Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2016 (1)
2015 (1)
2014 (3)
2013 (2)
2012 (72)
2011 (18)
2010 (4)
2009 (2)
2008 (2)
2006 (3)
2005 (3)
2002 (1)
2001 (1)
2000 (1)
1999 (1)
1997 (1)
1994 (1)
Type
article (110)
bookPart (4)
book (2)
other (1)
Version

Milidrag, Predrag

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9235-090X
 • Milidrag, Predrag (118)

Author's Bibliography

Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja

Milidrag, Predrag

(2016)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1466
AB - Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama.
AB - The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.
T2 - Filozofska istraživanja
T1 - Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja
IS - 3
VL - 36
SP - 561
EP - 579
DO - 10.21464/fi36310
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2016",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1466",
abstract = "Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama., The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.",
journal = "Filozofska istraživanja",
title = "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja",
number = "3",
volume = "36",
pages = "561-579",
doi = "10.21464/fi36310"
}
1

Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/304
AB - Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54
SP - 414
EP - 435
DO - 10.2298/FID1502414M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2015",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/304",
abstract = "Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54",
pages = "414-435",
doi = "10.2298/FID1502414M"
}

Agent Smit – prilozi za biografiju

Milidrag, Predrag

(2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/716
T2 - Kultura
T1 - Agent Smit – prilozi za biografiju
SP - 93
EP - 112
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/716",
journal = "Kultura",
title = "Agent Smit – prilozi za biografiju",
pages = "93-112"
}

Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1422
AB - U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine.
AB - In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog
IS - 4
VL - 57
SP - 5
EP - 24
DO - 10.2298/THEO1404005M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1422",
abstract = "U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine., In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog",
number = "4",
volume = "57",
pages = "5-24",
doi = "10.2298/THEO1404005M"
}

Pojam stvari (res) kod Dekarta

Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/210
AB - U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Pojam stvari (res) kod Dekarta
SP - 223
EP - 246
DO - 10.2298/FID1403223M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/210",
abstract = "U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Pojam stvari (res) kod Dekarta",
pages = "223-246",
doi = "10.2298/FID1403223M"
}

Francisko Suarez o predmetu metafizike

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/609
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Francisko Suarez o predmetu metafizike
SP - 59
EP - 84
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/609",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Francisko Suarez o predmetu metafizike",
pages = "59-84"
}

Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/107
AB - In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy
T1 - Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks
SP - 268
EP - 282
DO - 10.2298/FID1304268M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/107",
abstract = "In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy, Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks",
pages = "268-282",
doi = "10.2298/FID1304268M"
}

Deliberativna demokratija i problem njene praktične primene

Milidrag, Predrag; Janković, Ivana

(2012)

TY - JOUR
AU - Janković, Ivana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/415
AB - Deliberative democracy holds that, for a democratic decision to be legitimate, it must be preceded by deliberation among decision-makers. This means that democratic decision cannot be merely the aggregation of preferences that occurs in voting. Thus, citizens may change their initial opinions and preferences as a result of the reflection induced by deliberative communication and by taking into account other people’s opinions. The aim of this paper is to outline the view of deliberative democracy developed by Amy Gutmann and Dennis Thompson as well as to address some of the concerns raised by the critics regarding its practical implementation.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Deliberativna demokratija i problem njene praktične primene
T1 - Deliberative Democracy and the Problem of its Practical Implementation
SP - 187
EP - 202
DO - 10.2298/FID1202187J
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Janković, Ivana",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/415",
abstract = "Deliberative democracy holds that, for a democratic decision to be legitimate, it must be preceded by deliberation among decision-makers. This means that democratic decision cannot be merely the aggregation of preferences that occurs in voting. Thus, citizens may change their initial opinions and preferences as a result of the reflection induced by deliberative communication and by taking into account other people’s opinions. The aim of this paper is to outline the view of deliberative democracy developed by Amy Gutmann and Dennis Thompson as well as to address some of the concerns raised by the critics regarding its practical implementation.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Deliberativna demokratija i problem njene praktične primene, Deliberative Democracy and the Problem of its Practical Implementation",
pages = "187-202",
doi = "10.2298/FID1202187J"
}

