Milidrag, Predrag

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9235-090X
 • Milidrag, Predrag (118)
Projects

Author's Bibliography

Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja

Milidrag, Predrag

(2016)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1466
AB - Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama.
AB - The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.
T2 - Filozofska istraživanja
T1 - Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja
IS - 3
VL - 36
SP - 561
EP - 579
DO - 10.21464/fi36310
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2016",
abstract = "Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama., The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.",
journal = "Filozofska istraživanja",
title = "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja",
number = "3",
volume = "36",
pages = "561-579",
doi = "10.21464/fi36310"
}
Milidrag, P.. (2016). Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja. in Filozofska istraživanja, 36(3), 561-579.
https://doi.org/10.21464/fi36310
Milidrag P. Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja. in Filozofska istraživanja. 2016;36(3):561-579.
doi:10.21464/fi36310 .
Milidrag, Predrag, "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja" in Filozofska istraživanja, 36, no. 3 (2016):561-579,
https://doi.org/10.21464/fi36310 . .
1

Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/304
AB - Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54
SP - 414
EP - 435
DO - 10.2298/FID1502414M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2015",
abstract = "Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54",
pages = "414-435",
doi = "10.2298/FID1502414M"
}
Jovanov, R.,& Milidrag, P.. (2015). Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 414-435.
https://doi.org/10.2298/FID1502414M
Jovanov R, Milidrag P. Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:414-435.
doi:10.2298/FID1502414M .
Jovanov, Rastko, Milidrag, Predrag, "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):414-435,
https://doi.org/10.2298/FID1502414M . .

Agent Smit – prilozi za biografiju

Milidrag, Predrag

(2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/716
T2 - Kultura
T1 - Agent Smit – prilozi za biografiju
SP - 93
EP - 112
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
journal = "Kultura",
title = "Agent Smit – prilozi za biografiju",
pages = "93-112"
}
Milidrag, P.. (2014). Agent Smit – prilozi za biografiju. in Kultura, 93-112.
Milidrag P. Agent Smit – prilozi za biografiju. in Kultura. 2014;:93-112..
Milidrag, Predrag, "Agent Smit – prilozi za biografiju" in Kultura (2014):93-112.

Pojam stvari (res) kod Dekarta

Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/210
AB - U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Pojam stvari (res) kod Dekarta
SP - 223
EP - 246
DO - 10.2298/FID1403223M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
abstract = "U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Pojam stvari (res) kod Dekarta",
pages = "223-246",
doi = "10.2298/FID1403223M"
}
Milidrag, P.. (2014). Pojam stvari (res) kod Dekarta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 223-246.
https://doi.org/10.2298/FID1403223M
Milidrag P. Pojam stvari (res) kod Dekarta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2014;:223-246.
doi:10.2298/FID1403223M .
Milidrag, Predrag, "Pojam stvari (res) kod Dekarta" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2014):223-246,
https://doi.org/10.2298/FID1403223M . .

Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1422
AB - U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine.
AB - In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog
IS - 4
VL - 57
SP - 5
EP - 24
DO - 10.2298/THEO1404005M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
abstract = "U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine., In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog",
number = "4",
volume = "57",
pages = "5-24",
doi = "10.2298/THEO1404005M"
}
Milidrag, P.. (2014). Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 57(4), 5-24.
https://doi.org/10.2298/THEO1404005M
Milidrag P. Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog. in Theoria. 2014;57(4):5-24.
doi:10.2298/THEO1404005M .
Milidrag, Predrag, "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog" in Theoria, 57, no. 4 (2014):5-24,
https://doi.org/10.2298/THEO1404005M . .

Francisko Suarez o predmetu metafizike

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/609
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Francisko Suarez o predmetu metafizike
SP - 59
EP - 84
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Francisko Suarez o predmetu metafizike",
pages = "59-84"
}
Milidrag, P.. (2013). Francisko Suarez o predmetu metafizike. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 59-84.
Milidrag P. Francisko Suarez o predmetu metafizike. in Theoria. 2013;:59-84..
Milidrag, Predrag, "Francisko Suarez o predmetu metafizike" in Theoria (2013):59-84.

Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/107
AB - In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy
T1 - Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks
SP - 268
EP - 282
DO - 10.2298/FID1304268M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
abstract = "In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy, Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks",
pages = "268-282",
doi = "10.2298/FID1304268M"
}
Jovanov, R.,& Milidrag, P.. (2013). Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 268-282.
https://doi.org/10.2298/FID1304268M
Jovanov R, Milidrag P. Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2013;:268-282.
doi:10.2298/FID1304268M .
Jovanov, Rastko, Milidrag, Predrag, "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2013):268-282,
https://doi.org/10.2298/FID1304268M . .

Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija

Milidrag, Predrag; Radovanović, Bojana

(2012)

TY - JOUR
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/419
AB - Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija
T1 - Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation
SP - 147
EP - 167
DO - 10.2298/FID1202147R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2012",
abstract = "Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija, Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation",
pages = "147-167",
doi = "10.2298/FID1202147R"
}
Milidrag, P.,& Radovanović, B.. (2012). Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 147-167.
https://doi.org/10.2298/FID1202147R
Milidrag P, Radovanović B. Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:147-167.
doi:10.2298/FID1202147R .
Milidrag, Predrag, Radovanović, Bojana, "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):147-167,
https://doi.org/10.2298/FID1202147R . .

Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2012)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/598
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama
SP - 45
EP - 69
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2012",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama",
pages = "45-69"
}
Milidrag, P.. (2012). Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 45-69.
Milidrag P. Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama. in Theoria. 2012;:45-69..
Milidrag, Predrag, "Katerus i Dekart o idejama, uzrokovanju i večnim istinama" in Theoria (2012):45-69.

