaj restauracije 
kapitalizma na ovim prostorima ogleda se u ekonomskom 
pustošenju sela i neprestanoj depopulaciji uprkos 
izuzetnom potencijalu za razvoj agrara.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Nova poljoprivredna politika"
}
Srećković, M.,& Vasić, V.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Nova poljoprivredna politika. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Srećković M, Vasić V. Na šta mislimo kada kažemo... Nova poljoprivredna politika. 2021;..
Srećković, Milenko, Vasić, Vladimir, "Na šta mislimo kada kažemo... Nova poljoprivredna politika" (2021).

Na šta mislimo kada kažemo... Dostojanstven rad

Reljanović, Mario

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - GEN
AU - Reljanović, Mario
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2437
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
T1 - Na šta mislimo kada kažemo... Dostojanstven rad
ER - 
@misc{
author = "Reljanović, Mario",
year = "2021",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope",
title = "Na šta mislimo kada kažemo... Dostojanstven rad"
}
Reljanović, M.. (2021). Na šta mislimo kada kažemo... Dostojanstven rad. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Reljanović M. Na šta mislimo kada kažemo... Dostojanstven rad. 2021;..
Reljanović, Mario, "Na šta mislimo kada kažemo... Dostojanstven rad" (2021).

Mišljenje građana o korupciji 2021. godine

Stojilović, Darko; Ilić, Vujo

(Beograd: Crta, 2021)

TY - BOOK
AU - Stojilović, Darko
AU - Ilić, Vujo
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2432
AB - Cilj istraživanja bio je utvrđivanje mišljenja građana i građanki Srbije u vezi sa korupcijom, kao i njihovih stavova o drugim političkim pitanjima. U ovom istraživanju građani su procenjivali koliko često se dešavaju različite koruptivne aktivnosti u društvu generalno i koliko često se u njih upuštaju zaposleni u javnom sektoru. Građani su takođe ocenjivali zastupljenost korupcije u Srbiji, kao i borbu protiv korupcije.
PB - Beograd: Crta
T1 - Mišljenje građana o korupciji 2021. godine
ER - 
@book{
author = "Stojilović, Darko and Ilić, Vujo",
year = "2021",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrđivanje mišljenja građana i građanki Srbije u vezi sa korupcijom, kao i njihovih stavova o drugim političkim pitanjima. U ovom istraživanju građani su procenjivali koliko često se dešavaju različite koruptivne aktivnosti u društvu generalno i koliko često se u njih upuštaju zaposleni u javnom sektoru. Građani su takođe ocenjivali zastupljenost korupcije u Srbiji, kao i borbu protiv korupcije.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Mišljenje građana o korupciji 2021. godine"
}
Stojilović, D.,& Ilić, V.. (2021). Mišljenje građana o korupciji 2021. godine. 
Beograd: Crta..
Stojilović D, Ilić V. Mišljenje građana o korupciji 2021. godine. 2021;..
Stojilović, Darko, Ilić, Vujo, "Mišljenje građana o korupciji 2021. godine" (2021).

'…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie

Jovanov, Rastko; Radinković, Željko

(Baden-Baden: Nomos Verlag, 2021)

TY - CHAP
AU - Jovanov, Rastko
AU - Radinković, Željko
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2430
AB - Der Beitrag beschäftigt sich mit Arnold Gehlens philosophischer Entwicklung und seinem intellektuellen Engagement bis 1940. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Nachweis der Politisierung seiner Philosophie unter dem Einfluss von Carl Schmitt und Karl Larenz. Aufgrund einer eingehenden Lektüre seines Werks "Der Mensch" wird auch Gehlens Anpassung seiner philosophischen Anthropologie an die nationalsozialistische Lehre erläutert.
PB - Baden-Baden: Nomos Verlag
T2 - Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse
T1 - '…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie
SP - 45
EP - 66
DO - 10.5771/9783845298511-45
ER - 
@inbook{
author = "Jovanov, Rastko and Radinković, Željko",
year = "2021",
abstract = "Der Beitrag beschäftigt sich mit Arnold Gehlens philosophischer Entwicklung und seinem intellektuellen Engagement bis 1940. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Nachweis der Politisierung seiner Philosophie unter dem Einfluss von Carl Schmitt und Karl Larenz. Aufgrund einer eingehenden Lektüre seines Werks "Der Mensch" wird auch Gehlens Anpassung seiner philosophischen Anthropologie an die nationalsozialistische Lehre erläutert.",
publisher = "Baden-Baden: Nomos Verlag",
journal = "Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse",
booktitle = "'…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie",
pages = "45-66",
doi = "10.5771/9783845298511-45"
}
Jovanov, R.,& Radinković, Ž.. (2021). '…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie. in Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse
Baden-Baden: Nomos Verlag., 45-66.
https://doi.org/10.5771/9783845298511-45
Jovanov R, Radinković Ž. '…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie. in Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse. 2021;:45-66.
doi:10.5771/9783845298511-45 .
Jovanov, Rastko, Radinković, Željko, "'…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie" in Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse (2021):45-66,
https://doi.org/10.5771/9783845298511-45 . .

Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art

Cvetkovic, Vladimir

(Routledge, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2425
AB - I will demonstrate that in the understanding of the early Church, expressed through artistic symbols and images and complemented by liturgy, eschatology should not be placed at the end of history, as the finale of divine revelation and human fulfilment, but at the core of personal and historical drama.Although the NewTestament writers and other second century Christian authors expressed their eschatological vision in writing, there is a striking lack of both Christian imagery as well as relevant literary material about ecclesiastical utilisation of this imagery, from the first two centuries of the Christian era.Therefore, this investigation focuses on the period from the third to the sixth centuries with regard to both the Christian imagery and the textual material which might serve as the dogmatic basis for this imagery
PB - Routledge
T2 - Eschatology in Antiquity: Forms and Functions
T1 - Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art
SP - 554
EP - 545
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "I will demonstrate that in the understanding of the early Church, expressed through artistic symbols and images and complemented by liturgy, eschatology should not be placed at the end of history, as the finale of divine revelation and human fulfilment, but at the core of personal and historical drama.Although the NewTestament writers and other second century Christian authors expressed their eschatological vision in writing, there is a striking lack of both Christian imagery as well as relevant literary material about ecclesiastical utilisation of this imagery, from the first two centuries of the Christian era.Therefore, this investigation focuses on the period from the third to the sixth centuries with regard to both the Christian imagery and the textual material which might serve as the dogmatic basis for this imagery",
publisher = "Routledge",
journal = "Eschatology in Antiquity: Forms and Functions",
booktitle = "Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art",
pages = "554-545"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art. in Eschatology in Antiquity: Forms and Functions
Routledge., 554-545.
Cvetkovic V. Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art. in Eschatology in Antiquity: Forms and Functions. 2021;:554-545..
Cvetkovic, Vladimir, "Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art" in Eschatology in Antiquity: Forms and Functions (2021):554-545.

Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions

Cvetkovic, Vladimir

(Brill, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2424
AB - The aim of this paper is to analyse how Maximus the Confessor understands the unity between the body and soul, and how he fits this unity in the general frame- work of the fivefold divisions or distinctions that exist in the world.
PB - Brill
T2 - The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought
T1 - Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions
SP - 245
EP - 276
DO - 10.30965/9783657703395_013
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The aim of this paper is to analyse how Maximus the Confessor understands the unity between the body and soul, and how he fits this unity in the general frame- work of the fivefold divisions or distinctions that exist in the world.",
publisher = "Brill",
journal = "The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought",
booktitle = "Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions",
pages = "245-276",
doi = "10.30965/9783657703395_013"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions. in The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought
Brill., 245-276.
https://doi.org/10.30965/9783657703395_013
Cvetkovic V. Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions. in The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought. 2021;:245-276.
doi:10.30965/9783657703395_013 .
Cvetkovic, Vladimir, "Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions" in The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought (2021):245-276,
https://doi.org/10.30965/9783657703395_013 . .

Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa

Cvetkovic, Vladimir

(Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2421
AB - The paper aims to analyze the relation between the notion of love or desire (eros) for God, and the notion of distance (diastema) between God and the created beings in the works of St Gregory of Nyssa. These two notions are interrelated on different levels, because distance that separates God from the created beings is traversed out of desire for God of the latter. First, the distance as temporal interval will be investigated, which separates the present day from the Second Coming of Christ, which is elaborated by Gregory in his early work On Virginity. The focus will then be shifted to the distance between good and evil, that Gregory explicates in the works of his middle period such as On the making of man, Against Eunomius III and The Great Catechetical Oration. Finally, the distance as an inherent characteristic of created nature that never disappears will be analyzed by focusing on Gregory’s later works, such as Homilies on the Song of Songs, On perfection and The Life of Moses.
PB - Oslo: Cappelen Damm Akademisk
T2 - Love – Ancient Perspectives
T1 - Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa
SP - 101
EP - 121
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The paper aims to analyze the relation between the notion of love or desire (eros) for God, and the notion of distance (diastema) between God and the created beings in the works of St Gregory of Nyssa. These two notions are interrelated on different levels, because distance that separates God from the created beings is traversed out of desire for God of the latter. First, the distance as temporal interval will be investigated, which separates the present day from the Second Coming of Christ, which is elaborated by Gregory in his early work On Virginity. The focus will then be shifted to the distance between good and evil, that Gregory explicates in the works of his middle period such as On the making of man, Against Eunomius III and The Great Catechetical Oration. Finally, the distance as an inherent characteristic of created nature that never disappears will be analyzed by focusing on Gregory’s later works, such as Homilies on the Song of Songs, On perfection and The Life of Moses.",
publisher = "Oslo: Cappelen Damm Akademisk",
journal = "Love – Ancient Perspectives",
booktitle = "Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa",
pages = "101-121"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa. in Love – Ancient Perspectives
Oslo: Cappelen Damm Akademisk., 101-121.
Cvetkovic V. Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa. in Love – Ancient Perspectives. 2021;:101-121..
Cvetkovic, Vladimir, "Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa" in Love – Ancient Perspectives (2021):101-121.

The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia

Cvetkovic, Vladimir

(Belgrade: Gnomon Center for the Humanities, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2422
AB - The aim of the paper is to analyse the views of Klaus Buchenau, Stefan Rohdewald and Ju- lia Anna Lis on the Serbian Orthodox Church. The paper argues that authors form their attitudes towards Serbia and the Serbian Orthodox Church along the lines of the German press, which portrays the Serbian Church as nationalistic, violent, bigoted and backward.The paper embarks on the task to investigate the motifs of the authors for such negative views on the Serbian Church, by arguing that authors build their scholarly constructs on the political narratives of global Western dominance on the one hand, and on the revision of German historical responsibility for the two world wars on the other hand.
PB - Belgrade: Gnomon Center for the Humanities
PB - Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoј Gori
T2 - Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday
T1 - The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia
SP - 993
EP - 1004
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The aim of the paper is to analyse the views of Klaus Buchenau, Stefan Rohdewald and Ju- lia Anna Lis on the Serbian Orthodox Church. The paper argues that authors form their attitudes towards Serbia and the Serbian Orthodox Church along the lines of the German press, which portrays the Serbian Church as nationalistic, violent, bigoted and backward.The paper embarks on the task to investigate the motifs of the authors for such negative views on the Serbian Church, by arguing that authors build their scholarly constructs on the political narratives of global Western dominance on the one hand, and on the revision of German historical responsibility for the two world wars on the other hand.",
publisher = "Belgrade: Gnomon Center for the Humanities, Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoј Gori",
journal = "Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday",
booktitle = "The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia",
pages = "993-1004"
}
Cvetkovic, V.. (2021). The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia. in Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday
Belgrade: Gnomon Center for the Humanities., 993-1004.
Cvetkovic V. The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia. in Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday. 2021;:993-1004..
Cvetkovic, Vladimir, "The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia" in Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday (2021):993-1004.

