451-03-9/2021-14/ 200025

Link to this page

451-03-9/2021-14/ 200025

Authors

Publications

Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора

Цветкович, Владимир

(София: Фондация „Комунитас”, 221)

TY - JOUR
AU - Цветкович, Владимир
PY - 221
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2423
AB - Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.
PB - София: Фондация „Комунитас”
T2 - Християнство и култура XX/3
T1 - Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора
SP - 22
EP - 27
ER - 
@article{
author = "Цветкович, Владимир",
year = "221",
abstract = "Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.",
publisher = "София: Фондация „Комунитас”",
journal = "Християнство и култура XX/3",
title = "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора",
pages = "22-27"
}
Цветкович, В.. (221). Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3
София: Фондация „Комунитас”., 22-27.
Цветкович В. Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3. 221;:22-27..
Цветкович, Владимир, "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора" in Християнство и култура XX/3 (221):22-27.

Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije

Vasiljević, Jelena

(Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2021-11-16)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2021-11-16
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2458
AB - Kulturni pristup studijama sećanja posebno naglašava važnost tekstualizacije i vizualizacije (kulturne medijacije) društveno deljenih sećanja na prošlost. Međutim, dok se akcenat prevashodno stavlja na pitanja zašto neke predstave o prošlosti postaju dominantne u odnosu na druge, zašto se preferirane slike prošlosti menjaju tokom vremena, kao i kako se, pod kojim okolnostima i uz pomoć kojih aktera ove izmene u odabiru i predstavljanju „poželjne“ prošlosti odigravaju, manje se pažnje poklanja pitanju smene dominantnih medija kojima se slike prošlosti prenose. Istraživačko pitanje ovog rada jeste zašto u određenim društvenopolitičkim okolnostima i istorijskim periodima neke umetničke forme postaju naročito relevantne za kolektivne predstave o deljenoj prošlosti. Mogu li nam same umetničke forme, kao mediji prenošenja poruka iz prošlosti, reći nešto o društveno-istorijskoj funkciji kolektivnog sećanja, kao i o samom društvu koje se na ovaj način „obraća“ svojoj prošlosti? U pokušaju da ponudi potvrdni odgovor na ovo pitanje, rad će se osvrnuti na favorizovane umetničke izraze sećanja na Drugi svetski rat u tri vremenska trenutka, u socijalističkoj Jugoslaviji i nakon nje: radi se o okvirnim vremenskim periodima kada se sećanje na Drugi svetski rat: 1) ozvaničava i institucionalizuje kao narativ o partizanskoj borbi i pobedi; 2) osporava, te preoblikuje u „disidentski“ narativ; 3) preuzima od nekadašnjeg oficijelnog sećanja i pretvara u oblik društveno-kulturne kritike.
AB - In memory studies, the importance of textualization and visualization (cultural mediation) of the socially shared memories of the past is particularly emphasized. However, while the accent is on the issues of the reasons for some
representations to become dominant in relation to others, why the preferred images of the past change over time, as well as of the circumstances and actors
that facilitate these changes in the choice and representation of the “desirable”
past, less attention is paid to the change in the dominant media through which
these images are transferred. This paper examines the reasons behind certain
socio-political circumstances and historical periods that render particularly relevant some artistic forms in collective representations of the shared past. Can
the artistic forms themselves, as the media of transfer of the messages from the
past, testify of the socio-historical function of collective memory, as well as of
the society that “addresses” its past in this manner? Aiming for the affirmative
answer to this question, the text discusses the favoured artistic expressions of the memory of the World War II in three chronological segments in the socialist
Yugoslavia and after its collapse, when the memory is 1) marked and institutionalized as the narrative of the partisans’ struggle and victory; 2) disputed and
reshaped as the “dissident” narrative; and 3) taken over from the former official
memory and transformed into a form of social-cultural critique.
PB - Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije
T1 - Memorialization of the Past through Artistic Forms: Rememberance of the Partisan Movement during and after Yugoslavia
IS - 3
VL - 16
SP - 899
EP - 915
DO - 10.21301/eap.v16i3.11
ER - 
@article{
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2021-11-16",
abstract = "Kulturni pristup studijama sećanja posebno naglašava važnost tekstualizacije i vizualizacije (kulturne medijacije) društveno deljenih sećanja na prošlost. Međutim, dok se akcenat prevashodno stavlja na pitanja zašto neke predstave o prošlosti postaju dominantne u odnosu na druge, zašto se preferirane slike prošlosti menjaju tokom vremena, kao i kako se, pod kojim okolnostima i uz pomoć kojih aktera ove izmene u odabiru i predstavljanju „poželjne“ prošlosti odigravaju, manje se pažnje poklanja pitanju smene dominantnih medija kojima se slike prošlosti prenose. Istraživačko pitanje ovog rada jeste zašto u određenim društvenopolitičkim okolnostima i istorijskim periodima neke umetničke forme postaju naročito relevantne za kolektivne predstave o deljenoj prošlosti. Mogu li nam same umetničke forme, kao mediji prenošenja poruka iz prošlosti, reći nešto o društveno-istorijskoj funkciji kolektivnog sećanja, kao i o samom društvu koje se na ovaj način „obraća“ svojoj prošlosti? U pokušaju da ponudi potvrdni odgovor na ovo pitanje, rad će se osvrnuti na favorizovane umetničke izraze sećanja na Drugi svetski rat u tri vremenska trenutka, u socijalističkoj Jugoslaviji i nakon nje: radi se o okvirnim vremenskim periodima kada se sećanje na Drugi svetski rat: 1) ozvaničava i institucionalizuje kao narativ o partizanskoj borbi i pobedi; 2) osporava, te preoblikuje u „disidentski“ narativ; 3) preuzima od nekadašnjeg oficijelnog sećanja i pretvara u oblik društveno-kulturne kritike., In memory studies, the importance of textualization and visualization (cultural mediation) of the socially shared memories of the past is particularly emphasized. However, while the accent is on the issues of the reasons for some
representations to become dominant in relation to others, why the preferred images of the past change over time, as well as of the circumstances and actors
that facilitate these changes in the choice and representation of the “desirable”
past, less attention is paid to the change in the dominant media through which
these images are transferred. This paper examines the reasons behind certain
socio-political circumstances and historical periods that render particularly relevant some artistic forms in collective representations of the shared past. Can
the artistic forms themselves, as the media of transfer of the messages from the
past, testify of the socio-historical function of collective memory, as well as of
the society that “addresses” its past in this manner? Aiming for the affirmative
answer to this question, the text discusses the favoured artistic expressions of the memory of the World War II in three chronological segments in the socialist
Yugoslavia and after its collapse, when the memory is 1) marked and institutionalized as the narrative of the partisans’ struggle and victory; 2) disputed and
reshaped as the “dissident” narrative; and 3) taken over from the former official
memory and transformed into a form of social-cultural critique.",
publisher = "Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije, Memorialization of the Past through Artistic Forms: Rememberance of the Partisan Movement during and after Yugoslavia",
number = "3",
volume = "16",
pages = "899-915",
doi = "10.21301/eap.v16i3.11"
}
Vasiljević, J.. (2021-11-16). Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije. in Etnoantropološki problemi
Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu., 16(3), 899-915.
https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.11
Vasiljević J. Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije. in Etnoantropološki problemi. 2021;16(3):899-915.
doi:10.21301/eap.v16i3.11 .
Vasiljević, Jelena, "Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije" in Etnoantropološki problemi, 16, no. 3 (2021-11-16):899-915,
https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.11 . .

Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021-11)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2021-11
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2452
AB - U tekstu je reč o fundamentalnom razumevanju duševnog zdravlja kao nekoj vrsti društvene idealizacije: konceptualizacija idealno zdrave ličnosti u praksi je slična idealizaciji onih osobina ličnosti koje se u odgovarajućem društvu smatraju idealno poželjnim. Stepenovanje duševnog zdravlja zatim se vrši na osnovu aproksimacije tom idealu.
Ova vrsta shvatanja duševnog zdravlja podrazumeva i razumevanje dobro integrisane ličnosti kao manje ili više sinoniman pojam dobro socijalizovanoj ličnosti. U lakanovskoj psihoanalizi osnovni činilac socijalizacije, istovremeno nosical simbolizacije iskustva, pre svega moralno normativne simbolizacije, upravo je glavni signifikator "Ime Oca", koji upućuje na funkciju očinske figure u socijalizaciji deteta koju mogu vršiti različiti akteri u životu pojedinca.
Na osnovu razumevanja signifikatora Ime Oca, Lacan i lacanovci izvode jasno razgraničene koncepcije neuroze i psihoze, i, na osnovu toga, sasvim različite, metodološki radikalno raznorodne, pristupe u lečenju jednog i drugog.
U tekstu se razmatra različita funkcija moralne normativnosti u konstituciji subjektiviteta u slučaju neuroze i psihoze i nudi se jedna donekle originalna perspektiva u duhu lakanovskih interpretacija do sada, prema kojoj svest o značaju i instrumentalnoj korisnosti moralnog normativiteta definiše duševno zdravlje, a funkcioniše dinamički i strukturno različito u slučaju neuroze i slučaju psihoze.
AB - The paper focuses on an understanding of mental health as a sort of social idealisation: the conceptualisation of an ideally healthy personality, in practice, usually overlaps with the idealisation of those personality traits which, in the respective society, are considered particularly desirable. The quantification of mental health is then conducted based on the approximation of an individual's situation with the mentioned ideal.
The described view of mental health presupposes a corresponding understanding of a well integrated personality as more or less synonimous with a well socialised personality. In Lacanian psychoanalysis, the main factor of socialisation, and at the same time the carrier of symbolisation of experience (primarily of its morally normative symbolisation) is the main signified "Name of the Father", which suggests the morally formative role of the father figure in the socialisation of a child (a function which, admittedly, can be performed by others, as well as by the actual father).
Based on an interpretation of the signifier Name of the Father, Lacan and the Lacanians derive clearly delineated conceptualisations of neurosis and psychosis and, consequently, methodologically radically different approaches to treating the former and the latter.
The paper discusses the roles of moral normativity in the constitution of subjectivity in the case of neurosis and of psychosis, and offers a perspective which is to some extent novel, however still in line with the main Lacanian interpretations offerred so far: the interpretation whereby it is the awareness of the significance of one's choices and the instrumental usefulness of the moral normativity one adopts that define mental health. This awareness of moral normativity functions dynamically and structurally differently in neurosis and in psychosis.
PB - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
T1 - Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije
T1 - Moral normativity and mental health: Lacanian view of neurosis and psychosis in the light of integrative psychotherapy
SP - 203
EP - 218
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar and Bulatović, Aleksandra",
year = "2021-11",
abstract = "U tekstu je reč o fundamentalnom razumevanju duševnog zdravlja kao nekoj vrsti društvene idealizacije: konceptualizacija idealno zdrave ličnosti u praksi je slična idealizaciji onih osobina ličnosti koje se u odgovarajućem društvu smatraju idealno poželjnim. Stepenovanje duševnog zdravlja zatim se vrši na osnovu aproksimacije tom idealu.
Ova vrsta shvatanja duševnog zdravlja podrazumeva i razumevanje dobro integrisane ličnosti kao manje ili više sinoniman pojam dobro socijalizovanoj ličnosti. U lakanovskoj psihoanalizi osnovni činilac socijalizacije, istovremeno nosical simbolizacije iskustva, pre svega moralno normativne simbolizacije, upravo je glavni signifikator "Ime Oca", koji upućuje na funkciju očinske figure u socijalizaciji deteta koju mogu vršiti različiti akteri u životu pojedinca.
Na osnovu razumevanja signifikatora Ime Oca, Lacan i lacanovci izvode jasno razgraničene koncepcije neuroze i psihoze, i, na osnovu toga, sasvim različite, metodološki radikalno raznorodne, pristupe u lečenju jednog i drugog.
U tekstu se razmatra različita funkcija moralne normativnosti u konstituciji subjektiviteta u slučaju neuroze i psihoze i nudi se jedna donekle originalna perspektiva u duhu lakanovskih interpretacija do sada, prema kojoj svest o značaju i instrumentalnoj korisnosti moralnog normativiteta definiše duševno zdravlje, a funkcioniše dinamički i strukturno različito u slučaju neuroze i slučaju psihoze., The paper focuses on an understanding of mental health as a sort of social idealisation: the conceptualisation of an ideally healthy personality, in practice, usually overlaps with the idealisation of those personality traits which, in the respective society, are considered particularly desirable. The quantification of mental health is then conducted based on the approximation of an individual's situation with the mentioned ideal.
The described view of mental health presupposes a corresponding understanding of a well integrated personality as more or less synonimous with a well socialised personality. In Lacanian psychoanalysis, the main factor of socialisation, and at the same time the carrier of symbolisation of experience (primarily of its morally normative symbolisation) is the main signified "Name of the Father", which suggests the morally formative role of the father figure in the socialisation of a child (a function which, admittedly, can be performed by others, as well as by the actual father).
Based on an interpretation of the signifier Name of the Father, Lacan and the Lacanians derive clearly delineated conceptualisations of neurosis and psychosis and, consequently, methodologically radically different approaches to treating the former and the latter.
The paper discusses the roles of moral normativity in the constitution of subjectivity in the case of neurosis and of psychosis, and offers a perspective which is to some extent novel, however still in line with the main Lacanian interpretations offerred so far: the interpretation whereby it is the awareness of the significance of one's choices and the instrumental usefulness of the moral normativity one adopts that define mental health. This awareness of moral normativity functions dynamically and structurally differently in neurosis and in psychosis.",
publisher = "Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu",
booktitle = "Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije, Moral normativity and mental health: Lacanian view of neurosis and psychosis in the light of integrative psychotherapy",
pages = "203-218"
}
Fatić, A.,& Bulatović, A.. (2021-11). Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu., 203-218.
Fatić A, Bulatović A. Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije. 2021;:203-218..
Fatić, Aleksandar, Bulatović, Aleksandra, "Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije" (2021-11):203-218.

A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition

Pavlović, Aleksandar

(Etnografski institut SANU, 2021)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2455
AB - The 1840 murder of a notable 19th century Bosnian dignitary Smail-aga Čengić immediately inspired strong artistic production in the South Slav literature and oral tradition. These narratives, comprising newspaper articles, oral epic songs, and particularly Ivan Mažuranić’s literary epics written in the manner of oral folk epic, presented and codified Smail-aga as a bloodthirsty tyrant whose ultimate aim was to terrorize and extinct his Christian subjects. In distinction, some marginalized local narratives and oral folk tradition, which will be examined in this article, remembered Smail-aga as a righteous and merciful lord, protector of his flock and a brave warrior. Thus, when we scrutinize several versions of oral songs about the death of Smail-aga recorded between 1845 and 1860, as well as later collected anecdotes from his native Herzegovina, it appears that his hostile portrayal in written literature was rather the contribution of the Serbian and Croatian Romantic nationalists around the mid19th-century than an actual popular perception of him among local people in the region that he lived with. In conclusion, the article advocates for a wider consideration of the overall
polyphonic narrative tradition and the revitalization of traditional narratives that glorify values which transcend strict religious, ethnic and national divisions as a way of reimagining and revaluating relationship of the South Slavs towards the Ottoman heritage.
PB - Etnografski institut SANU
T2 - Glasnik Etnografskog instituta SANU
T1 - A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition
IS - 1
VL - LIX
SP - 109
EP - 124
DO - https://doi.org/10.2298/GEI2101109P
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "The 1840 murder of a notable 19th century Bosnian dignitary Smail-aga Čengić immediately inspired strong artistic production in the South Slav literature and oral tradition. These narratives, comprising newspaper articles, oral epic songs, and particularly Ivan Mažuranić’s literary epics written in the manner of oral folk epic, presented and codified Smail-aga as a bloodthirsty tyrant whose ultimate aim was to terrorize and extinct his Christian subjects. In distinction, some marginalized local narratives and oral folk tradition, which will be examined in this article, remembered Smail-aga as a righteous and merciful lord, protector of his flock and a brave warrior. Thus, when we scrutinize several versions of oral songs about the death of Smail-aga recorded between 1845 and 1860, as well as later collected anecdotes from his native Herzegovina, it appears that his hostile portrayal in written literature was rather the contribution of the Serbian and Croatian Romantic nationalists around the mid19th-century than an actual popular perception of him among local people in the region that he lived with. In conclusion, the article advocates for a wider consideration of the overall
polyphonic narrative tradition and the revitalization of traditional narratives that glorify values which transcend strict religious, ethnic and national divisions as a way of reimagining and revaluating relationship of the South Slavs towards the Ottoman heritage.",
publisher = "Etnografski institut SANU",
journal = "Glasnik Etnografskog instituta SANU",
title = "A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition",
number = "1",
volume = "LIX",
pages = "109-124",
doi = "https://doi.org/10.2298/GEI2101109P"
}
Pavlović, A.. (2021). A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition. in Glasnik Etnografskog instituta SANU
Etnografski institut SANU., LIX(1), 109-124.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/GEI2101109P
Pavlović A. A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition. in Glasnik Etnografskog instituta SANU. 2021;LIX(1):109-124.
doi:https://doi.org/10.2298/GEI2101109P .
Pavlović, Aleksandar, "A Bloodthirsty Tyrant or a Righteous Landlord? Smail-aga Čengić in Literature and Oral Tradition" in Glasnik Etnografskog instituta SANU, LIX, no. 1 (2021):109-124,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/GEI2101109P . .

Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period

Pavlović, Aleksandar

(Budapest: Centre for Social Sciences, 2021)

TY - CHAP
AU - Pavlović, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2454
AB - The article offers a comparative analysis of minority politics and arrangements for the autonomy of Hungarians in Vojvodina and Albanians in Kosovo, which were Serbian territories and provinces during much of the 20th century. It discusses the reasons why minority struggles led to violence and independence in the Albanian case, while being peacefully accommodated within society, and even providing internal cohesion and good neighbourly relations, in the Hungarian case. The analysis follows both minorities from their post-1918 and post-1945 status in the two respective Yugoslavias, as well as in modern-day post-1990 Serbia. After providing a comparison of the political status of the two national communities, this comparative research argues against simplistic notions that view ethnic relations and conflicts in the Balkans as the result of centuries-old hatred and historically deeply rooted hostilities, and instead advocates a more nuanced perspective that is sensitive to subtleties, internal interrelations and mutual dynamics in tackling majority/minority issues.
PB - Budapest: Centre for Social Sciences
PB - Skopje: University American College
T2 - Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities
T1 - Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period
SP - 139
EP - 157
ER - 
@inbook{
author = "Pavlović, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "The article offers a comparative analysis of minority politics and arrangements for the autonomy of Hungarians in Vojvodina and Albanians in Kosovo, which were Serbian territories and provinces during much of the 20th century. It discusses the reasons why minority struggles led to violence and independence in the Albanian case, while being peacefully accommodated within society, and even providing internal cohesion and good neighbourly relations, in the Hungarian case. The analysis follows both minorities from their post-1918 and post-1945 status in the two respective Yugoslavias, as well as in modern-day post-1990 Serbia. After providing a comparison of the political status of the two national communities, this comparative research argues against simplistic notions that view ethnic relations and conflicts in the Balkans as the result of centuries-old hatred and historically deeply rooted hostilities, and instead advocates a more nuanced perspective that is sensitive to subtleties, internal interrelations and mutual dynamics in tackling majority/minority issues.",
publisher = "Budapest: Centre for Social Sciences, Skopje: University American College",
journal = "Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities",
booktitle = "Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period",
pages = "139-157"
}
Pavlović, A.. (2021). Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period. in Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities
Budapest: Centre for Social Sciences., 139-157.
Pavlović A. Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period. in Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. 2021;:139-157..
Pavlović, Aleksandar, "Autonomy or Independence: Minority Arrangements for Vojvodina Hungarians and Kosovo Albanians in Serbia during and after the Yugoslav Period" in Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities (2021):139-157.