Društvena smrt

Milidrag, Predrag; Kuljić, Todor

(2012)

TY - JOUR
AU - Kuljić, Todor
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/469
AB - Der folgende Text gehört zur kritischen Thanatologie. In allen bekannten Kulturen wurden Normen für den guten und den schlechten Tod von der herrschenden normativen Thanatologien aufgestellt und Kontrollmechanismen installiert. Prämortales und postmortales soziales Sterben ist eine Art der Exklusion der Anderen und wird unterschiedlich bestimmt: als damnatio memoriae, atlantische Sklaventum, Randständigkeit, Isolation oder als Rollenverlust. Das soziale Tod hat einen Klassenaspekt, als den ganzen Klassen Gedächtnis entnommen wurde. Hier werden nur einige Arten und Beispilen des sozialen Mord kritisch erörtert: damnatio memoriae, politische Mord und Sklaventum. Es handelt sich um die institutionelle Verarbeitung und Kodierung von Sterben und Tod durch Staat, Religion und Politik. In der Geschichte sind verschieden Völkern und Klasssen einem intensiveren sozialen Sterbeprozess und der sozialen Tötung unterworfen. Mit Identitätszerstörung der Beherrschten ist das soziale mit dem physischen Sterben harmonischer zu verbinden. Es ist auch auf die Differenz zwischen sozialen und politischen Tötung hingewiesen. Am Ende sind einige Aspekte der heutigen geheimen Tötung erwähnt.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Društvena smrt
T1 - Der soziale Tod
SP - 106
EP - 115
DO - 10.2298/FID1203106K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Kuljić, Todor",
year = "2012",
abstract = "Der folgende Text gehört zur kritischen Thanatologie. In allen bekannten Kulturen wurden Normen für den guten und den schlechten Tod von der herrschenden normativen Thanatologien aufgestellt und Kontrollmechanismen installiert. Prämortales und postmortales soziales Sterben ist eine Art der Exklusion der Anderen und wird unterschiedlich bestimmt: als damnatio memoriae, atlantische Sklaventum, Randständigkeit, Isolation oder als Rollenverlust. Das soziale Tod hat einen Klassenaspekt, als den ganzen Klassen Gedächtnis entnommen wurde. Hier werden nur einige Arten und Beispilen des sozialen Mord kritisch erörtert: damnatio memoriae, politische Mord und Sklaventum. Es handelt sich um die institutionelle Verarbeitung und Kodierung von Sterben und Tod durch Staat, Religion und Politik. In der Geschichte sind verschieden Völkern und Klasssen einem intensiveren sozialen Sterbeprozess und der sozialen Tötung unterworfen. Mit Identitätszerstörung der Beherrschten ist das soziale mit dem physischen Sterben harmonischer zu verbinden. Es ist auch auf die Differenz zwischen sozialen und politischen Tötung hingewiesen. Am Ende sind einige Aspekte der heutigen geheimen Tötung erwähnt.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Društvena smrt, Der soziale Tod",
pages = "106-115",
doi = "10.2298/FID1203106K"
}
Milidrag, P.,& Kuljić, T.. (2012). Društvena smrt. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 106-115.
https://doi.org/10.2298/FID1203106K
Milidrag P, Kuljić T. Društvena smrt. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:106-115.
doi:10.2298/FID1203106K .
Milidrag, Predrag, Kuljić, Todor, "Društvena smrt" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):106-115,
https://doi.org/10.2298/FID1203106K . .

Politička ekologija Bruna Latura

Milidrag, Predrag; Birešev, Ana

(2012)

TY - JOUR
AU - Birešev, Ana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1132
AB - The paper explores Latour’s conception of political ecology and its theoretical and political 
implications. The first part of the paper shows Latour’s critique of theoretical frameworks 
of scientific and political practices, which, in his opinion, constrain a true discussion on 
ecological crises by simplifying them and putting them into readymade interpretative 
models. The second part of the paper examines the notions – the collective, representation, 
propositions, articulation, and parliament of things – central to understanding Latour’s 
idea of involvement of humans and non-humans in politics. Finally, the paper explores the 
potentials and constraints of Latour’s idea of political community of new political subjects 
(hybrid entities), which is constituted in controversies and through controversies.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Politička ekologija Bruna Latura
T1 - Political ecology of Bruno Latour
SP - 112
EP - 125
DO - 10.2298/FID1201112B
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Birešev, Ana",
year = "2012",
abstract = "The paper explores Latour’s conception of political ecology and its theoretical and political 
implications. The first part of the paper shows Latour’s critique of theoretical frameworks 
of scientific and political practices, which, in his opinion, constrain a true discussion on 
ecological crises by simplifying them and putting them into readymade interpretative 
models. The second part of the paper examines the notions – the collective, representation, 
propositions, articulation, and parliament of things – central to understanding Latour’s 
idea of involvement of humans and non-humans in politics. Finally, the paper explores the 
potentials and constraints of Latour’s idea of political community of new political subjects 
(hybrid entities), which is constituted in controversies and through controversies.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Politička ekologija Bruna Latura, Political ecology of Bruno Latour",
pages = "112-125",
doi = "10.2298/FID1201112B"
}
Milidrag, P.,& Birešev, A.. (2012). Politička ekologija Bruna Latura. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 112-125.
https://doi.org/10.2298/FID1201112B
Milidrag P, Birešev A. Politička ekologija Bruna Latura. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:112-125.
doi:10.2298/FID1201112B .
Milidrag, Predrag, Birešev, Ana, "Politička ekologija Bruna Latura" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):112-125,
https://doi.org/10.2298/FID1201112B . .

Politički prostor ekološkog građanstva

Milidrag, Predrag; Vasiljević, Jelena

(2012)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1120
AB - This paper examines the concept of ecological citizenship by looking at two sets of arguments. Those justifying the concept itself, and those criticizing the need to devise a new concept of citizenship and political community in relation to ecological problems. The paper argues for a shift in focus: instead of searching for (or readily dismissing) a new concept of citizenship, we should adopt a different perspective capable of capturing the explanatory potentials of citizenship-related notions – especially citizenship action and political space in which it is constituted – in the context of contemporary global ecological problems.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Politički prostor ekološkog građanstva
T1 - Political space of ecological citizenship
SP - 102
EP - 111
DO - 10.2298/FID1201102V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2012",
abstract = "This paper examines the concept of ecological citizenship by looking at two sets of arguments. Those justifying the concept itself, and those criticizing the need to devise a new concept of citizenship and political community in relation to ecological problems. The paper argues for a shift in focus: instead of searching for (or readily dismissing) a new concept of citizenship, we should adopt a different perspective capable of capturing the explanatory potentials of citizenship-related notions – especially citizenship action and political space in which it is constituted – in the context of contemporary global ecological problems.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Politički prostor ekološkog građanstva, Political space of ecological citizenship",
pages = "102-111",
doi = "10.2298/FID1201102V"
}
Milidrag, P.,& Vasiljević, J.. (2012). Politički prostor ekološkog građanstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 102-111.
https://doi.org/10.2298/FID1201102V
Milidrag P, Vasiljević J. Politički prostor ekološkog građanstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:102-111.
doi:10.2298/FID1201102V .
Milidrag, Predrag, Vasiljević, Jelena, "Politički prostor ekološkog građanstva" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):102-111,
https://doi.org/10.2298/FID1201102V . .

