Fiket, Irena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-3939-4089
 • Fiket, Irena (22)
Projects

Author's Bibliography

Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?

Fiket, Irena; Ilić, Vujo; Pudar Draško, Gazela

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Ilić, Vujo
AU - Pudar Draško, Gazela
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1432
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2533
AB - Participation in deliberation in stable democracies produces effects which are beneficial for democracy, while the results of deliberative innovations in non-democracies are more ambiguous. This article contributes to the debate about the effects of participatory democratic innovations on attitudes, related to democratic commitments, political capacities and political participation, in the increasingly ubiquitous hybrid regimes. We present the evidence collected from the participants before and after deliberative mini publics (DMPs), held in Serbia in 2020. Serbia is an exemplary case of a recent wave of autocratization, which had led to it becoming a hybrid regime, and it had no track record of deliberative innovations. When conducting the mini publics, we introduced an innovation in the standard design, by including active citizens – representatives of local initiatives or social movements particularly interested in the issue of DMPs. We could not find evidence that the democratic innovation affected attitudes of participants regarding democratic commitments, political capacities and political participation. However, we did find that participants of the DMPs became less satisfied with the functioning of the democracy on the local level. We argue that the anti-democratic wider context of hybrid regimes can produce adverse effects when introducing participatory democratic innovations, at least when it comes to this specific dimension of political participation. We conclude with the suggestions for further research, and a call for consideration of the wider political context when designing democratic interventions in hybrid regimes.
AB - U stabilnim demokratijama učešće u deliberaciji proizvodi efekte koji pogoduju demokratiji, dok su rezultati deliberativnih inovacija u nedemokratijama neodređeniji. Ovaj članak predstavlja doprinos debati o efektima participatornih demokratskih inovacija na stavove o privrženosti demokratiji, političkom kapacitetu i političkoj participaciji u sve prisutnijim hibridnim režimima. U radu predstavljamo rezultate ispitivanja učesnika, pre i posle njihovog učešća u deliberativnim mini javnostima (DMJ), održanih u Srbiji 2020. godine. Srbija predstavlja uzorni slučaj poslednjeg talasa autokratizacije, putem kog je postala hibridni režim, i pored toga nema razvijenu praksu deliberativnih inovacija. Prilikom sprovođenja mini-javnosti, uveli smo inovaciju u uobičajeni dizajn, tako što su uključeni i aktivni građani - predstavnici lokalnih inicijativa ili društvenih pokreta koji su bili posebno zainteresovani za temu DMJ. Naši nalazi nisu pokazali da je demokratska inovacija uticala na promenu stavova učesnika o privrženosti demokratiji, političkom kapacitetu i političkoj participaciji. Međutim, utvrdili smo da su učesnici DMJ bili manje zadovoljni funkcionisanjem demokratije na lokalnom nivou. Ovo objašnjavamo širim, anti-demokratskim kontekstom hibridnih režima, koji proizvodi neželjene efekte prilikom uvođenja demokratskih inovacija, bar kada se radi o ovim specifičnim dimenzijama političke participacije. Zaključujemo članak sa predlozima za buduća istraživanja, i preporukom da se prilikom dizajniranja demokratskih intervencija u hibridnim režimima uvaže specifičnosti šireg političkog konteksta.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?
T1 - Izneverena očekivanja: mogu li deliberativne inovacije u hibridnim režimima imati demokratske efekte?
IS - 1
VL - 33
SP - 50
EP - 71
DO - 10.2298/FID2201050F
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Ilić, Vujo and Pudar Draško, Gazela",
year = "2022",
abstract = "Participation in deliberation in stable democracies produces effects which are beneficial for democracy, while the results of deliberative innovations in non-democracies are more ambiguous. This article contributes to the debate about the effects of participatory democratic innovations on attitudes, related to democratic commitments, political capacities and political participation, in the increasingly ubiquitous hybrid regimes. We present the evidence collected from the participants before and after deliberative mini publics (DMPs), held in Serbia in 2020. Serbia is an exemplary case of a recent wave of autocratization, which had led to it becoming a hybrid regime, and it had no track record of deliberative innovations. When conducting the mini publics, we introduced an innovation in the standard design, by including active citizens – representatives of local initiatives or social movements particularly interested in the issue of DMPs. We could not find evidence that the democratic innovation affected attitudes of participants regarding democratic commitments, political capacities and political participation. However, we did find that participants of the DMPs became less satisfied with the functioning of the democracy on the local level. We argue that the anti-democratic wider context of hybrid regimes can produce adverse effects when introducing participatory democratic innovations, at least when it comes to this specific dimension of political participation. We conclude with the suggestions for further research, and a call for consideration of the wider political context when designing democratic interventions in hybrid regimes., U stabilnim demokratijama učešće u deliberaciji proizvodi efekte koji pogoduju demokratiji, dok su rezultati deliberativnih inovacija u nedemokratijama neodređeniji. Ovaj članak predstavlja doprinos debati o efektima participatornih demokratskih inovacija na stavove o privrženosti demokratiji, političkom kapacitetu i političkoj participaciji u sve prisutnijim hibridnim režimima. U radu predstavljamo rezultate ispitivanja učesnika, pre i posle njihovog učešća u deliberativnim mini javnostima (DMJ), održanih u Srbiji 2020. godine. Srbija predstavlja uzorni slučaj poslednjeg talasa autokratizacije, putem kog je postala hibridni režim, i pored toga nema razvijenu praksu deliberativnih inovacija. Prilikom sprovođenja mini-javnosti, uveli smo inovaciju u uobičajeni dizajn, tako što su uključeni i aktivni građani - predstavnici lokalnih inicijativa ili društvenih pokreta koji su bili posebno zainteresovani za temu DMJ. Naši nalazi nisu pokazali da je demokratska inovacija uticala na promenu stavova učesnika o privrženosti demokratiji, političkom kapacitetu i političkoj participaciji. Međutim, utvrdili smo da su učesnici DMJ bili manje zadovoljni funkcionisanjem demokratije na lokalnom nivou. Ovo objašnjavamo širim, anti-demokratskim kontekstom hibridnih režima, koji proizvodi neželjene efekte prilikom uvođenja demokratskih inovacija, bar kada se radi o ovim specifičnim dimenzijama političke participacije. Zaključujemo članak sa predlozima za buduća istraživanja, i preporukom da se prilikom dizajniranja demokratskih intervencija u hibridnim režimima uvaže specifičnosti šireg političkog konteksta.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?, Izneverena očekivanja: mogu li deliberativne inovacije u hibridnim režimima imati demokratske efekte?",
number = "1",
volume = "33",
pages = "50-71",
doi = "10.2298/FID2201050F"
}
Fiket, I., Ilić, V.,& Pudar Draško, G.. (2022). Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(1), 50-71.
https://doi.org/10.2298/FID2201050F
Fiket I, Ilić V, Pudar Draško G. Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(1):50-71.
doi:10.2298/FID2201050F .
Fiket, Irena, Ilić, Vujo, Pudar Draško, Gazela, "Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 1 (2022):50-71,
https://doi.org/10.2298/FID2201050F . .

Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia

Fiket, Irena; Đorđević, Biljana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Đorđević, Biljana
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1430
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2531
AB - A worrying trend of autocratization that has been spreading globally in recent years, has thrust forward a new wave of appeals for deliberative and participatory democracy as a remedy for the crisis. With a few exceptions, the majority of participatory and deliberative institutions were implemented in stable democracies. The efforts to institutionalize participatory and deliberative models are almost completely absent in Serbia and other Western Balkan countries. Yet, there has been a trend of citizen mobilization in the form of social movements and local civic initiatives, which are both a symptom of unresponsive and quite openly authoritarian institutions, as well as a potential pathway to democratization. The pace and scope of these developments in the undemocratic societies of the Western Balkan region, in terms of both bottom up and top-down democratic experimentation, call for a better understanding of their internal dynamics, and their social and political impact. Responding to this need, the articles in the special issue focus on social movement mobilizations and deliberative experimentation. 

To begin with, our introductory article focuses particularly on understanding the possible role deliberative institutions could have in hybrid regimes. It looks at the first two cases of deliberative mini publics (DMPs) ever organized in Serbia, analyzing their rationale, specific design, implementation, as well as considering the possible role deliberative institutions could play in the hybrid regime of Serbia.
AB - Zabrinjavajući trend autokratizacije koja se širi svetom poslednjih godina je pokrenuo novi talas poziva na deliberativnu i participativnu demokratiju kao lek za krizu. Uz nekoliko izuzetaka, većina participativnih i deliberativnih institucija je uspostavljana i sprovođena u stabilnim demokratijama. Napori da se participativni i deliberativni modeli institucionalizuju skoro u potpunosti izostaju u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, ono što je prisutno je mobilizacija građana u okviru društvenih pokreta i lokalnih građanskih inicijativa, koja je istovremeno simptom neodgovornih i sve očiglednije autoritarnih institucija, kao i potencijalni put ka demokratizaciji. Tempo i obim ovakvog razvoja demokratskih eksperimenata, kako onih odozdo nagore tako i onih odozgo nadole, u nedemokratskim društvima regiona Zapadnog Balkana, zahtevaju bolje razumevanje njihove unutrašnje dinamike i njihovog društvenog i političkog uticaja. Kao odgovor na ovu potrebu, članci u ovom tematu stavljaju naglasak na mobilizaciju društvenih pokreta i deliberativno eksperimentisanje.
Na samom početku, naš uvodni članak se posebno fokusira na razumevanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnim režimima. Razmatraju se prva dva slučaja deliberativnih mini javnosti (DMJ) ikada organizovanih u Srbiji, uz analizu obrazloženja, specifičnog dizajna, sprovođenja DMJ, kao i sagledavanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnom režimu Srbije.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia
T1 - Obećanja i izazovi deliberativnih i participativnih inovacija u hibridnim režimima: slučaj dve Građanske skupštine u Srbiji
IS - 1
VL - 33
SP - 3
EP - 25
DO - 10.2298/FID2201003F
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Đorđević, Biljana",
year = "2022",
abstract = "A worrying trend of autocratization that has been spreading globally in recent years, has thrust forward a new wave of appeals for deliberative and participatory democracy as a remedy for the crisis. With a few exceptions, the majority of participatory and deliberative institutions were implemented in stable democracies. The efforts to institutionalize participatory and deliberative models are almost completely absent in Serbia and other Western Balkan countries. Yet, there has been a trend of citizen mobilization in the form of social movements and local civic initiatives, which are both a symptom of unresponsive and quite openly authoritarian institutions, as well as a potential pathway to democratization. The pace and scope of these developments in the undemocratic societies of the Western Balkan region, in terms of both bottom up and top-down democratic experimentation, call for a better understanding of their internal dynamics, and their social and political impact. Responding to this need, the articles in the special issue focus on social movement mobilizations and deliberative experimentation. 