'The Bright Past', or Whose (Hi)story? Challenges in Russia and Serbia Today

Milidrag, Predrag; Adler, Nanci

(2012)

TY - JOUR
AU - Adler, Nanci
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/563
AB - In Russia, two decades after the collapse of the Soviet Union, Stalin’s popularity soared in nationwide polls, as many recalled the country’s former prestige and their previous sense of security. Likewise, many Serbs, who formed the largest group in former Yugoslavia, look back with nostalgia to a time of greater national pride and material comfort. By contrast the dominated ethnic populations in that same nation at that same time were frustrated in their striving for national pride. Each polity has a story fashioned by selected and connected events that promote its national interests. Although the physical battle in former Yugoslavia has ended, the divisiveness remains, and is perpetuated by competing narratives of what happened and why. And in Russia, an increasingly emergent “invisible Stalinism” has once again given victims of the repression little validation of their experience. This article offers preliminary observations on the disjunction of narratives in Russia and Serbia, and seeks to explain one of the key impediments to coming to terms with the past.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - 'The Bright Past', or Whose (Hi)story? Challenges in Russia and Serbia Today
T1 - 'Svetla prošlost' ili čija (pri)povest? Izazovi u Rusiji i Srbiji danas
SP - 119
EP - 138
DO - 10.2298/FID1204119A
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Adler, Nanci",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/563",
abstract = "In Russia, two decades after the collapse of the Soviet Union, Stalin’s popularity soared in nationwide polls, as many recalled the country’s former prestige and their previous sense of security. Likewise, many Serbs, who formed the largest group in former Yugoslavia, look back with nostalgia to a time of greater national pride and material comfort. By contrast the dominated ethnic populations in that same nation at that same time were frustrated in their striving for national pride. Each polity has a story fashioned by selected and connected events that promote its national interests. Although the physical battle in former Yugoslavia has ended, the divisiveness remains, and is perpetuated by competing narratives of what happened and why. And in Russia, an increasingly emergent “invisible Stalinism” has once again given victims of the repression little validation of their experience. This article offers preliminary observations on the disjunction of narratives in Russia and Serbia, and seeks to explain one of the key impediments to coming to terms with the past.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "'The Bright Past', or Whose (Hi)story? Challenges in Russia and Serbia Today, 'Svetla prošlost' ili čija (pri)povest? Izazovi u Rusiji i Srbiji danas",
pages = "119-138",
doi = "10.2298/FID1204119A"
}

Problem razlikovanja ideja stvari od ideja nestvari kod Descartesa

Milidrag, Predrag

(Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2012)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/600
PB - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo
T2 - Filozofska istraživanja
T1 - Problem razlikovanja ideja stvari od ideja nestvari kod Descartesa
SP - 261
EP - 278
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/600",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo",
journal = "Filozofska istraživanja",
title = "Problem razlikovanja ideja stvari od ideja nestvari kod Descartesa",
pages = "261-278"
}

Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti

Milidrag, Predrag; Radoman, Marija

(2012)

TY - JOUR
AU - Radoman, Marija
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/185
AB - This paper presents a survey of LGBT attitudes towards the security sector in Serbia. During the five focus groups with LGBT persons, we determined the basic characteristics of police attitudes towards sexual minorities. By examining the relationship between the police and the sexual minorities, the author attempts to determine the institutional practice towards homosexuality. The study also notes the differences between respondents based on their status and the size of their place of residence. This paper looks at events such as the Pride Parade, which lead to the appearance of anti-gay factions and political conflicts.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti
T1 - Research on LGBT Perceptions About the Security Sector
SP - 150
EP - 171
DO - 10.2298/FID1201150R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radoman, Marija",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/185",
abstract = "This paper presents a survey of LGBT attitudes towards the security sector in Serbia. During the five focus groups with LGBT persons, we determined the basic characteristics of police attitudes towards sexual minorities. By examining the relationship between the police and the sexual minorities, the author attempts to determine the institutional practice towards homosexuality. The study also notes the differences between respondents based on their status and the size of their place of residence. This paper looks at events such as the Pride Parade, which lead to the appearance of anti-gay factions and political conflicts.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti, Research on LGBT Perceptions About the Security Sector",
pages = "150-171",
doi = "10.2298/FID1201150R"
}
1

Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2012)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/598
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama
SP - 45
EP - 69
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/598",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama",
pages = "45-69"
}

Bruno Latur i teorija aktera-mreže

Milidrag, Predrag; FIlipović, Božidar

(2012)

TY - JOUR
AU - FIlipović, Božidar
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/174
AB - This paper identifies the key moments in the development of Actor-Network-Theory through several important work by Bruno Latour. It is possible to discern a number of departures from the initial position of the author (articulated in Laboratory Life) in his latter works. Actor-Network-Theory is presented through a series of “neuralgic” points inherent to and visible within the theory. The solutions which Actor-Network-Theory offers for fundamental problems of sociology, as defined by Latour, are discussed at the end of the paper.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Bruno Latur i teorija aktera-mreže
T1 - Bruno Latour and Actor-Network-Theory
SP - 129
EP - 149
DO - 10.2298/FID1201129F
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "FIlipović, Božidar",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/174",
abstract = "This paper identifies the key moments in the development of Actor-Network-Theory through several important work by Bruno Latour. It is possible to discern a number of departures from the initial position of the author (articulated in Laboratory Life) in his latter works. Actor-Network-Theory is presented through a series of “neuralgic” points inherent to and visible within the theory. The solutions which Actor-Network-Theory offers for fundamental problems of sociology, as defined by Latour, are discussed at the end of the paper.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Bruno Latur i teorija aktera-mreže, Bruno Latour and Actor-Network-Theory",
pages = "129-149",
doi = "10.2298/FID1201129F"
}

Le devenir Afrique de Lumumba, Nkrumah et Sankara. Ou de l’importance de ressasser le passé contre le discours de Dakar

Milidrag, Predrag; Rampazzo Bazzan , Marco

(2012)

TY - JOUR
AU - Rampazzo Bazzan , Marco
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/586
AB - Cet article, issu d’une étude menée au sein du Groupe de Recherches Matérialistes, vise à critiquer la matrice idéologique neo-colonialiste du célèbre et controversé discours que Nicolas Sarkozy tint à Dakar en 2007. Les thèses de l’ancien Président de la République Française sont d’emblée reconduites aux stéréotypes colonialistes, puis déconstruites à partir de l’invitation à revenir sur cette page de l’histoire formulée par Makhili Gassama, ancien conseilleur de Senghor. Tout en reconnaissant la complicité d’une grosse partie des politiciens africains dans le partage et saccage de leur continent et dans les guerres qui les traversent, l’article veut contrecarrer le discours de Sarkozy par les paroles de trois représentants les plus significatifs du pan-africanisme: Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Ces trois hommes politiques ont dénoncé avec fermeté les intérêts économiques néo-coloniaux qui empêchent une véritable indépendance de l’Afrique. Il s’agit en outre de souligner que l’oblitération et le refoulement des souffrances provoquées par la colonisation au sein des pays de l’occident sont l’indice de l’acceptation par la majorité de leurs populations de l’état des choses en Afrique, qui est ainsi, en quelque sorte, naturalisé. Cette acceptation tacite constitue une condition fondamentale de la reproduction quotidienne du dispositif pacificateur de domination au sein du monde développé. Les maux de l’Afrique trouvent leur cause alors moins dans une attitude de l’homme africain que dans un système de domination économique et idéologique assuré par les institutions internationales tels que l’ONU, la Banque mondiale ou le FMI.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Le devenir Afrique de Lumumba, Nkrumah et Sankara. Ou de l’importance de ressasser le passé contre le discours de Dakar
T1 - Nastajanje Lumumbine, Nkrumahove i Sankarine Afrike ili o značaju posezanja za prošlošću radi suprotstavljanja dakarskom govoru
SP - 218
EP - 237
DO - 10.2298/FID1204218R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Rampazzo Bazzan , Marco",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/586",
abstract = "Cet article, issu d’une étude menée au sein du Groupe de Recherches Matérialistes, vise à critiquer la matrice idéologique neo-colonialiste du célèbre et controversé discours que Nicolas Sarkozy tint à Dakar en 2007. Les thèses de l’ancien Président de la République Française sont d’emblée reconduites aux stéréotypes colonialistes, puis déconstruites à partir de l’invitation à revenir sur cette page de l’histoire formulée par Makhili Gassama, ancien conseilleur de Senghor. Tout en reconnaissant la complicité d’une grosse partie des politiciens africains dans le partage et saccage de leur continent et dans les guerres qui les traversent, l’article veut contrecarrer le discours de Sarkozy par les paroles de trois représentants les plus significatifs du pan-africanisme: Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Ces trois hommes politiques ont dénoncé avec fermeté les intérêts économiques néo-coloniaux qui empêchent une véritable indépendance de l’Afrique. Il s’agit en outre de souligner que l’oblitération et le refoulement des souffrances provoquées par la colonisation au sein des pays de l’occident sont l’indice de l’acceptation par la majorité de leurs populations de l’état des choses en Afrique, qui est ainsi, en quelque sorte, naturalisé. Cette acceptation tacite constitue une condition fondamentale de la reproduction quotidienne du dispositif pacificateur de domination au sein du monde développé. Les maux de l’Afrique trouvent leur cause alors moins dans une attitude de l’homme africain que dans un système de domination économique et idéologique assuré par les institutions internationales tels que l’ONU, la Banque mondiale ou le FMI.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Le devenir Afrique de Lumumba, Nkrumah et Sankara. Ou de l’importance de ressasser le passé contre le discours de Dakar, Nastajanje Lumumbine, Nkrumahove i Sankarine Afrike ili o značaju posezanja za prošlošću radi suprotstavljanja dakarskom govoru",
pages = "218-237",
doi = "10.2298/FID1204218R"
}