Vitgenštajn o jeziku i prirodi

Milidrag, Predrag; Sládeček, Michal

(2012)

TY - JOUR
AU - Sládeček, Michal
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1109
AB - The text begins with the analysis of two terms regarding life crucial to 
both Wittgenstein's early and late philosophy. These are life form and nature, 
specifically, human nature. Wittgenstein treats both concepts in a very specific 
manner, different from the traditional approach of philosophy. He also criticized 
philosophical attempts to attribute special characteristics to human intellectual 
abilities which would separate them from natural processes. A particular 'spiritual' 
status of epistemic and other rational powers disappears when there is an insight 
into their dependence on discursive practices and specific forms of life on which 
these powers are based. Concepts such as certainty, knowledge, or explanations 
do not rest on a rational foundation, that is, they do not refer to processes with 
particular un-natural properties. Nor can they be reduced to neuro-physiological 
processes, either. Instead, it is a specific grammar of their usage that makes them 
different from other concepts describing physical or biological processes. In that 
sense, Wittgenstein develops a non-reductionist version of naturalism which 
preserves the diversity of human relations in the world.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Vitgenštajn o jeziku i prirodi
T1 - Wittgenstein on language and nature
SP - 86
EP - 101
DO - 10.2298/FID1201086S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Sládeček, Michal",
year = "2012",
abstract = "The text begins with the analysis of two terms regarding life crucial to 
both Wittgenstein's early and late philosophy. These are life form and nature, 
specifically, human nature. Wittgenstein treats both concepts in a very specific 
manner, different from the traditional approach of philosophy. He also criticized 
philosophical attempts to attribute special characteristics to human intellectual 
abilities which would separate them from natural processes. A particular 'spiritual' 
status of epistemic and other rational powers disappears when there is an insight 
into their dependence on discursive practices and specific forms of life on which 
these powers are based. Concepts such as certainty, knowledge, or explanations 
do not rest on a rational foundation, that is, they do not refer to processes with 
particular un-natural properties. Nor can they be reduced to neuro-physiological 
processes, either. Instead, it is a specific grammar of their usage that makes them 
different from other concepts describing physical or biological processes. In that 
sense, Wittgenstein develops a non-reductionist version of naturalism which 
preserves the diversity of human relations in the world.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Vitgenštajn o jeziku i prirodi, Wittgenstein on language and nature",
pages = "86-101",
doi = "10.2298/FID1201086S"
}
Milidrag, P.,& Sládeček, M.. (2012). Vitgenštajn o jeziku i prirodi. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 86-101.
https://doi.org/10.2298/FID1201086S
Milidrag P, Sládeček M. Vitgenštajn o jeziku i prirodi. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:86-101.
doi:10.2298/FID1201086S .
Milidrag, Predrag, Sládeček, Michal, "Vitgenštajn o jeziku i prirodi" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):86-101,
https://doi.org/10.2298/FID1201086S . .

Religioznost hodočasnika u Srbiji: Studija slučaja tri svetilišta

Milidrag, Predrag; Radisaljvević Ćiparizović, Dragana

(2012)

TY - JOUR
AU - Radisaljvević Ćiparizović, Dragana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1087
AB - Pilgrimage is an ancient form of religious expression, inherent in almost every confession. 
Modern pilgrimage differs from past pilgrim travels in various attributes. Pilgrimages contribute 
to the tourism development because they affect interreligious and international communication. 
In the first place, significance and topicality of the subject is explained, and basic concepts 
are defined (pilgrimage, religious tourism, contemporary pilgrim). After that, a theoretical 
and methodological framework has been provided. Research relays to religious and ethical 
„mixed“ pilgrimages and also includes Orthodox chancels: St. Petka’s chapel in Kalemegdan 
and Madonna of Đunis monastery and catholic chancel Madonna of Tekije near Petrovaradin. 
These places are visited regardless of the visitor's faith. In depth interviews were conducted in 
2007 in Belgrade, and the sample consisted of 25 Orthodox and 25 Catholic interviewees. We 
were monitoring religiosity of pilgrims through time by using three categories: upbringing, 
conversion, and self-assessment of religiosity. Regarding the category of upbringing, three 
groups were identified: those with a traditional religious formation, an irreligious formation, and 
those from devotional families. According to the self-assessement of religiosity, the following 
typology was formed: assured and practical believer, missionary, and traditionalist. We noticed 
three straight lines in believers’ religious life: progression, stagnation and regression. The results 
of this exploration confirm that family influence on examinees’ religiosity is strong, but the key 
category for progression in their religious lives is conversion understood as a dynamic category.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Religioznost hodočasnika u Srbiji: Studija slučaja tri svetilišta
T1 - Religiosity of pilgrims in Serbia : case study of three sanctuares
SP - 53
EP - 68
DO - 10.2298/FID1201053R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radisaljvević Ćiparizović, Dragana",
year = "2012",
abstract = "Pilgrimage is an ancient form of religious expression, inherent in almost every confession. 
Modern pilgrimage differs from past pilgrim travels in various attributes. Pilgrimages contribute 
to the tourism development because they affect interreligious and international communication. 
In the first place, significance and topicality of the subject is explained, and basic concepts 
are defined (pilgrimage, religious tourism, contemporary pilgrim). After that, a theoretical 
and methodological framework has been provided. Research relays to religious and ethical 
„mixed“ pilgrimages and also includes Orthodox chancels: St. Petka’s chapel in Kalemegdan 
and Madonna of Đunis monastery and catholic chancel Madonna of Tekije near Petrovaradin. 
These places are visited regardless of the visitor's faith. In depth interviews were conducted in 
2007 in Belgrade, and the sample consisted of 25 Orthodox and 25 Catholic interviewees. We 
were monitoring religiosity of pilgrims through time by using three categories: upbringing, 
conversion, and self-assessment of religiosity. Regarding the category of upbringing, three 
groups were identified: those with a traditional religious formation, an irreligious formation, and 
those from devotional families. According to the self-assessement of religiosity, the following 
typology was formed: assured and practical believer, missionary, and traditionalist. We noticed 
three straight lines in believers’ religious life: progression, stagnation and regression. The results 
of this exploration confirm that family influence on examinees’ religiosity is strong, but the key 
category for progression in their religious lives is conversion understood as a dynamic category.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Religioznost hodočasnika u Srbiji: Studija slučaja tri svetilišta, Religiosity of pilgrims in Serbia : case study of three sanctuares",
pages = "53-68",
doi = "10.2298/FID1201053R"
}
Milidrag, P.,& Radisaljvević Ćiparizović, D.. (2012). Religioznost hodočasnika u Srbiji: Studija slučaja tri svetilišta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 53-68.
https://doi.org/10.2298/FID1201053R
Milidrag P, Radisaljvević Ćiparizović D. Religioznost hodočasnika u Srbiji: Studija slučaja tri svetilišta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:53-68.
doi:10.2298/FID1201053R .
Milidrag, Predrag, Radisaljvević Ćiparizović, Dragana, "Religioznost hodočasnika u Srbiji: Studija slučaja tri svetilišta" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):53-68,
https://doi.org/10.2298/FID1201053R . .

