Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2015 (1)
Type
other (1)
Version

Duhaček, Daša

Link to this page

Authority KeyName Variants
6ec1b1ac-1800-4d66-a1c0-4cf7e675b40d
  • Duhaček, Daša (1)
Projects

Author's Bibliography

Istraživanje rodno zasnovanog zasnovanog nasilja u školama školama u Srbiji

Ćeriman, Jelena; Duhaček, Nađa; Perišić, Ksenija; Bogdanović, Marina; Duhaček, Daša

(Beograd : Centar za studije roda i politike; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu; UNICEF , 2015)

@misc{
author = "Ćeriman, Jelena and Duhaček, Nađa and Perišić, Ksenija and Bogdanović, Marina and Duhaček, Daša",
year = "2015",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1723",
publisher = "Beograd : Centar za studije roda i politike; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu; UNICEF ",
title = "Istraživanje rodno zasnovanog zasnovanog nasilja u školama školama u Srbiji"
}