O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike

Milidrag, Predrag; Nikolić, Srđan

(2012)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Srđan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/655
AB - In diesem Aufsatz werden ontologische Ansätze und Folgen von Russeauschen Freiheitsgedanken – die in seinen Schriften oft im Hintergrund bleiben – zum Ausdruck gebracht und entwickelt. Nachdrücklich wird ein ontolologischer Aspekt der Russeauschen Radikalität hervorgehoben, in dem ein Bruch mit der Naturbande, ein sogenannter Ausgang aus dem Naturzustand und Schliessen des Gesellschaftsvertrags untrennbar von seiner Auffassung der Freiheit, Gleichheit und politischen Handeln zu verstehen ist. Es stellt sich heraus, dass die völlige Entäusserung zum radikalen Bruch mit der Natur führt. Ein unnotwendiges Auftauchen des allgemeinen Willens, wie auch Entstehung der Freiheit qua Selbstgesetzgebung wird als Ereignis der Politik ausgelegt, derer bedingung und Gesetz allgemeine Gleichheit ist.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike
T1 - Über die Radikalität Rousseaus: Freiheit, Gleichheit, Ereignis der Politik
SP - 119
EP - 134
DO - 10.2298/FID1203119N
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Nikolić, Srđan",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/655",
abstract = "In diesem Aufsatz werden ontologische Ansätze und Folgen von Russeauschen Freiheitsgedanken – die in seinen Schriften oft im Hintergrund bleiben – zum Ausdruck gebracht und entwickelt. Nachdrücklich wird ein ontolologischer Aspekt der Russeauschen Radikalität hervorgehoben, in dem ein Bruch mit der Naturbande, ein sogenannter Ausgang aus dem Naturzustand und Schliessen des Gesellschaftsvertrags untrennbar von seiner Auffassung der Freiheit, Gleichheit und politischen Handeln zu verstehen ist. Es stellt sich heraus, dass die völlige Entäusserung zum radikalen Bruch mit der Natur führt. Ein unnotwendiges Auftauchen des allgemeinen Willens, wie auch Entstehung der Freiheit qua Selbstgesetzgebung wird als Ereignis der Politik ausgelegt, derer bedingung und Gesetz allgemeine Gleichheit ist.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike, Über die Radikalität Rousseaus: Freiheit, Gleichheit, Ereignis der Politik",
pages = "119-134",
doi = "10.2298/FID1203119N"
}

Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije

Milidrag, Predrag; Mladenović, Ivan

(2012)

TY - JOUR
AU - Mladenović, Ivan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/252
AB - This paper aims to clarify the meaning and importance of deliberation in theory of democracy. In particular, it will examine two meanings of deliberation, i.e. deliberation as discussion, and deliberation as reflective rationality. The author maintains that both meanings are of great importance for the theorist of democracy interested in solving the paradoxes of voting-based theories.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije
T1 - On meaning and import of deliberation in democratic theory
SP - 172
EP - 186
DO - 10.2298/FID1201172M
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Mladenović, Ivan",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/252",
abstract = "This paper aims to clarify the meaning and importance of deliberation in theory of democracy. In particular, it will examine two meanings of deliberation, i.e. deliberation as discussion, and deliberation as reflective rationality. The author maintains that both meanings are of great importance for the theorist of democracy interested in solving the paradoxes of voting-based theories.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije, On meaning and import of deliberation in democratic theory",
pages = "172-186",
doi = "10.2298/FID1201172M"
}

Cultural Aspects of the Current Scandinavian Identity Crisis; The Case of Denmark – Purity Under Attack

Milidrag, Predrag; Møller Sørensen , Tine

(2012)

TY - JOUR
AU - Møller Sørensen , Tine
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/587
AB - In this article I will attempt to show examples of the cultural manifestations of the identity crisis that is currently sweeping over Scandinavia. What is particular about this crisis is that it seems to have struck on most sides of society, while the “Scandinavian model” of the welfare state is slowly crumbling in the wake of the global financial problems. At the center of both this struggle and crisis is the notion of the Homo Scandinavicus; this seems at the same time a threat to existence (by different enemies, depending on one’s stand in the struggle) and contested in its very content. In all Scandinavian countries a so-called “cultural battle” has been articulated and used as heavy artillery when articulating characteristics of either side. It is this battle I will highlight and demonstrate through examples how the “general public” has been taken hostage on this identity battle field. Furthermore, I will give examples of alternative strategies (notably found in the art worlds), and why these have also failed to provide actual functioning alternatives to the leading, rivaling, identity strategies. The nature of this crisis and the ways it manifests itself, are by no means strictly restricted to Scandinavia. Therefore, considerations about manifestations and consequences presents some highly relevant and much more general insights.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Cultural Aspects of the Current Scandinavian Identity Crisis; The Case of Denmark – Purity Under Attack
T1 - Kulturni aspekti skandinavske krize identiteta slučaj Danske – čistota na udaru
SP - 238
EP - 250
DO - 10.2298/FID1204238M
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Møller Sørensen , Tine",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/587",
abstract = "In this article I will attempt to show examples of the cultural manifestations of the identity crisis that is currently sweeping over Scandinavia. What is particular about this crisis is that it seems to have struck on most sides of society, while the “Scandinavian model” of the welfare state is slowly crumbling in the wake of the global financial problems. At the center of both this struggle and crisis is the notion of the Homo Scandinavicus; this seems at the same time a threat to existence (by different enemies, depending on one’s stand in the struggle) and contested in its very content. In all Scandinavian countries a so-called “cultural battle” has been articulated and used as heavy artillery when articulating characteristics of either side. It is this battle I will highlight and demonstrate through examples how the “general public” has been taken hostage on this identity battle field. Furthermore, I will give examples of alternative strategies (notably found in the art worlds), and why these have also failed to provide actual functioning alternatives to the leading, rivaling, identity strategies. The nature of this crisis and the ways it manifests itself, are by no means strictly restricted to Scandinavia. Therefore, considerations about manifestations and consequences presents some highly relevant and much more general insights.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Cultural Aspects of the Current Scandinavian Identity Crisis; The Case of Denmark – Purity Under Attack, Kulturni aspekti skandinavske krize identiteta slučaj Danske – čistota na udaru",
pages = "238-250",
doi = "10.2298/FID1204238M"
}

Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija

Milidrag, Predrag; Radovanović, Bojana

(2012)

TY - JOUR
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/419
AB - Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija
T1 - Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation
SP - 147
EP - 167
DO - 10.2298/FID1202147R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/419",
abstract = "Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija, Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation",
pages = "147-167",
doi = "10.2298/FID1202147R"
}

Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting

Milidrag, Predrag; Karge, Heike

(2012)

TY - JOUR
AU - Karge, Heike
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/562
AB - The article discusses the reasons for the construction, in the 1960s, of a memorial to the victims of the former camp Jasenovac in Yugoslavia, although no such memorial was built at the Sajmište site. How should we explain and understand this difference and what do these two sites stand for in Yugoslav discourses about the past? I will argue that the memorial project for Jasenovac was, due to certain developments, seen as a substitute for similar plans at nearly all the former camp locations in Yugoslavia. Because of this substitution, after the mid 1960s none of the other concetration camp sites in the country benefited from federal financing and thus all of them were excluded from having a real chance at being made into a proper memorial site.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting
T1 - Sajmište, Jasenovac i društveni okviri sećanja i zaborava
SP - 106
EP - 118
DO - 10.2298/FID1204106K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Karge, Heike",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/562",
abstract = "The article discusses the reasons for the construction, in the 1960s, of a memorial to the victims of the former camp Jasenovac in Yugoslavia, although no such memorial was built at the Sajmište site. How should we explain and understand this difference and what do these two sites stand for in Yugoslav discourses about the past? I will argue that the memorial project for Jasenovac was, due to certain developments, seen as a substitute for similar plans at nearly all the former camp locations in Yugoslavia. Because of this substitution, after the mid 1960s none of the other concetration camp sites in the country benefited from federal financing and thus all of them were excluded from having a real chance at being made into a proper memorial site.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting, Sajmište, Jasenovac i društveni okviri sećanja i zaborava",
pages = "106-118",
doi = "10.2298/FID1204106K"
}
3

Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka

Milidrag, Predrag; Krstić, Predrag

(2012)

TY - JOUR
AU - Krstić, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/409
AB - Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka
T1 - The Better Human, the Better Than Human : Limits of Enhancement
SP - 124
EP - 144
DO - 10.2298/FID1202124K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Krstić, Predrag",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/409",
abstract = "Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka, The Better Human, the Better Than Human : Limits of Enhancement",
pages = "124-144",
doi = "10.2298/FID1202124K"
}

Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema

Milidrag, Predrag; Krstić, Predrag

(2012)

TY - JOUR
AU - Krstić, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/594
AB - This paper aims to present Hayek’s view of cultural evolution as an important contribution to contemporary evolutionary epistemology. However, despite the importance of Hayek’s theory of cultural evolution, the tension between his concept of rational liberalism and evolutionary epistemology will be pointe out. This tension limits Hayek’s understanding of cultural evolution. Hayek’s conception of rational liberalism emphasizes the values of individual freedom and benefits of the market system. The term evolutionary epistemology includes the economic phenomena that occur without the participation of consciousness, on the one hand, and activities with the element of purposefulness and intelligibility, on the other.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema
T1 - Some Problems of Evolutionary Epistemology: Hayek’s View on Evolution of Market
SP - 333
EP - 347
DO - 10.2298/FID1203333K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Krstić, Predrag",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/594",
abstract = "This paper aims to present Hayek’s view of cultural evolution as an important contribution to contemporary evolutionary epistemology. However, despite the importance of Hayek’s theory of cultural evolution, the tension between his concept of rational liberalism and evolutionary epistemology will be pointe out. This tension limits Hayek’s understanding of cultural evolution. Hayek’s conception of rational liberalism emphasizes the values of individual freedom and benefits of the market system. The term evolutionary epistemology includes the economic phenomena that occur without the participation of consciousness, on the one hand, and activities with the element of purposefulness and intelligibility, on the other.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema, Some Problems of Evolutionary Epistemology: Hayek’s View on Evolution of Market",
pages = "333-347",
doi = "10.2298/FID1203333K"
}

Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze)

Milidrag, Predrag; Vladimirovič Zabaev, Ivan

(2012)

TY - JOUR
AU - Vladimirovič Zabaev, Ivan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1065
AB - The article traces possible channels of influence of a religious factor on the formation 
of a specific Russian version of socialism. Using the logics of the M. Weber’s work 
“The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”, I. Zabaev reveals the categories 
that played a dominating role in the people’s consciousness in the pre-revolutionary 
Russia. According to his conclusion, these categories were “obedience” and 
“resignation”. It was obedience and resignation that assured the salvation (main value 
in Orthodoxy) of an Orthodox person. In everyday life such orientations were easily 
transformed into the readiness to obey the “superior”. Once elaborated, they turned 
to be quite stable and, being separated from their religious roots, ensured a sort of 
asceticism on the secular path.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze)
T1 - Orthodox Ethic and the Spirit of Socialism. Towards Substantiation of the Hypothesis
SP - 1
EP - 20
DO - 10.2298/FID1201001V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vladimirovič Zabaev, Ivan",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1065",
abstract = "The article traces possible channels of influence of a religious factor on the formation 
of a specific Russian version of socialism. Using the logics of the M. Weber’s work 
“The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”, I. Zabaev reveals the categories 
that played a dominating role in the people’s consciousness in the pre-revolutionary 
Russia. According to his conclusion, these categories were “obedience” and 
“resignation”. It was obedience and resignation that assured the salvation (main value 
in Orthodoxy) of an Orthodox person. In everyday life such orientations were easily 
transformed into the readiness to obey the “superior”. Once elaborated, they turned 
to be quite stable and, being separated from their religious roots, ensured a sort of 
asceticism on the secular path.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze), Orthodox Ethic and the Spirit of Socialism. Towards Substantiation of the Hypothesis",
pages = "1-20",
doi = "10.2298/FID1201001V"
}

Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma

Milidrag, Predrag; Vasiljević, Maja

(2012)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Maja
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/611
AB - The paper follows the discursive path of one of the dominant, and yet forgotten, terms in the history of ideas – that of “degeneration.” The richness of uses and various illuminations of the term, as well as its discursive dispersion and blurring, can be seen from the mid 19th until the first decades of the 20th century. The term was almost inescapable in studies of thinkers from various fields starting in the middle of the 19th century, it was successfully adopted from French, Italian and British medical terminology into the art discourse of modern European societies. By focusing on music, the given term became permanently tied to thinking about relations of music and society in the German-speaking world. In a complex discursive development of the term, the author necessarily made certain choices, paying special attention to the Austro-Hungarian psychologists, Max Nordau who carried the concept of “degeneration” from the medical to the art (and music) sphere. The debate regarding the “degeneration of music,” was developed chronologically, starting from the Second Reich (being the time in which one of the most controversial composers lived, Richard Wagner). While Wagner developed a theory of “degeneration” and its overcoming through “regeneration,” he was still considered “degenerated.” The given example reveals the complexity of the problem we face when we study the concept of “degeneration of music.” The consideration is completed with a glance at the life of “degenerated” musicians and music during the Weimar Republic, that is, their interpretation in the Third Reich.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma
T1 - The Concept of 'Musical Degeneration': From fin-de-siècle Pesimism to the Nationalsocialist Rule
SP - 237
EP - 252
DO - 10.2298/FID1203237V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vasiljević, Maja",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/611",
abstract = "The paper follows the discursive path of one of the dominant, and yet forgotten, terms in the history of ideas – that of “degeneration.” The richness of uses and various illuminations of the term, as well as its discursive dispersion and blurring, can be seen from the mid 19th until the first decades of the 20th century. The term was almost inescapable in studies of thinkers from various fields starting in the middle of the 19th century, it was successfully adopted from French, Italian and British medical terminology into the art discourse of modern European societies. By focusing on music, the given term became permanently tied to thinking about relations of music and society in the German-speaking world. In a complex discursive development of the term, the author necessarily made certain choices, paying special attention to the Austro-Hungarian psychologists, Max Nordau who carried the concept of “degeneration” from the medical to the art (and music) sphere. The debate regarding the “degeneration of music,” was developed chronologically, starting from the Second Reich (being the time in which one of the most controversial composers lived, Richard Wagner). While Wagner developed a theory of “degeneration” and its overcoming through “regeneration,” he was still considered “degenerated.” The given example reveals the complexity of the problem we face when we study the concept of “degeneration of music.” The consideration is completed with a glance at the life of “degenerated” musicians and music during the Weimar Republic, that is, their interpretation in the Third Reich.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma, The Concept of 'Musical Degeneration': From fin-de-siècle Pesimism to the Nationalsocialist Rule",
pages = "237-252",
doi = "10.2298/FID1203237V"
}