Religioznost građana Rusije i Evrope

Milidrag, Predrag; Kofanova, Elena; Mčedlova, Marina

(2012)

TY - JOUR
AU - Kofanova, Elena
AU - Mčedlova, Marina
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1076
AB - The authors compare the levels of religiosity of the citizens of Russia and citizens of European 
countries. The level of religiosity in Russia suggests that the percentage of believers in the 
total population is in the middle of the list of European countries, but it is the country with 
the highest proportion of Muslims among its believers. In general, the research has shown 
that Russia remains a secular country and confessional–self identification is manifested rather 
as identification with a particular cultural tradition than as a genuine expression of deep 
religiosity
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Religioznost građana Rusije i Evrope
T1 - Religiosity Among the Citizens of Russia and Europe
SP - 21
EP - 39
DO - 10.2298/FID1201021K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Kofanova, Elena and Mčedlova, Marina",
year = "2012",
abstract = "The authors compare the levels of religiosity of the citizens of Russia and citizens of European 
countries. The level of religiosity in Russia suggests that the percentage of believers in the 
total population is in the middle of the list of European countries, but it is the country with 
the highest proportion of Muslims among its believers. In general, the research has shown 
that Russia remains a secular country and confessional–self identification is manifested rather 
as identification with a particular cultural tradition than as a genuine expression of deep 
religiosity",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Religioznost građana Rusije i Evrope, Religiosity Among the Citizens of Russia and Europe",
pages = "21-39",
doi = "10.2298/FID1201021K"
}
Milidrag, P., Kofanova, E.,& Mčedlova, M.. (2012). Religioznost građana Rusije i Evrope. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 21-39.
https://doi.org/10.2298/FID1201021K
Milidrag P, Kofanova E, Mčedlova M. Religioznost građana Rusije i Evrope. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:21-39.
doi:10.2298/FID1201021K .
Milidrag, Predrag, Kofanova, Elena, Mčedlova, Marina, "Religioznost građana Rusije i Evrope" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):21-39,
https://doi.org/10.2298/FID1201021K . .
1

Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze)

Milidrag, Predrag; Vladimirovič Zabaev, Ivan

(2012)

TY - JOUR
AU - Vladimirovič Zabaev, Ivan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1065
AB - The article traces possible channels of influence of a religious factor on the formation 
of a specific Russian version of socialism. Using the logics of the M. Weber’s work 
“The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”, I. Zabaev reveals the categories 
that played a dominating role in the people’s consciousness in the pre-revolutionary 
Russia. According to his conclusion, these categories were “obedience” and 
“resignation”. It was obedience and resignation that assured the salvation (main value 
in Orthodoxy) of an Orthodox person. In everyday life such orientations were easily 
transformed into the readiness to obey the “superior”. Once elaborated, they turned 
to be quite stable and, being separated from their religious roots, ensured a sort of 
asceticism on the secular path.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze)
T1 - Orthodox Ethic and the Spirit of Socialism. Towards Substantiation of the Hypothesis
SP - 1
EP - 20
DO - 10.2298/FID1201001V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vladimirovič Zabaev, Ivan",
year = "2012",
abstract = "The article traces possible channels of influence of a religious factor on the formation 
of a specific Russian version of socialism. Using the logics of the M. Weber’s work 
“The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”, I. Zabaev reveals the categories 
that played a dominating role in the people’s consciousness in the pre-revolutionary 
Russia. According to his conclusion, these categories were “obedience” and 
“resignation”. It was obedience and resignation that assured the salvation (main value 
in Orthodoxy) of an Orthodox person. In everyday life such orientations were easily 
transformed into the readiness to obey the “superior”. Once elaborated, they turned 
to be quite stable and, being separated from their religious roots, ensured a sort of 
asceticism on the secular path.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze), Orthodox Ethic and the Spirit of Socialism. Towards Substantiation of the Hypothesis",
pages = "1-20",
doi = "10.2298/FID1201001V"
}
Milidrag, P.,& Vladimirovič Zabaev, I.. (2012). Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze). in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 1-20.
https://doi.org/10.2298/FID1201001V
Milidrag P, Vladimirovič Zabaev I. Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze). in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:1-20.
doi:10.2298/FID1201001V .
Milidrag, Predrag, Vladimirovič Zabaev, Ivan, "Pravoslavna etika i duh socijalizma (zasnivanje jedne hipoteze)" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):1-20,
https://doi.org/10.2298/FID1201001V . .

Šta Kant duguje Rusou?

