Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2018 (3)
Type
Version
Access

Gender and Academia and Family Life: Reconciliation of Family Life and the Early Stages of Scientific Careers, PERFORM, HELVETAS Swiss Cooperation

Link to this page

Gender and Academia and Family Life: Reconciliation of Family Life and the Early Stages of Scientific Careers, PERFORM, HELVETAS Swiss Cooperation

Authors

Publications

Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica

Ćeriman, Jelena; Fiket, Irena; Rácz, Krisztina

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - BOOK
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Fiket, Irena
AU - Rácz, Krisztina
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1719
AB - U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti? Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017. godine u okviru Univerziteta u Beogradu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
T1 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
ER - 
@book{
author = "Ćeriman, Jelena and Fiket, Irena and Rácz, Krisztina",
year = "2018",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1719",
abstract = "U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti? Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017. godine u okviru Univerziteta u Beogradu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)",
title = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica"
}
Ćeriman, J., Fiket, I.,& Rácz, K. (2018). Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica.
Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)..
Ćeriman J, Fiket I, Rácz K. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;
Ćeriman Jelena, Fiket Irena, Rácz Krisztina, "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica" (2018)

Putovanje kroz metodologiju istraživanja

Ćeriman, Jelena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - BOOK
AU - Ćeriman, Jelena
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1747
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
T2 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
T1 - Putovanje kroz metodologiju istraživanja
SP - 13
EP - 24
ER - 
@book{
author = "Ćeriman, Jelena",
year = "2018",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1747",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)",
journal = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica",
title = "Putovanje kroz metodologiju istraživanja",
pages = "13-24"
}
Ćeriman, J. (2018). Putovanje kroz metodologiju istraživanja.
Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnicaBeograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)., 13-24.
Ćeriman J. Putovanje kroz metodologiju istraživanja. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;:13-24
Ćeriman Jelena, "Putovanje kroz metodologiju istraživanja" (2018):13-24

Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena

Ćeriman, Jelena

(Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), 2018)

TY - CHAP
AU - Ćeriman, Jelena
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1726
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
T1 - Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena
SP - 65
EP - 89
ER - 
@article{
author = "Ćeriman, Jelena",
year = "2018",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1726",
publisher = "Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica",
title = "Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena",
pages = "65-89"
}
Ćeriman, J. (2018). Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena.
Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnicaBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 65-89.
Ćeriman J. Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;:65-89
Ćeriman Jelena, "Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena" (2018):65-89