Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost -Refleksije o angažmanu: doprinos društvenih i humanističkih nauka

Link to this page

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost -Refleksije o angažmanu: doprinos društvenih i humanističkih nauka

Authors

Publications

Angažman. Uvod u studije angažovanosti

Vasiljević, Jelena; Zaharijević, Adriana

(Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY  - BOOK
AU  - Vasiljević, Jelena
AU  - Zaharijević, Adriana
PY  - 2017
UR  - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1606
PB  - Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T1  - Angažman. Uvod u studije angažovanosti
ER  - 
@book{
author = "Vasiljević, Jelena and Zaharijević, Adriana",
year = "2017",
publisher = "Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
title = "Angažman. Uvod u studije angažovanosti"
}
Vasiljević, J.,& Zaharijević, A.. (2017). Angažman. Uvod u studije angažovanosti. 
Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Vasiljević J, Zaharijević A. Angažman. Uvod u studije angažovanosti. 2017;..
Vasiljević, Jelena, Zaharijević, Adriana, "Angažman. Uvod u studije angažovanosti" (2017).