Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2019 (1)
Type
book (1)
Version
Access

Nikolić, Sara

Link to this page

Authority KeyName Variants
d8c5d34b-7094-4279-8679-083f95b26b1a
 • Nikolić, Sara (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji

Delibašić, Balša; Nikolić, Sara; Vasiljević, Jelena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2019)

TY - BOOK
AU - Delibašić, Balša
AU - Nikolić, Sara
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1946
AB - Glavni cilj ovog istraživanja jeste mapiranje novih društvenih pokreta na Zapadnom Balkanu, pre svega u Srbiji i Makedoniji. Osnovna istraživačka namera bila nam je sticanje uvida u delovanje društvenih pokreta, razumevanje stavova i motiva aktivista i aktivistkinja, kao i mapiranje njihovih ideoloških i političkih orijentacija. Centralno mesto zauzima ispitivanje stavova (predstavnika i predstavnica) pokreta o razlozima i ciljevima njihovog delovanja, ispitivanje tog potencijala za demokratizaciju regiona, kao i potencijala za udruženo delovanje drugih društvenih pokreta. Takođe ispitivanjem smo obuhvatili i unutrašnju organizaciju pokreta, usvojene načine donošenja odluka, stepen njihove inkluzivnosti i demokratičnosti, ali i oblike političke komunikacije koji prkatikuju.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju
T1 - Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji
ER - 
@book{
author = "Delibašić, Balša and Nikolić, Sara and Vasiljević, Jelena",
year = "2019",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1946",
abstract = "Glavni cilj ovog istraživanja jeste mapiranje novih društvenih pokreta na Zapadnom Balkanu, pre svega u Srbiji i Makedoniji. Osnovna istraživačka namera bila nam je sticanje uvida u delovanje društvenih pokreta, razumevanje stavova i motiva aktivista i aktivistkinja, kao i mapiranje njihovih ideoloških i političkih orijentacija. Centralno mesto zauzima ispitivanje stavova (predstavnika i predstavnica) pokreta o razlozima i ciljevima njihovog delovanja, ispitivanje tog potencijala za demokratizaciju regiona, kao i potencijala za udruženo delovanje drugih društvenih pokreta. Takođe ispitivanjem smo obuhvatili i unutrašnju organizaciju pokreta, usvojene načine donošenja odluka, stepen njihove inkluzivnosti i demokratičnosti, ali i oblike političke komunikacije koji prkatikuju.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju",
title = "Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji"
}
Delibašić, B., Nikolić, S.,& Vasiljević, J. (2019). Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji.
Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju..
Delibašić B, Nikolić S, Vasiljević J. Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji. 2019;
Delibašić Balša, Nikolić Sara, Vasiljević Jelena, "Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji" (2019)