Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (1)
2014 (1)
Type
other (1)
review (1)
Version
Access

Mladenović, Ivica

Link to this page

Authority KeyName Variants
3fa4aa3a-8177-44a9-8705-9b9a13e6fa17
 • Mladenović, Ivica (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.

Mladenović, Ivica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - JOUR
AU - Mladenović, Ivica
PY - 2020
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=847
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2085
AB - Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.
IS - 2
VL - 31
SP - 263
EP - 264
ER - 
@article{
author = "Mladenović, Ivica",
year = "2020",
url = "http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=847, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2085",
abstract = "Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.",
number = "2",
volume = "31",
pages = "263-264"
}
Mladenović, I. (2020). Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018..
Filozofija i društvo/Philosophy and SocietyBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 31(2), 263-264.
Mladenović I. Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.. Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2020;31(2):263-264
Mladenović Ivica, "Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018." 31, no. 2 (2020):263-264

Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta

Mladenović, Ivica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - BOOK
AU - Mladenović, Ivica
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/202
AB - Autor se u tekstu bavi pitanjem odnosa drzave i religijskih zajed¬nica u Francuskoj. Prvi deo rada cini analiza istorijskog konteksta kovanja francuske laicke drzave, njenih lokalnih osobenosti, vrednosti i drustvenih snaga kojesu ih oblikovale. Cinjenica da je Katolicka crkva bilajedan od glav- nih legitimacijskih stubova „starog rezima“, trajnoje odredila karakter odno¬sa drzave i crkve, a pre svega njenu buducu drustvenu iskljucenost pod Repu- blikom. Kao najvazniji dogadaji koji definisu sudbinu veze politickog i religijskog u Francuskoj sve do nasih dana izdvajaju se Francuska revolucija iz 1789. godine i Zakon o odvajanju crkava i drzave iz 1905. godine. U drugom delu se izlazu principi na kojima se temelji savremena relacija izmedu drzave i religijskih zajednica u Francuskoj. Zakljucuje se da tvrdokornim insistiranjem na cisto laickom modelu odnosa izmedu drzave i crkve, naciji kao zajednici gradana i drzavi u veberijanskom smislu te reci, te shvatanjemjavne sfere kao zajednickog prostora u komese negiraju komunitarni interesi, Francuska danas predstavlja usamljeno ostrvo na evropskom kontinentu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta
SP - 94
EP - 114
DO - 10.2298/FID1402094M
ER - 
@book{
author = "Mladenović, Ivica",
year = "2014",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/202",
abstract = "Autor se u tekstu bavi pitanjem odnosa drzave i religijskih zajed¬nica u Francuskoj. Prvi deo rada cini analiza istorijskog konteksta kovanja francuske laicke drzave, njenih lokalnih osobenosti, vrednosti i drustvenih snaga kojesu ih oblikovale. Cinjenica da je Katolicka crkva bilajedan od glav- nih legitimacijskih stubova „starog rezima“, trajnoje odredila karakter odno¬sa drzave i crkve, a pre svega njenu buducu drustvenu iskljucenost pod Repu- blikom. Kao najvazniji dogadaji koji definisu sudbinu veze politickog i religijskog u Francuskoj sve do nasih dana izdvajaju se Francuska revolucija iz 1789. godine i Zakon o odvajanju crkava i drzave iz 1905. godine. U drugom delu se izlazu principi na kojima se temelji savremena relacija izmedu drzave i religijskih zajednica u Francuskoj. Zakljucuje se da tvrdokornim insistiranjem na cisto laickom modelu odnosa izmedu drzave i crkve, naciji kao zajednici gradana i drzavi u veberijanskom smislu te reci, te shvatanjemjavne sfere kao zajednickog prostora u komese negiraju komunitarni interesi, Francuska danas predstavlja usamljeno ostrvo na evropskom kontinentu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta",
pages = "94-114",
doi = "10.2298/FID1402094M"
}
Mladenović, I. (2014). Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta.
Filozofija i društvo/Philosophy and SocietyBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 94-114.
https://doi.org/10.2298/FID1402094M
Mladenović I. Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta. Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2014;:94-114
Mladenović Ivica, "Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta" (2014):94-114,
https://doi.org/10.2298/FID1402094M .