Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost -Refleksije o angažmanu: doprinos društvenih i humanističkih nauka

Link to this page

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost -Refleksije o angažmanu: doprinos društvenih i humanističkih nauka

Authors

Publications

Angažman. Uvod u studije angažovanosti

Vasiljević, Jelena; Zaharijević, Adriana

(Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - BOOK
AU - Vasiljević, Jelena
AU - Zaharijević, Adriana
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1606
PB - Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T1 - Angažman. Uvod u studije angažovanosti
ER - 
@book{
author = "Vasiljević, Jelena and Zaharijević, Adriana",
year = "2017",
publisher = "Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
title = "Angažman. Uvod u studije angažovanosti"
}
Vasiljević, J.,& Zaharijević, A.. (2017). Angažman. Uvod u studije angažovanosti. 
Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Vasiljević J, Zaharijević A. Angažman. Uvod u studije angažovanosti. 2017;..
Vasiljević, Jelena, Zaharijević, Adriana, "Angažman. Uvod u studije angažovanosti" (2017).

Od trga do tržišta: kritička istorija aktivizma

Matković, Aleksandar

(Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - CHAP
AU - Matković, Aleksandar
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1606
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1758
PB - Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Angažman. Uvod u studije angažovanosti
T1 - Od trga do tržišta: kritička istorija aktivizma
ER - 
@inbook{
author = "Matković, Aleksandar",
year = "2017",
publisher = "Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Angažman. Uvod u studije angažovanosti",
booktitle = "Od trga do tržišta: kritička istorija aktivizma"
}
Matković, A.. (2017). Od trga do tržišta: kritička istorija aktivizma. in Angažman. Uvod u studije angažovanosti
Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Matković A. Od trga do tržišta: kritička istorija aktivizma. in Angažman. Uvod u studije angažovanosti. 2017;..
Matković, Aleksandar, "Od trga do tržišta: kritička istorija aktivizma" in Angažman. Uvod u studije angažovanosti (2017).