Milidrag, Predrag; Cvejić, Igor

(2012)

TY - JOUR
AU - Cvejić, Igor
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/658
AB - Zwei Philosophen, denen Kant am meisten zu verdanken hat, wie man mit dem Recht nimmt, sind Hume und Rousseau. Während man über den Hume´s Einfluss einfach und eindeutig antworten kann, ist es mit dem Rousseau´s Einfluss viel mehr kompliziert. Der Haupteinfluss auf Kant hat Rousseau in der Ethik und auf der Ansicht der Menschen gemacht, deshalb es einen Anfangspunkt ist, durch welchem die Antwort auf diese Frage gesucht wird. Nach dieser Analyse wird eine einfache und eindeutige Antwort zu geben versucht, die ähnlich wie diese, die man auf dem Hume´s Einfluss geben kann, ist: welchen Einfluss hat Rousseau auf dem ganzen Kritische System gemacht.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Šta Kant duguje Rusou?
T1 - Was hat Kant Rousseau zu verdanken?
SP - 163
EP - 175
DO - 10.2298/FID1203163C
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Cvejić, Igor",
year = "2012",
abstract = "Zwei Philosophen, denen Kant am meisten zu verdanken hat, wie man mit dem Recht nimmt, sind Hume und Rousseau. Während man über den Hume´s Einfluss einfach und eindeutig antworten kann, ist es mit dem Rousseau´s Einfluss viel mehr kompliziert. Der Haupteinfluss auf Kant hat Rousseau in der Ethik und auf der Ansicht der Menschen gemacht, deshalb es einen Anfangspunkt ist, durch welchem die Antwort auf diese Frage gesucht wird. Nach dieser Analyse wird eine einfache und eindeutige Antwort zu geben versucht, die ähnlich wie diese, die man auf dem Hume´s Einfluss geben kann, ist: welchen Einfluss hat Rousseau auf dem ganzen Kritische System gemacht.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Šta Kant duguje Rusou?, Was hat Kant Rousseau zu verdanken?",
pages = "163-175",
doi = "10.2298/FID1203163C"
}
Milidrag, P.,& Cvejić, I.. (2012). Šta Kant duguje Rusou?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 163-175.
https://doi.org/10.2298/FID1203163C
Milidrag P, Cvejić I. Šta Kant duguje Rusou?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:163-175.
doi:10.2298/FID1203163C .
Milidrag, Predrag, Cvejić, Igor, "Šta Kant duguje Rusou?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):163-175,
https://doi.org/10.2298/FID1203163C . .

O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike

Milidrag, Predrag; Nikolić, Srđan

(2012)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Srđan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/655
AB - In diesem Aufsatz werden ontologische Ansätze und Folgen von Russeauschen Freiheitsgedanken – die in seinen Schriften oft im Hintergrund bleiben – zum Ausdruck gebracht und entwickelt. Nachdrücklich wird ein ontolologischer Aspekt der Russeauschen Radikalität hervorgehoben, in dem ein Bruch mit der Naturbande, ein sogenannter Ausgang aus dem Naturzustand und Schliessen des Gesellschaftsvertrags untrennbar von seiner Auffassung der Freiheit, Gleichheit und politischen Handeln zu verstehen ist. Es stellt sich heraus, dass die völlige Entäusserung zum radikalen Bruch mit der Natur führt. Ein unnotwendiges Auftauchen des allgemeinen Willens, wie auch Entstehung der Freiheit qua Selbstgesetzgebung wird als Ereignis der Politik ausgelegt, derer bedingung und Gesetz allgemeine Gleichheit ist.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike
T1 - Über die Radikalität Rousseaus: Freiheit, Gleichheit, Ereignis der Politik
SP - 119
EP - 134
DO - 10.2298/FID1203119N
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Nikolić, Srđan",
year = "2012",
abstract = "In diesem Aufsatz werden ontologische Ansätze und Folgen von Russeauschen Freiheitsgedanken – die in seinen Schriften oft im Hintergrund bleiben – zum Ausdruck gebracht und entwickelt. Nachdrücklich wird ein ontolologischer Aspekt der Russeauschen Radikalität hervorgehoben, in dem ein Bruch mit der Naturbande, ein sogenannter Ausgang aus dem Naturzustand und Schliessen des Gesellschaftsvertrags untrennbar von seiner Auffassung der Freiheit, Gleichheit und politischen Handeln zu verstehen ist. Es stellt sich heraus, dass die völlige Entäusserung zum radikalen Bruch mit der Natur führt. Ein unnotwendiges Auftauchen des allgemeinen Willens, wie auch Entstehung der Freiheit qua Selbstgesetzgebung wird als Ereignis der Politik ausgelegt, derer bedingung und Gesetz allgemeine Gleichheit ist.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike, Über die Radikalität Rousseaus: Freiheit, Gleichheit, Ereignis der Politik",
pages = "119-134",
doi = "10.2298/FID1203119N"
}
Milidrag, P.,& Nikolić, S.. (2012). O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 119-134.
https://doi.org/10.2298/FID1203119N
Milidrag P, Nikolić S. O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:119-134.
doi:10.2298/FID1203119N .
Milidrag, Predrag, Nikolić, Srđan, "O Rusoovoj radikalnosti : sloboda, jednakost, događaj politike" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):119-134,
https://doi.org/10.2298/FID1203119N . .

Ruso i Marks : konvergencija ili divergencija?

Milidrag, Predrag; Lošonc, Alpar

(2012)

TY - JOUR
AU - Lošonc, Alpar
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/651
AB - Rousseau and Marx represent two paradigmatic variants of a radical opposition to the world. Without a doubt, there are significant moments of convergence between these thinkers, for instance in terms of division of labour, or in respect to the self-commandment. However, it is our contention that despite certain currents in literature, the tendencies of divergence are stronger than convergence, therefore, we argue that these thinkers signify two different variants of radical thought. We base these differences in a reading of Rousseau that focuses on collective authenticity, justice, self-presentation of people and protest against envy. Marx cannot be read from the perspective of the intensified crisis of non-authenticity, in fact, his critique of political economy generates a reflexive field (overcoming of the wage labour, etc.), which is deeply divergent compared to Rousseau.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Ruso i Marks : konvergencija ili divergencija?
T1 - Rousseau and Marx: Convergence or Divergence?
SP - 176
EP - 198
DO - 10.2298/FID1203176L
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Lošonc, Alpar",
year = "2012",
abstract = "Rousseau and Marx represent two paradigmatic variants of a radical opposition to the world. Without a doubt, there are significant moments of convergence between these thinkers, for instance in terms of division of labour, or in respect to the self-commandment. However, it is our contention that despite certain currents in literature, the tendencies of divergence are stronger than convergence, therefore, we argue that these thinkers signify two different variants of radical thought. We base these differences in a reading of Rousseau that focuses on collective authenticity, justice, self-presentation of people and protest against envy. Marx cannot be read from the perspective of the intensified crisis of non-authenticity, in fact, his critique of political economy generates a reflexive field (overcoming of the wage labour, etc.), which is deeply divergent compared to Rousseau.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Ruso i Marks : konvergencija ili divergencija?, Rousseau and Marx: Convergence or Divergence?",
pages = "176-198",
doi = "10.2298/FID1203176L"
}
Milidrag, P.,& Lošonc, A.. (2012). Ruso i Marks : konvergencija ili divergencija?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 176-198.
https://doi.org/10.2298/FID1203176L
Milidrag P, Lošonc A. Ruso i Marks : konvergencija ili divergencija?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:176-198.
doi:10.2298/FID1203176L .
Milidrag, Predrag, Lošonc, Alpar, "Ruso i Marks : konvergencija ili divergencija?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):176-198,
https://doi.org/10.2298/FID1203176L . .

Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji

Milidrag, Predrag; Sadžakov, Slobodan

(2012)

TY - JOUR
AU - Sadžakov, Slobodan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/649
AB - This paper discusses the aspects of Rousseau’s understandimg of egoism, primarily those related to his highlighting of historical dimension of the problem, including the economical reasons for establishing this practical principle as an important part of the civil reproduction of life. Among other things, it analyses the contextual connection of egoism with relevant definitions in Rousseau’s work such as human nature, natural law, general will etc. and the difference of Rousseau’s overview of this problem from other important philosophers, for example Hobbes. This paper underlines how the French philosopher, on the basis of key assumptions of his practical philosophy, points at the historical dependence and the possibility of overcoming the egoistic actions, and endeavors to pave the way to a multilateral practical unlocking of the potentials of freedom in its political, moral and legal sense.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji
T1 - The Problem of Egoism in Rousseau’s Practical Philosophy
SP - 148
EP - 162
DO - 10.2298/FID1203148S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Sadžakov, Slobodan",
year = "2012",
abstract = "This paper discusses the aspects of Rousseau’s understandimg of egoism, primarily those related to his highlighting of historical dimension of the problem, including the economical reasons for establishing this practical principle as an important part of the civil reproduction of life. Among other things, it analyses the contextual connection of egoism with relevant definitions in Rousseau’s work such as human nature, natural law, general will etc. and the difference of Rousseau’s overview of this problem from other important philosophers, for example Hobbes. This paper underlines how the French philosopher, on the basis of key assumptions of his practical philosophy, points at the historical dependence and the possibility of overcoming the egoistic actions, and endeavors to pave the way to a multilateral practical unlocking of the potentials of freedom in its political, moral and legal sense.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji, The Problem of Egoism in Rousseau’s Practical Philosophy",
pages = "148-162",
doi = "10.2298/FID1203148S"
}
Milidrag, P.,& Sadžakov, S.. (2012). Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 148-162.
https://doi.org/10.2298/FID1203148S
Milidrag P, Sadžakov S. Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:148-162.
doi:10.2298/FID1203148S .
Milidrag, Predrag, Sadžakov, Slobodan, "Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):148-162,
https://doi.org/10.2298/FID1203148S . .

Autoportret filozofa u kontekstu prosvetiteljstva

Milidrag, Predrag; Radaković, Vanja

(2012)

TY - JOUR
AU - Radaković, Vanja
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/630
AB - In the history of philosophy, Jean-Jacques Rousseau is mainly considered as an atypical philosopher of the Enlightenment, as a pioneer of the revolutionary idea of a free civilian state and natural law; in literary history, he is considered the forerunner of Romanticism, the writer who perfected the form of an epistolary novel, as well as a sentimentalist. However, this paper focuses on the biographical approach, which was mostly excluded in observation of those works revealing Rousseau as the originator of the autobiographical novelistic genre. The subject of this paper is the issue of credibility of self-portraits, and through this problem it highlights the facts from the author’s life. This paper relies on a biographical approach, not in the positivistic sense but in the phenomenological key. This paper is mainly inspired by the works of the Geneva School theorists – Starobinski, Poulet and Rousset.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Autoportret filozofa u kontekstu prosvetiteljstva
T1 - Self-portrait of the Philosopher in the Context of the Enlightement
SP - 199
EP - 217
DO - 10.2298/FID1203199R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radaković, Vanja",
year = "2012",
abstract = "In the history of philosophy, Jean-Jacques Rousseau is mainly considered as an atypical philosopher of the Enlightenment, as a pioneer of the revolutionary idea of a free civilian state and natural law; in literary history, he is considered the forerunner of Romanticism, the writer who perfected the form of an epistolary novel, as well as a sentimentalist. However, this paper focuses on the biographical approach, which was mostly excluded in observation of those works revealing Rousseau as the originator of the autobiographical novelistic genre. The subject of this paper is the issue of credibility of self-portraits, and through this problem it highlights the facts from the author’s life. This paper relies on a biographical approach, not in the positivistic sense but in the phenomenological key. This paper is mainly inspired by the works of the Geneva School theorists – Starobinski, Poulet and Rousset.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Autoportret filozofa u kontekstu prosvetiteljstva, Self-portrait of the Philosopher in the Context of the Enlightement",
pages = "199-217",
doi = "10.2298/FID1203199R"
}
Milidrag, P.,& Radaković, V.. (2012). Autoportret filozofa u kontekstu prosvetiteljstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 199-217.
https://doi.org/10.2298/FID1203199R
Milidrag P, Radaković V. Autoportret filozofa u kontekstu prosvetiteljstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:199-217.
doi:10.2298/FID1203199R .
Milidrag, Predrag, Radaković, Vanja, "Autoportret filozofa u kontekstu prosvetiteljstva" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):199-217,
https://doi.org/10.2298/FID1203199R . .

