Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (1)
Type
Version
Access

Višić, Maroje

Link to this page

Authority KeyName Variants
908ac9e6-3826-46a5-b739-11f3fcda7b24
 • Višić, Maroje (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Ivory Tower and Barricades: Marcuse and Adorno on the Separation of Theory and Praxis

Višić, Maroje

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - JOUR
AU - Višić, Maroje
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2083
AB - The events of 1968/69 initiated a dispute between Adorno and Marcuse over the (alleged) separation of theory and praxis. While Marcuse “stood at the barricades” Adorno sought recluse in the “ivory tower”. Marcuse and German students perceived Adorno’s move as departure from fundamental postulates of critical theory as laid down in Horkheimer’s 1937 essay. Adorno died amidst the process of clarifying his differences with Marcuse and thus the “unlimited discussions” between the two remain unfinished. This paper sets to examine how both Marcuse and Adorno remained dedicated to the unity of theory and praxis, albeit in different ways. I argue that Adorno did not separate theory and praxis; instead, he perceived the gap between critical theory and concrete historical situation. Adorno rejected simple and unreflective translation of theory into praxis. Hence his attempt to recalibrate critical theory. Marcuse’s and Adorno’s differences lie in their different evaluation of the student movement and this (mis)evaluation was context related. My second argument is that Marcuse/Adorno disagreement is partly caused by the absence of the two from the concrete historical context.
AB - Događaji iz 1968/69. su inicirali raspravu između Adorna i Markuzea oko (navodnog) odvajanja teorije od prakse. Dok je Markuze „stajao na barikadama“ Adorno je težio da se osami u „kuli od slonovače“. Markuze i nemački studenti su Adornov potez videli kao odstupanje od osnovnih postulata kritičke teorije kako ih je Horkhajmer postavio 1937. godine u svom eseju. Adorno je preminuo tokom procesa razjašnjavanja svojih neslaganja sa Markuzeom, te je „neprestana diskusija“ između njih ostala nedovršena. Ovaj rad teži da ispita kako su Markuze i Adorno ostali posvećeni jedinstvu teorije i prakse ali na drugačiji način. Tvrdiću da Adorno nije odvajao teoriju od prakse. Umesto toga on je video jaz između kritičke teorije i konkretne istorijske situacije. Adorno je odbacivao jednostavno i nerefleksivno prevođenje teorije u praksu. Dakle, Adorno je pokušao da rekalibrira kritičku teoriju. Razlike između Markuzea i Adorna leže u njihovim različitim procenjivanjima studentskog pokreta, a to (pogrešno) procenjivanje je vezano za kontekst. Moj drugi argument će biti da je rasprava između Markuzea i Adorna delimično uslovljena njihovim odsustvom iz konkretnog istorijskog konteksta.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Ivory Tower and Barricades: Marcuse and Adorno on the Separation of Theory and Praxis
T1 - Kula od slonovače i barikade: Markuze i Adorno o razdvajanju teorije od prakse
IS - 2
VL - 31
SP - 220
EP - 241
DO - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2298%2FFID2002220V
ER - 
@article{
author = "Višić, Maroje",
year = "2020",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2083",
abstract = "The events of 1968/69 initiated a dispute between Adorno and Marcuse over the (alleged) separation of theory and praxis. While Marcuse “stood at the barricades” Adorno sought recluse in the “ivory tower”. Marcuse and German students perceived Adorno’s move as departure from fundamental postulates of critical theory as laid down in Horkheimer’s 1937 essay. Adorno died amidst the process of clarifying his differences with Marcuse and thus the “unlimited discussions” between the two remain unfinished. This paper sets to examine how both Marcuse and Adorno remained dedicated to the unity of theory and praxis, albeit in different ways. I argue that Adorno did not separate theory and praxis; instead, he perceived the gap between critical theory and concrete historical situation. Adorno rejected simple and unreflective translation of theory into praxis. Hence his attempt to recalibrate critical theory. Marcuse’s and Adorno’s differences lie in their different evaluation of the student movement and this (mis)evaluation was context related. My second argument is that Marcuse/Adorno disagreement is partly caused by the absence of the two from the concrete historical context., Događaji iz 1968/69. su inicirali raspravu između Adorna i Markuzea oko (navodnog) odvajanja teorije od prakse. Dok je Markuze „stajao na barikadama“ Adorno je težio da se osami u „kuli od slonovače“. Markuze i nemački studenti su Adornov potez videli kao odstupanje od osnovnih postulata kritičke teorije kako ih je Horkhajmer postavio 1937. godine u svom eseju. Adorno je preminuo tokom procesa razjašnjavanja svojih neslaganja sa Markuzeom, te je „neprestana diskusija“ između njih ostala nedovršena. Ovaj rad teži da ispita kako su Markuze i Adorno ostali posvećeni jedinstvu teorije i prakse ali na drugačiji način. Tvrdiću da Adorno nije odvajao teoriju od prakse. Umesto toga on je video jaz između kritičke teorije i konkretne istorijske situacije. Adorno je odbacivao jednostavno i nerefleksivno prevođenje teorije u praksu. Dakle, Adorno je pokušao da rekalibrira kritičku teoriju. Razlike između Markuzea i Adorna leže u njihovim različitim procenjivanjima studentskog pokreta, a to (pogrešno) procenjivanje je vezano za kontekst. Moj drugi argument će biti da je rasprava između Markuzea i Adorna delimično uslovljena njihovim odsustvom iz konkretnog istorijskog konteksta.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Ivory Tower and Barricades: Marcuse and Adorno on the Separation of Theory and Praxis, Kula od slonovače i barikade: Markuze i Adorno o razdvajanju teorije od prakse",
number = "2",
volume = "31",
pages = "220-241",
doi = "http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2298%2FFID2002220V"
}
Višić, M. (2020). Kula od slonovače i barikade: Markuze i Adorno o razdvajanju teorije od prakse.
Filozofija i društvo/Philosophy and SocietyBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 31(2), 220-241.
https://doi.org/http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2298%2FFID2002220V
Višić M. Kula od slonovače i barikade: Markuze i Adorno o razdvajanju teorije od prakse. Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2020;31(2):220-241
Višić Maroje, "Kula od slonovače i barikade: Markuze i Adorno o razdvajanju teorije od prakse" 31, no. 2 (2020):220-241,
https://doi.org/http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2298%2FFID2002220V .