The Freedom from Passions and the Freedom for All: St Nicholai Velimirović on Democracy

Cvetkovic, Vladimir

(Београд: Хришћански културни центар, 2021)

TY - JOUR
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2420
AB - The paper aims to analyse the sermons and writings of the bishop and recently canonized saint of the Serbian Orthodox Church Nicholai Velimirović in regard to democracy. Due to his critique of Europe for abandoning Christianity as its centre of civilization, and slipping into the barbarity of the two world wars, some scholars maintained that Velimirović condemns European democracy. The analysis is focused on two periods from Velimirović’s life, the first one that comprises the period of his studies abroad, the WWI and interwar period, and the second one which includes the period of the WWII and Velimirović’s subsequent emigration in the USA.
PB - Београд: Хришћански културни центар
T2 - Nicholai Studies
T1 - The Freedom from Passions and the Freedom for All: St Nicholai Velimirović on Democracy
IS - 1
VL - 1
SP - 53
EP - 80
DO - https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.1.53-80
ER - 
@article{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The paper aims to analyse the sermons and writings of the bishop and recently canonized saint of the Serbian Orthodox Church Nicholai Velimirović in regard to democracy. Due to his critique of Europe for abandoning Christianity as its centre of civilization, and slipping into the barbarity of the two world wars, some scholars maintained that Velimirović condemns European democracy. The analysis is focused on two periods from Velimirović’s life, the first one that comprises the period of his studies abroad, the WWI and interwar period, and the second one which includes the period of the WWII and Velimirović’s subsequent emigration in the USA.",
publisher = "Београд: Хришћански културни центар",
journal = "Nicholai Studies",
title = "The Freedom from Passions and the Freedom for All: St Nicholai Velimirović on Democracy",
number = "1",
volume = "1",
pages = "53-80",
doi = "https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.1.53-80"
}
Cvetkovic, V.. (2021). The Freedom from Passions and the Freedom for All: St Nicholai Velimirović on Democracy. in Nicholai Studies
Београд: Хришћански културни центар., 1(1), 53-80.
https://doi.org/https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.1.53-80
Cvetkovic V. The Freedom from Passions and the Freedom for All: St Nicholai Velimirović on Democracy. in Nicholai Studies. 2021;1(1):53-80.
doi:https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.1.53-80 .
Cvetkovic, Vladimir, "The Freedom from Passions and the Freedom for All: St Nicholai Velimirović on Democracy" in Nicholai Studies, 1, no. 1 (2021):53-80,
https://doi.org/https://doi.org/10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.1.53-80 . .

Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију

Цветковић, Владимир

(Ниш: Центар за црквене студија, 2021)

TY - JOUR
AU - Цветковић, Владимир
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2419
AB - Рад има за циљ да критички размотри значај и допринос књиге Кирила Говоруна Скеле Цркве. У раду је дат кратак, али колико је то могуће детаљан приказ Говоруновог дела и указано на еклисиолошке новине које књига доноси. Затим, фокус је померен на детаљнију анализу петог поглавља књиге посвећеног јерархији. Овде су размотрене филозофске поставке развоја појма јерархије, као и јерархијски модели које је Црква током своје историје усвојила. На крају, кроз призму предањских јерархијских модела, сагледане су савремене еклисиолошке поставке Јована Зизиуласа, и самог аутора књиге Кирила Говоруна.
PB - Ниш: Центар за црквене студија
T2 - Црквене студије 18
T1 - Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију
SP - 127
EP - 139
ER - 
@article{
author = "Цветковић, Владимир",
year = "2021",
abstract = "Рад има за циљ да критички размотри значај и допринос књиге Кирила Говоруна Скеле Цркве. У раду је дат кратак, али колико је то могуће детаљан приказ Говоруновог дела и указано на еклисиолошке новине које књига доноси. Затим, фокус је померен на детаљнију анализу петог поглавља књиге посвећеног јерархији. Овде су размотрене филозофске поставке развоја појма јерархије, као и јерархијски модели које је Црква током своје историје усвојила. На крају, кроз призму предањских јерархијских модела, сагледане су савремене еклисиолошке поставке Јована Зизиуласа, и самог аутора књиге Кирила Говоруна.",
publisher = "Ниш: Центар за црквене студија",
journal = "Црквене студије 18",
title = "Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију",
pages = "127-139"
}
Цветковић, В.. (2021). Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију. in Црквене студије 18
Ниш: Центар за црквене студија., 127-139.
Цветковић В. Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију. in Црквене студије 18. 2021;:127-139..
Цветковић, Владимир, "Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију" in Црквене студије 18 (2021):127-139.