To begin with, our introductory article focuses particularly on understanding the possible role deliberative institutions could have in hybrid regimes. It looks at the first two cases of deliberative mini publics (DMPs) ever organized in Serbia, analyzing their rationale, specific design, implementation, as well as considering the possible role deliberative institutions could play in the hybrid regime of Serbia., Zabrinjavajući trend autokratizacije koja se širi svetom poslednjih godina je pokrenuo novi talas poziva na deliberativnu i participativnu demokratiju kao lek za krizu. Uz nekoliko izuzetaka, većina participativnih i deliberativnih institucija je uspostavljana i sprovođena u stabilnim demokratijama. Napori da se participativni i deliberativni modeli institucionalizuju skoro u potpunosti izostaju u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, ono što je prisutno je mobilizacija građana u okviru društvenih pokreta i lokalnih građanskih inicijativa, koja je istovremeno simptom neodgovornih i sve očiglednije autoritarnih institucija, kao i potencijalni put ka demokratizaciji. Tempo i obim ovakvog razvoja demokratskih eksperimenata, kako onih odozdo nagore tako i onih odozgo nadole, u nedemokratskim društvima regiona Zapadnog Balkana, zahtevaju bolje razumevanje njihove unutrašnje dinamike i njihovog društvenog i političkog uticaja. Kao odgovor na ovu potrebu, članci u ovom tematu stavljaju naglasak na mobilizaciju društvenih pokreta i deliberativno eksperimentisanje.
Na samom početku, naš uvodni članak se posebno fokusira na razumevanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnim režimima. Razmatraju se prva dva slučaja deliberativnih mini javnosti (DMJ) ikada organizovanih u Srbiji, uz analizu obrazloženja, specifičnog dizajna, sprovođenja DMJ, kao i sagledavanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnom režimu Srbije.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia, Obećanja i izazovi deliberativnih i participativnih inovacija u hibridnim režimima: slučaj dve Građanske skupštine u Srbiji",
number = "1",
volume = "33",
pages = "3-25",
doi = "10.2298/FID2201003F"
}
Fiket, I.,& Đorđević, B.. (2022). Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(1), 3-25.
https://doi.org/10.2298/FID2201003F
Fiket I, Đorđević B. Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(1):3-25.
doi:10.2298/FID2201003F .
Fiket, Irena, Đorđević, Biljana, "Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 1 (2022):3-25,
https://doi.org/10.2298/FID2201003F . .

The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative

Fiket, Irena; Ivković, Marjan; Pudar Draško, Gazela; Vasiljević, Jelena

(Coordinamento SIBA - University of Salento, 2019)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Ivković, Marjan
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2044
AB - The main focus of our paper is on a specific form of democratic discourse, used in different types of social engagement actions (petitions, speeches, intellectual engagement, ad hoc citizens' protests, social movements etc.), that attempts to politicize a certain issue by challenging the neoliberal principle of instrumentalism which argues that democratic procedures can legitimately be abandoned in the name of the greater efficiency of socioeconomic development. Therefore, we start from identifying the discourse of "neoliberal instrumentalism" and its relative success in delegitimizing the welfare state and mechanisms of democratic decision making and we formulate a conceptual model of a democratic counter-narrative named "anti-instrumentalist discourse". Through empirical analyses of discourse used by We Won't Let Belgrade D(r)own initiative, that mobilized against the Serbian government's urban project Belgrade Waterfront we try to illustrate the applicability and the heuristic value of the proposed model. The data for the analyses were collected through 1) desk analysis of available secondary data on the Belgrade Waterfront project, 2) official statements and proclamations of the We Won't Let Belgrade D(r)own initiative, 3) semi-structured interviews with four core members of the initiative.
PB - Coordinamento SIBA - University of Salento
T2 - Partecipazione E Conflitto
T1 - The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative
IS - 3
VL - 12
SP - 898
EP - 918
DO - 10.1285/i20356609v12i3p898
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Ivković, Marjan and Pudar Draško, Gazela and Vasiljević, Jelena",
year = "2019",
abstract = "The main focus of our paper is on a specific form of democratic discourse, used in different types of social engagement actions (petitions, speeches, intellectual engagement, ad hoc citizens' protests, social movements etc.), that attempts to politicize a certain issue by challenging the neoliberal principle of instrumentalism which argues that democratic procedures can legitimately be abandoned in the name of the greater efficiency of socioeconomic development. Therefore, we start from identifying the discourse of "neoliberal instrumentalism" and its relative success in delegitimizing the welfare state and mechanisms of democratic decision making and we formulate a conceptual model of a democratic counter-narrative named "anti-instrumentalist discourse". Through empirical analyses of discourse used by We Won't Let Belgrade D(r)own initiative, that mobilized against the Serbian government's urban project Belgrade Waterfront we try to illustrate the applicability and the heuristic value of the proposed model. The data for the analyses were collected through 1) desk analysis of available secondary data on the Belgrade Waterfront project, 2) official statements and proclamations of the We Won't Let Belgrade D(r)own initiative, 3) semi-structured interviews with four core members of the initiative.",
publisher = "Coordinamento SIBA - University of Salento",
journal = "Partecipazione E Conflitto",
title = "The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative",
number = "3",
volume = "12",
pages = "898-918",
doi = "10.1285/i20356609v12i3p898"
}
Fiket, I., Ivković, M., Pudar Draško, G.,& Vasiljević, J.. (2019). The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative. in Partecipazione E Conflitto
Coordinamento SIBA - University of Salento., 12(3), 898-918.
https://doi.org/10.1285/i20356609v12i3p898
Fiket I, Ivković M, Pudar Draško G, Vasiljević J. The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative. in Partecipazione E Conflitto. 2019;12(3):898-918.
doi:10.1285/i20356609v12i3p898 .
Fiket, Irena, Ivković, Marjan, Pudar Draško, Gazela, Vasiljević, Jelena, "The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative" in Partecipazione E Conflitto, 12, no. 3 (2019):898-918,
https://doi.org/10.1285/i20356609v12i3p898 . .

Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia

Pudar Draško, Gazela; Fiket, Irena; Vasiljević, Jelena

(Taylor & Francis Online, 2019)

TY - JOUR
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Fiket, Irena
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2019
UR - https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683857.2019.1654317?journalCode=fbss20
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2021
AB - This paper provides a comparative analysis of social movements’ characteristics and capacities to struggle against illiberal tendencies and incite political change in Serbia and North Macedonia. First, we discuss the illiberal elements of political regimes in the countries in question, Serbia and North Macedonia. Then, we provide a comprehensive overview of progressive social movements in the two countries, formed and organized as a response to different authoritarian and non-democratic tendencies. Finally, we point to some differences in their organizing, coalition-forging and issue-defining principles, which, we believe, may help to explain the relative success of social movements in North Macedonia in producing relevant political outcomes, compared to the weak political impact of social movements in Serbia. Empirical data were collected during the summer of 2018 through in-depth interviews with members of social movements in North Macedonia and Serbia.
PB - Taylor & Francis Online
T2 - Southeast European and Black Sea Studies
T1 - Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia
DO - 10.1080/14683857.2019.1654317
ER - 
@article{
author = "Pudar Draško, Gazela and Fiket, Irena and Vasiljević, Jelena",
year = "2019",
abstract = "This paper provides a comparative analysis of social movements’ characteristics and capacities to struggle against illiberal tendencies and incite political change in Serbia and North Macedonia. First, we discuss the illiberal elements of political regimes in the countries in question, Serbia and North Macedonia. Then, we provide a comprehensive overview of progressive social movements in the two countries, formed and organized as a response to different authoritarian and non-democratic tendencies. Finally, we point to some differences in their organizing, coalition-forging and issue-defining principles, which, we believe, may help to explain the relative success of social movements in North Macedonia in producing relevant political outcomes, compared to the weak political impact of social movements in Serbia. Empirical data were collected during the summer of 2018 through in-depth interviews with members of social movements in North Macedonia and Serbia.",
publisher = "Taylor & Francis Online",
journal = "Southeast European and Black Sea Studies",
title = "Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia",
doi = "10.1080/14683857.2019.1654317"
}
Pudar Draško, G., Fiket, I.,& Vasiljević, J.. (2019). Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia. in Southeast European and Black Sea Studies
Taylor & Francis Online..
https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1654317
Pudar Draško G, Fiket I, Vasiljević J. Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia. in Southeast European and Black Sea Studies. 2019;.
doi:10.1080/14683857.2019.1654317 .
Pudar Draško, Gazela, Fiket, Irena, Vasiljević, Jelena, "Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia" in Southeast European and Black Sea Studies (2019),
https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1654317 . .
10
7
4
8

Introduction

Bojanić, Petar; Fiket, Irena; Hrnjez, Saša; Scalmani, Davide

(Milano: Mimesis Edizioni, 2018)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar
AU - Fiket, Irena
AU - Hrnjez, Saša
AU - Scalmani, Davide
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2122
PB - Milano: Mimesis Edizioni
T2 - Culture in traduzione: un paradigma per l’Europa
T1 - Introduction
SP - 11
EP - 21
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar and Fiket, Irena and Hrnjez, Saša and Scalmani, Davide",
year = "2018",
publisher = "Milano: Mimesis Edizioni",
journal = "Culture in traduzione: un paradigma per l’Europa",
booktitle = "Introduction",
pages = "11-21"
}
Bojanić, P., Fiket, I., Hrnjez, S.,& Scalmani, D.. (2018). Introduction. in Culture in traduzione: un paradigma per l’Europa
Milano: Mimesis Edizioni., 11-21.
Bojanić P, Fiket I, Hrnjez S, Scalmani D. Introduction. in Culture in traduzione: un paradigma per l’Europa. 2018;:11-21..
Bojanić, Petar, Fiket, Irena, Hrnjez, Saša, Scalmani, Davide, "Introduction" in Culture in traduzione: un paradigma per l’Europa (2018):11-21.

Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica

Ćeriman, Jelena; Fiket, Irena; Rácz, Krisztina

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - BOOK
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Fiket, Irena
AU - Rácz, Krisztina
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1719
AB - U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti? Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017. godine u okviru Univerziteta u Beogradu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
T1 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
ER - 
@book{
author = "Ćeriman, Jelena and Fiket, Irena and Rácz, Krisztina",
year = "2018",
abstract = "U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti? Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017. godine u okviru Univerziteta u Beogradu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)",
title = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica"
}
Ćeriman, J., Fiket, I.,& Rácz, K.. (2018). Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Ćeriman J, Fiket I, Rácz K. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;..
Ćeriman, Jelena, Fiket, Irena, Rácz, Krisztina, "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica" (2018).

(I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?

Fiket, Irena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
PY - 2018
UR - http://www.celap.edu.rs/en/wp-content/uploads/2018/03/Zongliranje_pdf.compressed.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1714
AB - Kada govorimo o izazovima sa kojima se akademske radnice
suočavaju na početku svojih karijera, o usklađenosti njihovog
privatnog i profesionalnog života i organizaciji slobodnog vremena,
neminovno razmatramo teme od velikog značaja. Međutim, iako
diskusija vezana za usklađenost privatnog i profesionalnog života ne
može proći bez osvrta na raspodelu poslova unutar domaćinstva,
ova problematika, potpuno neopravdano, gubi na atraktivnosti u
javnim diskusijama, često čak i onima koje karakterišu feministički
pristupi. Dve međusobno povezane problematike istražene su u
ovoj studiji. Prva problematika se odnosi na podelu poslova u
domaćinstvu (i na faktore koji na nju utiču), kao i na zadovoljstvo
akademskih radnica takvom situacijom. Druga se odnosi na
usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza s fokusom pre
svega na ispitivanje postojanja odnosa međuzavisnosti između
raspodele poslova unutar domaćinstva i fluidnije organizacije
posla, koja je karakteristična i za akademsku profesiju. Iako
prevashodno eksplorativnog karaktera, s obzirom na to da je
primarni cilj prikupljanja podataka korišćenih u mojoj studiji bio
uvid u situaciju u kojoj se nalaze akademske radnice na početku
karijere, koje su angažovane na Univerzitetu u Beogradu, u tekstu
ću pokušati da otvorim diskusiju vezanu za ova pitanja i ponudim neka objašnjenja.
Tekst moje studije podeljen je u četiri dela. Nakon uvoda sledi
deo teksta posvećen istraživačkim pitanjima i s njima povezanim
tezama koje proizilaze iz, u ovom delu izloženog, neminovno
selektivnog pregleda relevantne literature. U empirijskom delu
rada koji će nakon toga uslediti, podvrgnuću proveri istraživačka
pitanja i teze. Poslednji, zaključni, deo posvetiću diskusiji relevantnih
rezultata.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju
T2 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
T1 - (I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena",
year = "2018",
abstract = "Kada govorimo o izazovima sa kojima se akademske radnice
suočavaju na početku svojih karijera, o usklađenosti njihovog
privatnog i profesionalnog života i organizaciji slobodnog vremena,
neminovno razmatramo teme od velikog značaja. Međutim, iako
diskusija vezana za usklađenost privatnog i profesionalnog života ne
može proći bez osvrta na raspodelu poslova unutar domaćinstva,
ova problematika, potpuno neopravdano, gubi na atraktivnosti u
javnim diskusijama, često čak i onima koje karakterišu feministički
pristupi. Dve međusobno povezane problematike istražene su u
ovoj studiji. Prva problematika se odnosi na podelu poslova u
domaćinstvu (i na faktore koji na nju utiču), kao i na zadovoljstvo
akademskih radnica takvom situacijom. Druga se odnosi na
usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza s fokusom pre
svega na ispitivanje postojanja odnosa međuzavisnosti između
raspodele poslova unutar domaćinstva i fluidnije organizacije
posla, koja je karakteristična i za akademsku profesiju. Iako
prevashodno eksplorativnog karaktera, s obzirom na to da je
primarni cilj prikupljanja podataka korišćenih u mojoj studiji bio
uvid u situaciju u kojoj se nalaze akademske radnice na početku
karijere, koje su angažovane na Univerzitetu u Beogradu, u tekstu
ću pokušati da otvorim diskusiju vezanu za ova pitanja i ponudim neka objašnjenja.
Tekst moje studije podeljen je u četiri dela. Nakon uvoda sledi
deo teksta posvećen istraživačkim pitanjima i s njima povezanim
tezama koje proizilaze iz, u ovom delu izloženog, neminovno
selektivnog pregleda relevantne literature. U empirijskom delu
rada koji će nakon toga uslediti, podvrgnuću proveri istraživačka
pitanja i teze. Poslednji, zaključni, deo posvetiću diskusiji relevantnih
rezultata.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju",
journal = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica",
booktitle = "(I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?"
}
Fiket, I.. (2018). (I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?. in Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Fiket I. (I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?. in Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;..
Fiket, Irena, "(I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?" in Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica (2018).

Uvod

Fiket, Irena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
PY - 2018
UR - http://www.celap.edu.rs/en/wp-content/uploads/2018/03/Zongliranje_pdf.compressed.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1713
AB - U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem
delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni
međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema
koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice
dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda
otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno
uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i
ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog
i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima
prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti?
Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje
porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji
da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima
dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017.
godine u okviru Univerziteta u Beogradu. Pored lične motivacije
autorki da se ovom temom bave iz istraživačkog ugla,
podstaknute iskustvima rada u okviru Univerziteta u Beogradu,
ali i neophodnošću osmišljavanja strategija kojima će premostiti
zahteve akademskog rada u različitim fazama (re)konsolidacije
porodične grupe ili tranzicije u roditeljstvo u kojima se nalaze,
temu je odredila i aktuelnost pitanja reforme sistema visokog
obrazovanja u Srbiji.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju
T2 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
T1 - Uvod
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena",
year = "2018",
abstract = "U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem
delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni
međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema
koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice
dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda
otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno
uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i
ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog
i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima
prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti?
Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje
porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji
da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima
dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017.
godine u okviru Univerziteta u Beogradu. Pored lične motivacije
autorki da se ovom temom bave iz istraživačkog ugla,
podstaknute iskustvima rada u okviru Univerziteta u Beogradu,
ali i neophodnošću osmišljavanja strategija kojima će premostiti
zahteve akademskog rada u različitim fazama (re)konsolidacije
porodične grupe ili tranzicije u roditeljstvo u kojima se nalaze,
temu je odredila i aktuelnost pitanja reforme sistema visokog
obrazovanja u Srbiji.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju",
journal = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica",
booktitle = "Uvod"
}
Fiket, I.. (2018). Uvod. in Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Fiket I. Uvod. in Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;..
Fiket, Irena, "Uvod" in Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica (2018).

Debating Europe, Transforming Identities: Assessing the impact of Deliberative Poll treatment on identity

Fiket, Irena

(Cambridge : Cambridge University Press, 2017)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
PY - 2017
UR - https://www.cambridge.org/core/journals/italian-political-science-review-rivista-italiana-di-scienza-politica/article/div-classtitledebating-europe-transforming-identities-assessing-the-impact-of-deliberative-poll-treatment-on-identitydiv/E343FAB45A5D5BF931D1ECC3EFF26176
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1715
AB - Although there is a considerable amount of talk about transformative power of deliberation
on identity, the debate in literature remains highly theoretical in underlying the benefits of
deliberative model for EU Integration. So far, little empirical evidence is available on the
actual impact of deliberation. Can deliberation enhance European identity? We specifically
address this question by using deliberative polling quasi-experiment that involved random
sample of 348 European citizens in 2 days deliberation on issues of European concern. The
comparison of citizens’ sense of belonging to both EU and nation states before and after
deliberation, allowed us to explore the effects of deliberation on identity and further test it
against the control group. The analyses show that when European citizens are enabled to
deliberate on European issues beyond national borders their exclusive national identity
decreases and they become more community minded. The observed transformation of
identities is further analyzed in order to explore the relationship between European and
national identity. The analyses indicate that even after deliberative treatment in which
European identity has been activated the relationship between multiple identities remains
compatible.
PB - Cambridge : Cambridge University Press
T2 - Italian Political Science Review, Cambridge Journals
T1 - Debating Europe, Transforming Identities: Assessing the impact of Deliberative Poll treatment on identity
IS - 3
VL - 47
DO - 10.1017/ipo.2016.26
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena",
year = "2017",
abstract = "Although there is a considerable amount of talk about transformative power of deliberation
on identity, the debate in literature remains highly theoretical in underlying the benefits of
deliberative model for EU Integration. So far, little empirical evidence is available on the
actual impact of deliberation. Can deliberation enhance European identity? We specifically
address this question by using deliberative polling quasi-experiment that involved random
sample of 348 European citizens in 2 days deliberation on issues of European concern. The
comparison of citizens’ sense of belonging to both EU and nation states before and after
deliberation, allowed us to explore the effects of deliberation on identity and further test it
against the control group. The analyses show that when European citizens are enabled to
deliberate on European issues beyond national borders their exclusive national identity
decreases and they become more community minded. The observed transformation of
identities is further analyzed in order to explore the relationship between European and
national identity. The analyses indicate that even after deliberative treatment in which
European identity has been activated the relationship between multiple identities remains
compatible.",
publisher = "Cambridge : Cambridge University Press",
journal = "Italian Political Science Review, Cambridge Journals",
title = "Debating Europe, Transforming Identities: Assessing the impact of Deliberative Poll treatment on identity",
number = "3",
volume = "47",
doi = "10.1017/ipo.2016.26"
}
Fiket, I.. (2017). Debating Europe, Transforming Identities: Assessing the impact of Deliberative Poll treatment on identity. in Italian Political Science Review, Cambridge Journals
Cambridge : Cambridge University Press., 47(3).
https://doi.org/10.1017/ipo.2016.26
Fiket I. Debating Europe, Transforming Identities: Assessing the impact of Deliberative Poll treatment on identity. in Italian Political Science Review, Cambridge Journals. 2017;47(3).
doi:10.1017/ipo.2016.26 .
Fiket, Irena, "Debating Europe, Transforming Identities: Assessing the impact of Deliberative Poll treatment on identity" in Italian Political Science Review, Cambridge Journals, 47, no. 3 (2017),
https://doi.org/10.1017/ipo.2016.26 . .
9
3

Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći

Fiket, Irena

(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017)

TY - BOOK
AU - Fiket, Irena
PY - 2017
UR - http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14002.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1718
AB - Cilj ove studije bio je da zahvati sve važne elemente
socijalne strukture, kulturno-vrednosnih i političkih
orijentacija građana i građanki. Istraživanje smo
započeli sa idejom da prikažemo portrete tipičnih (i
manje tipičnih) građana Srbije kako bi se poboljšalo
razumevanje političkih dešavanja u Srbiji i mogućeg
uticaja građana. Cilj je bio analiza važnosti
najvažnijih aspekata socijalnog zaleđa koji bi mogli
da potencijalno razlikuju, pa i razjedinjuju građane i
građanke u političkom smislu. Analizirani su, dalje,
politički stavovi i vrednosti (u najopštijem smislu)
kako sadržinski (šta je vrednost i koje vrednosti su
raširene), tako i u kontekstu socijalnog zaleđa, a sve
u odnosu na političko rezonovanje građana. Težilo se
identifikaciji mehanizama i načina na koje se elementi
strukture i kulture izražavaju u političkom delovanju;
analizirane su percepcije toga na koji način se politika
obraća običnim ljudima, može li da odgovori na
njihove potrebe i u kojoj meri je društvenopolitički
kontekst okvir sputavanja autentičnih demokratskih
težnji, ili plodno tlo za njihovo negovanje i razvoj.
PB - Friedrich-Ebert-Stiftung
T2 - Friedrich-Ebert-Stiftung
T1 - Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći
ER - 
@book{
author = "Fiket, Irena",
year = "2017",
abstract = "Cilj ove studije bio je da zahvati sve važne elemente
socijalne strukture, kulturno-vrednosnih i političkih
orijentacija građana i građanki. Istraživanje smo
započeli sa idejom da prikažemo portrete tipičnih (i
manje tipičnih) građana Srbije kako bi se poboljšalo
razumevanje političkih dešavanja u Srbiji i mogućeg
uticaja građana. Cilj je bio analiza važnosti
najvažnijih aspekata socijalnog zaleđa koji bi mogli
da potencijalno razlikuju, pa i razjedinjuju građane i
građanke u političkom smislu. Analizirani su, dalje,
politički stavovi i vrednosti (u najopštijem smislu)
kako sadržinski (šta je vrednost i koje vrednosti su
raširene), tako i u kontekstu socijalnog zaleđa, a sve
u odnosu na političko rezonovanje građana. Težilo se
identifikaciji mehanizama i načina na koje se elementi
strukture i kulture izražavaju u političkom delovanju;
analizirane su percepcije toga na koji način se politika
obraća običnim ljudima, može li da odgovori na
njihove potrebe i u kojoj meri je društvenopolitički
kontekst okvir sputavanja autentičnih demokratskih
težnji, ili plodno tlo za njihovo negovanje i razvoj.",
publisher = "Friedrich-Ebert-Stiftung",
journal = "Friedrich-Ebert-Stiftung",
title = "Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći"
}
Fiket, I.. (2017). Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći. in Friedrich-Ebert-Stiftung
Friedrich-Ebert-Stiftung..
Fiket I. Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći. in Friedrich-Ebert-Stiftung. 2017;..
Fiket, Irena, "Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći" in Friedrich-Ebert-Stiftung (2017).

Formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva. Potencijal i ograničenja deliberativnog modela demokratije

Fiket, Irena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
PY - 2017
UR - http://akademskaknjiga.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=69&lang=en
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1717
AB - Iako su mišljenja podeljena o tome koliko danas možemo da pričamo o krizi demokratije ono oko čega postoji konsenzus jeste da sve manji broj građana aktivno učestvuje u javnom životu zajednice. Građani su sve manje informisani, sve manje zainteresovani za javna pitanja i demokratske institucije i – što ima značajne posledice za samu suštinu demokratije – sve manje se prepoznaju u političkim odlukama koje donose elite (Crouch 2004, Dalton 2004). Iz perspektive demokratske teorije jedini mogući odgovor na ovakvu situaciju demokratskog deficita bio bi osnaživanje građanske participacije. Ipak, iako se čini da je danas ideja o vrednosti i opravdanosti demokratske participacije postala neosporiva, ponovo se čuju zahtevi za ograničavanjem mogućnosti građana da učestvuju u donošenju političkih odluka, ali i u javnom životu uopšte . 
Polazeći iz perspektive deliberativnog modela demokratije, u ovom radu se tvrdi da je zahtev za redukovanjem prostora za građansku participaciju ne samo očigledno loš, zbog toga što dodatno urušava demokratiju ne dozvoljavajući da se napravi prostor za osnaživanje građanstva, već se zasniva i na teorijskim i empirijskim pretpostavkama koje nisu adekvatno postavljene. 
Pored toga, kroz problematizovanje koncepta idealnog građanina, ovaj rad pre svega ističe značaj aktivnosti i tolerantnosti kao karakteristika idealnog građanina koje su neophodne za ostvarenu demokratiju. Koristeći argumente deliberativnog pristupa demokratiji i uvide iz analiza deliberativnih arena, u radu se prvenstveno argumentuje kako je formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva empirijski moguće, ali i kako ove dve karakteristike građanstva ne moraju biti u tenziji.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad : Akademska knjiga
T2 - Angažman: uvod u studije angažovanosti
T1 - Formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva. Potencijal i ograničenja deliberativnog modela demokratije
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena",
year = "2017",
abstract = "Iako su mišljenja podeljena o tome koliko danas možemo da pričamo o krizi demokratije ono oko čega postoji konsenzus jeste da sve manji broj građana aktivno učestvuje u javnom životu zajednice. Građani su sve manje informisani, sve manje zainteresovani za javna pitanja i demokratske institucije i – što ima značajne posledice za samu suštinu demokratije – sve manje se prepoznaju u političkim odlukama koje donose elite (Crouch 2004, Dalton 2004). Iz perspektive demokratske teorije jedini mogući odgovor na ovakvu situaciju demokratskog deficita bio bi osnaživanje građanske participacije. Ipak, iako se čini da je danas ideja o vrednosti i opravdanosti demokratske participacije postala neosporiva, ponovo se čuju zahtevi za ograničavanjem mogućnosti građana da učestvuju u donošenju političkih odluka, ali i u javnom životu uopšte . 
Polazeći iz perspektive deliberativnog modela demokratije, u ovom radu se tvrdi da je zahtev za redukovanjem prostora za građansku participaciju ne samo očigledno loš, zbog toga što dodatno urušava demokratiju ne dozvoljavajući da se napravi prostor za osnaživanje građanstva, već se zasniva i na teorijskim i empirijskim pretpostavkama koje nisu adekvatno postavljene. 
Pored toga, kroz problematizovanje koncepta idealnog građanina, ovaj rad pre svega ističe značaj aktivnosti i tolerantnosti kao karakteristika idealnog građanina koje su neophodne za ostvarenu demokratiju. Koristeći argumente deliberativnog pristupa demokratiji i uvide iz analiza deliberativnih arena, u radu se prvenstveno argumentuje kako je formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva empirijski moguće, ali i kako ove dve karakteristike građanstva ne moraju biti u tenziji.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad : Akademska knjiga",
journal = "Angažman: uvod u studije angažovanosti",
booktitle = "Formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva. Potencijal i ograničenja deliberativnog modela demokratije"
}
Fiket, I.. (2017). Formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva. Potencijal i ograničenja deliberativnog modela demokratije. in Angažman: uvod u studije angažovanosti
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Fiket I. Formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva. Potencijal i ograničenja deliberativnog modela demokratije. in Angažman: uvod u studije angažovanosti. 2017;..
Fiket, Irena, "Formiranje aktivnog i tolerantnog građanstva. Potencijal i ograničenja deliberativnog modela demokratije" in Angažman: uvod u studije angažovanosti (2017).

Deliberative and non-deliberative persuasion: Mechanisms of opinion formation in EuroPolis

Fiket, Irena

(Thousand Oaks, California : SAGE Publications, 2014)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
PY - 2014
UR - http://eup.sagepub.com/content/15/3/410
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1728
AB - From a normative vantage point, post-deliberative opinions should be linked to the quality of arguments presented during discussion. Yet, there is a dearth of research testing this claim. Our study makes a first attempt to overcome this deficiency. By analyzing a European deliberative poll on third country migration, we explore whether statements backed by reason affect opinions, which we term deliberative persuasion. We contrast deliberative persuasion to non-deliberative persuasion, whereby we explore whether the most frequently repeated position influences opinions. We find that with regard to regularization of irregular immigrants, deliberative persuasion took place. In the context of European involvement in immigration affairs, however, opinions are driven by the most frequently repeated position rather than by the quality of argumentation.
PB - Thousand Oaks, California : SAGE Publications
T2 - European Union Politics
T1 - Deliberative and non-deliberative persuasion: Mechanisms of opinion formation in EuroPolis
IS - 3
VL - 15
DO - 10.1177/1465116514528757
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena",
year = "2014",
abstract = "From a normative vantage point, post-deliberative opinions should be linked to the quality of arguments presented during discussion. Yet, there is a dearth of research testing this claim. Our study makes a first attempt to overcome this deficiency. By analyzing a European deliberative poll on third country migration, we explore whether statements backed by reason affect opinions, which we term deliberative persuasion. We contrast deliberative persuasion to non-deliberative persuasion, whereby we explore whether the most frequently repeated position influences opinions. We find that with regard to regularization of irregular immigrants, deliberative persuasion took place. In the context of European involvement in immigration affairs, however, opinions are driven by the most frequently repeated position rather than by the quality of argumentation.",
publisher = "Thousand Oaks, California : SAGE Publications",
journal = "European Union Politics",
title = "Deliberative and non-deliberative persuasion: Mechanisms of opinion formation in EuroPolis",
number = "3",
volume = "15",
doi = "10.1177/1465116514528757"
}
Fiket, I.. (2014). Deliberative and non-deliberative persuasion: Mechanisms of opinion formation in EuroPolis. in European Union Politics
Thousand Oaks, California : SAGE Publications., 15(3).
https://doi.org/10.1177/1465116514528757
Fiket I. Deliberative and non-deliberative persuasion: Mechanisms of opinion formation in EuroPolis. in European Union Politics. 2014;15(3).
doi:10.1177/1465116514528757 .
Fiket, Irena, "Deliberative and non-deliberative persuasion: Mechanisms of opinion formation in EuroPolis" in European Union Politics, 15, no. 3 (2014),
https://doi.org/10.1177/1465116514528757 . .
28
26
27

Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi

Fiket, Irena; Curkovic, Vesela; Mijacic, Dragisa

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije : Geografski fakultet, 2014)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
AU - Curkovic, Vesela
AU - Mijacic, Dragisa
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1772
AB - The integration of participatory models of democracy, within the process of formulation and implementation of public policy is strongly promoted by the EU institutions and by majority of developed democracies. The participatory models of democracy are based on the inclusion of many social actors, which can be considered not only as stakeholders but also as those who know well the social and economic context, in the formation of public policy. Participatory model, usually implemented at the local level, enable restoration of control over political decisions to the hands of the community and the formation of policies that will be able to protect and promote local economic and social interests and resources. At the same time, the literature points out that participation of the public in the formulation of public policy is one of the basic conditions of successfully planned and implemented policy. The use of participatory models of public lands management has proven to be very fruitful in many European countries which resulted in the implementation of different forms of participatory devices within the process of formation of the spatial and urban policy.The aim of this paper is to present both, the advantages and challenges of participatory models of democracy regarding the public land management. Theoretical model of participatory democracy applied to the public land management will be discussed in the first part of the paper. The second part of the paper will focus on the analysis of the legal and regulatory framework of Serbia and, related to this analysis, will discuss the capacity for the implementation of participatory model. The third part will present empirical examples of good practices and draw conclusions regarding the implementation of similar practices within the local self-government in Serbia.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije : Geografski fakultet
T2 - Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
T1 - Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi
SP - 475
EP - 483
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena and Curkovic, Vesela and Mijacic, Dragisa",
year = "2014",
abstract = "The integration of participatory models of democracy, within the process of formulation and implementation of public policy is strongly promoted by the EU institutions and by majority of developed democracies. The participatory models of democracy are based on the inclusion of many social actors, which can be considered not only as stakeholders but also as those who know well the social and economic context, in the formation of public policy. Participatory model, usually implemented at the local level, enable restoration of control over political decisions to the hands of the community and the formation of policies that will be able to protect and promote local economic and social interests and resources. At the same time, the literature points out that participation of the public in the formulation of public policy is one of the basic conditions of successfully planned and implemented policy. The use of participatory models of public lands management has proven to be very fruitful in many European countries which resulted in the implementation of different forms of participatory devices within the process of formation of the spatial and urban policy.The aim of this paper is to present both, the advantages and challenges of participatory models of democracy regarding the public land management. Theoretical model of participatory democracy applied to the public land management will be discussed in the first part of the paper. The second part of the paper will focus on the analysis of the legal and regulatory framework of Serbia and, related to this analysis, will discuss the capacity for the implementation of participatory model. The third part will present empirical examples of good practices and draw conclusions regarding the implementation of similar practices within the local self-government in Serbia.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije : Geografski fakultet",
journal = "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja",
booktitle = "Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi",
pages = "475-483"
}
Fiket, I., Curkovic, V.,& Mijacic, D.. (2014). Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi. in Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije : Geografski fakultet., 475-483.
Fiket I, Curkovic V, Mijacic D. Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi. in Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. 2014;:475-483..
Fiket, Irena, Curkovic, Vesela, Mijacic, Dragisa, "Primena participativnog modela demokratije na upravljanje javnim zemljištem: prednosti i izazovi" in Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja (2014):475-483.

Discovering Europe? Identity of the Migrants in the EU

Fiket, Irena; Di Mauro, Danilo

(Budapest : IDResearch Ltd./Publikon Publishers, 2014)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
AU - Di Mauro, Danilo
PY - 2014
UR - http://jmonnet.btk.pte.hu/wp-content/uploads/2014/08/jm_2014_vfinalfinal.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1729
AB - This paper focuses on migration in Europe and European identity. Above all, it aims
to explore the capacity of European identity to offer an inclusive form of collective affiliation
both for intra- and extra-European migrants. We argue that the probability
for both, extra- and intra-EU migrants, to develop European identity is higher than
the probability to develop country-of-residence identity since the later one is based
on ascriptive criteria and therefore exclusive in its nature. Social scientists from different
traditions started only recently to deal with those questions focusing, above
all, on the effects of mobility within EU borders on identity and attitudes towards
Europe (Favel, 2009; Recchi and Favel, 2009). Our research aims to contribute to this
theoretical and empirical debate by analysing also extra-European migrants. The
high magnitude of extra-EU immigration (more than 30 million, out of the total 47
million of migrants that reside in EU countries were born outside the EU according to
Eurostat 2011) clearly shows the importance of the relationship between migrants
and European identity. In our empirical analyses we will rely on 2009 Eurobarometer
(EB) and 2009 European Election Survey (EES) data
PB - Budapest : IDResearch Ltd./Publikon Publishers
T2 - European Integration: Perspectives and Challenges. How ‘Borderless’ is Europe?
T1 - Discovering Europe? Identity of the Migrants in the EU
SP - 121
EP - 133
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena and Di Mauro, Danilo",
year = "2014",
abstract = "This paper focuses on migration in Europe and European identity. Above all, it aims
to explore the capacity of European identity to offer an inclusive form of collective affiliation
both for intra- and extra-European migrants. We argue that the probability
for both, extra- and intra-EU migrants, to develop European identity is higher than
the probability to develop country-of-residence identity since the later one is based
on ascriptive criteria and therefore exclusive in its nature. Social scientists from different
traditions started only recently to deal with those questions focusing, above
all, on the effects of mobility within EU borders on identity and attitudes towards
Europe (Favel, 2009; Recchi and Favel, 2009). Our research aims to contribute to this
theoretical and empirical debate by analysing also extra-European migrants. The
high magnitude of extra-EU immigration (more than 30 million, out of the total 47
million of migrants that reside in EU countries were born outside the EU according to
Eurostat 2011) clearly shows the importance of the relationship between migrants
and European identity. In our empirical analyses we will rely on 2009 Eurobarometer
(EB) and 2009 European Election Survey (EES) data",
publisher = "Budapest : IDResearch Ltd./Publikon Publishers",
journal = "European Integration: Perspectives and Challenges. How ‘Borderless’ is Europe?",
booktitle = "Discovering Europe? Identity of the Migrants in the EU",
pages = "121-133"
}
Fiket, I.,& Di Mauro, D.. (2014). Discovering Europe? Identity of the Migrants in the EU. in European Integration: Perspectives and Challenges. How ‘Borderless’ is Europe?
Budapest : IDResearch Ltd./Publikon Publishers., 121-133.
Fiket I, Di Mauro D. Discovering Europe? Identity of the Migrants in the EU. in European Integration: Perspectives and Challenges. How ‘Borderless’ is Europe?. 2014;:121-133..
Fiket, Irena, Di Mauro, Danilo, "Discovering Europe? Identity of the Migrants in the EU" in European Integration: Perspectives and Challenges. How ‘Borderless’ is Europe? (2014):121-133.

Confronting European diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-Lingual Setting

Fiket, Irena

(Ljubljana : European Institute for Communication and Culture, 2014)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
PY - 2014
UR - http://javnost-thepublic.org/article/2014/2/4/
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1720
AB - In this article, we confront some commonly held assumptions and objections with regard to the feasibility of deliberation in a transnational and pluri-lingual setting. To illustrate our argument, we rely on an analysis of group discussions from EuroPolis, a transnational deliberative experiment that took place one week ahead of the 2009 European Parliamentary elections. The European deliberative poll is an ideal case for testing the viability of deliberative democracy across political cultures because it introduces variation in terms of constituency and group plurality under the controlled conditions of quasi-experimental scientific setting. For measuring group dynamics and interactions we apply a modified version of the Discourse Quality Index (DQI) that is combined with a qualitative content analysis of selected sequences of discussions. Findings show that participants of transnational deliberative polling 1) generally recognise the EU polity as a reference point for exercising communicative power and impact on decision-making, and 2) are in fact able to interact and debate across languages and cultures, developing a self-awareness of citizens of a shared polity and thereby turning a heterogeneous group of randomly selected citizens into a constituency of democracy.
PB - Ljubljana : European Institute for Communication and Culture
T2 - Javnost—The Public, journal of the European Institute for Communication and Culture
T1 - Confronting European diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-Lingual Setting
IS - 2
VL - vol. 21
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena",
year = "2014",
abstract = "In this article, we confront some commonly held assumptions and objections with regard to the feasibility of deliberation in a transnational and pluri-lingual setting. To illustrate our argument, we rely on an analysis of group discussions from EuroPolis, a transnational deliberative experiment that took place one week ahead of the 2009 European Parliamentary elections. The European deliberative poll is an ideal case for testing the viability of deliberative democracy across political cultures because it introduces variation in terms of constituency and group plurality under the controlled conditions of quasi-experimental scientific setting. For measuring group dynamics and interactions we apply a modified version of the Discourse Quality Index (DQI) that is combined with a qualitative content analysis of selected sequences of discussions. Findings show that participants of transnational deliberative polling 1) generally recognise the EU polity as a reference point for exercising communicative power and impact on decision-making, and 2) are in fact able to interact and debate across languages and cultures, developing a self-awareness of citizens of a shared polity and thereby turning a heterogeneous group of randomly selected citizens into a constituency of democracy.",
publisher = "Ljubljana : European Institute for Communication and Culture",
journal = "Javnost—The Public, journal of the European Institute for Communication and Culture",
title = "Confronting European diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-Lingual Setting",
number = "2",
volume = "vol. 21"
}
Fiket, I.. (2014). Confronting European diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-Lingual Setting. in Javnost—The Public, journal of the European Institute for Communication and Culture
Ljubljana : European Institute for Communication and Culture., vol. 21(2).
Fiket I. Confronting European diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-Lingual Setting. in Javnost—The Public, journal of the European Institute for Communication and Culture. 2014;vol. 21(2)..
Fiket, Irena, "Confronting European diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-Lingual Setting" in Javnost—The Public, journal of the European Institute for Communication and Culture, vol. 21, no. 2 (2014).