Kako sam postao “kulturolog”

Pavlović, Aleksandar

(Beograd: Biblioteka XX vek, 2021)

TY - CHAP
AU - Pavlović, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2453
AB - Biblioteka XX vek nudi šarolik izbor knjiga iz niza oblasti. Slobodna deca Samerhila pokazala su mi potpuno drugačiji oblik vaspitanja i školovanja; Religije preistorije predstavile su mi složenost, bogatstvo pećinskog slikarstva – bilo mi je neverovatno da tumačenje pećinskih slika može obuhvatiti celu knjigu! U Antropologiji žene nalazio sam neke izuzetno podsticajne analize patrijarhata i društvenih oblika muške dominacije koje sam prepoznavao u sredini u kojoj sam živeo. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko i Vidovdan i časni krst pokazali su mi da se o kulturi Srba može pisati drugačije od klasičnih srpskih etnologa, ne samo deskriptivno i afirmativno nego i kritički; Morfologija bajke bila je savršena, neodoljiva demonstracija dometa strukturalističke analize itd. Dakle, uz moje fakultetsko obrazovanje, koje je sadržalo i mnoštvo usko disciplinarnih, dosadnih, uniformnih sadržaja, ova edicija je pružala jedno dodatno, bogato, ne-disciplinarno, pa i nedisciplinovano znanje, zanimljive naslove koji su mi otvarali oči za teme i fenomene u širokom polju kulture, posebno iz oblasti etnologije i antropologije, za koje nisam ni znao da mogu biti predmet ozbiljne, naučne analize, i pri tom ilustrovali kako se o tim kulturnim pojavama može pisati na jedan manje akademski dogmatičan način.
PB - Beograd: Biblioteka XX vek
T2 - Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek
T1 - Kako sam postao “kulturolog”
SP - 128
EP - 133
DO - 978-86-7562-162-1
ER - 
@inbook{
author = "Pavlović, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "Biblioteka XX vek nudi šarolik izbor knjiga iz niza oblasti. Slobodna deca Samerhila pokazala su mi potpuno drugačiji oblik vaspitanja i školovanja; Religije preistorije predstavile su mi složenost, bogatstvo pećinskog slikarstva – bilo mi je neverovatno da tumačenje pećinskih slika može obuhvatiti celu knjigu! U Antropologiji žene nalazio sam neke izuzetno podsticajne analize patrijarhata i društvenih oblika muške dominacije koje sam prepoznavao u sredini u kojoj sam živeo. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko i Vidovdan i časni krst pokazali su mi da se o kulturi Srba može pisati drugačije od klasičnih srpskih etnologa, ne samo deskriptivno i afirmativno nego i kritički; Morfologija bajke bila je savršena, neodoljiva demonstracija dometa strukturalističke analize itd. Dakle, uz moje fakultetsko obrazovanje, koje je sadržalo i mnoštvo usko disciplinarnih, dosadnih, uniformnih sadržaja, ova edicija je pružala jedno dodatno, bogato, ne-disciplinarno, pa i nedisciplinovano znanje, zanimljive naslove koji su mi otvarali oči za teme i fenomene u širokom polju kulture, posebno iz oblasti etnologije i antropologije, za koje nisam ni znao da mogu biti predmet ozbiljne, naučne analize, i pri tom ilustrovali kako se o tim kulturnim pojavama može pisati na jedan manje akademski dogmatičan način.",
publisher = "Beograd: Biblioteka XX vek",
journal = "Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek",
booktitle = "Kako sam postao “kulturolog”",
pages = "128-133",
doi = "978-86-7562-162-1"
}
Pavlović, A.. (2021). Kako sam postao “kulturolog”. in Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek
Beograd: Biblioteka XX vek., 128-133.
https://doi.org/978-86-7562-162-1
Pavlović A. Kako sam postao “kulturolog”. in Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek. 2021;:128-133.
doi:978-86-7562-162-1 .
Pavlović, Aleksandar, "Kako sam postao “kulturolog”" in Pola veka XX veka: Zbornik povodom 50. godina Biblioteke XX vek (2021):128-133,
https://doi.org/978-86-7562-162-1 . .

Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti

Bulatović, Aleksandra

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2449
AB - Otpornost se opisuje kao sposobnost da se na izazove odgovori putem adaptacije, jer prilagođavanje omogućava oporavak i razvoj. Koncept otpornost je blisko povezan sa konceptom dobrobiti koji se razume kroz unapređivanje ljudske egzistencije u različitih sferama. Kvalitet života predstavlja temeljni element dobrobiti, a dinamično sagledavanje rizika i intenzivnih promena u društvu usmeravaju modernu perspektivu na bezbednost koja fenomenološki stoji u osnovama ljudskih potreba.
Povezanost daje ogromnu prednost u kriznim situacijama, jer kohezija u zajednici kreira potencijal za prevazilađenje krize. Uključivanje žena kao akterki u sferi bezbednosti usmereno je na postizanje takve kohezije, jer podrazumeva korigovanje asimetrije moći učesnika, subjekta bezbednosti i subjekta opasnosti. U radu se sagledava društvena regulacija uloge žena u bezbednosnoj sferi kako bi se utvrdili elementi povezanosti u odnosu na one koji dovode do izolovanosti. Cilj ovog rada je da ukaže na to da funkcionalan pristup obezbeđivanju bezbednosti, kao vrednosti koja omogućava održivost i razvoj zajednice, podrazumeva integrativan pristup otpornosti, odn. potrebu uključivanja žena kao akterki u sistem bezbednosti, jer društvena praksa koja nema integrativan pristup bezbednosnoj strategiji lišava to društvo njegovih ukupnih atributa i time negativno utiče na njegovu otpornost umanjujući je.
AB - Resilience is described as the ability to respond to challenges through adaptation, because adaptation enables recovery and development. The concept of resilience is closely related to the concept of well-being, which is understood through the improvement of human existence in various spheres. Quality of life is a fundamental element of well-being, and the dynamics of perception of risks and intense changes in society shape the modern perspective on security, which is phenomenologically at the core of human needs.

Social connections gives huge advantage in crisis situations, because cohesion in the community creates the potential to overcome the crisis. The inclusion of women as actors in the security sphere is aimed at achieving such cohesion, because it implies correcting the asymmetry of power of the participants (i.g. the subject of security and the subject of danger). The paper examines the social regulation of the role of women in the security sphere in order to determine and relate what enables building of social networks and what leads to isolation. The aim of this paper is to highlight a functional approach to security determined as a value that enables sustainability and community development, Such social function of security implies an integrative approach to resilience that features women as actors within the security system, because a social practice that does not have an integrative approach to security strategy deprives that society of its overall attributes and thus negatively affects its resilience by diminishing it.
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
T2 - Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji
T1 - Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti
T1 - Women and Security: An Integrative Approach to Resilience
SP - 431
EP - 442
ER - 
@inbook{
author = "Bulatović, Aleksandra",
year = "2021",
abstract = "Otpornost se opisuje kao sposobnost da se na izazove odgovori putem adaptacije, jer prilagođavanje omogućava oporavak i razvoj. Koncept otpornost je blisko povezan sa konceptom dobrobiti koji se razume kroz unapređivanje ljudske egzistencije u različitih sferama. Kvalitet života predstavlja temeljni element dobrobiti, a dinamično sagledavanje rizika i intenzivnih promena u društvu usmeravaju modernu perspektivu na bezbednost koja fenomenološki stoji u osnovama ljudskih potreba.
Povezanost daje ogromnu prednost u kriznim situacijama, jer kohezija u zajednici kreira potencijal za prevazilađenje krize. Uključivanje žena kao akterki u sferi bezbednosti usmereno je na postizanje takve kohezije, jer podrazumeva korigovanje asimetrije moći učesnika, subjekta bezbednosti i subjekta opasnosti. U radu se sagledava društvena regulacija uloge žena u bezbednosnoj sferi kako bi se utvrdili elementi povezanosti u odnosu na one koji dovode do izolovanosti. Cilj ovog rada je da ukaže na to da funkcionalan pristup obezbeđivanju bezbednosti, kao vrednosti koja omogućava održivost i razvoj zajednice, podrazumeva integrativan pristup otpornosti, odn. potrebu uključivanja žena kao akterki u sistem bezbednosti, jer društvena praksa koja nema integrativan pristup bezbednosnoj strategiji lišava to društvo njegovih ukupnih atributa i time negativno utiče na njegovu otpornost umanjujući je., Resilience is described as the ability to respond to challenges through adaptation, because adaptation enables recovery and development. The concept of resilience is closely related to the concept of well-being, which is understood through the improvement of human existence in various spheres. Quality of life is a fundamental element of well-being, and the dynamics of perception of risks and intense changes in society shape the modern perspective on security, which is phenomenologically at the core of human needs.

Social connections gives huge advantage in crisis situations, because cohesion in the community creates the potential to overcome the crisis. The inclusion of women as actors in the security sphere is aimed at achieving such cohesion, because it implies correcting the asymmetry of power of the participants (i.g. the subject of security and the subject of danger). The paper examines the social regulation of the role of women in the security sphere in order to determine and relate what enables building of social networks and what leads to isolation. The aim of this paper is to highlight a functional approach to security determined as a value that enables sustainability and community development, Such social function of security implies an integrative approach to resilience that features women as actors within the security system, because a social practice that does not have an integrative approach to security strategy deprives that society of its overall attributes and thus negatively affects its resilience by diminishing it.",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja",
journal = "Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji",
booktitle = "Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti, Women and Security: An Integrative Approach to Resilience",
pages = "431-442"
}
Bulatović, A.. (2021). Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti. in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja., 431-442.
Bulatović A. Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti. in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji. 2021;:431-442..
Bulatović, Aleksandra, "Žene i bezbednost: Integrativni pristup otpornosti" in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji (2021):431-442.

Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt

Bojanić, Petar

(Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2021)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2447
AB - Parafraseada no título deste texto está uma nota feita por Hannah Arendt em agosto de 1952.
Depois de ler Nomos da Terra de Carl Schmitt, Arendt tenta confrontar a ideia de Schmitt de uma
guerra justa. No texto, busco reconstruir as leituras de Arendt de diferentes textos de filosofia política
dentro do contexto de seu pensamento sobre a relação entre violência e poder, força e lei. A recusa
de Arendt em aceitar a existência de uma violência que pode “conquistar” a liberdade e “criar” o direito
e a democracia, contradiz a grande tradição dos seguidores de Marx, aos quais Arendt sem dúvida
pertence: A violência revolucionária é algo possível? Se sim, como? Por fim, violência como resistência
à injustiça traz justiça?
AB - Paraphrased within the title of this text is a note Hannah Arendt made in August 1952. After
reading Carl Schmitt’s Nomos der Erde, Arendt tries to confront Schmitt’s idea of a just war. In the text
I attempt to reconstruct Arendt’s readings of differing political philosophy texts within the context of
her thinking concerning the relationship between violence and power, force and law. Arendt’s refusal
to accept the existence of violence which can “conquer” freedom and “create” right and democracy,
brings contradiction to the great tradition of the followers of Marx, to whom Arendt undoubtedly
belongs: how is and is revolutionary violence even possible and does violence as resistance to injustice
bring justice?
PB - Goiânia: Universidade Federal de Goiás
T2 - História Revista
T1 - Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt
T1 - The Last War or The War to Make the World Safe for Democracy: Violence and Rights in Hannah Arendt
IS - 2
VL - 26
SP - 184
EP - 197
DO - 10.5216/hr.v26i2.68282
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2021",
abstract = "Parafraseada no título deste texto está uma nota feita por Hannah Arendt em agosto de 1952.
Depois de ler Nomos da Terra de Carl Schmitt, Arendt tenta confrontar a ideia de Schmitt de uma
guerra justa. No texto, busco reconstruir as leituras de Arendt de diferentes textos de filosofia política
dentro do contexto de seu pensamento sobre a relação entre violência e poder, força e lei. A recusa
de Arendt em aceitar a existência de uma violência que pode “conquistar” a liberdade e “criar” o direito
e a democracia, contradiz a grande tradição dos seguidores de Marx, aos quais Arendt sem dúvida
pertence: A violência revolucionária é algo possível? Se sim, como? Por fim, violência como resistência
à injustiça traz justiça?, Paraphrased within the title of this text is a note Hannah Arendt made in August 1952. After
reading Carl Schmitt’s Nomos der Erde, Arendt tries to confront Schmitt’s idea of a just war. In the text
I attempt to reconstruct Arendt’s readings of differing political philosophy texts within the context of
her thinking concerning the relationship between violence and power, force and law. Arendt’s refusal
to accept the existence of violence which can “conquer” freedom and “create” right and democracy,
brings contradiction to the great tradition of the followers of Marx, to whom Arendt undoubtedly
belongs: how is and is revolutionary violence even possible and does violence as resistance to injustice
bring justice?",
publisher = "Goiânia: Universidade Federal de Goiás",
journal = "História Revista",
title = "Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt, The Last War or The War to Make the World Safe for Democracy: Violence and Rights in Hannah Arendt",
number = "2",
volume = "26",
pages = "184-197",
doi = "10.5216/hr.v26i2.68282"
}
Bojanić, P.. (2021). Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt. in História Revista
Goiânia: Universidade Federal de Goiás., 26(2), 184-197.
https://doi.org/10.5216/hr.v26i2.68282
Bojanić P. Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt. in História Revista. 2021;26(2):184-197.
doi:10.5216/hr.v26i2.68282 .
Bojanić, Petar, "Última guerra ou a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia: Violência e direito em Hannah Arendt" in História Revista, 26, no. 2 (2021):184-197,
https://doi.org/10.5216/hr.v26i2.68282 . .

Umetnička dela kao osobe

Tamen, Migel; Feraris, Mauricio

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - BOOK
AU - Tamen, Migel
AU - Feraris, Mauricio
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2444
AB - Od retorike do filozofije prava, različite discipline bavile su se praksom kojom se neživim 
objektima pridaju ljudske osobine i sposobnosti. 
Umetnička dela nisu prepoznavana kao fiktivne 
osobe samo na nivou estetskog doživljaja već i izvan 
njega: zabeleženi su slučajevi u kojima su bila podvrgnuta krivičnoj odgovornosti. Budući da umetnička dela spadaju u onu vrstu tvorevina kojima 
nedostaju čula i svest, ipak su postavljene granice 
toj personifikujućoj metafori.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Akademska knjiga
T1 - Umetnička dela kao osobe
ER - 
@book{
author = "Tamen, Migel and Feraris, Mauricio",
year = "2021",
abstract = "Od retorike do filozofije prava, različite discipline bavile su se praksom kojom se neživim 
objektima pridaju ljudske osobine i sposobnosti. 
Umetnička dela nisu prepoznavana kao fiktivne 
osobe samo na nivou estetskog doživljaja već i izvan 
njega: zabeleženi su slučajevi u kojima su bila podvrgnuta krivičnoj odgovornosti. Budući da umetnička dela spadaju u onu vrstu tvorevina kojima 
nedostaju čula i svest, ipak su postavljene granice 
toj personifikujućoj metafori.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Akademska knjiga",
title = "Umetnička dela kao osobe"
}
Tamen, M.,& Feraris, M.. (2021). Umetnička dela kao osobe. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Tamen M, Feraris M. Umetnička dela kao osobe. 2021;..
Tamen, Migel, Feraris, Mauricio, "Umetnička dela kao osobe" (2021).

Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima

Sen, Amartja; Nusbaum, Marta K.

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - BOOK
AU - Sen, Amartja
AU - Nusbaum, Marta K.
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2443
AB - Kao odgovor na nedostatke dominantnih paradigmi društveno-ekonomskog razvoja i teorija 
pravde, osamdesetih godina prošlog veka nastao 
je pristup zasnovan na sposobnostima [capability / 
capabilities approach], koji je najpre formulisao eko nomista Amartja Sen (Amartya Sen), a potom filozofski razradila Marta Nusbaum (Martha Nussbaum).
Osnovna tvrdnja pristupa zasnovanog na sposobnostima jeste sledeća: kada postavljamo normativna pitanja o razvoju ili društvenoj pravdi, treba da 
se pitamo ne koliko su pojedinačne osobe srećne 
ili sa koliko materijalnih resursa raspolažu, već šta one zapravo „mogu da čine i da budu“ (Nussbaum 
2000: 5, 21, 62 i drugde; 2003: 34, 39; 2006: 70, 73, 
168 i drugde). Drugim rečima, pravo merilo razvoja 
i društvene pravednosti jesu, kako i sam naziv pri stupa kaže, ljudske sposobnosti. 
Ovo izdanje donosi tri teksta rodonačelnika 
pristupa zasnovanog na sposobnostima. Cilj je jednostavan: predstaviti čitaocima osnovne teorijske 
postavke pristupa zasnovanog na sposobnostima, te 
istaći neka od ključnih neslaganja između njegovih 
idejnih tvoraca.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Akademska knjiga
T1 - Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima
ER - 
@book{
author = "Sen, Amartja and Nusbaum, Marta K.",
year = "2021",
abstract = "Kao odgovor na nedostatke dominantnih paradigmi društveno-ekonomskog razvoja i teorija 
pravde, osamdesetih godina prošlog veka nastao 
je pristup zasnovan na sposobnostima [capability / 
capabilities approach], koji je najpre formulisao eko nomista Amartja Sen (Amartya Sen), a potom filozofski razradila Marta Nusbaum (Martha Nussbaum).
Osnovna tvrdnja pristupa zasnovanog na sposobnostima jeste sledeća: kada postavljamo normativna pitanja o razvoju ili društvenoj pravdi, treba da 
se pitamo ne koliko su pojedinačne osobe srećne 
ili sa koliko materijalnih resursa raspolažu, već šta one zapravo „mogu da čine i da budu“ (Nussbaum 
2000: 5, 21, 62 i drugde; 2003: 34, 39; 2006: 70, 73, 
168 i drugde). Drugim rečima, pravo merilo razvoja 
i društvene pravednosti jesu, kako i sam naziv pri stupa kaže, ljudske sposobnosti. 
Ovo izdanje donosi tri teksta rodonačelnika 
pristupa zasnovanog na sposobnostima. Cilj je jednostavan: predstaviti čitaocima osnovne teorijske 
postavke pristupa zasnovanog na sposobnostima, te 
istaći neka od ključnih neslaganja između njegovih 
idejnih tvoraca.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Akademska knjiga",
title = "Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima"
}
Sen, A.,& Nusbaum, M. K.. (2021). Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Sen A, Nusbaum MK. Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. 2021;..
Sen, Amartja, Nusbaum, Marta K., "Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima" (2021).

'…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie

Jovanov, Rastko; Radinković, Željko

(Baden-Baden: Nomos Verlag, 2021)

TY - CHAP
AU - Jovanov, Rastko
AU - Radinković, Željko
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2430
AB - Der Beitrag beschäftigt sich mit Arnold Gehlens philosophischer Entwicklung und seinem intellektuellen Engagement bis 1940. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Nachweis der Politisierung seiner Philosophie unter dem Einfluss von Carl Schmitt und Karl Larenz. Aufgrund einer eingehenden Lektüre seines Werks "Der Mensch" wird auch Gehlens Anpassung seiner philosophischen Anthropologie an die nationalsozialistische Lehre erläutert.
PB - Baden-Baden: Nomos Verlag
T2 - Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse
T1 - '…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie
SP - 45
EP - 66
DO - 10.5771/9783845298511-45
ER - 
@inbook{
author = "Jovanov, Rastko and Radinković, Željko",
year = "2021",
abstract = "Der Beitrag beschäftigt sich mit Arnold Gehlens philosophischer Entwicklung und seinem intellektuellen Engagement bis 1940. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Nachweis der Politisierung seiner Philosophie unter dem Einfluss von Carl Schmitt und Karl Larenz. Aufgrund einer eingehenden Lektüre seines Werks "Der Mensch" wird auch Gehlens Anpassung seiner philosophischen Anthropologie an die nationalsozialistische Lehre erläutert.",
publisher = "Baden-Baden: Nomos Verlag",
journal = "Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse",
booktitle = "'…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie",
pages = "45-66",
doi = "10.5771/9783845298511-45"
}
Jovanov, R.,& Radinković, Ž.. (2021). '…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie. in Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse
Baden-Baden: Nomos Verlag., 45-66.
https://doi.org/10.5771/9783845298511-45
Jovanov R, Radinković Ž. '…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie. in Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse. 2021;:45-66.
doi:10.5771/9783845298511-45 .
Jovanov, Rastko, Radinković, Željko, "'…ein Denkmal des neuen Deutschlands.' Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie" in Die Macht der Institution. Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens, Reihe: Staatsverständnisse (2021):45-66,
https://doi.org/10.5771/9783845298511-45 . .

Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art

Cvetkovic, Vladimir

(Routledge, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2425
AB - I will demonstrate that in the understanding of the early Church, expressed through artistic symbols and images and complemented by liturgy, eschatology should not be placed at the end of history, as the finale of divine revelation and human fulfilment, but at the core of personal and historical drama.Although the NewTestament writers and other second century Christian authors expressed their eschatological vision in writing, there is a striking lack of both Christian imagery as well as relevant literary material about ecclesiastical utilisation of this imagery, from the first two centuries of the Christian era.Therefore, this investigation focuses on the period from the third to the sixth centuries with regard to both the Christian imagery and the textual material which might serve as the dogmatic basis for this imagery
PB - Routledge
T2 - Eschatology in Antiquity: Forms and Functions
T1 - Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art
SP - 554
EP - 545
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "I will demonstrate that in the understanding of the early Church, expressed through artistic symbols and images and complemented by liturgy, eschatology should not be placed at the end of history, as the finale of divine revelation and human fulfilment, but at the core of personal and historical drama.Although the NewTestament writers and other second century Christian authors expressed their eschatological vision in writing, there is a striking lack of both Christian imagery as well as relevant literary material about ecclesiastical utilisation of this imagery, from the first two centuries of the Christian era.Therefore, this investigation focuses on the period from the third to the sixth centuries with regard to both the Christian imagery and the textual material which might serve as the dogmatic basis for this imagery",
publisher = "Routledge",
journal = "Eschatology in Antiquity: Forms and Functions",
booktitle = "Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art",
pages = "554-545"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art. in Eschatology in Antiquity: Forms and Functions
Routledge., 554-545.
Cvetkovic V. Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art. in Eschatology in Antiquity: Forms and Functions. 2021;:554-545..
Cvetkovic, Vladimir, "Symbols, Icons, Liturgy: Eschatology in the early Christian Art" in Eschatology in Antiquity: Forms and Functions (2021):554-545.

Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions

Cvetkovic, Vladimir

(Brill, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2424
AB - The aim of this paper is to analyse how Maximus the Confessor understands the unity between the body and soul, and how he fits this unity in the general frame- work of the fivefold divisions or distinctions that exist in the world.
PB - Brill
T2 - The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought
T1 - Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions
SP - 245
EP - 276
DO - 10.30965/9783657703395_013
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The aim of this paper is to analyse how Maximus the Confessor understands the unity between the body and soul, and how he fits this unity in the general frame- work of the fivefold divisions or distinctions that exist in the world.",
publisher = "Brill",
journal = "The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought",
booktitle = "Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions",
pages = "245-276",
doi = "10.30965/9783657703395_013"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions. in The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought
Brill., 245-276.
https://doi.org/10.30965/9783657703395_013
Cvetkovic V. Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions. in The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought. 2021;:245-276.
doi:10.30965/9783657703395_013 .
Cvetkovic, Vladimir, "Maximus the Confessor’s View on Soul and Body in the Context of Five Divisions" in The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought (2021):245-276,
https://doi.org/10.30965/9783657703395_013 . .

Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa

Cvetkovic, Vladimir

(Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2421
AB - The paper aims to analyze the relation between the notion of love or desire (eros) for God, and the notion of distance (diastema) between God and the created beings in the works of St Gregory of Nyssa. These two notions are interrelated on different levels, because distance that separates God from the created beings is traversed out of desire for God of the latter. First, the distance as temporal interval will be investigated, which separates the present day from the Second Coming of Christ, which is elaborated by Gregory in his early work On Virginity. The focus will then be shifted to the distance between good and evil, that Gregory explicates in the works of his middle period such as On the making of man, Against Eunomius III and The Great Catechetical Oration. Finally, the distance as an inherent characteristic of created nature that never disappears will be analyzed by focusing on Gregory’s later works, such as Homilies on the Song of Songs, On perfection and The Life of Moses.
PB - Oslo: Cappelen Damm Akademisk
T2 - Love – Ancient Perspectives
T1 - Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa
SP - 101
EP - 121
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The paper aims to analyze the relation between the notion of love or desire (eros) for God, and the notion of distance (diastema) between God and the created beings in the works of St Gregory of Nyssa. These two notions are interrelated on different levels, because distance that separates God from the created beings is traversed out of desire for God of the latter. First, the distance as temporal interval will be investigated, which separates the present day from the Second Coming of Christ, which is elaborated by Gregory in his early work On Virginity. The focus will then be shifted to the distance between good and evil, that Gregory explicates in the works of his middle period such as On the making of man, Against Eunomius III and The Great Catechetical Oration. Finally, the distance as an inherent characteristic of created nature that never disappears will be analyzed by focusing on Gregory’s later works, such as Homilies on the Song of Songs, On perfection and The Life of Moses.",
publisher = "Oslo: Cappelen Damm Akademisk",
journal = "Love – Ancient Perspectives",
booktitle = "Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa",
pages = "101-121"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa. in Love – Ancient Perspectives
Oslo: Cappelen Damm Akademisk., 101-121.
Cvetkovic V. Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa. in Love – Ancient Perspectives. 2021;:101-121..
Cvetkovic, Vladimir, "Eros and Diastema: The Transformation of Desire in St. Gregory of Nyssa" in Love – Ancient Perspectives (2021):101-121.

The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia

Cvetkovic, Vladimir

(Belgrade: Gnomon Center for the Humanities, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2422
AB - The aim of the paper is to analyse the views of Klaus Buchenau, Stefan Rohdewald and Ju- lia Anna Lis on the Serbian Orthodox Church. The paper argues that authors form their attitudes towards Serbia and the Serbian Orthodox Church along the lines of the German press, which portrays the Serbian Church as nationalistic, violent, bigoted and backward.The paper embarks on the task to investigate the motifs of the authors for such negative views on the Serbian Church, by arguing that authors build their scholarly constructs on the political narratives of global Western dominance on the one hand, and on the revision of German historical responsibility for the two world wars on the other hand.
PB - Belgrade: Gnomon Center for the Humanities
PB - Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoј Gori
T2 - Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday
T1 - The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia
SP - 993
EP - 1004
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The aim of the paper is to analyse the views of Klaus Buchenau, Stefan Rohdewald and Ju- lia Anna Lis on the Serbian Orthodox Church. The paper argues that authors form their attitudes towards Serbia and the Serbian Orthodox Church along the lines of the German press, which portrays the Serbian Church as nationalistic, violent, bigoted and backward.The paper embarks on the task to investigate the motifs of the authors for such negative views on the Serbian Church, by arguing that authors build their scholarly constructs on the political narratives of global Western dominance on the one hand, and on the revision of German historical responsibility for the two world wars on the other hand.",
publisher = "Belgrade: Gnomon Center for the Humanities, Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoј Gori",
journal = "Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday",
booktitle = "The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia",
pages = "993-1004"
}
Cvetkovic, V.. (2021). The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia. in Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday
Belgrade: Gnomon Center for the Humanities., 993-1004.
Cvetkovic V. The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia. in Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday. 2021;:993-1004..
Cvetkovic, Vladimir, "The Reception of the Serbian Orthodox Church in the 21st Century German Academia" in Philosophus – Philoponus – Philotheos. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday (2021):993-1004.

Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију

Цветковић, Владимир

(Ниш: Центар за црквене студија, 2021)

TY - JOUR
AU - Цветковић, Владимир
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2419
AB - Рад има за циљ да критички размотри значај и допринос књиге Кирила Говоруна Скеле Цркве. У раду је дат кратак, али колико је то могуће детаљан приказ Говоруновог дела и указано на еклисиолошке новине које књига доноси. Затим, фокус је померен на детаљнију анализу петог поглавља књиге посвећеног јерархији. Овде су размотрене филозофске поставке развоја појма јерархије, као и јерархијски модели које је Црква током своје историје усвојила. На крају, кроз призму предањских јерархијских модела, сагледане су савремене еклисиолошке поставке Јована Зизиуласа, и самог аутора књиге Кирила Говоруна.
PB - Ниш: Центар за црквене студија
T2 - Црквене студије 18
T1 - Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију
SP - 127
EP - 139
ER - 
@article{
author = "Цветковић, Владимир",
year = "2021",
abstract = "Рад има за циљ да критички размотри значај и допринос књиге Кирила Говоруна Скеле Цркве. У раду је дат кратак, али колико је то могуће детаљан приказ Говоруновог дела и указано на еклисиолошке новине које књига доноси. Затим, фокус је померен на детаљнију анализу петог поглавља књиге посвећеног јерархији. Овде су размотрене филозофске поставке развоја појма јерархије, као и јерархијски модели које је Црква током своје историје усвојила. На крају, кроз призму предањских јерархијских модела, сагледане су савремене еклисиолошке поставке Јована Зизиуласа, и самог аутора књиге Кирила Говоруна.",
publisher = "Ниш: Центар за црквене студија",
journal = "Црквене студије 18",
title = "Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију",
pages = "127-139"
}
Цветковић, В.. (2021). Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију. in Црквене студије 18
Ниш: Центар за црквене студија., 127-139.
Цветковић В. Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију. in Црквене студије 18. 2021;:127-139..
Цветковић, Владимир, "Деконструкција епископоцентризма митрополита Јована Зизиуласа или прологомена за једну будућу православну еклисиологију" in Црквене студије 18 (2021):127-139.

Re-interpreting Tradition: Maximus the Confessor on Creation in Ambigua ad Ioannem

Cvetkovic, Vladimir

(Turnhout: Brepols, 2021)

TY - CHAP
AU - Cvetkovic, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2426
AB - Maximus the Confessor’s Ambigua ad Ioannem represents a composition of 66 elucidations on ambiguous passages from the works of Gregory Nazianzen. The collection was written between 628 and 630 and dedicated to a certain John, whose identity is still under scholarly scrutiny. Although Ambigua, as a collection of various scholia, is mainly an exegetical work it may be to some extent subsumed under the popular Byzantine literary genre of erotapokriseis or question-and-answer literature, since the recipient of the work had selected different passages from Gregory and asked Maximus to ponder over their meaning. One of Maximus’ intentions in writing this work is the dismissal of Gregory’s alleged Origenistic or heterodox leaning (as in Ambiguum 7) and the justification of Gregory’s virtual infallibility and of his designation the ‘Theologian’ (as in Ambiguum 21). Moreover, Maximus displays his immense capacity to synthesize divergent theological traditions and to present them as parts of one coherent theological system.
PB - Turnhout: Brepols
T2 - Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature
T1 - Re-interpreting Tradition: Maximus the Confessor on Creation in Ambigua ad Ioannem
SP - 147
EP - 179
DO - 10.1484/M.LECTIO-EB.5.121071
ER - 
@inbook{
author = "Cvetkovic, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "Maximus the Confessor’s Ambigua ad Ioannem represents a composition of 66 elucidations on ambiguous passages from the works of Gregory Nazianzen. The collection was written between 628 and 630 and dedicated to a certain John, whose identity is still under scholarly scrutiny. Although Ambigua, as a collection of various scholia, is mainly an exegetical work it may be to some extent subsumed under the popular Byzantine literary genre of erotapokriseis or question-and-answer literature, since the recipient of the work had selected different passages from Gregory and asked Maximus to ponder over their meaning. One of Maximus’ intentions in writing this work is the dismissal of Gregory’s alleged Origenistic or heterodox leaning (as in Ambiguum 7) and the justification of Gregory’s virtual infallibility and of his designation the ‘Theologian’ (as in Ambiguum 21). Moreover, Maximus displays his immense capacity to synthesize divergent theological traditions and to present them as parts of one coherent theological system.",
publisher = "Turnhout: Brepols",
journal = "Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature",
booktitle = "Re-interpreting Tradition: Maximus the Confessor on Creation in Ambigua ad Ioannem",
pages = "147-179",
doi = "10.1484/M.LECTIO-EB.5.121071"
}
Cvetkovic, V.. (2021). Re-interpreting Tradition: Maximus the Confessor on Creation in Ambigua ad Ioannem. in Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature
Turnhout: Brepols., 147-179.
https://doi.org/10.1484/M.LECTIO-EB.5.121071
Cvetkovic V. Re-interpreting Tradition: Maximus the Confessor on Creation in Ambigua ad Ioannem. in Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature. 2021;:147-179.
doi:10.1484/M.LECTIO-EB.5.121071 .
Cvetkovic, Vladimir, "Re-interpreting Tradition: Maximus the Confessor on Creation in Ambigua ad Ioannem" in Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature (2021):147-179,
https://doi.org/10.1484/M.LECTIO-EB.5.121071 . .