Šubert i Betoven – Adornovi prvobitni antipodi muzike građanske epohe

Milidrag, Predrag; Jeremić Molnar, Dragana; Molnar, Aleksandar

(2012)

TY - JOUR
AU - Jeremić Molnar, Dragana
AU - Molnar, Aleksandar
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/612
AB - In this article the authors are reconstructing the dichotomies which the young Theodor Adorno was trying to detect in the music of the bourgeois epoch and personify in two antipodes – Franz Schubert and Ludwig van Beethoven. Although already a devotee of Arnold Schönberg and the 20th century music avant-gardism, Adorno was, in his works prior to his exile from Germany (1934), intensively dealing with Schubert and his opposition towards Beethoven. While Beethoven was a bold and progressive revolutionary, fascinated by the “practical reason” and the mission to rise up and reach the stars, Schubert wanted none of it (almost anticipating the failure of the whole revolutionary project). Instead, he was looking backwards, to primordial nature and the possibility of man to participate in its mythic cycles of death and regeneration. The lack of synthesis between this two opposing tendencies in the music of early bourgeois epoch lead to the “negative dialectics” of Schönberg and 20th century music avant-gardism and to the final separation of Beethovenian musical progress and Schubertian musical mimesis.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Šubert i Betoven – Adornovi prvobitni antipodi muzike građanske epohe
T1 - Schubert and Beethoven – Adorno’s Early Antipodes of the Music in Bourgeois Epoch
SP - 221
EP - 236
DO - 10.2298/FID1203221J
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Jeremić Molnar, Dragana and Molnar, Aleksandar",
year = "2012",
abstract = "In this article the authors are reconstructing the dichotomies which the young Theodor Adorno was trying to detect in the music of the bourgeois epoch and personify in two antipodes – Franz Schubert and Ludwig van Beethoven. Although already a devotee of Arnold Schönberg and the 20th century music avant-gardism, Adorno was, in his works prior to his exile from Germany (1934), intensively dealing with Schubert and his opposition towards Beethoven. While Beethoven was a bold and progressive revolutionary, fascinated by the “practical reason” and the mission to rise up and reach the stars, Schubert wanted none of it (almost anticipating the failure of the whole revolutionary project). Instead, he was looking backwards, to primordial nature and the possibility of man to participate in its mythic cycles of death and regeneration. The lack of synthesis between this two opposing tendencies in the music of early bourgeois epoch lead to the “negative dialectics” of Schönberg and 20th century music avant-gardism and to the final separation of Beethovenian musical progress and Schubertian musical mimesis.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Šubert i Betoven – Adornovi prvobitni antipodi muzike građanske epohe, Schubert and Beethoven – Adorno’s Early Antipodes of the Music in Bourgeois Epoch",
pages = "221-236",
doi = "10.2298/FID1203221J"
}
Milidrag, P., Jeremić Molnar, D.,& Molnar, A.. (2012). Šubert i Betoven – Adornovi prvobitni antipodi muzike građanske epohe. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 221-236.
https://doi.org/10.2298/FID1203221J
Milidrag P, Jeremić Molnar D, Molnar A. Šubert i Betoven – Adornovi prvobitni antipodi muzike građanske epohe. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:221-236.
doi:10.2298/FID1203221J .
Milidrag, Predrag, Jeremić Molnar, Dragana, Molnar, Aleksandar, "Šubert i Betoven – Adornovi prvobitni antipodi muzike građanske epohe" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):221-236,
https://doi.org/10.2298/FID1203221J . .

Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma

Milidrag, Predrag; Vasiljević, Maja

(2012)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Maja
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/611
AB - The paper follows the discursive path of one of the dominant, and yet forgotten, terms in the history of ideas – that of “degeneration.” The richness of uses and various illuminations of the term, as well as its discursive dispersion and blurring, can be seen from the mid 19th until the first decades of the 20th century. The term was almost inescapable in studies of thinkers from various fields starting in the middle of the 19th century, it was successfully adopted from French, Italian and British medical terminology into the art discourse of modern European societies. By focusing on music, the given term became permanently tied to thinking about relations of music and society in the German-speaking world. In a complex discursive development of the term, the author necessarily made certain choices, paying special attention to the Austro-Hungarian psychologists, Max Nordau who carried the concept of “degeneration” from the medical to the art (and music) sphere. The debate regarding the “degeneration of music,” was developed chronologically, starting from the Second Reich (being the time in which one of the most controversial composers lived, Richard Wagner). While Wagner developed a theory of “degeneration” and its overcoming through “regeneration,” he was still considered “degenerated.” The given example reveals the complexity of the problem we face when we study the concept of “degeneration of music.” The consideration is completed with a glance at the life of “degenerated” musicians and music during the Weimar Republic, that is, their interpretation in the Third Reich.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma
T1 - The Concept of 'Musical Degeneration': From fin-de-siècle Pesimism to the Nationalsocialist Rule
SP - 237
EP - 252
DO - 10.2298/FID1203237V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vasiljević, Maja",
year = "2012",
abstract = "The paper follows the discursive path of one of the dominant, and yet forgotten, terms in the history of ideas – that of “degeneration.” The richness of uses and various illuminations of the term, as well as its discursive dispersion and blurring, can be seen from the mid 19th until the first decades of the 20th century. The term was almost inescapable in studies of thinkers from various fields starting in the middle of the 19th century, it was successfully adopted from French, Italian and British medical terminology into the art discourse of modern European societies. By focusing on music, the given term became permanently tied to thinking about relations of music and society in the German-speaking world. In a complex discursive development of the term, the author necessarily made certain choices, paying special attention to the Austro-Hungarian psychologists, Max Nordau who carried the concept of “degeneration” from the medical to the art (and music) sphere. The debate regarding the “degeneration of music,” was developed chronologically, starting from the Second Reich (being the time in which one of the most controversial composers lived, Richard Wagner). While Wagner developed a theory of “degeneration” and its overcoming through “regeneration,” he was still considered “degenerated.” The given example reveals the complexity of the problem we face when we study the concept of “degeneration of music.” The consideration is completed with a glance at the life of “degenerated” musicians and music during the Weimar Republic, that is, their interpretation in the Third Reich.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma, The Concept of 'Musical Degeneration': From fin-de-siècle Pesimism to the Nationalsocialist Rule",
pages = "237-252",
doi = "10.2298/FID1203237V"
}
Milidrag, P.,& Vasiljević, M.. (2012). Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 237-252.
https://doi.org/10.2298/FID1203237V
Milidrag P, Vasiljević M. Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:237-252.
doi:10.2298/FID1203237V .
Milidrag, Predrag, Vasiljević, Maja, "Koncept 'degeneracije muzike'. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):237-252,
https://doi.org/10.2298/FID1203237V . .