Qualità della deliberazione e capacità deliberativa: un’analisi comparata delle esperienze italiane

Fiket, Irena; Olmastroni, Francesco; Isernia, Pierangelo

(Roma: Carocci, 2013)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
AU - Olmastroni, Francesco
AU - Isernia, Pierangelo
PY - 2013
UR - http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843068241
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1741
AB - Una caratteristica distintiva della teoria deliberativa rispetto ad altre
teorie della democrazia è la sua pretesa trasformativa delle persone
(Warren, 1992). Coloro che partecipano a un processo deliberativo
si trasformano, per effetto di questa esperienza, in cittadini
migliori: più informati, più razionali, più motivati e più tolleranti
verso punti di vista diversi dal loro e, per conseguenza di ciò, più
capaci di trovare un terreno di convergenza comune e, quindi, di
produrre decisioni più illuminate (Mendelberg, 2002). Tra le manifestazioni
di questi effetti trasformativi della deliberazione sono stati
indicati dalla letteratura il cambiamento di opinione, la convergenza
su posizioni comuni e l’apertura alla varietà e alla diversità di
posizioni e di argomenti (Luskin, Fishkin, Jowell, 2002; Sturgis, Roberts,
Allum, 2005; Neblo, 2005; Andersen, Hansen, 2007; Setälä,
Grönlund, Herne, 2010). La discussione è tuttavia ancora aperta
sulla natura e sulle determinanti di questi cambiamenti. Più precisamente,
si dibatte se tali effetti siano una conseguenza diretta del
processo di partecipazione a una discussione deliberativa ovvero se
alcuni individui abbiano capacità deliberative tali da rendere per loro
più facile cambiare opinione, convergere sulle soluzioni mediane
o essere più aperti verso posizioni differenti dalle proprie. In effetti, quando si arriva a discutere della capacità deliberativa degli
individui, la letteratura teorica è ambigua sul punto se tali effetti siano
il prodotto di caratteristiche individuali (Mutz, 2008) o piuttosto
il risultato diretto del processo in cui i partecipanti sono immersi
(Neblo, 2005).
In questo capitolo cerchiamo di esplorare in maniera sistematica
il contributo di questi due ordini di fattori – la capacità deliberativa
dei cittadini e quella del setting istituzionale – sul cambiamento
di atteggiamento, sulla ricerca del consenso e sull’apertura verso le
posizioni diverse dalla propria nei mini-pubblici deliberativi 1. La
nostra analisi empirica si basa su un gruppo eterogeneo di casi, tenutisi
tutti in Italia tra il 2007 e il 2011, e per i quali sono disponibili
dati di livello individuale 2. Sulla base delle nostre analisi, i fattori
strutturali e di contesto emergono come relativamente più influenti
di quelli individuali nello spiegare gli effetti da noi esaminati. La capacità
del contesto di generare buona deliberazione sembra prevalere
rispetto alle capacità individuali nel produrre i risultati attesi
dalla teoria.
PB - Roma: Carocci
T2 - La qualità della deliberazione. Studio sui processi dialogici tra cittadini
T1 - Qualità della deliberazione e capacità deliberativa: un’analisi comparata delle esperienze italiane
SP - 323
EP - 364
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena and Olmastroni, Francesco and Isernia, Pierangelo",
year = "2013",
abstract = "Una caratteristica distintiva della teoria deliberativa rispetto ad altre
teorie della democrazia è la sua pretesa trasformativa delle persone
(Warren, 1992). Coloro che partecipano a un processo deliberativo
si trasformano, per effetto di questa esperienza, in cittadini
migliori: più informati, più razionali, più motivati e più tolleranti
verso punti di vista diversi dal loro e, per conseguenza di ciò, più
capaci di trovare un terreno di convergenza comune e, quindi, di
produrre decisioni più illuminate (Mendelberg, 2002). Tra le manifestazioni
di questi effetti trasformativi della deliberazione sono stati
indicati dalla letteratura il cambiamento di opinione, la convergenza
su posizioni comuni e l’apertura alla varietà e alla diversità di
posizioni e di argomenti (Luskin, Fishkin, Jowell, 2002; Sturgis, Roberts,
Allum, 2005; Neblo, 2005; Andersen, Hansen, 2007; Setälä,
Grönlund, Herne, 2010). La discussione è tuttavia ancora aperta
sulla natura e sulle determinanti di questi cambiamenti. Più precisamente,
si dibatte se tali effetti siano una conseguenza diretta del
processo di partecipazione a una discussione deliberativa ovvero se
alcuni individui abbiano capacità deliberative tali da rendere per loro
più facile cambiare opinione, convergere sulle soluzioni mediane
o essere più aperti verso posizioni differenti dalle proprie. In effetti, quando si arriva a discutere della capacità deliberativa degli
individui, la letteratura teorica è ambigua sul punto se tali effetti siano
il prodotto di caratteristiche individuali (Mutz, 2008) o piuttosto
il risultato diretto del processo in cui i partecipanti sono immersi
(Neblo, 2005).
In questo capitolo cerchiamo di esplorare in maniera sistematica
il contributo di questi due ordini di fattori – la capacità deliberativa
dei cittadini e quella del setting istituzionale – sul cambiamento
di atteggiamento, sulla ricerca del consenso e sull’apertura verso le
posizioni diverse dalla propria nei mini-pubblici deliberativi 1. La
nostra analisi empirica si basa su un gruppo eterogeneo di casi, tenutisi
tutti in Italia tra il 2007 e il 2011, e per i quali sono disponibili
dati di livello individuale 2. Sulla base delle nostre analisi, i fattori
strutturali e di contesto emergono come relativamente più influenti
di quelli individuali nello spiegare gli effetti da noi esaminati. La capacità
del contesto di generare buona deliberazione sembra prevalere
rispetto alle capacità individuali nel produrre i risultati attesi
dalla teoria.",
publisher = "Roma: Carocci",
journal = "La qualità della deliberazione. Studio sui processi dialogici tra cittadini",
booktitle = "Qualità della deliberazione e capacità deliberativa: un’analisi comparata delle esperienze italiane",
pages = "323-364"
}
Fiket, I., Olmastroni, F.,& Isernia, P.. (2013). Qualità della deliberazione e capacità deliberativa: un’analisi comparata delle esperienze italiane. in La qualità della deliberazione. Studio sui processi dialogici tra cittadini
Roma: Carocci., 323-364.
Fiket I, Olmastroni F, Isernia P. Qualità della deliberazione e capacità deliberativa: un’analisi comparata delle esperienze italiane. in La qualità della deliberazione. Studio sui processi dialogici tra cittadini. 2013;:323-364..
Fiket, Irena, Olmastroni, Francesco, Isernia, Pierangelo, "Qualità della deliberazione e capacità deliberativa: un’analisi comparata delle esperienze italiane" in La qualità della deliberazione. Studio sui processi dialogici tra cittadini (2013):323-364.

Improving the Quality of Democracy: The case of Deliberative Poll held in 2007 in Turin

Fiket, Irena; Memoli, Vincenzo

(Berlin; Toronto : Barbara Budrich Publishers Opladen , 2013)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
AU - Memoli, Vincenzo
PY - 2013
UR - https://shop.budrich-academic.de/product/participatory-democratic-innovations-in-europe/?lang=en&v=8cee5050eeb7
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1740
AB - In our study, we will evaluate the case of Deliberative Polling that took
place in Turin in 2007 in order to understand, whether the Deliberative Poll
could satisfy the democratic criteria outlined in the volume’s framework.
Many empirical studies have explored the effects of deliberation using the
deliberative poll, confirming that participation in deliberation produces different
“democratic” effects: political sophistication, political interest, internal political
efficacy, political trust, political “respect”, political empathy, “sociotropism”
and more positive attitudes toward the political system (Luskin and
Fishkin, 2002, Fishkin 2009, Mansbridge, 2010). Although the main idea on
which deliberative experiments are based is that discussion and deliberation
have a positive effect both on the health of democracy and the citizens involved
in the deliberations, the main focus of empirical research remains primarily
concerned with understanding the effects of deliberation on citizens'
opinions about the issue at hand.
This chapter will follow the analytical framework outlined by the editors.
In order to explore the effects of deliberative poll on the quality of democracy,
it will cover all of the evaluation areas outlined by the framework except the
one on effectiveness. Additionally, using previous analyses of Deliberative Poll
outputs, this study will analyse the perceived legitimacy of the process through
different phases of DP. The results from previous DPs have already offered
some support for the idea that deliberation makes citizens more supportive of
the democratic system (Luskin and Fishkin, 2002). The novelty of our research
is the use of the indicator of citizens' assessment of how well democracy works
– an indicator already used in quality of democracy studies – and to assess how
it changes through different experimental phases of DP. In this way, we hope
to understand not only whether the citizens would become more supportive of
the political system, we also hope to learn which phase has the strongest effect
on this support. We expect that during the phase in which citizens interact withpoliticians they will develop a better understanding of the political process and
thus, increase their satisfaction with democracy.
First, we will briefly describe the Deliberative Polling experiment that took
place in Turin.
PB - Berlin; Toronto : Barbara Budrich Publishers Opladen 
T2 - Participatory Democratic Innovations in Europe. Improving the Quality of Democracy?
T1 - Improving the Quality of Democracy: The case of Deliberative Poll held in 2007 in Turin
SP - 123
EP - 143
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena and Memoli, Vincenzo",
year = "2013",
abstract = "In our study, we will evaluate the case of Deliberative Polling that took
place in Turin in 2007 in order to understand, whether the Deliberative Poll
could satisfy the democratic criteria outlined in the volume’s framework.
Many empirical studies have explored the effects of deliberation using the
deliberative poll, confirming that participation in deliberation produces different
“democratic” effects: political sophistication, political interest, internal political
efficacy, political trust, political “respect”, political empathy, “sociotropism”
and more positive attitudes toward the political system (Luskin and
Fishkin, 2002, Fishkin 2009, Mansbridge, 2010). Although the main idea on
which deliberative experiments are based is that discussion and deliberation
have a positive effect both on the health of democracy and the citizens involved
in the deliberations, the main focus of empirical research remains primarily
concerned with understanding the effects of deliberation on citizens'
opinions about the issue at hand.
This chapter will follow the analytical framework outlined by the editors.
In order to explore the effects of deliberative poll on the quality of democracy,
it will cover all of the evaluation areas outlined by the framework except the
one on effectiveness. Additionally, using previous analyses of Deliberative Poll
outputs, this study will analyse the perceived legitimacy of the process through
different phases of DP. The results from previous DPs have already offered
some support for the idea that deliberation makes citizens more supportive of
the democratic system (Luskin and Fishkin, 2002). The novelty of our research
is the use of the indicator of citizens' assessment of how well democracy works
– an indicator already used in quality of democracy studies – and to assess how
it changes through different experimental phases of DP. In this way, we hope
to understand not only whether the citizens would become more supportive of
the political system, we also hope to learn which phase has the strongest effect
on this support. We expect that during the phase in which citizens interact withpoliticians they will develop a better understanding of the political process and
thus, increase their satisfaction with democracy.
First, we will briefly describe the Deliberative Polling experiment that took
place in Turin.",
publisher = "Berlin; Toronto : Barbara Budrich Publishers Opladen ",
journal = "Participatory Democratic Innovations in Europe. Improving the Quality of Democracy?",
booktitle = "Improving the Quality of Democracy: The case of Deliberative Poll held in 2007 in Turin",
pages = "123-143"
}
Fiket, I.,& Memoli, V.. (2013). Improving the Quality of Democracy: The case of Deliberative Poll held in 2007 in Turin. in Participatory Democratic Innovations in Europe. Improving the Quality of Democracy?
Berlin; Toronto : Barbara Budrich Publishers Opladen ., 123-143.
Fiket I, Memoli V. Improving the Quality of Democracy: The case of Deliberative Poll held in 2007 in Turin. in Participatory Democratic Innovations in Europe. Improving the Quality of Democracy?. 2013;:123-143..
Fiket, Irena, Memoli, Vincenzo, "Improving the Quality of Democracy: The case of Deliberative Poll held in 2007 in Turin" in Participatory Democratic Innovations in Europe. Improving the Quality of Democracy? (2013):123-143.

