Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2013 (1)
Type
Version

Pavlićević, Predrag

Link to this page

Authority KeyName Variants
4adc83eb-0fa5-4354-8e33-bb68cb3c1ceb
 • Pavlićević, Predrag (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Model za istraživanje stila političkih lidera u Srbiji na prelazu milenijuma

Jovanov, Rastko; Pavlićević, Predrag

(2013)

TY - JOUR
AU - Pavlićević, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/810
AB - U članku je naznačen model za naučnu deskripciju stilova političkog liderstva u Srbiji u periodu od 1990. do danas, odnosno, ukazano na osnovne elemente koncepta koji je autor razvio u studiji 'Stil političkih lidera u Srbiji: U periodu 1990-2006. godine' (2010). Autor izlaže oceni analitički instrumentarij koji pomenuti koncept obuhvata, istovremeno ukazujući na korelativne teorijske pristupe koje u navedenoj studiji nije razmatrao, a mogu biti od značaja za istraživanje političkih elita u Srbiji. Doprinos u epistemološkom delu metoda registruje se u definisanju pojma stila političkog liderstva, kao i kategorijalnog aparata koji ga prati - pojmljenog sa aspekta političkog stila: stila građenja političke moći, stila političke komunikacije, stila građenja legitimiteta, stila ideologije, političkog jezika, političke simbolike i rituala, neverbalne komunikacije i stila iskazivanja patriotizma. Polazeći od stanovišta da politički stilovi odgovaraju karakteristikama političkih kultura i da je potrebno koncipirati idealno-tipske modele stilova fokusnih političkih subjekata, u članku se ocrtava tipologija stilova političkog liderstva primerena specifičnostima delanja političkih lidera u Srbiji: autoritarni, republikanski, realistički, populistički, konformistički, revolucionarni i stil političara buntovnika.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Model za istraživanje stila političkih lidera u Srbiji na prelazu milenijuma
T1 - Model for Research of the Style of Political Leadership in Serbia at the Crossing of the Millennium
SP - 211
EP - 238
DO - 10.2298/FID1302211P
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Pavlićević, Predrag",
year = "2013",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/810",
abstract = "U članku je naznačen model za naučnu deskripciju stilova političkog liderstva u Srbiji u periodu od 1990. do danas, odnosno, ukazano na osnovne elemente koncepta koji je autor razvio u studiji 'Stil političkih lidera u Srbiji: U periodu 1990-2006. godine' (2010). Autor izlaže oceni analitički instrumentarij koji pomenuti koncept obuhvata, istovremeno ukazujući na korelativne teorijske pristupe koje u navedenoj studiji nije razmatrao, a mogu biti od značaja za istraživanje političkih elita u Srbiji. Doprinos u epistemološkom delu metoda registruje se u definisanju pojma stila političkog liderstva, kao i kategorijalnog aparata koji ga prati - pojmljenog sa aspekta političkog stila: stila građenja političke moći, stila političke komunikacije, stila građenja legitimiteta, stila ideologije, političkog jezika, političke simbolike i rituala, neverbalne komunikacije i stila iskazivanja patriotizma. Polazeći od stanovišta da politički stilovi odgovaraju karakteristikama političkih kultura i da je potrebno koncipirati idealno-tipske modele stilova fokusnih političkih subjekata, u članku se ocrtava tipologija stilova političkog liderstva primerena specifičnostima delanja političkih lidera u Srbiji: autoritarni, republikanski, realistički, populistički, konformistički, revolucionarni i stil političara buntovnika.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Model za istraživanje stila političkih lidera u Srbiji na prelazu milenijuma, Model for Research of the Style of Political Leadership in Serbia at the Crossing of the Millennium",
pages = "211-238",
doi = "10.2298/FID1302211P"
}
2