The Current Debate: (C+M) E and Ultimate Harm

Milidrag, Predrag; Rakić, Vojin

(2012)

TY - JOUR
AU - Rakić, Vojin
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/560
AB - Persson and Savulescu (2011b) is a largely successful defense of the position promoted in Persson and Savulescu (2008) against Fenton’s critique of this position in Fenton (2009). However, one of Fenton’s essential censures has remained without response: if moral enhancement (ME) is to occur at the genetic or biological level, as Persson and Savulescu suppose it can and ought to, it will not be possible without significant scientific progress, including cognitive enhancement (CE) by bio-medical means. I will offer a response here to this critique Fenton raised—a response Persson and Savulecu did not give. It will be based on the concept of “integrated neuro-enhancement”, abbreviated (C+M) E.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - The Current Debate: (C+M) E and Ultimate Harm
T1 - Aktuelna debata : (K+M) P i konačna šteta
SP - 87
EP - 96
DO - 10.2298/FID1204087R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Rakić, Vojin",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/560",
abstract = "Persson and Savulescu (2011b) is a largely successful defense of the position promoted in Persson and Savulescu (2008) against Fenton’s critique of this position in Fenton (2009). However, one of Fenton’s essential censures has remained without response: if moral enhancement (ME) is to occur at the genetic or biological level, as Persson and Savulescu suppose it can and ought to, it will not be possible without significant scientific progress, including cognitive enhancement (CE) by bio-medical means. I will offer a response here to this critique Fenton raised—a response Persson and Savulecu did not give. It will be based on the concept of “integrated neuro-enhancement”, abbreviated (C+M) E.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "The Current Debate: (C+M) E and Ultimate Harm, Aktuelna debata : (K+M) P i konačna šteta",
pages = "87-96",
doi = "10.2298/FID1204087R"
}

Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions

Milidrag, Predrag; Neumärker , Uwe

(2012)

TY - JOUR
AU - Neumärker , Uwe
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/583
AB - The article outlines the history of the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin as a very good example of how long any such procedure is, from idea to realisation, as well as how strong the debate how and whom to commemorate.. Federal Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe also supervised Memorial to the Murdered Sinti and Roma, Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime and the Memorial to mass murder of patients from mental hospitals. Besides that, the author analyzes the initiatives and sollutions for other monuments in Germany’s capital New Guard Room, as well as the Concentration Camp Sachsenhausen near Berlin.
T2 - Filozofija i društvo
T1 - Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions
T1 - Nemački Spomenik ubijenim evropskim Jevrejima. Rasprave i reakcije
SP - 139
EP - 147
DO - 10.2298/FID1204139N
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Neumärker , Uwe",
year = "2012",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/583",
abstract = "The article outlines the history of the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin as a very good example of how long any such procedure is, from idea to realisation, as well as how strong the debate how and whom to commemorate.. Federal Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe also supervised Memorial to the Murdered Sinti and Roma, Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime and the Memorial to mass murder of patients from mental hospitals. Besides that, the author analyzes the initiatives and sollutions for other monuments in Germany’s capital New Guard Room, as well as the Concentration Camp Sachsenhausen near Berlin.",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions, Nemački Spomenik ubijenim evropskim Jevrejima. Rasprave i reakcije",
pages = "139-147",
doi = "10.2298/FID1204139N"
}
3