But still, it (does not) move. Functional and identity based determinants of European Identity

Fiket, Irena; Isernia, Pierangelo; Serrichio, Fabbio; Westle, Bettina

(Oxford : Oxford University Press, 2012)

TY - CHAP
AU - Fiket, Irena
AU - Isernia, Pierangelo
AU - Serrichio, Fabbio
AU - Westle, Bettina
PY - 2012
UR - http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199602339.001.0001/acprof-9780199602339-chapter-6
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1742
AB - This chapter discusses three set of issues related to European identity. It first reviews the existing theoretical and empirical literature on European identity, organizing it around two major perspective, the neofunctionalist and the identitarian one. Second, it discusses the different ways European identity has been measured over time and it traces its evolution, based on different indicators, from the early 1970s up to 2007. The format of the question appears to be the most important element in explaining variation in levels of European identity, followed by the nation and, last, time. Third, the chapter assesses the relative weight the functional and identity models play in explaining variations in levels of European identity cross-nationally and over time. Using a pooled design, the results show that both functional and identity components are important in explaining variation in level of European identity over time and cross-nationally. As to identity, the quality of government index and the percentage of foreign workers are both significantly and negatively related to European identity. While all functional variables point in the right direction, length of duration of EU membership, a controversial and important indicator of the aggregate level of European identification, is found not significantly related with the aggregate level of European identity.
PB - Oxford : Oxford University Press
T2 - Citizens and the European Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities
T1 - But still, it (does not) move. Functional and identity based determinants of European Identity
SP - 110
EP - 136
DO - 10.1093/acprof:oso/9780199602339.003.0006
ER - 
@inbook{
author = "Fiket, Irena and Isernia, Pierangelo and Serrichio, Fabbio and Westle, Bettina",
year = "2012",
abstract = "This chapter discusses three set of issues related to European identity. It first reviews the existing theoretical and empirical literature on European identity, organizing it around two major perspective, the neofunctionalist and the identitarian one. Second, it discusses the different ways European identity has been measured over time and it traces its evolution, based on different indicators, from the early 1970s up to 2007. The format of the question appears to be the most important element in explaining variation in levels of European identity, followed by the nation and, last, time. Third, the chapter assesses the relative weight the functional and identity models play in explaining variations in levels of European identity cross-nationally and over time. Using a pooled design, the results show that both functional and identity components are important in explaining variation in level of European identity over time and cross-nationally. As to identity, the quality of government index and the percentage of foreign workers are both significantly and negatively related to European identity. While all functional variables point in the right direction, length of duration of EU membership, a controversial and important indicator of the aggregate level of European identification, is found not significantly related with the aggregate level of European identity.",
publisher = "Oxford : Oxford University Press",
journal = "Citizens and the European Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities",
booktitle = "But still, it (does not) move. Functional and identity based determinants of European Identity",
pages = "110-136",
doi = "10.1093/acprof:oso/9780199602339.003.0006"
}
Fiket, I., Isernia, P., Serrichio, F.,& Westle, B.. (2012). But still, it (does not) move. Functional and identity based determinants of European Identity. in Citizens and the European Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities
Oxford : Oxford University Press., 110-136.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199602339.003.0006
Fiket I, Isernia P, Serrichio F, Westle B. But still, it (does not) move. Functional and identity based determinants of European Identity. in Citizens and the European Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities. 2012;:110-136.
doi:10.1093/acprof:oso/9780199602339.003.0006 .
Fiket, Irena, Isernia, Pierangelo, Serrichio, Fabbio, Westle, Bettina, "But still, it (does not) move. Functional and identity based determinants of European Identity" in Citizens and the European Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities (2012):110-136,
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199602339.003.0006 . .
8

Financing of political parties in Western Balkans: Closer to Europe, further from corruption?

Fiket, Irena; Braghiroli, Stefano

(Bruxelles : Université Libre de Bruxelles, 2012)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Braghiroli, Stefano
PY - 2012
UR - http://cevipol.ulb.be/en/cahiers-et-notes/la-revue-transition/transitions-vol-52-ndeg-1
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1744
AB - Financing of political parties as a relevant aspect of political corruption still
represents a relatively unexplored ground for political science.
Our study aims at addressing this phenomenon in the Balkan region by conducting
a comparative analysis including a wide sample of countries. More specifically, the
analysis traces developments of the all the candidate countries and potential candidate
countries of the Balkan area: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo,
Macedonia (FYROM), Montenegro, and Serbia starting from year 2002, when the
Commission started to yearly report the progress of each country within the framework
of the Stabilization and Association Process (SAP).
We developed our research strategy as follows. Countries’ progress in adapting
national regulations on the financing of political parties represents our dependent
variable. The assessment of the quality of national regulations and the developments
overtime are based on the European Union (EU) country reports published yearly by
the European Commission. The tangible progress in the EU accession negotiations
constitutes our independent variable. To determine the proximity to the EU membership
we look at the state of the SAP negotiations and at one country’s status as candidate or
potential candidate (formal recognition, de facto recognition, absence of recognition).
The final discussion is based on a typology of the Balkan countries addressing
their degree of adaptation to the EU-sponsored legislation on financing of political
parties as reflected by their relative proximity to the EU membership.
PB - Bruxelles : Université Libre de Bruxelles
T2 - La revue Transitions special issue: Le financement des partis politiques dans l'space post-communiste.
T1 - Financing of political parties in Western Balkans: Closer to Europe, further from corruption?
IS - 1
VL - 52
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Braghiroli, Stefano",
year = "2012",
abstract = "Financing of political parties as a relevant aspect of political corruption still
represents a relatively unexplored ground for political science.
Our study aims at addressing this phenomenon in the Balkan region by conducting
a comparative analysis including a wide sample of countries. More specifically, the
analysis traces developments of the all the candidate countries and potential candidate
countries of the Balkan area: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo,
Macedonia (FYROM), Montenegro, and Serbia starting from year 2002, when the
Commission started to yearly report the progress of each country within the framework
of the Stabilization and Association Process (SAP).
We developed our research strategy as follows. Countries’ progress in adapting
national regulations on the financing of political parties represents our dependent
variable. The assessment of the quality of national regulations and the developments
overtime are based on the European Union (EU) country reports published yearly by
the European Commission. The tangible progress in the EU accession negotiations
constitutes our independent variable. To determine the proximity to the EU membership
we look at the state of the SAP negotiations and at one country’s status as candidate or
potential candidate (formal recognition, de facto recognition, absence of recognition).
The final discussion is based on a typology of the Balkan countries addressing
their degree of adaptation to the EU-sponsored legislation on financing of political
parties as reflected by their relative proximity to the EU membership.",
publisher = "Bruxelles : Université Libre de Bruxelles",
journal = "La revue Transitions special issue: Le financement des partis politiques dans l'space post-communiste.",
title = "Financing of political parties in Western Balkans: Closer to Europe, further from corruption?",
number = "1",
volume = "52"
}
Fiket, I.,& Braghiroli, S.. (2012). Financing of political parties in Western Balkans: Closer to Europe, further from corruption?. in La revue Transitions special issue: Le financement des partis politiques dans l'space post-communiste.
Bruxelles : Université Libre de Bruxelles., 52(1).
Fiket I, Braghiroli S. Financing of political parties in Western Balkans: Closer to Europe, further from corruption?. in La revue Transitions special issue: Le financement des partis politiques dans l'space post-communiste.. 2012;52(1)..
Fiket, Irena, Braghiroli, Stefano, "Financing of political parties in Western Balkans: Closer to Europe, further from corruption?" in La revue Transitions special issue: Le financement des partis politiques dans l'space post-communiste., 52, no. 1 (2012).

