Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2009 (1)
2008 (1)
2006 (1)
Type
Version

Regionalni i evropski aspekti integrativnih procesa u Srbiji: civilizacijske pretpostavke, stvarnost i izgledi za budućnost

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/149031/RS//

Regionalni i evropski aspekti integrativnih procesa u Srbiji: civilizacijske pretpostavke, stvarnost i izgledi za budućnost (en)
Регионални и европски аспекти интегративних процеса у Србији: цивилизацијске претпоставке, стварност и изгледи за будућност (sr)
Regionalni i evropski aspekti integrativnih procesa u Srbiji: civilizacijske pretpostavke, stvarnost i izgledi za budućnost (sr_RS)
Authors

Publications

Narativizacija srpsko-hrvatskog sukoba iz 1990-tih: primeri upotrebe medijskih izvora u antropološkom istraživanju

Vasiljević, Jelena

(Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2009)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2009
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1602
AB - U tekstu se ilustruje istraživanje narativizacije srpsko-hrvatskog sukoba iz devedesetih godina prošlog veka u štampanim medijima Hrvatske i Srbije. Ideja je pokazati, s jedne strane, kako se obrasci razumevanja društvene stvarnosti ušemljuju u narativne strukture i, s druge, koje su mogućnosti korišćenja štampe kao izvora za proučavanje narativa.
PB - Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta
T2 - Antropologija
T1 - Narativizacija srpsko-hrvatskog sukoba iz 1990-tih: primeri upotrebe medijskih izvora u antropološkom istraživanju
IS - 9
ER - 
@article{
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2009",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1602",
abstract = "U tekstu se ilustruje istraživanje narativizacije srpsko-hrvatskog sukoba iz devedesetih godina prošlog veka u štampanim medijima Hrvatske i Srbije. Ideja je pokazati, s jedne strane, kako se obrasci razumevanja društvene stvarnosti ušemljuju u narativne strukture i, s druge, koje su mogućnosti korišćenja štampe kao izvora za proučavanje narativa.",
publisher = "Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta",
journal = "Antropologija",
title = "Narativizacija srpsko-hrvatskog sukoba iz 1990-tih: primeri upotrebe medijskih izvora u antropološkom istraživanju",
number = "9"
}

Suveren, suvereno, suverenost. O pravnoj fikciji, o rastelovljavanju poglavara i o krvarenju u ime superlativa

Bojanić, Petar D.

(Beograd: Srpsko sociološko društvo, 2008)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar D.
PY - 2008
UR - http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-xlii-2008-no-1/
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1902
AB - Један век после славног дела Шест књига о Републици Жана Бодена (1576), у коме
се по први пут стара реч, реч сувереност [souveraineté], употребљава како би се

именовала једна наводно сасвим нова „ствар“, Лајбниц покушава да преуреди и по-
ново осмисли једно име за које се уопште не зна шта показује, скрива или шта зане-
марује. Његова интервенција и његов покушај да разреши ову велику збрку, данас су и

актуелне и заборављене у исти мах.

Да ли је онда оправдано, да следећи Лајбницове напоре у тумачењу и реконст-
рукцији суверености, прецизније разумемо немир који се налази у изворима ове фа-
талне конструкције коју је започео Јеан Боден? Да ли ће овакав приступ разоткрити

све оне претпоставке за „крвава жртвовања невиних од стране амбициозних вла-
дара“, о којима говори Лајбниц, а које се налазе у начелима борбе за сувереност? И

да ли онда употреба Лајбница у сврхе „прилажења“ Бодену, заиста обећава успех у
демолирању ове теолошко-политичке фантазије?
PB - Beograd: Srpsko sociološko društvo
T2 - Sociološki pregled
T1 - Suveren, suvereno, suverenost. O pravnoj fikciji, o rastelovljavanju poglavara i o krvarenju u ime superlativa
IS - 1
VL - 42
SP - 45
EP - 68
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar D.",
year = "2008",
url = "http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-xlii-2008-no-1/, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1902",
abstract = "Један век после славног дела Шест књига о Републици Жана Бодена (1576), у коме
се по први пут стара реч, реч сувереност [souveraineté], употребљава како би се

именовала једна наводно сасвим нова „ствар“, Лајбниц покушава да преуреди и по-
ново осмисли једно име за које се уопште не зна шта показује, скрива или шта зане-
марује. Његова интервенција и његов покушај да разреши ову велику збрку, данас су и

актуелне и заборављене у исти мах.

