RIFDT (Repozitorijum Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu) sadrži sve publikacije koje su objavili istraživači koji rade ili su radili u IFDT. Pored toga, sadrži i sve tekstove objavljene u časopisu Filozofija i društvo.

Uputstvo za korisnike.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više