Supporting Democracy in Austria and Europe: Improving Democracy through Popular Deliberation’

Fiket, Irena; Memoli, Vincenzo

(2012)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Memoli, Vincenzo
PY - 2012
UR - https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:107220/bdef:Content/get
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1743
AB - Beginning with the Trilateral Commission report in 1975, recent studies have
demonstrated increasing dissatisfaction with the performance of democracies across Europe
(Crozier, et al. 1975). Citizens have become increasingly mistrustful of politicians, skeptical
about institutions, and disenchanted with the effectiveness of the democratic process
(Dalton, 2004). Recent longitudinal studies, analyzing satisfaction with democracy of
European citizens showed that in many European countries satisfaction with national
democracies flourishes and increases in time (see Wagner et al. 2009, Bellucci et al. 2012). At
the same time, the scientific has been characterized by the development of different
theoretical perspectives that all utilize different approaches in order to define and explain
support for democracy. We will first attempt to understand what citizens effectively support
when they say that they support “democracy.”
In order to answer this question, we will briefly review the literature on popular support for
democracy and then empirically explore the main theoretical model adopted in support for
democracy studies in order to understand if it still explains today'ʹs empirical reality of
Europe. In the second section we will try to assess where each European country is placed on
key dimensions of support for democracy. In that way, we will be able to see where Austria
stands within the European family in terms of support for democracy. Our third section
explores the possibility of deliberative mini publics to improve popular support for
democracy. The data we will analyze are produced by a deliberative poll experiment,
EuroPolis, which took place in 2009 and involved random sample of European citizens. We
seek to understand not only whether the citizens could become more supportive of the
political system, after participating in deliberative process, as assumed by deliberative model
of democracy, we also aim to learn something about the differences between the Austrian
and European sample.
T2 - Innovative democracy
T1 - Supporting Democracy in Austria and Europe: Improving Democracy through Popular Deliberation’
IS - 1
VL - 1
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Memoli, Vincenzo",
year = "2012",
abstract = "Beginning with the Trilateral Commission report in 1975, recent studies have
demonstrated increasing dissatisfaction with the performance of democracies across Europe
(Crozier, et al. 1975). Citizens have become increasingly mistrustful of politicians, skeptical
about institutions, and disenchanted with the effectiveness of the democratic process
(Dalton, 2004). Recent longitudinal studies, analyzing satisfaction with democracy of
European citizens showed that in many European countries satisfaction with national
democracies flourishes and increases in time (see Wagner et al. 2009, Bellucci et al. 2012). At
the same time, the scientific has been characterized by the development of different
theoretical perspectives that all utilize different approaches in order to define and explain
support for democracy. We will first attempt to understand what citizens effectively support
when they say that they support “democracy.”
In order to answer this question, we will briefly review the literature on popular support for
democracy and then empirically explore the main theoretical model adopted in support for
democracy studies in order to understand if it still explains today'ʹs empirical reality of
Europe. In the second section we will try to assess where each European country is placed on
key dimensions of support for democracy. In that way, we will be able to see where Austria
stands within the European family in terms of support for democracy. Our third section
explores the possibility of deliberative mini publics to improve popular support for
democracy. The data we will analyze are produced by a deliberative poll experiment,
EuroPolis, which took place in 2009 and involved random sample of European citizens. We
seek to understand not only whether the citizens could become more supportive of the
political system, after participating in deliberative process, as assumed by deliberative model
of democracy, we also aim to learn something about the differences between the Austrian
and European sample.",
journal = "Innovative democracy",
title = "Supporting Democracy in Austria and Europe: Improving Democracy through Popular Deliberation’",
number = "1",
volume = "1"
}
Fiket, I.,& Memoli, V.. (2012). Supporting Democracy in Austria and Europe: Improving Democracy through Popular Deliberation’. in Innovative democracy, 1(1).
Fiket I, Memoli V. Supporting Democracy in Austria and Europe: Improving Democracy through Popular Deliberation’. in Innovative democracy. 2012;1(1)..
Fiket, Irena, Memoli, Vincenzo, "Supporting Democracy in Austria and Europe: Improving Democracy through Popular Deliberation’" in Innovative democracy, 1, no. 1 (2012).

Deliberation under conditions of language pluralism. Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment

Fiket, Irena; Trenz, Hans Joerg; Olsen, Espen D. H.

(Oslo : Arena, 2011)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Trenz, Hans Joerg
AU - Olsen, Espen D. H.
PY - 2011
UR - http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2011/wp-09-11.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1767
AB - In this paper, we confront some commonly held assumptions and objections
with regard to the feasibility of deliberation in a transnational and plurilingual
setting. To illustrate our argument, we rely on a solid set of both
quantitative and qualitative data from Europolis, a transnational deliberative
experiment that took place one week ahead of the 2009 European
Parliamentary elections. The European deliberative poll is an ideal case for
testing the viability of deliberative democracy across political cultures because
it introduces variation in terms of constituency and group plurality under the
controlled conditions of a scientific experiment. On the basis of our
measurement of both participants’ self-perceptions and changes of opinions
through questionnaires and of group dynamics and interactions through
qualitative coding of group discussions we can identify the following patterns:
1) The EU polity is generally recognised and taken as a reference point by
participants for exercising communicative power and impact on decisionmaking,
2) the Europolis experiment proves that participants are in fact able to
interact and debate across languages and cultures, developing a selfawareness
of citizens of a shared polity and thereby turning a heterogeneous
group of randomly selected group into a constituency of democracy.
PB - Oslo : Arena
T2 - ARENA Working Paper
T1 - Deliberation under conditions of language pluralism. Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment
IS - 9
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Trenz, Hans Joerg and Olsen, Espen D. H.",
year = "2011",
abstract = "In this paper, we confront some commonly held assumptions and objections
with regard to the feasibility of deliberation in a transnational and plurilingual
setting. To illustrate our argument, we rely on a solid set of both
quantitative and qualitative data from Europolis, a transnational deliberative
experiment that took place one week ahead of the 2009 European
Parliamentary elections. The European deliberative poll is an ideal case for
testing the viability of deliberative democracy across political cultures because
it introduces variation in terms of constituency and group plurality under the
controlled conditions of a scientific experiment. On the basis of our
measurement of both participants’ self-perceptions and changes of opinions
through questionnaires and of group dynamics and interactions through
qualitative coding of group discussions we can identify the following patterns:
1) The EU polity is generally recognised and taken as a reference point by
participants for exercising communicative power and impact on decisionmaking,
2) the Europolis experiment proves that participants are in fact able to
interact and debate across languages and cultures, developing a selfawareness
of citizens of a shared polity and thereby turning a heterogeneous
group of randomly selected group into a constituency of democracy.",
publisher = "Oslo : Arena",
journal = "ARENA Working Paper",
title = "Deliberation under conditions of language pluralism. Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment",
number = "9"
}
Fiket, I., Trenz, H. J.,& Olsen, E. D. H.. (2011). Deliberation under conditions of language pluralism. Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment. in ARENA Working Paper
Oslo : Arena.(9).
Fiket I, Trenz HJ, Olsen EDH. Deliberation under conditions of language pluralism. Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment. in ARENA Working Paper. 2011;(9)..
Fiket, Irena, Trenz, Hans Joerg, Olsen, Espen D. H., "Deliberation under conditions of language pluralism. Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment" in ARENA Working Paper, no. 9 (2011).

La democrazia in un ambiente ostile: Un quasi esperimento deliberativo

Fiket, Irena; Isernia, Pierangelo; Bobbio, Luigi; Manca, Anna Rita; Podesta, Noemi

(Bologna : Stato e Mercato, Il Mulino, 2008)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Isernia, Pierangelo
AU - Bobbio, Luigi
AU - Manca, Anna Rita
AU - Podesta, Noemi
PY - 2008
UR - http://www.rivisteweb.it/doi/10.1425/28363
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1768
AB - In this article, we present the results of a deliberative polling experiment conducted in March 2007 with a sample of inhabitants of the province of Turin on two issues: the high-speed train connecting France to Italy (TAV) and the right to vote for legal non-EU immigrants in local elections. Following the standard design of deliberative poll, we report several aggregate and individual changes in attitudes. Changes in level of information and policy preferences were significant, but more limited than in comparable local deliberative polls. However, the experiment revealed another, different, set of changes in the normative and cognitive beliefs related to the legitimacy and technical merit of the arguments held by those whose ideas the respondents do not share. In particular, the views that were contrary to the prevalent climate of opinion were perceived, after the experiment, as more legitimate and more grounded in significant empirical or normative arguments than before. These results point to the importance of a deliberative environment that allows for a balanced and egalitarian discussion in which opposing arguments can be assessed and the implications of different alternatives explored in greater detail. Such an environment encourages dialogue between majority and minority over controversial issues and it fosters mutual respect among opposing parties and greater understanding of opposing views and arguments.
PB - Bologna : Stato e Mercato, Il Mulino
T2 - Stato e Mercato
T1 - La democrazia in un ambiente ostile: Un quasi esperimento deliberativo
VL - 3
SP - 443
EP - 474
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Isernia, Pierangelo and Bobbio, Luigi and Manca, Anna Rita and Podesta, Noemi",
year = "2008",
abstract = "In this article, we present the results of a deliberative polling experiment conducted in March 2007 with a sample of inhabitants of the province of Turin on two issues: the high-speed train connecting France to Italy (TAV) and the right to vote for legal non-EU immigrants in local elections. Following the standard design of deliberative poll, we report several aggregate and individual changes in attitudes. Changes in level of information and policy preferences were significant, but more limited than in comparable local deliberative polls. However, the experiment revealed another, different, set of changes in the normative and cognitive beliefs related to the legitimacy and technical merit of the arguments held by those whose ideas the respondents do not share. In particular, the views that were contrary to the prevalent climate of opinion were perceived, after the experiment, as more legitimate and more grounded in significant empirical or normative arguments than before. These results point to the importance of a deliberative environment that allows for a balanced and egalitarian discussion in which opposing arguments can be assessed and the implications of different alternatives explored in greater detail. Such an environment encourages dialogue between majority and minority over controversial issues and it fosters mutual respect among opposing parties and greater understanding of opposing views and arguments.",
publisher = "Bologna : Stato e Mercato, Il Mulino",
journal = "Stato e Mercato",
title = "La democrazia in un ambiente ostile: Un quasi esperimento deliberativo",
volume = "3",
pages = "443-474"
}
Fiket, I., Isernia, P., Bobbio, L., Manca, A. R.,& Podesta, N.. (2008). La democrazia in un ambiente ostile: Un quasi esperimento deliberativo. in Stato e Mercato
Bologna : Stato e Mercato, Il Mulino., 3, 443-474.
Fiket I, Isernia P, Bobbio L, Manca AR, Podesta N. La democrazia in un ambiente ostile: Un quasi esperimento deliberativo. in Stato e Mercato. 2008;3:443-474..
Fiket, Irena, Isernia, Pierangelo, Bobbio, Luigi, Manca, Anna Rita, Podesta, Noemi, "La democrazia in un ambiente ostile: Un quasi esperimento deliberativo" in Stato e Mercato, 3 (2008):443-474.