Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (1)
Type
other (1)
Version

Klark, Endi

Link to this page

Authority KeyName Variants
c17fb989-0cd4-402f-82b0-1f283609f2a5
  • Klark, Endi (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Od zdravorazumske psihologije ka naivnoj psihologiji

Klark, Endi

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

@misc{
author = "Klark, Endi",
year = "2020",
url = "http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/26/88, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2112",
abstract = "U ovom radu se dovodi u pitanje shvatanje zdravorazumske psihologije kao primitivne, spekulativne teorije o mentalnim stanjima. Ima razloga da se veruje u to da je zdravorazumska psihologija sličnija zdravorazumskoj fizici nego spekulativnom teoretisanju karakterističnom za istoriju fizike. Detaljno se obrazlaže razlika između zdravorazumske fizike i spekulativnog teoretisanja. U radu se izvodi sledeći zaključak: iako zdravorazumsko pripisivanje psihološkog sadržaja nije krajnje ishodište kognitivne nauke, to ne znači se takvo pripisivanje ne može smatrati daleko pouzdanijim izvorom podataka nego što su savremeni teoretičari spremni da priznaju.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Od zdravorazumske psihologije  ka naivnoj psihologiji",
number = "1",
volume = "1",
pages = "125-146"
}