Митрополит Амфилохије Радовић о Светом Григорију Палами: следујући Светом Јустину Ћелијском

Цветковић, Владимир

(Ниш: Међународни центар за православне студије, 2021)

TY - CHAP
AU - Цветковић, Владимир
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2418
AB - Рад има за циљ да истражи утицај Светог Јустина Ћелијског на митрополита Амфилохија Радовића и његов научни допринос студијама Светог Григорија Паламе. Рад почиње од тврдње Амфилохија Радовића изнете у својој докторској дисертацији посвећеној тријадологији Светог Григорија Паламе да све што је научио о светим оцима, укључујући и Паламу, дугује свом духовном оцу Јустину Поповићу. Рад се фокусира на три сфере могућих утицаја Јустина Поповића на свог штићеника. Прво, Јустинова христологија заснована на светоотачким изворима се испитује као темељ за Радовићеву тријадологију. Друго, појам интегралног сазнања који Јустин позајмљује од писаца руске религијске ренесансе и преображава уз помоћ аскетских отаца служи за објашњење појма ”непознајног знања” који Радовић налази код Паламе. Треће, Јустинови аскетско искуство и практиковање исихстичке молитве срца узима се као основа за разумевање Паламиног богословља како га приказује Амфилохије Радовић.
PB - Ниш: Међународни центар за православне студије
PB - Ниш: Центар за црквене студије
T2 - Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори ‒ од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске
T1 - Митрополит Амфилохије Радовић о Светом Григорију Палами: следујући Светом Јустину Ћелијском
SP - 491
EP - 510
ER - 
@inbook{
author = "Цветковић, Владимир",
year = "2021",
abstract = "Рад има за циљ да истражи утицај Светог Јустина Ћелијског на митрополита Амфилохија Радовића и његов научни допринос студијама Светог Григорија Паламе. Рад почиње од тврдње Амфилохија Радовића изнете у својој докторској дисертацији посвећеној тријадологији Светог Григорија Паламе да све што је научио о светим оцима, укључујући и Паламу, дугује свом духовном оцу Јустину Поповићу. Рад се фокусира на три сфере могућих утицаја Јустина Поповића на свог штићеника. Прво, Јустинова христологија заснована на светоотачким изворима се испитује као темељ за Радовићеву тријадологију. Друго, појам интегралног сазнања који Јустин позајмљује од писаца руске религијске ренесансе и преображава уз помоћ аскетских отаца служи за објашњење појма ”непознајног знања” који Радовић налази код Паламе. Треће, Јустинови аскетско искуство и практиковање исихстичке молитве срца узима се као основа за разумевање Паламиног богословља како га приказује Амфилохије Радовић.",
publisher = "Ниш: Међународни центар за православне студије, Ниш: Центар за црквене студије",
journal = "Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори ‒ од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске",
booktitle = "Митрополит Амфилохије Радовић о Светом Григорију Палами: следујући Светом Јустину Ћелијском",
pages = "491-510"
}
Цветковић, В.. (2021). Митрополит Амфилохије Радовић о Светом Григорију Палами: следујући Светом Јустину Ћелијском. in Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори ‒ од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске
Ниш: Међународни центар за православне студије., 491-510.
Цветковић В. Митрополит Амфилохије Радовић о Светом Григорију Палами: следујући Светом Јустину Ћелијском. in Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори ‒ од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске. 2021;:491-510..
Цветковић, Владимир, "Митрополит Амфилохије Радовић о Светом Григорију Палами: следујући Светом Јустину Ћелијском" in Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори ‒ од Зетске епископије до Митрополије црногорско-приморске (2021):491-510.

Чувари Косовског завета: Митрополит Амфилохије Радовић и Епископ Атанасије Јевтић

Цветковић, Владимир

(Православни богословски факултет Универзитета у Београду, 2021)

TY - CHAP
AU - Цветковић, Владимир
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2417
AB - Рад има за циљ да истражи како митрополит Амфилохије Радовић и епископ Атанасије Јевтић разумеју Косовски завет и како то разумевање надахњује њихову активну улогу у креирању полити­ке СПЦ према Косову. Од начина на који ова два клирика разумеју Косовски завет зависи и одговор на питање да ли је Косовски завет само привремена препрека у политичкој реализацији независности Косова од Србије или је то трајна категорија у српском разумевању Косова као свог идентитетског темеља од кога неће одустати. Рад пр­во испитује изворе за Амфилохијево и Атанасијево разумевање Ко­ совског завета, које поред нарoдног и богослужбеног предања чине и списи владика Петра II Његоша и Николаја Велимировића, као и аве Јустина Поповића. Даље рад анализира чланке, беседе и јавне иступе обојице аутора од 1980­их до данас који су везани за Косовски завет и Косово као заветну српску земљу
PB - Православни богословски факултет Универзитета у Београду
PB - Подгорица: Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори
PB - Фоча: Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки"
T2 - Вера и мисао у вртлогу времена: међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија
T1 - Чувари Косовског завета: Митрополит Амфилохије Радовић и Епископ Атанасије Јевтић
SP - 543
EP - 565
ER - 
@inbook{
author = "Цветковић, Владимир",
year = "2021",
abstract = "Рад има за циљ да истражи како митрополит Амфилохије Радовић и епископ Атанасије Јевтић разумеју Косовски завет и како то разумевање надахњује њихову активну улогу у креирању полити­ке СПЦ према Косову. Од начина на који ова два клирика разумеју Косовски завет зависи и одговор на питање да ли је Косовски завет само привремена препрека у политичкој реализацији независности Косова од Србије или је то трајна категорија у српском разумевању Косова као свог идентитетског темеља од кога неће одустати. Рад пр­во испитује изворе за Амфилохијево и Атанасијево разумевање Ко­ совског завета, које поред нарoдног и богослужбеног предања чине и списи владика Петра II Његоша и Николаја Велимировића, као и аве Јустина Поповића. Даље рад анализира чланке, беседе и јавне иступе обојице аутора од 1980­их до данас који су везани за Косовски завет и Косово као заветну српску земљу",
publisher = "Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Подгорица: Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, Фоча: Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки"",
journal = "Вера и мисао у вртлогу времена: међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија",
booktitle = "Чувари Косовског завета: Митрополит Амфилохије Радовић и Епископ Атанасије Јевтић",
pages = "543-565"
}
Цветковић, В.. (2021). Чувари Косовског завета: Митрополит Амфилохије Радовић и Епископ Атанасије Јевтић. in Вера и мисао у вртлогу времена: међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија
Православни богословски факултет Универзитета у Београду., 543-565.
Цветковић В. Чувари Косовског завета: Митрополит Амфилохије Радовић и Епископ Атанасије Јевтић. in Вера и мисао у вртлогу времена: међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија. 2021;:543-565..
Цветковић, Владимир, "Чувари Косовског завета: Митрополит Амфилохије Радовић и Епископ Атанасије Јевтић" in Вера и мисао у вртлогу времена: међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (2021):543-565.

Црквене студије као академска дисциплина

Цветковић, Владимир

(Ниш: Центар за црквене студије, 2021)

TY - CHAP
AU - Цветковић, Владимир
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2416
AB - Оснивање Центра за црквене студије 31. октобра 2001. године, на Светог Луку, прати низ апсурда. Струковна удружења грађана или академски истраживачки центри и институти се обично оснивају да би се даље промовисала постојећа струка или постојећа академска дисциплина или истраживачка област. Такође, постоје и организације и удружења који се баве афирмацијом неких нових научних области, попут центара или института за развој вештачке интелигенције, нано-технологија или дигиталне хуманистике. Међутим, када је реч о црквеним студијама, оне нити постоје као стручна област нити као научна дисциплина, нити је пак Црква, одакле и долази назив црквене студије, неки нови научни феномен, већ она постоји скоро две хиљаде година.
PB - Ниш: Центар за црквене студије
T2 - Центар за црквене студије: првих двадесет година
T1 - Црквене студије као академска дисциплина
SP - 318
EP - 323
ER - 
@inbook{
author = "Цветковић, Владимир",
year = "2021",
abstract = "Оснивање Центра за црквене студије 31. октобра 2001. године, на Светог Луку, прати низ апсурда. Струковна удружења грађана или академски истраживачки центри и институти се обично оснивају да би се даље промовисала постојећа струка или постојећа академска дисциплина или истраживачка област. Такође, постоје и организације и удружења који се баве афирмацијом неких нових научних области, попут центара или института за развој вештачке интелигенције, нано-технологија или дигиталне хуманистике. Међутим, када је реч о црквеним студијама, оне нити постоје као стручна област нити као научна дисциплина, нити је пак Црква, одакле и долази назив црквене студије, неки нови научни феномен, већ она постоји скоро две хиљаде година.",
publisher = "Ниш: Центар за црквене студије",
journal = "Центар за црквене студије: првих двадесет година",
booktitle = "Црквене студије као академска дисциплина",
pages = "318-323"
}
Цветковић, В.. (2021). Црквене студије као академска дисциплина. in Центар за црквене студије: првих двадесет година
Ниш: Центар за црквене студије., 318-323.
Цветковић В. Црквене студије као академска дисциплина. in Центар за црквене студије: првих двадесет година. 2021;:318-323..
Цветковић, Владимир, "Црквене студије као академска дисциплина" in Центар за црквене студије: првих двадесет година (2021):318-323.