Да ли је онда оправдано, да следећи Лајбницове напоре у тумачењу и реконст-
рукцији суверености, прецизније разумемо немир који се налази у изворима ове фа-
талне конструкције коју је започео Јеан Боден? Да ли ће овакав приступ разоткрити

све оне претпоставке за „крвава жртвовања невиних од стране амбициозних вла-
дара“, о којима говори Лајбниц, а које се налазе у начелима борбе за сувереност? И

да ли онда употреба Лајбница у сврхе „прилажења“ Бодену, заиста обећава успех у
демолирању ове теолошко-политичке фантазије?",
publisher = "Beograd: Srpsko sociološko društvo",
journal = "Sociološki pregled",
title = "Suveren, suvereno, suverenost. O pravnoj fikciji, o rastelovljavanju poglavara i o krvarenju u ime superlativa",
number = "1",
volume = "42",
pages = "45-68"
}

Srbija u procesima evroatlantskih integracija - između traumatičnog iskustva i real-političke nužnosti

Radojičić, Mirjana

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2006)

TY - JOUR
AU - Radojičić, Mirjana
PY - 2006
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1670
AB - Tekst predstavlja nacrt autorkinog individualnog istraživačkog
projekta na kojem će raditi u narednom petogodišnjem istraižvačkom ciklusu. Projekat
će se, uopšteno govoreći, baviti položajem Srbije u imperativnim procesima političkog,
ekonomskog i vojnog pridruživanja evroatlantskim strukturama savremenog
sveta. Polazno stanovište autorke je da se Srbija na tom putu suočava sa brojnim i jedinstvenim
preprekama, proisteklim iz činjenice da je njen većinski narod u proteklih
15-ak godina bio, a tendencijski uzev, će biti i u bliskoj budućnosti, objekat/žrtva temeljnih
i sveobuhvatnih dezintegracija, podržavanih, finalizovanih i međunarodno-pravno
sankcionisanih upravo od strane evroatlantskog dela savremenog sveta,
odnosno evropskog Zapada i Amerike. Uprkos svim tim preprekama, Srbija se, po
njenom mišljenju, nalazi pred neizbežnom obavezom temeljne političke, ekonomske i
kulturne rekonstitucije svoga razorenog i opustošenog društva, koja je conditio sine
qua non njenog sopstvenog opstanka i prosperitetnog razvoja, bez obzira na, u ovom
trenutku krajnje neizvestan, ishod projekta njenog formalnog pridruživanja evroatlantskim
strukturama. U zaključnom delu rada, autorka pledira za real-politički pristup
složenom sklopu problema pred kojima se srbijansko društvo našlo na pragu novog
i neizvesnog milenijuma.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Srbija u procesima evroatlantskih integracija - između traumatičnog iskustva i real-političke nužnosti
IS - 2
SP - 135
EP - 148
ER - 
@article{
author = "Radojičić, Mirjana",
year = "2006",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1670",
abstract = "Tekst predstavlja nacrt autorkinog individualnog istraživačkog
projekta na kojem će raditi u narednom petogodišnjem istraižvačkom ciklusu. Projekat
će se, uopšteno govoreći, baviti položajem Srbije u imperativnim procesima političkog,
ekonomskog i vojnog pridruživanja evroatlantskim strukturama savremenog
sveta. Polazno stanovište autorke je da se Srbija na tom putu suočava sa brojnim i jedinstvenim
preprekama, proisteklim iz činjenice da je njen većinski narod u proteklih
15-ak godina bio, a tendencijski uzev, će biti i u bliskoj budućnosti, objekat/žrtva temeljnih
i sveobuhvatnih dezintegracija, podržavanih, finalizovanih i međunarodno-pravno
sankcionisanih upravo od strane evroatlantskog dela savremenog sveta,
odnosno evropskog Zapada i Amerike. Uprkos svim tim preprekama, Srbija se, po
njenom mišljenju, nalazi pred neizbežnom obavezom temeljne političke, ekonomske i
kulturne rekonstitucije svoga razorenog i opustošenog društva, koja je conditio sine
qua non njenog sopstvenog opstanka i prosperitetnog razvoja, bez obzira na, u ovom
trenutku krajnje neizvestan, ishod projekta njenog formalnog pridruživanja evroatlantskim
strukturama. U zaključnom delu rada, autorka pledira za real-politički pristup
složenom sklopu problema pred kojima se srbijansko društvo našlo na pragu novog
i neizvesnog milenijuma.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Srbija u procesima evroatlantskih integracija - između traumatičnog iskustva i real-političke nužnosti",
number = "2",
pages = "135-148"
}