Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2011 (1)
Type
Version
Access

Lalović, Anđela

Link to this page

Authority KeyName Variants
2c69b103-c49a-4251-8d5b-c4591f83a00c
 • Lalović, Anđela (1)
Projects

Author's Bibliography

Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima

Radovanović, Bojana; Brković, Filip; Lalović, Anđela

(Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2011)

TY - CHAP
AU - Radovanović, Bojana
AU - Brković, Filip
AU - Lalović, Anđela
PY - 2011
UR - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv-rrc5MTaAhWOKVAKHffvDagQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ien.bg.ac.rs%2Findex.php%2Fzb%2Farticle%2Fdownload%2F469%2F422&usg=AOvVaw3SO9oE9nR9N-WscatrEhR9
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1525
AB - Autori ovog rada, pre svega, nastoje da utvrde ulogu poslovne etike i
koncepta društvene odgovornosti u upravljanju ljudskim resursima, a potom vrše
analizu poslovne prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini po pitanju odgovornog
odnosa prema zaposlenima, fokusirajući se prvenstveno na poštovanje zakonom
garantovanih prava radnika, ali i na aktivnosti koje prevazilaze poštovanje
zakona. Autori smatraju da postoje argumenti u prilog zahteva da menadžeri
treba da poštuju prava zaposlenih, kao i da kompanije imaju odgovornost prema
svojim zaposlenima, te da njihove ciljeve treba da uzmu u obzir prilikom
definisanja ciljeva kompanije. Uspostavljanje međunarodne inicijative u vidu
Globalnog dogovora UN za poštovanje ljudskih i radnih prava, zaštite prirodne
okoline i borbe protiv korupcije dodatno potvrđuje neophodnost odgovornog i
etičnog upravljanja ljudskim resursima. Srbija i Bosna i Hercegovina su
potpisnice ovog Dogovora. Takođe, obe zemlje uspostavile su zakonski okvir koji
garantuje zaštitu ljudskih i radnih prava. Međutim, u poslovnoj praksi dveju
zemalja primetni su brojni primeri kršenja radnih prava. Takođe, u obe zemlje
nedostaju društveno odgovorne aktivnosti prema zaposlenima koje prevazilaze
zakonom definisane obaveze.
PB - Beograd : Institut ekonomskih nauka
T2 - Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti
T1 - Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima
SP - 280
EP - 297
ER - 
@article{
author = "Radovanović, Bojana and Brković, Filip and Lalović, Anđela",
year = "2011",
url = "https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv-rrc5MTaAhWOKVAKHffvDagQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ien.bg.ac.rs%2Findex.php%2Fzb%2Farticle%2Fdownload%2F469%2F422&usg=AOvVaw3SO9oE9nR9N-WscatrEhR9, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1525",
abstract = "Autori ovog rada, pre svega, nastoje da utvrde ulogu poslovne etike i
koncepta društvene odgovornosti u upravljanju ljudskim resursima, a potom vrše
analizu poslovne prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini po pitanju odgovornog
odnosa prema zaposlenima, fokusirajući se prvenstveno na poštovanje zakonom
garantovanih prava radnika, ali i na aktivnosti koje prevazilaze poštovanje
zakona. Autori smatraju da postoje argumenti u prilog zahteva da menadžeri
treba da poštuju prava zaposlenih, kao i da kompanije imaju odgovornost prema
svojim zaposlenima, te da njihove ciljeve treba da uzmu u obzir prilikom
definisanja ciljeva kompanije. Uspostavljanje međunarodne inicijative u vidu
Globalnog dogovora UN za poštovanje ljudskih i radnih prava, zaštite prirodne
okoline i borbe protiv korupcije dodatno potvrđuje neophodnost odgovornog i
etičnog upravljanja ljudskim resursima. Srbija i Bosna i Hercegovina su
potpisnice ovog Dogovora. Takođe, obe zemlje uspostavile su zakonski okvir koji
garantuje zaštitu ljudskih i radnih prava. Međutim, u poslovnoj praksi dveju
zemalja primetni su brojni primeri kršenja radnih prava. Takođe, u obe zemlje
nedostaju društveno odgovorne aktivnosti prema zaposlenima koje prevazilaze
zakonom definisane obaveze.",
publisher = "Beograd : Institut ekonomskih nauka",
journal = "Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti",
title = "Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima",
pages = "280-297"
}
Radovanović, B., Brković, F.,& Lalović, A. (2011). Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima.
Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenostiBeograd : Institut ekonomskih nauka., 280-297.
Radovanović B, Brković F, Lalović A. Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima. Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti. 2011;:280-297
Radovanović Bojana, Brković Filip, Lalović Anđela, "Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima" (2011):280-297