Постмодерна култура као социјална логика неолибералног капитализма

Урошевић, Милан

(Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2021)

TY - JOUR
AU - Урошевић, Милан
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2337
AB - Циљ овог рада је испитивање односа између промена у економској сфери и настанка
постмодерне културе током 20. века. По осврту на Џејмсонове и Харвијеве (нео)марксистич-
ке покушаје објашњења настанка постмодерне културе фокусираћемо се на Фукоов допри-
нос анализи неолиберализма. Ослањајући се на Фукоову анализу неолиберализма као режима
управљања који ствара системе односа моћи не би ли управљао субјектима, истражићемо
постмодерну као културну димензију тог режима. Наш закључак ће бити да се постмодерна
култура може видети као културна димензија неолиберализма јер доприноси креирању су-
бјеката који одговарају том режиму управљања. Стога ћемо постмодерну културу назвати
социјалном логиком неолиберализма.
AB - The aim of this paper is to explore the relation between changes in the economic sphere and the
emergence of postmodern culture during the twentieth century. After examining Jameson’s and
Harvey’s (neo)Marxist attempts at explaining the emergence of postmodern culture, the paper will
focus on Foucault’s contribution to the analysis of neoliberalism. Using Foucault’s analysis of neoliberalism as a “governmental regime” that creates systems of power relations to govern subjects, the
paper further explores the postmodern culture as a cultural dimension of this regime. In conclusion,
postmodern culture can be viewed as a cultural dimension of neoliberalism because it contributes to
the creation of subjects that correspond to the needs of the regime. Therefore, postmodern culture
will be called “the social logic of neoliberalism”
PB - Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
T2 - Kultura
T1 - Постмодерна култура као социјална логика неолибералног капитализма
IS - 170/171
DO - 10.5937/kultura2171045U
ER - 
@article{
author = "Урошевић, Милан",
year = "2021",
abstract = "Циљ овог рада је испитивање односа између промена у економској сфери и настанка
постмодерне културе током 20. века. По осврту на Џејмсонове и Харвијеве (нео)марксистич-
ке покушаје објашњења настанка постмодерне културе фокусираћемо се на Фукоов допри-
нос анализи неолиберализма. Ослањајући се на Фукоову анализу неолиберализма као режима
управљања који ствара системе односа моћи не би ли управљао субјектима, истражићемо
постмодерну као културну димензију тог режима. Наш закључак ће бити да се постмодерна
култура може видети као културна димензија неолиберализма јер доприноси креирању су-
бјеката који одговарају том режиму управљања. Стога ћемо постмодерну културу назвати
социјалном логиком неолиберализма., The aim of this paper is to explore the relation between changes in the economic sphere and the
emergence of postmodern culture during the twentieth century. After examining Jameson’s and
Harvey’s (neo)Marxist attempts at explaining the emergence of postmodern culture, the paper will
focus on Foucault’s contribution to the analysis of neoliberalism. Using Foucault’s analysis of neoliberalism as a “governmental regime” that creates systems of power relations to govern subjects, the
paper further explores the postmodern culture as a cultural dimension of this regime. In conclusion,
postmodern culture can be viewed as a cultural dimension of neoliberalism because it contributes to
the creation of subjects that correspond to the needs of the regime. Therefore, postmodern culture
will be called “the social logic of neoliberalism”",
publisher = "Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka",
journal = "Kultura",
title = "Постмодерна култура као социјална логика неолибералног капитализма",
number = "170/171",
doi = "10.5937/kultura2171045U"
}
Урошевић, М.. (2021). Постмодерна култура као социјална логика неолибералног капитализма. in Kultura
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.(170/171).
https://doi.org/10.5937/kultura2171045U
Урошевић М. Постмодерна култура као социјална логика неолибералног капитализма. in Kultura. 2021;(170/171).
doi:10.5937/kultura2171045U .
Урошевић, Милан, "Постмодерна култура као социјална логика неолибералног капитализма" in Kultura, no. 170/171 (2021),
https://doi.org/10.5937/kultura2171045U . .

Theory caught up in dialectics: Some reflections on Asger Sørensen’s capitalism, alienation and critique

Ivković, Marjan; Prodanović, Srđan; Urošević, Milan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Ivković, Marjan
AU - Prodanović, Srđan
AU - Urošević, Milan
PY - 2021
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/955
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2389
AB - This paper presents three interconnected examinations of Asger Sørensen’s arguments in Capitalism, Alienation and Critique, which thematize Sørensen’s overarching understanding of the relationship between theory and practice: his general methodological perspective on critical theory, its distinctive epistemology and its anchoring in the empirical world. The paper authors each try to push Sørensen on these crucial points by considering how Sørensen’s variant of critical theory actually operates, scrutinizing in more detail the particular relationship between the ‘experience of injustice’, which for Sørensen constitutes the empirical foothold for critical theory, and the theoretical diagnosis of social reality which the critical theorist should formulate against the backdrop of this experience.
AB - Ovaj rad predstavlja tri povezana ispitivanja argumentacije Asgera Serensena u Kapitalizmu, 
otuđenju i kritici, koja tematizuju Serensenovo generalno razumevanje odnosa teorije i prak se, drugim rečima njegovu metodološku perspektivu u pogledu kritičke teorije, njene speci fične epistemologije i njene ukorenjenosti u empirijskom svetu. Marjan Ivković, Srđan Pro danović i Milan Urošević nastoje da problematizuju Serensenovo stanovište razmatrajući 
način na koji Serensenova kritička teorija zapravo funkcioniše, analizirajući detaljnije odnos 
između ,iskustva nepravdeʻ, koje za Serensena predstavlja empirijsko uporište kritičke teo rije, i teorijske dijagnoze društvene stvarnosti koju kritički teoretičar formuliše na temelju 
tog iskustva
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Theory caught up in dialectics: Some reflections on Asger Sørensen’s capitalism, alienation and critique
T1 - Teorija uhvaćena u dijalektiku: neke refleksije o Kapitalizmu, otuđenju i kritici Asgera Serensena
IS - 1
VL - 32
SP - 11
EP - 21
DO - https://doi.org/10.2298/FID2101011I
ER - 
@article{
author = "Ivković, Marjan and Prodanović, Srđan and Urošević, Milan",
year = "2021",
abstract = "This paper presents three interconnected examinations of Asger Sørensen’s arguments in Capitalism, Alienation and Critique, which thematize Sørensen’s overarching understanding of the relationship between theory and practice: his general methodological perspective on critical theory, its distinctive epistemology and its anchoring in the empirical world. The paper authors each try to push Sørensen on these crucial points by considering how Sørensen’s variant of critical theory actually operates, scrutinizing in more detail the particular relationship between the ‘experience of injustice’, which for Sørensen constitutes the empirical foothold for critical theory, and the theoretical diagnosis of social reality which the critical theorist should formulate against the backdrop of this experience., Ovaj rad predstavlja tri povezana ispitivanja argumentacije Asgera Serensena u Kapitalizmu, 
otuđenju i kritici, koja tematizuju Serensenovo generalno razumevanje odnosa teorije i prak se, drugim rečima njegovu metodološku perspektivu u pogledu kritičke teorije, njene speci fične epistemologije i njene ukorenjenosti u empirijskom svetu. Marjan Ivković, Srđan Pro danović i Milan Urošević nastoje da problematizuju Serensenovo stanovište razmatrajući 
način na koji Serensenova kritička teorija zapravo funkcioniše, analizirajući detaljnije odnos 
između ,iskustva nepravdeʻ, koje za Serensena predstavlja empirijsko uporište kritičke teo rije, i teorijske dijagnoze društvene stvarnosti koju kritički teoretičar formuliše na temelju 
tog iskustva",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Theory caught up in dialectics: Some reflections on Asger Sørensen’s capitalism, alienation and critique, Teorija uhvaćena u dijalektiku: neke refleksije o Kapitalizmu, otuđenju i kritici Asgera Serensena",
number = "1",
volume = "32",
pages = "11-21",
doi = "https://doi.org/10.2298/FID2101011I"
}
Ivković, M., Prodanović, S.,& Urošević, M.. (2021). Theory caught up in dialectics: Some reflections on Asger Sørensen’s capitalism, alienation and critique. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(1), 11-21.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/FID2101011I
Ivković M, Prodanović S, Urošević M. Theory caught up in dialectics: Some reflections on Asger Sørensen’s capitalism, alienation and critique. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(1):11-21.
doi:https://doi.org/10.2298/FID2101011I .
Ivković, Marjan, Prodanović, Srđan, Urošević, Milan, "Theory caught up in dialectics: Some reflections on Asger Sørensen’s capitalism, alienation and critique" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 1 (2021):11-21,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/FID2101011I . .

