Šoć, Andrija

Link to this page

Authority KeyName Variants
888a91fd-983e-47da-948f-b9fa657c6ce6
 • Šoć, Andrija (1)
Projects

Author's Bibliography

Ka obuhvatnom pojmu poverenja

Šoć, Andrija

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Šoć, Andrija
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2235
AB - U ovom radu ću razmotriti fenomen poverenja iz dva ugla. Prvi deo rada će se ticati empirijskih pristupa u istraživanju poverenja. Ukrat-ko ću razmotriti pet aktuelnih debata o prednostima i manama razli-čitih empirijskih pristupa, da bih zatim ukazao na to da svaka od njih zahteva preciznije određenje poverenja. U drugom delu rada, poći ću od trenutno dominantne debate između onih koji poverenje izjedna-čavaju sa ponašanjem i onih koji ga izjednačavaju sa očekivanjem. Govoriću o problemima oba ova pristupa, kao i o tezi da je poverenje crta ličnosti. Iako svaka od ponuđenih opcija ima svoje dobre strane, poverenje je, pokušaću da pokažem, suviše kompleksan fenomen da bi se odredilo na tako jednostavan način. Rad završavam obuhvat-nom definicijom poverenja koja uključuje i neke od pomenutih ele-menata, ali i druge značajne aspekte tog fenomena, i za koju se na-dam da može da posluži kao polazna tačka u formulisanju budućih empirijskih istraživanja.
AB - In this paper I will approach the phenomenon of trust from two angles. The first part of the paper will deal with empirical research of trust. I will outline five ongoing de-bates regarding the pros and cons of different types of such research, and subsequent-ly point out that each side in these debates requires a more precise definition of trust. In the second part of the paper, I will start with the currently prevalent debate between those who equate trust with behaviour and those who define it as an expectation. I will talk about the problems of both these approaches, and also about the thesis that trust is a character trait. Although each of these options has its own merits, I will try to show that trust is a phenomenon that is too complex for any simple or straightfor-ward definition. I conclude the paper by providing a comprehensive definition of trust, which includes some of the mentioned elements, but also several other significant aspects of the phenomenon, and which I hope can serve as a starting point in formu-lating future empirical research.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Ka obuhvatnom pojmu poverenja
T1 - Toward a Comprehensive Concept of Trust
IS - 1
VL - 2
SP - 35
EP - 52
DO - 10.5281/zenodo.4784241
ER - 
@article{
author = "Šoć, Andrija",
year = "2021",
abstract = "U ovom radu ću razmotriti fenomen poverenja iz dva ugla. Prvi deo rada će se ticati empirijskih pristupa u istraživanju poverenja. Ukrat-ko ću razmotriti pet aktuelnih debata o prednostima i manama razli-čitih empirijskih pristupa, da bih zatim ukazao na to da svaka od njih zahteva preciznije određenje poverenja. U drugom delu rada, poći ću od trenutno dominantne debate između onih koji poverenje izjedna-čavaju sa ponašanjem i onih koji ga izjednačavaju sa očekivanjem. Govoriću o problemima oba ova pristupa, kao i o tezi da je poverenje crta ličnosti. Iako svaka od ponuđenih opcija ima svoje dobre strane, poverenje je, pokušaću da pokažem, suviše kompleksan fenomen da bi se odredilo na tako jednostavan način. Rad završavam obuhvat-nom definicijom poverenja koja uključuje i neke od pomenutih ele-menata, ali i druge značajne aspekte tog fenomena, i za koju se na-dam da može da posluži kao polazna tačka u formulisanju budućih empirijskih istraživanja., In this paper I will approach the phenomenon of trust from two angles. The first part of the paper will deal with empirical research of trust. I will outline five ongoing de-bates regarding the pros and cons of different types of such research, and subsequent-ly point out that each side in these debates requires a more precise definition of trust. In the second part of the paper, I will start with the currently prevalent debate between those who equate trust with behaviour and those who define it as an expectation. I will talk about the problems of both these approaches, and also about the thesis that trust is a character trait. Although each of these options has its own merits, I will try to show that trust is a phenomenon that is too complex for any simple or straightfor-ward definition. I conclude the paper by providing a comprehensive definition of trust, which includes some of the mentioned elements, but also several other significant aspects of the phenomenon, and which I hope can serve as a starting point in formu-lating future empirical research.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Ka obuhvatnom pojmu poverenja, Toward a Comprehensive Concept of Trust",
number = "1",
volume = "2",
pages = "35-52",
doi = "10.5281/zenodo.4784241"
}
Šoć, A.. (2021). Ka obuhvatnom pojmu poverenja. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 2(1), 35-52.
https://doi.org/10.5281/zenodo.4784241
Šoć A. Ka obuhvatnom pojmu poverenja. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2021;2(1):35-52.
doi:10.5281/zenodo.4784241 .
Šoć, Andrija, "Ka obuhvatnom pojmu poverenja" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 2, no. 1 (2021):35-52,
https://doi.org/10.5281/zenodo.4784241 . .