Koncept evolucije muzike u teorijama Herberta Spensera i Čarlsa Darvina

Milidrag, Predrag; Petrov, Ana

(2012)

TY - JOUR
AU - Petrov, Ana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/608
AB - This paper deals with the discourses on music in Herbert Spencer’s and Charles Darwin’s theories of evolution. Even though both Spencer and Darwin construed music as a carrier of the expression of affects and a part of a ubiquitous evolutional process towards ever increasing progress of culture, these authors’ discourses differed from each other in the understanding of the origin and function of music. Darwin considered music as being one of the (natural) means of making a selection during the process of evolution of the humans as a biological species. Notwithstanding certain similarities to Darwin, Spencer (as well as his followers) discussed music as a part of a socio-cultural evolution, which entailed an approach to music as a historical and cultural phenomenon. I will here elaborate the position of the discourses on music in Spencer’s and Darwin’s general theories of evolution, point out to the relevant aspects of the concept of music evolution and mention the influence that these theories had on the 19th-century official discourses on music.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Koncept evolucije muzike u teorijama Herberta Spensera i Čarlsa Darvina
T1 - The Concept of Music Evolution in Herbert Spencer's and Charles Darwin's Theories
SP - 253
EP - 273
DO - 10.2298/FID1203253P
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Petrov, Ana",
year = "2012",
abstract = "This paper deals with the discourses on music in Herbert Spencer’s and Charles Darwin’s theories of evolution. Even though both Spencer and Darwin construed music as a carrier of the expression of affects and a part of a ubiquitous evolutional process towards ever increasing progress of culture, these authors’ discourses differed from each other in the understanding of the origin and function of music. Darwin considered music as being one of the (natural) means of making a selection during the process of evolution of the humans as a biological species. Notwithstanding certain similarities to Darwin, Spencer (as well as his followers) discussed music as a part of a socio-cultural evolution, which entailed an approach to music as a historical and cultural phenomenon. I will here elaborate the position of the discourses on music in Spencer’s and Darwin’s general theories of evolution, point out to the relevant aspects of the concept of music evolution and mention the influence that these theories had on the 19th-century official discourses on music.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Koncept evolucije muzike u teorijama Herberta Spensera i Čarlsa Darvina, The Concept of Music Evolution in Herbert Spencer's and Charles Darwin's Theories",
pages = "253-273",
doi = "10.2298/FID1203253P"
}
Milidrag, P.,& Petrov, A.. (2012). Koncept evolucije muzike u teorijama Herberta Spensera i Čarlsa Darvina. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 253-273.
https://doi.org/10.2298/FID1203253P
Milidrag P, Petrov A. Koncept evolucije muzike u teorijama Herberta Spensera i Čarlsa Darvina. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:253-273.
doi:10.2298/FID1203253P .
Milidrag, Predrag, Petrov, Ana, "Koncept evolucije muzike u teorijama Herberta Spensera i Čarlsa Darvina" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):253-273,
https://doi.org/10.2298/FID1203253P . .

Tumačenje umetničkih praksi u diskursu Antonija Gramšija. Ka konstruisanju gramšijevske analize muzike u modernim i postmodernim društvima

Milidrag, Predrag; Vesić, Ivana

(2012)

TY - JOUR
AU - Vesić, Ivana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/606
AB - Antonio Gramsci dedicated a lot of his attention in his writings to the analysis of the cultural practices and their function in the socio-historical processes. An important segment of his work included the analysis of art and literature of modern times which was indirectly incorporated into the discussion of the problem of usefulness of historical materialism as a philosophical and social practice, social power and its cultural and historical appearances, cultural and political emancipation of subaltern classes etc. Mostly focusing on the explication of socio-cultural, political and historical dimensions of Italian literature of Renaissance and the modern period, Gramsci elaborated a sketch of his own version of Marxist aesthetic proposing specific interpretations of the problem of social function of artistic practices, the nature of artistic action and artwork and the consumption of artistic artifacts. In this paper we will discuss Gramsci’s thought on art in the context of his comprehensive theoretical, philosophical and historical research aiming at elaborating a Gramscian model of analysis of music practices of modern and postmodern times. One of our results should be the examination of the possibilities of the analysis of music based on Gramsci’s theory as well as the critical review of the application of its main concepts in the existing body of research on music.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Tumačenje umetničkih praksi u diskursu Antonija Gramšija. Ka konstruisanju gramšijevske analize muzike u modernim i postmodernim društvima
T1 - The Interpretation of Artistic Practices in Gramsci’s Discourse : Towards the Gramscian Analysis of Music of Modern and Postmodern Times
SP - 274
EP - 291
DO - 10.2298/FID1203274V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vesić, Ivana",
year = "2012",
abstract = "Antonio Gramsci dedicated a lot of his attention in his writings to the analysis of the cultural practices and their function in the socio-historical processes. An important segment of his work included the analysis of art and literature of modern times which was indirectly incorporated into the discussion of the problem of usefulness of historical materialism as a philosophical and social practice, social power and its cultural and historical appearances, cultural and political emancipation of subaltern classes etc. Mostly focusing on the explication of socio-cultural, political and historical dimensions of Italian literature of Renaissance and the modern period, Gramsci elaborated a sketch of his own version of Marxist aesthetic proposing specific interpretations of the problem of social function of artistic practices, the nature of artistic action and artwork and the consumption of artistic artifacts. In this paper we will discuss Gramsci’s thought on art in the context of his comprehensive theoretical, philosophical and historical research aiming at elaborating a Gramscian model of analysis of music practices of modern and postmodern times. One of our results should be the examination of the possibilities of the analysis of music based on Gramsci’s theory as well as the critical review of the application of its main concepts in the existing body of research on music.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Tumačenje umetničkih praksi u diskursu Antonija Gramšija. Ka konstruisanju gramšijevske analize muzike u modernim i postmodernim društvima, The Interpretation of Artistic Practices in Gramsci’s Discourse : Towards the Gramscian Analysis of Music of Modern and Postmodern Times",
pages = "274-291",
doi = "10.2298/FID1203274V"
}
Milidrag, P.,& Vesić, I.. (2012). Tumačenje umetničkih praksi u diskursu Antonija Gramšija. Ka konstruisanju gramšijevske analize muzike u modernim i postmodernim društvima. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 274-291.
https://doi.org/10.2298/FID1203274V
Milidrag P, Vesić I. Tumačenje umetničkih praksi u diskursu Antonija Gramšija. Ka konstruisanju gramšijevske analize muzike u modernim i postmodernim društvima. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:274-291.
doi:10.2298/FID1203274V .
Milidrag, Predrag, Vesić, Ivana, "Tumačenje umetničkih praksi u diskursu Antonija Gramšija. Ka konstruisanju gramšijevske analize muzike u modernim i postmodernim društvima" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):274-291,
https://doi.org/10.2298/FID1203274V . .