Perfectionism and Endorsement Constraint

Sládeček, Michal

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Sládeček, Michal
PY - 2021
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/944
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2395
AB - The article deals with Hurka’s critique of Kymlicka and Arneson’s critique of Dworkin on endorsement constraint thesis, according to which a person cannot have a valuable life if values are imposed on her – primarily by state action – overriding her preferences and convictions on the good life. This thesis has often been identified with neutral liberalism and counterposed to perfectionism. The text argues against Hurka’s and Arneson’s argument that mild coercion and paternalistic reduction of trivial, bad or worthless options can indeed bring about a more valuable life. Their argument does not acknowledge adequately the difference between coercion from a person’s immediate social environment and state coercion, which are not equally legitimate. My critique, however, does not exclude the legitimacy of perfectionistic measures, as a person could accept as justified state intervention concerning the support of particular values or goods, while at the same time not endorsing those values and goods. Not all endorsed goods or activities should be treated equally, as more relevant and valuable ones can be legitimately supported by particular policy.
AB - Tekst se bavi Hurkinom kritikom Kimlike (Kymlicka), kao i Arnesonovom kritikom Dvorkina 
(Dworkin) povodom teze o odobrenju osobe kao ograničenju državne intervencije ili uticaja. 
Prema ovoj tezi koju zastupaju Kimlika i Dvorkin osoba ne može da ima vredan život ukoliko 
su joj vrednosti nametnute – pre svega kroz delovanje države – prenebregavajući njene pre ferencije i uverenja o dobrom životu. Ova teza je često poistovećivana sa neutralističkim li beralizmom, a suprotstavljana perfekcionizmu. U tekstu se tvrdi da argumentacije Hurke i 
Arnesona protiv teze o odobrenju, prema kojima umerena prinuda i paternalistička redukcija 
trivijalnih, loših i bezvrednih opcija može da dovede do vrednijeg života, nisu valjane. U njima 
se ne uviđa u dovoljnoj meri razlika između prinude od strane neposredne društvene okoli ne i državne prinude, koje nisu jednako legitimne. Moja kritika, ipak, ne isključuje legitimnost 
perfekcionističkih mera, pošto osoba može državnu intervenciju da prihvati kao opravdanu 
kada se ona odnosi na podršku pojedinih vrednosti ili dobara, dok istovremeno osoba ne 
odobrava ove vrednosti ili dobra. Sva odobravana dobra ili aktivnosti ne treba da budu jed nako tretirane i određena politika može na legitiman način da podržava one koje su u većoj 
meri relevantne ili vredne.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Perfectionism and Endorsement Constraint
T1 - Perfekcionizam o odobrenju kao ograničenju uticaja
IS - 1
VL - 32
SP - 89
EP - 104
DO - 10.2298/FID2101089S
ER - 
@article{
author = "Sládeček, Michal",
year = "2021",
abstract = "The article deals with Hurka’s critique of Kymlicka and Arneson’s critique of Dworkin on endorsement constraint thesis, according to which a person cannot have a valuable life if values are imposed on her – primarily by state action – overriding her preferences and convictions on the good life. This thesis has often been identified with neutral liberalism and counterposed to perfectionism. The text argues against Hurka’s and Arneson’s argument that mild coercion and paternalistic reduction of trivial, bad or worthless options can indeed bring about a more valuable life. Their argument does not acknowledge adequately the difference between coercion from a person’s immediate social environment and state coercion, which are not equally legitimate. My critique, however, does not exclude the legitimacy of perfectionistic measures, as a person could accept as justified state intervention concerning the support of particular values or goods, while at the same time not endorsing those values and goods. Not all endorsed goods or activities should be treated equally, as more relevant and valuable ones can be legitimately supported by particular policy., Tekst se bavi Hurkinom kritikom Kimlike (Kymlicka), kao i Arnesonovom kritikom Dvorkina 
(Dworkin) povodom teze o odobrenju osobe kao ograničenju državne intervencije ili uticaja. 
Prema ovoj tezi koju zastupaju Kimlika i Dvorkin osoba ne može da ima vredan život ukoliko 
su joj vrednosti nametnute – pre svega kroz delovanje države – prenebregavajući njene pre ferencije i uverenja o dobrom životu. Ova teza je često poistovećivana sa neutralističkim li beralizmom, a suprotstavljana perfekcionizmu. U tekstu se tvrdi da argumentacije Hurke i 
Arnesona protiv teze o odobrenju, prema kojima umerena prinuda i paternalistička redukcija 
trivijalnih, loših i bezvrednih opcija može da dovede do vrednijeg života, nisu valjane. U njima 
se ne uviđa u dovoljnoj meri razlika između prinude od strane neposredne društvene okoli ne i državne prinude, koje nisu jednako legitimne. Moja kritika, ipak, ne isključuje legitimnost 
perfekcionističkih mera, pošto osoba može državnu intervenciju da prihvati kao opravdanu 
kada se ona odnosi na podršku pojedinih vrednosti ili dobara, dok istovremeno osoba ne 
odobrava ove vrednosti ili dobra. Sva odobravana dobra ili aktivnosti ne treba da budu jed nako tretirane i određena politika može na legitiman način da podržava one koje su u većoj 
meri relevantne ili vredne.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Perfectionism and Endorsement Constraint, Perfekcionizam o odobrenju kao ograničenju uticaja",
number = "1",
volume = "32",
pages = "89-104",
doi = "10.2298/FID2101089S"
}
Sládeček, M.. (2021). Perfectionism and Endorsement Constraint. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(1), 89-104.
https://doi.org/10.2298/FID2101089S
Sládeček M. Perfectionism and Endorsement Constraint. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2021;32(1):89-104.
doi:10.2298/FID2101089S .
Sládeček, Michal, "Perfectionism and Endorsement Constraint" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 32, no. 1 (2021):89-104,
https://doi.org/10.2298/FID2101089S . .

How media directly impact society: a psychometric analysis of leading Twitter news profiles and their followers in Serbia

Bojić, Ljubiša

(2021)

TY - CONF
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2365
AB - We conducted quantitative psychometric analysis on Twitter posts of 20 leading Serbian media in duration of three months. On the other side, we did the same kind of processing for their followers, including more than half million of tweets. The analysis has been done using Twitter API on posts data from 24 October until 30 January of 2019, Serbian LIWC psychometric dictionary and further statistical processing. We discovered that language used by media differs according to their nature and contents they produce. At the same time we found that categories and words related to family, feel, sex, spirituality, negative emotions and work, expressed in posts of media, are predictors for tweets of their followers. This actually means that if media reports consist of these elements, they will reflect in language of their followers. Thus, impact of media on their audiences is clearly registered in the language of Twitter users. Such findings confirm the power of media and indicate how important it is to carefully choose media contents that are consumed, having in mind of various potential hazards, including media addiction. Results align with emotional contagion theory. This research was the first one to indicate various psychometric categories could spread on social media, beyond solely emotions. This research is limited to assessment of media impact in one country. The study indicates it would be important to focus further research on negative news and how they affect multiple societies and groups of people and establish live Media Negativity Index on global level.
C3 - 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication
T1 - How media directly impact society: a psychometric analysis of leading Twitter news profiles and their followers in Serbia
ER - 
@conference{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2021",
abstract = "We conducted quantitative psychometric analysis on Twitter posts of 20 leading Serbian media in duration of three months. On the other side, we did the same kind of processing for their followers, including more than half million of tweets. The analysis has been done using Twitter API on posts data from 24 October until 30 January of 2019, Serbian LIWC psychometric dictionary and further statistical processing. We discovered that language used by media differs according to their nature and contents they produce. At the same time we found that categories and words related to family, feel, sex, spirituality, negative emotions and work, expressed in posts of media, are predictors for tweets of their followers. This actually means that if media reports consist of these elements, they will reflect in language of their followers. Thus, impact of media on their audiences is clearly registered in the language of Twitter users. Such findings confirm the power of media and indicate how important it is to carefully choose media contents that are consumed, having in mind of various potential hazards, including media addiction. Results align with emotional contagion theory. This research was the first one to indicate various psychometric categories could spread on social media, beyond solely emotions. This research is limited to assessment of media impact in one country. The study indicates it would be important to focus further research on negative news and how they affect multiple societies and groups of people and establish live Media Negativity Index on global level.",
journal = "30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication",
title = "How media directly impact society: a psychometric analysis of leading Twitter news profiles and their followers in Serbia"
}
Bojić, L.. (2021). How media directly impact society: a psychometric analysis of leading Twitter news profiles and their followers in Serbia. in 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication.
Bojić L. How media directly impact society: a psychometric analysis of leading Twitter news profiles and their followers in Serbia. in 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication. 2021;..
Bojić, Ljubiša, "How media directly impact society: a psychometric analysis of leading Twitter news profiles and their followers in Serbia" in 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication (2021).

State vs. Anti-vaxxers: Analysis of Covid 19 Echo Chambers in Serbia

Bojić, Ljubiša; Nikolić, Nemanja; Tucaković, Lana

(Serbian Political Science Association, 2021)

TY - CONF
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Nikolić, Nemanja
AU - Tucaković, Lana
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2364
AB - Times of uncertainty and fear were brought by Covid 19. Ongoing pandemic is a fruitful ground for fake news, as citizens try to find explanations that fit into their worldviews. This process polarizes society and creates echo chambers amplified by recommender systems. Our main goal is to detect anti-vaxxer echo chamber in Serbia by analyzing online reactions to recent arrest of prominent anti-vaxxer dr Jovana Stojkovic. Content analysis of online comments is deployed in anti-regime left, anti-regime right and pro government media to explore attitudes towards vaccination conspiracy theory, police action towards anti-vaxxers and government crisis response team. We clearly distinguish anti vaccine echo chamber among commentators of anti regime right media (Youtube podcasts). Additionally, we describe attitudes expressed around issues related to vaccination. Limitation of this inquiry is lack of quantitative analysis. This is recommended for further research, in order to analyze greater number of comments. Additionally, scientists should explore echo chambers in more detail, given the fact they stand as realistic threat to democracy in future.
PB - Serbian Political Science Association
PB - Udruženje za političke nauke Srbije
C3 - 15th Serbian Political Science Association Annual International Conference CITIZENS IN THE AGE OF DISINFORMATION Venue - Faculty of Political Science, Belgrade, September 25-26, 2021
T1 - State vs. Anti-vaxxers: Analysis of Covid 19 Echo Chambers in Serbia
ER - 
@conference{
author = "Bojić, Ljubiša and Nikolić, Nemanja and Tucaković, Lana",
year = "2021",
abstract = "Times of uncertainty and fear were brought by Covid 19. Ongoing pandemic is a fruitful ground for fake news, as citizens try to find explanations that fit into their worldviews. This process polarizes society and creates echo chambers amplified by recommender systems. Our main goal is to detect anti-vaxxer echo chamber in Serbia by analyzing online reactions to recent arrest of prominent anti-vaxxer dr Jovana Stojkovic. Content analysis of online comments is deployed in anti-regime left, anti-regime right and pro government media to explore attitudes towards vaccination conspiracy theory, police action towards anti-vaxxers and government crisis response team. We clearly distinguish anti vaccine echo chamber among commentators of anti regime right media (Youtube podcasts). Additionally, we describe attitudes expressed around issues related to vaccination. Limitation of this inquiry is lack of quantitative analysis. This is recommended for further research, in order to analyze greater number of comments. Additionally, scientists should explore echo chambers in more detail, given the fact they stand as realistic threat to democracy in future.",
publisher = "Serbian Political Science Association, Udruženje za političke nauke Srbije",
journal = "15th Serbian Political Science Association Annual International Conference CITIZENS IN THE AGE OF DISINFORMATION Venue - Faculty of Political Science, Belgrade, September 25-26, 2021",
title = "State vs. Anti-vaxxers: Analysis of Covid 19 Echo Chambers in Serbia"
}
Bojić, L., Nikolić, N.,& Tucaković, L.. (2021). State vs. Anti-vaxxers: Analysis of Covid 19 Echo Chambers in Serbia. in 15th Serbian Political Science Association Annual International Conference CITIZENS IN THE AGE OF DISINFORMATION Venue - Faculty of Political Science, Belgrade, September 25-26, 2021
Serbian Political Science Association..
Bojić L, Nikolić N, Tucaković L. State vs. Anti-vaxxers: Analysis of Covid 19 Echo Chambers in Serbia. in 15th Serbian Political Science Association Annual International Conference CITIZENS IN THE AGE OF DISINFORMATION Venue - Faculty of Political Science, Belgrade, September 25-26, 2021. 2021;..
Bojić, Ljubiša, Nikolić, Nemanja, Tucaković, Lana, "State vs. Anti-vaxxers: Analysis of Covid 19 Echo Chambers in Serbia" in 15th Serbian Political Science Association Annual International Conference CITIZENS IN THE AGE OF DISINFORMATION Venue - Faculty of Political Science, Belgrade, September 25-26, 2021 (2021).